Конструктор перерізів універсальний

Конструктор перерізів версії 2018 дозволяє:

  • формувати геометрію довільних багатоматеріальних масивних, тонкостінних та змішаних перерізів стержнів складної та простої, нестандартної та стандартної форми;
  • задавати фізико-механічні характеристики матеріалів, які входять у переріз, з метою визначення напружень, що нелінійно залежать від деформацій;
  • обчислювати жорсткісні характеристики цілісного перерізу та його складових частин, а також виконувати експорт цих характеристик у ВІЗОР;
  • визначати НДС цілісного перерізу при заданих або імпортованих з ВІЗОРу зусиллях;
  • задавати закони нелінійного деформування бетонів різних марок та арматурних сталей відповідно до СП 63.13330.2012, СНиП 2.03.01-84* та Євродкод 2;
  • задавати закони нелінійного деформування смугового та профільного прокату;
  • задавати закони нелінійного деформування у табличному вигляді;
  • відображати НДС у вигляді мозаїк, ізополів та епюр напружень;
  • виконувати анімацію напружень при покроковому нарощуванні заданих зусиль.

Стандартні масивні перерізи задаються за допомогою прототипів, які зберігаються у відповідній бібліотеці – прямокутник, тавр симетричний та несиметричний, двотавр симетричний та несиметричний, швелер, кільце, коло, коробка, хрест симетричний та несиметричний, куточок симетричний та несиметричний.

Бібліотека прототипів масивних перерізів – несиметричний тавр.png
Бібліотека прототипів масивних перерізів – арматура.png

Бібліотека прототипів масивних перерізів

Стандартні профілі сталевого прокату задаються за допомогою вибору безпосередньо з великої бібліотеки відповідних сортаментів.

Перерізи довільної форми можуть бути створені з використанням широкого багатого спектру потужних графічних інструментів, призначених для геометричних побудов – побудова по дотичній, криві Безьє, сплайни, дуги еліпса та кола та багато іншого.

Комбінація цих засобів дозволяє формувати складні перерізи як набір контурів різного обрису, тонких смуг, а також точкових та арматурних включень. Допускається формування отворів різної форми. При формуванні перерізів довільної форми використовуються булеві операції.

Для завдання матеріалу перерізу та/або його складових частин використовується велика бібліотека різних матеріалів. Бібліотека матеріалів може бути легко доповнена новими матеріалами. Допускається також коригування даних про матеріали, що містяться в бібліотеці.

Бібліотека матеріалів – бетон
Бібліотека матеріалів – черепиця

Редагована бібліотека матеріалів

При формуванні нелінійних жорсткістних характеристик перерізу використовується бібліотека нелінійних законів деформування матеріалу.

У процесі обчислення осьових, згинальних, крутильних та секторіальних жорсткістних характеристик визначається положення центру ваги цілісного перерізу та напрямок головних центральних осей інерції, а також положення центрів зсуву та кручення.

Довільний тонкостінний переріз
Довільний тонкостінний переріз і його жорсткісні характеристики

Обчислені лінійні та/або нелінійні жорсткістні характеристики експортуються у ВІЗОР для присвоєння їх стержневим елементам в якості типів жорсткості.

На підставі заданих або імпортованих з ЛІР-САПР зусиль проводиться обчислення НДС від дії осьових, згинальних, крутильних та зсувних зусиль, а також бімоментів. НДС відображається у вигляді мозаїк та/або ізополів нормальних і дотичних напружень у перерізі.

Колірна шкала, мозаїка напружень та епюри по заданому розрізу
Колірна шкала, мозаїка напружень та епюри по заданому розрізу

Надається можливість побудови епюр по тонкостінних частинах перерізу або по розрізу масивного перерізу. Виконується обчислення та відображення головних напружень, а також еквівалентних напружень відповідно до вибраної теорії міцності. Відображення НДС супроводжується колірною шкалою, яка дає уявлення про діапазон відображуваних значень. При наявності двох матеріалів, які сильно розрізняються за модулем деформації, надається можливість працювати з двома шкалами.

Колірна шкала та ізополя напружень по перерізу
Колірна шкала та ізополя напружень по перерізу

Для перерізів із пружних матеріалів виконується анімація мозаїк, ізополів та епюр відповідно до заданого набору зусиль.

Редагований довідник характеристик бетонів для нелінійного розрахунку з можливостями експорту імпорту
Редагований довідник характеристик бетонів для нелінійного розрахунку з можливостями експорту імпорту

Для перерізів з нелінійно-деформованих матеріалів виконується анімація мозаїк, ізополів та епюр, що демонструє зміну НДС по мірі наростання зусиль і відповідно до заданого закону деформування.

Для перерізів з нелінійно-деформованих матеріалів виконується анімація мозаїк, ізополів та епюр, що відображають зміну модулів деформації, зміну деформацій та напружень у перерізі по мірі наростання зусиль та відповідно до заданого закону деформування.

Відображення НДС у перерізі може бути виконано із застосуванням засобів анімації напружень та деформацій за допомогою інтерполяції заданих зусиль у необхідному діапазоні.

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію