ЛІРА-САПР 2020 R3

СП 63.13330.2018, СП РК EN 1992-1 -1: 2004/2011, ТКП EN 1992-1-1-2009, СП 16.13330.2017, РСН, СП РК EN 1990: 2020 + А1: 2005/2011, таблиці введення, .saf, .ifc, кусочно-лінійний закон, вибір групи зусиль, ТЗА, заміна жорсткостей, динаміка в часі, сумарний коефіцієнт, збір мас, простінки, об'єднання навантажень, власна вага, погонні навантаження, нелінійні жорсткості, супер-елементи, P-delta ефект, облік гнучкості, пілон, розрахунок вогнестійкості...

ЛІРА-САПР 2020 R3
24 грудня 2020

24 грудня 2020 року вийшов третій реліз (R3) програмного комплексу ЛІРА-САПР 2020. Реліз подається у вигляді повного дистрибутива програми. Перед встановленням 3-го релізу рекомендуємо видалити 2-й.

Перейти до загрузок


Інтероперабельність

 • Таблиці введення:

  • виправлено визначення знаку для кута узгодження (по відношенню до місцевої осі X1 пластини) в таблицях введення "Місцеві осі пластин" і "Осі ортотропії для пластин" в деяких випадках орієнтації пластин;
  • уточнені назви стовпців для таблиць введення "Місцеві осі пластин" і "Осі отротропіі пластин".
 • Для імпорту з SAF покращено визначення рівня аналітичної моделі плит.
 • Реалізовано імпорт капітелей з IFC файлу.
 • Доопрацьовано розпізнавання прорізів у призмах при імпорті IFC файлу.

Єдине графічне середовище ВІЗОР-САПР

 • Додана нова можливість в автоматизованому режимі сформувати нелінійні закони для основного (бетон) і армуючого матеріалів на підставі даних, які використовуються в розрахунку конструювання залізобетонних конструкцій. У попередній реалізації нелінійні закони були представлені комбінацією з 11/15 експоненційних законів для арматури та бетону. Тепер з'явилася можливість більш гнучко управляти процесом генерації діаграм роботи:

  • вибір закону 11/15 (експоненціальний) або 14 (кусково-лінійний);

  • вибір групи зусиль РСЗ для якої планується виконувати подальший розрахунок А1, В1, С1 і D1. Залежно від мети розрахунку залежать правила побудови діаграм роботи матеріалів, а саме: визначення величин граничних напружень і відносних деформацій;

  • при побудові діаграм роботи враховуються всі необхідні коефіцієнти умов роботи задані в матеріалах конструювання залізобетонних конструкцій;

  • в коментар до закону додається опис про приналежність запису по характеристиках матеріалів, наприклад, В25 група D1, тобто в діаграмі використовуються характеристики матеріалів для бетону класу В25 з усім необхідним набором коефіцієнтів умов роботи для розрахунку по міцності на особливе/аварійне сполучення;

  • додана можливість генерації нелінійної задачі навіть при відсутності уніфікації армування, в попередній реалізації це було обов'язковою умовою. Нагадаємо, що в якості арматурних включень для нелінійних розрахунків можна використовувати ТЗА.

Заміна жорсткостей за даними конструювання
Заміна жорсткостей за даними конструювання
Розрахункова схема з згенерованою нелінійною жорсткістю по даних конструювання
Розрахункова схема з згенерованою нелінійною жорсткістю по даних конструювання
 • Виправлена помилка читання результатів для задач з динамікою в часі, які мають понад 1000 контрольних моментів часу.

 • Доопрацьовано формування текстового файлу списків елементів у випадках, коли список містить видалені елементи.

 • Увага! У релізі R3 додана можливість враховувати сумарні коефіцієнти до стадій монтажу при зборі мас для виконання динамічних розрахунків методом розкладання по власних формах коливань, а також для задач динаміки в часі. Врахування коефіцієнтів відбувається, якщо в налаштуваннях діалогового вікна «Моделювання нелінійних завантажень» встановлено відповідно ознака. Для додаткових завантажень, заданих до стадій монтажу збір мас не виконується.

У релізі 2 версії 2020 і молодших версіях у динамічну задачу (як спектральна динаміка, так і інтегрування в часі (Динаміка-плюс)) збиралися маси від заданих навантажень і коефіцієнтів збору мас, вказаних в меню «Формування динамічних завантажень із статичних». При цьому коефіцієнти, задані в історії нелінійних навантажень (Кроковий, Монтаж, Інженерна нелінійність 2, Прогресуюче обвалення) не враховувалися. Раніше не було необхідності заниження навантажень таким чином у поєднанні з динамічними розрахунками. А тепер саме для перетворення експлуатаційної розрахункової схеми в розрахунок на прогресуюче обвалення це стало затребуваним. Тепер за новою опцією будуть враховуватися задані коефіцієнти до окремих завантажених в історії нелінійних навантажень і додатково множитись на коефіцієнт збору мас заданого в діалозі «Формування динамічних завантажень зі статичних».

