ЕСПРІ - Основи та фундаменти

Програмне забезпечення для проектування конструкцій LIRALAND Group

Розділ «Основи та фундаменти»

включає 14 програм

Розрахунок пальово-плитного фундаменту – визначення осадки комбінованого пальово-плитного (КСП) фундаменту, а також часток навантаження, що сприймаються плитою та палями.

Несуча здатність паль за результатами польових випробувань
Відповідно до СП 24.13330.2011, СП 50-102-2003, СНиП 2.02.03-85* і ДСТУ Б В.2.1-27:2010.
Реалізовані наступні розрахунки:
- розрахунок за результатами випробування забивних паль у точці зондування;
- розрахунок за результатами статичного зондування гвинтових паль при стискаючому та висмикуючому навантаженні.
- розрахунок бурових паль у точці статичного зондування;
- розрахунок забивних паль у місці випробування ґрунтів еталонною пальою;
- розрахунок забивних паль у місці випробування палі-зонду;
- розрахунок за результатами динамічних випробувань.

Параметри пружної основи С1, С2
Програма призначена для визначення осадки і коефіцієнтів постелі С1 і С2 під центром фундаменту або фундаментної плити по заданим ґрунтовим умовам та навантаженню. Обчислення осадки проводиться за схемами лінійного напівпростору та лінійно деформованого шару. У розрахунках реалізовано положення, викладені в СП 50-101-2004 «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд» і СНиП 2.02.01-83* «Основи будівель та споруд». Доданий розрахунок осадки по актуалізованому СП 22.13330.2011. Відповідно до обчисленої осадки визначаються коефіцієнти постелі С1 і С2 за декількома методиками для моделей ґрунту Вінклера-Фуса та Пастернака. Реалізована можливість визначення коефіцієнтів постелі при динамічних впливах.

Розрахунок одиночної палі
Програма призначена для визначення осадки і жорсткості одиночної палі (з урахуванням взаємовпливу в групі паль) відповідно до СНиП 2.02.03-85 «Палеві фундаменти» і МГСН 2.02-01 «Основи, фундаменти та підземні споруди».

Розрахунок палі на спільну дію навантажень
Програма призначена для розрахунку одиночної палі на спільний вплив вертикальної, горизонтальної сил та моменту відповідно до СНиП 2.02.03-85 «Палеві фундаменти» з урахуванням розвитку першої та другої стадії напружено-деформованого стану «паля-ґрунт».

Осадка умовного фундаменту
Програма призначена для визначення осадки пальового фундаменту з висячих паль відповідно до СНиП 2.02.03-85 «Палеві фундаменти».

Головні та еквівалентні напруження в ґрунті
Програма призначена для обчислення головних та еквівалентних напружень за різними теоріями міцності, що застосовуються для ґрунтів.

Стійкість схилу
Програма призначена для перевірки стійкості схилів котлованів з однорідного ґрунту по плоскій та циліндричній поверхні ковзання.

Стійкість багатошарового схилу
Програма призначена для визначення стійкості багатошарового ґрунтового схилу по циліндричній поверхні ковзання. Розрахунок провадиться методом, розробленим Шведським товариством геомеханіки. В результаті розрахунку визначаються координати оползневої поверхні, оползневий тиск, а також коефіцієнти запасу при статичному та динамічному навантаженнях. Крім того обчислюються сумарна активна нормальна сила, активна складова зсувних сил, реактивна складова від зчеплення та радіус поверхні ковзання.

Неврахування опору ґрунту при сейсміці. Програма призначена для визначення розрахункової глибини, до якої не враховують опір ґрунту на бічній поверхні палі при сейсмічному впливі. Реалізовано положення СП 24.13330.2011 з урахуванням зміни №1 – пп. 12.4, 12.5 і п. В.4 Додатка В.

Розрахунок жорсткості гумометалевих демпферів. Програма призначена для обчислення жорсткістних характеристик гумометалевих суцільних та порожніх блоків сейсмічного захисту будівель.

Розрахунок просідання основи фундаменту. Програма призначена для обчислення просідання основи.

Осадка одиночної палі по ДБН. Програма дозволяє визначити осадку одиночної палі відповідно до ДБН В.2.1-10:2009. Змінення №1.

Розрахунок одиночної палі по СП 24.13330.2011. Програма дозволяє виконати розрахунок одиночної палі-стійки по СП 24.13330.2011» з урахуванням змін №1, 2, 3.

Повернутися до розділу