Розрахунково-графічні системи та процесори

Програмний комплекс ЛІРА-САПР складається з модулів основної конфігурації та додаткових систем

Основна конфігурація

Швидке створення розрахункових схем

Мінімум помилок і підвищення ефективності при взаємодії
Ефективний BIM

Завдяки двосторонній інтеграції розрахунки тепер частина єдиної інформаційної моделі

 • Autodesk Revit
 • Tekla Structures
 • PLAXIS 3D
 • Rhino-Grasshopper
 • А також IFC, SAF, DXF
bim

Компоненти технології BIM

Дозволяє на основі архітектурної моделі сформувати розрахункову схему оперуючи аналітичними поняттями.

construction

Препроцесор САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

Забезпечує створення розрахункової схеми на основі інформаційної 3D моделі.

visor

Єдине графічне середовище

Широкий набір зручних інструментів для створення та аналізу комп'ютерних моделей довільних конструкцій.

Потужний розрахунковий процесор

Включає низку додаткових модулів
Метод скінченних елементів
 • Розрахункові сполучення зусиль (РСЗ)
 • Розрахункові сполучення навантажень (РСН)
 • Обчислення навантажень на фрагмент конструкції
 • Перевірка стійкості
 • Перевірка міцності перерізів
processor

Процесор лінійний

- статичний аналіз, бібліотека скінченних елементів, повний динамічний аналіз, поверхові (вузлові) спектри відгуку, сейсміка, пульсація вітру, суперелементи

processor

Процесор нелінійний

інженерна нелінійність, фізична нелінійність, конструктивна нелінійність, геометрична нелінійність, pushover analysis

Проектування металевих та залізобетонних конструкцій

Розвинутий функціонал для вирішення типових задач
Проектуючі системи
 • Визначення поздовжньої та поперечної арматури у перерізах колон, балок, плит, діафрагм та оболонок за першим та другим граничним станам з видачею ескізів робочих креслень.
 • Підбір та перевірка прокатних, складених та наскрізних перерізів; підбір та перевірка вузлів сталевих конструкцій - вузлів сталевих каркасів, фермових вузлів (з куточків, круглих та прямокутних труб), опорних вузлів колон.
arm

Розрахунок залізобетонних конструкцій

Підбір площ перерізу арматури відповідно до чинних у світі нормативів.

larm

Локальний режим армування

Конструювання окремого залізобетонного елементу відповідно до нормативних вимог.

stk

Розрахунок сталевих конструкцій

Підбір перерізів елементів сталевих конструкцій та перевірку заданих перерізів і вузлів відповідно до чинних у світі нормативів.

rs

Редагований сортамент сталевого прокату

Створення нових та редагування існуючих сортаментних баз прокатних та зварних профілів.

Додаткові системи

Спеціалізовані розрахунково-графічні системи

Широкі можливості для специфічних задач
Спеціальні можливості
 • Динамічні розрахунки.
 • Варіантне проектування.
 • Моделювання процесів зведення, динамічного навантаження, прогресуючого обвалення.
 • Розв'язання задач теплопровідності. Перевірка вогнестійкості.
 • Розрахунки фундаментів, панельних, армокам'яних і сталезалізобетонних конструкцій.

Монтаж

Моделювання процесу зведення з урахуванням зміни конструктивної схеми у процесі монтажу, накопичення діслакціонних напружень, зміни властивостей матеріалів в часі та ін. чинників

bridge

Мост

Завдання рухомого навантаження (на основі САПФІР), побудова поверхонь впливу

dynamic

Динаміка в часі

Моделювання процесу динамічного навантаження на основі акселерограми з визначенням зусиль і переміщень в заданих проміжках часу, врахування впливу демпфуючих конструкцій та матеріального демпфування

km

КМ-САПР

Автоматизоване виконання робочих креслень стадії КМ - маркувальні схеми, конструкції вузлів, специфікації

soil

Ґрунт

Побудова 3D моделі ґрунтового масиву на базі інженерно-геологічних вишукувань (геологічні свердловини) з подальшим використанням побудованої моделі в розрахунках системи"надземна будова-фундамент-основа"

meteor

Інтеграція задач

Об'єднання результатів розрахунку конструктивної схеми при варіюванні навантажень, жорсткостей, умов обпирання. Розвиток системи Варіація моделей.

gbk

САПФІР-ЗБК

Створення в автоматизованому режимі ескізів робочих креслень колон, балок, діафрагм, плит перекриттів за результатами підбору арматури в АРМ-САПР

panel

Панельні будівлі

Створення 3D моделі панельної будівлі. В автоматизованому режимі конструювання і розстановка стиків. Розрахунок конструктивної схеми в лінійній та нелінійний (нелінійна робота платформних стиків) постановці. Аналіз результатів розрахунку в тому числі та НДС стиків.

masonry

Кам'яні та армокам'яні конструкції

Створення 3D моделі багатоповерхової будівлі з армокам'яних конструкцій з урахуванням наявності залізобетонних включень (пояси, сердечники). Виконання розрахунку з підбором сіток армування кладки.

steel_concrete

Сталезалізобетон

Розрахунок конструкцій зі сталезалізобетонних елементів - колон і балок з різними конфігураціями жорсткої арматури. Підбір гнучкої арматури в заданих сталезалізобетонних перерізах.

section_designer

Конструктор перерізів універсальний

Розрахунок довільних перетинів в фізично нелінійній постановці

generator

САПФІР-Генератор

Система візуального параметричного програмування для автоматичної генерації і редагування складних просторових конструкцій

fire_resistance

Вогнестійкість

Підбір армування для забезпечення необхідної межі вогнестійкості

thermal_analysis

Теплопровідність

Розв'язання стаціонарних і нестаціонарних задач теплопровідності

progressive_collapse

Прогресуюче обвалення

Моделювання процесу прогресуючого обвалення. Напружено деформований стан всієї конструкції, що передує обваленню, є основою для наступних варіантів видалення зруйнованих елементів

bar_analogues

Стержневі аналоги

Конструювання стержнеподібних елементів, які представлені в розрахунковій схемі набором скінченних елементів, за допомогою відповідних стержневих елементів