Конкретно для розрахунку на стійкість до прогресуючого обвалення в динамічній постановці, де нелінійна історія буде виконувати задачу стартового навантаження, в діалозі "Формування динамічних завантажень зі статичних” необхідно задати коефіцієнт перетворення дорівнює одиниці та вказати останню стадію зведення як "№ відповідного статичного завантаження”. Те ж і для квазістатичної постановки, в якій можна провести розрахунок на модальний аналіз (як післястадійного навантаження, в схемі з уже призначеною локальною відмовою) з метою отримання періодів коливання для визначення часу видалення і частот коливань для розрахунку коефіцієнтів Релея (демпфування), які можна використовувати для динамічної постановки.

Врахування сумарного коефіцієнта до стадій при зборі мас .png

Врахування сумарного коефіцієнта до стадій при зборі мас

 • Виправлена помилка відображення іконок і кольорових маркерів у діалозі "Жорсткості та матеріали" при роботі з масштабованими шрифтами Windows

 • У діалоговому вікні "Завдання та коригування типів заданого армування":

  • при використанні функції "формувати ТЗА на основі поточної шкали" виправлена помилка, що приводила до збільшення площі As одного арматурного стержня при использовании функции “формировать ТЗА на основании текущей шкалы” исправлена ошибка, приводящая к увеличению площади As одного арматурного стержня (кратно кількості стержнів);

  • при використанні функції "формувати ТЗА на підставі поточної шкали" доданий контроль призначення за результатами для симетричного і несиметричного армування (раніше призначаючи, наприклад, ЗА з кутовими стержнями по мозаїці для симетричного армування, вони призначалися і стержнів з несиметричним армуванням);

  • доданий контроль призначення типів ЗА по типу перетину (раніше можна було, наприклад, тип ЗА "хрест" призначити типу перетину "брус", він призначався, але в розрахунку не брав участі, тепер так помилитися не вийде);

 • Уточнено алгоритм автоматичної розбивки на прямолінійні групи простінків при заданій точності геометрії схеми.

 • Виправлена помилка об'єднання навантажень при об'єднанні двох трикутних пластин в чотирикутну, а також ситуація при копіюванні навантажень з використанням інструменту "Інформація про вузол або елементі" (Ліхтарик).

 • Для модального аналізу додано відображення мозаїк з вагами мас.

 • Розширено контроль при призначенні власної ваги в монтажних стадіях, раніше призначена вага в інших монтажних стадіях знімається. Це правило не поширюється на післястадійні завантаження.

 • Виправлена помилка виводу погонних значень навантажень у разі, коли до складу групи входять елементи з нульовим модулем пружності.

 • Додана можливість автоматичного оновлення активної шкали для мозаїк коефіцієнтів пружної основи, жорсткостей паль, несучої здатності, у випадку перерахунку після зміни вихідних даних.

МКЕ-процесор

 • Виправлена помилка, яка призводила до неправильного формування даних для нелінійних жорсткостей.

 • Відновлена можливість управляти настроюванням точності стикування базових вузлів схеми та вузлів СЕ (суперелементів).

Точність стикування суперелементів.png

Точність стикування суперелементів


СТК (сталеві конструкції)

 • У таблиці результатів додані попередження для випадку, коли в перевірці/підборі перерізів використовуються недопустимі комбінації сталі та відповідні їм товщини прокату.

 • Для елементів типу «ферменний» додана можливість задавати коефіцієнт умов роботи для розрахунку на особливі/аварійні сполучення.

 • Для елементів типу «балка» додана можливість управляти граничним значенням прогину при розрахунках на особливі сполучення. У попередній реалізації ця величина була прийнята за умовчанням 1/50L.

 • У локальному режимі розрахунку вузлів і елементів виправлена робота з діалогом "Зусилля”.

 • У розрахунку вузла примикання балки до колони:

  • змінений алгоритм підбору кількості болтів по висоті стінки балки, жорсткий вузол через куточок і через пластину;

  • виправлена довжина куточка, шарнірний вузол через куточок і жорсткий вузол через куточок;

  • початкова відстань між болтами впоперек дії сил приймається мінімальним (1.3 * D, де це допустимо, раніше приймалося 1.5*D);

  • уточнено визначення коефіцієнту умов роботи болтового з'єднання Yb відповідно до таблиці 41 СП 16.13330.2017.

 • У розрахунку жорсткої бази колони виправлена помилка, яка виникає при роботі бази на відрив і при наявності особливих/аварійних сполучень, і пов'язана з некоректним визначенням розрахункового опору болтів.

 • У розрахунку формених вузлів з прямокутних труб удосконалений алгоритм визначення кутів нахилу елементів які входять у вузол для випадку, коли геометрія передається в локальний режим розрахунку з основної схеми.

 • Додані виправлення в розрахунок СТК відповідно до вимог ЕN3:

  • уточнено вплив деформації конструкції на внутрішні моменти в колонах (P-delta ефект);
  • виправлений відсоток використання поперечного перерізу при розрахунку на стиск.

Залізобетонні конструкції

 • Для норм СП 63.13330.2018:

  • для статично визначених конструкцій виправлене врахування випадкового ексцентриситету;
  • при врахуванні гнучкості уточнено розрахунок напружень від тривало діючої частини навантажень;
  • під час використання типу розрахунку "пілон" в стержневих елементах скоректовано врахування гнучкості;
  • виправлений вибір зусиль для розрахунку вогнестійкості;
  • додана можливість застосовувати коефіцієнти умов роботи для бетонів довільних класів при розрахунку на особливе/аварійне сполучення;
  • актуалізовані розрахункові характеристики сталі класу А400.
 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011:

  • виправлено врахування геометричних недосконалостей другого порядку;
  • при створенні матеріалів конструювання за умовчанням використовуються значення коефіцієнтів із національного додатку.
 • Виправлена помилка обчислення КЗ по міцності для норм ТКП EN 1992-1-1-2009Система документування

 • Виправлена помилка генерації таблиць вихідних даних для великих задач.

 • Виправлена помилка генерації таблиці вихідних даних "Залізобетон".

РСН

 • Для норм СП РК EN 1990:2020+А1:2005/2011:

  • при завданні вихідних даних таблиці РСН реалізована можливість в явному вигляді вказати які навантаження були задані в розрахунковій моделі - розрахункові або нормативні;
  • при пакетному додаванні стандартних сполучень навантажень в ім'я РСН додається мітка про приналежність цієї комбінації до тієї чи іншої групи сполучень (I-VII);
  • виправлена помилка формування особливого/аварійного сполучень.
 • Увага! Змінено умови врахування п.4.29 відповідно до вимог EN8. Коригування згинальних моментів у вузлах стикування конструктивних елементів балок і колон виконується для всього сейсмічного сполучення, а не тільки зусиль отриманих від сейсмічного впливу. Додано врахування даної вимоги норм і при розрахунку квазістатичним методом, коли інерційні сили від сейсмічного впливу задаються як вихідні дані тобто навантаженням на вузли та елементи схеми.

ҐРУНТ

 • Виправлена помилка екстраполяції моделі ґрунту, яка приводила до нестабільної роботи програми.

 • Виправлена помилка тріангуляції при створенні плоских КЕ ґрунтового масиву.

Стержневі аналоги

 • Уточнено обчислення зусиль у стержневих аналогів для типу перерізу куточок.

 • Для короткої ділянки стіни поліпшена функція визначення кута чистого обертання при генерації СА.


РС-САПР (редагований сортамент)

 • Додані нові сортаменти ЛСТК відповідно до СТО 02494680-073-2020:
  • профілі С-образні "Akfabuid";
  • швелери сталеві гнуті рівнополочні "Akfabuid";
  • профілі Z-образні "Akfabuid".

Конструктор перерізів універсальний

 • У діалоговому вікні "Епюра по розрізу" додана можливість позначення розмірів і нанесення значень на епюрах.

Конструктор перерізів

Конструктор перерізів (діалогове вікно "Розріз по перерізу")


 • Виправлена робота діалогових вікон "Штриховка", "Написи".

Довідка

 • Доповнена контекстна довідка до системи ВІЗОР-САПР, розширено розділ довідки по металевим конструкціям.

САПФІР-конструкції

 • Виправлено створення та редагування прорізу в стіні, якщо у властивості "Орієнтація" встановлено значення "зворотня".
 • Покращено перепозиціонування прорізу по лінії в стіни, якщо в режимі побудови створення прорізу було скасовано клавішею Esc.
 • Доопрацьовано формування АЖТ у випадках, коли параметр точність пошуку перетинань у кілька разів більше параметру точність об'єднання.
 • Покращено формування АЖТ для стін.
 • Додано автоматичне оновлення моделі після видалення торцевих підрізувань.
 • Виправлена помилка формування контурів продавлювання нижче рівня плити перекриття. 
 • Для норм СП РК EN 1992-1-1: 2004/2011 змінені параметри генерації контурів продавлювання за умовчанням, k=2. 
 • Покращена функція визначення товщини пластини, якщо в якості аналітичного подання для балки вибрано значення "Пластина".
 • Додано автоматичне оновлення аналітичної моделі похилої плити при редагуванні плити за контрольні точки.
 • Покращено завдання сейсміки по СП 14.13330.2014/2018 (56).

Панельні будівлі

 • Додано збереження початкової довжини осьової лінії стіни при створенні стиків. 
 • Удосконалено інструмент автоматичного створення стиків (діалогове вікно "Обробити"). 
 • Виправлена робота горизонтального стику для випадку, коли в прорізі в стіні був включений параметр "Створювати вертикальні лінії тріангуляції".
 • Покращено формування перетинань в розрахунковій моделі для спецелементів пружин. 

САПФІР-Генератор

 • Удосконалено створення блоку нодів.
 • Покращено розташування нодів на полотні при операціях Зібрати/розібрати блок. 
 • Додана можливість виконати прив'язку нижнього рівня стін і колон до проміжного рівня поверху.

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію