Залізобетонні конструкції - ЕСПРІ

Програма для розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій. ЕСПРІ - залізобетонні конструкції згідно СНиП 2.03.01-84* «Бетонні та залізобетонні конструкції»

Розділ «Залізобетонні конструкції»

включає 15 програм
new Посилення перерізів залізобетонних колон композитними матеріалами
Посилення перерізів залізобетонних колон композитними матеріалами відповідно до СП 164.1325800.2014 та Додатком Л СП 63.13330.2012

new Перевірка перерізів сталезалізобетонних плит
Перевірка перерізів сталезалізобетонних плит відповідно до СП 63.13330.2012, СП 16.13330.2011, ДБН В.2.6-160:2010 і ДСТУ Б В.6-9:2008

СталеБетон – Перевірка сталебетонних перерізів колон
Реалізовано перевірку на міцність перерізів сталебетонних колон прямокутного перерізу з різними профілями жорсткої арматури. Розрахунок виконується по деформаційній моделі залізобетону з використанням дволінійної, трилінійної та нелінійної діаграм.

АрмоБетон – Перевірка бетонних перерізів, армованих композитною арматурою
Реалізовано армування як неметалевою композитною арматурою, так і кількома видами арматури, у тому числі металевою. Розрахунок проводиться по теорії граничних станів та по деформаційній моделі залізобетону відповідно до проекту СП «Конструкції з бетону з композитною неметалевою арматурою».

ТрубоБетон – Перевірка трубобетонних перерізів
Реалізовано перевірку на міцність перерізів трубобетонних конструкцій по деформаційній моделі відповідно до СП 63.13330.2012, СП 16.13330.2011 і проектом СП «Конструкції з бетону з композитною неметалевою арматурою».

Характеристики бетону
У програмі наведено довідкові дані щодо нормативних та розрахункових опорів бетону для граничних станів першої та другої групи відповідно до СНиП 2.03.01-84* «Бетонні та залізобетонні конструкції».

Сортамент арматури
У програмі наведено довідкові дані про розрахункову площу та теоретичну масу погонного метра арматури залежно від кількості та діаметру стержнів відповідно до СНиП 2.03.01-84* «Бетонні та залізобетонні конструкції». Програма забезпечена різними допоміжними функціями – визначенням відповідності кількості та діаметрів стержнів для заданої площі та ін.

Анкеровка арматури по ДСТУ 3760-98
Програма призначена для визначення необхідної довжини закладу арматурного стержня, при якій забезпечується сприйняття діючих зусиль у перерізі, що розглядається. Розрахунок проводиться відповідно до рекомендацій щодо застосування арматурного прокату по ДСТУ 3760-98. Довжина анкерування обчислюється як для окремих, так і для здвоєних стержнів. Як захисний шар для кутового арматурного стержня вибирається значення менше з двох: вертикального та горизонтального. Розрахунок виконується методом послідовного наближення на підставі кроку та діаметра розподільної арматури.

Перерізи залізобетонних елементів
Програма призначена для підбору арматури в перерізах залізобетонних елементів за першим та другим граничним станом відповідно до різних нормативних документів: СНиП 2.03.01-84* «Бетонні та залізобетонні конструкції», СНиП 52-01-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції», Єврокод 2 «Проектування залізобетонних конструкцій», Рекомендації щодо застосування арматурного прокату по ДСТУ 3760-98, ТСН 102-00* «Залізобетонні конструкції з арматурою класів А500С і А400С». Додано розрахунок перерізів по Єврокод 2 та ДБН В.2.6-98:2009. Реалізовано розрахунок наступних типів перерізів – прямокутне, таврове, двотаврове, кутове, хрестове, кругле, кільцеве та коробчасте. Розрахунок проводиться для всіх видів напруженого стану: центральний стиск, вигин, плоский позацентровий стиск-розтяг, косий вигин, а також загальний випадок для набору зусиль N, Мх, Мy, Mкр, Qx, Qy.

Розрахунок залізобетонної оболонки
Розрахунок залізобетонної балки-стінки
Розрахунок залізобетонної плити
Три програми призначені для підбору арматури в пластинчастих залізобетонних елементах по першому та другому граничним станам відповідно до наступних нормативних документів: СНиП 2.03.01-84* «Бетонні та залізобетонні конструкції», СНиП 52-01-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції», Єврокод 2 «Проектування залізобетонних конструкцій», Рекомендації щодо застосування арматурного прокату по ДСТУ 3760-98, ТСН 102-00 «Залізобетонні конструкції з арматурою класів А500С і А400С».

Головні та еквівалентні напруження
Програма призначена для обчислення головних та еквівалентних напружень по заданих значеннях тензору напружень. Для заданого класу бетону визначаються граничні та еквівалентні напруження по одниму із заданих критеріїв міцності бетону, що відповідають теоріям Генієва, Карпенка, Писаренка та Яшина. Крім того, визначаються значення головних деформацій, кути нахилу головних напружень до поточних осей, а також кут нахилу площини тріщини до осі X. За отриманими результатами будується область міцності. Застосування режиму перевірки міцності дозволяє отримати граничні допустимі напруження по двох головних майданчиках, граничні нормальні та зсувні напруження по октаедричних майданчиках, коефіцієнт запасу міцності за другим граничним станом, а також параметр Лоде-Надаї.

Посилення композитними матеріалами
Програма призначена для перевірки прямокутних, таврових та двотаврових перерізів залізобетонних елементів, посилених фіброармованими пластиками (ФАП). Перевірка виконується по граничних станах першої та другої груп. У програмі реалізовані положення «Посібника з посилення залізобетонних конструкцій композитними матеріалами» і СП 52-101-2003. У програмі розширено бібліотеку композитних матеріалів.

Міцність залізобетонного стику на зсув
Програма призначена для розрахунку на зсув стиків збірно-монолітних залізобетонних конструкцій та конструкцій із монолітного залізобетону з додатковим шаром омонолічування. Розрахунок провадиться відповідно до положень Єврокод 2 і ДСТУ Б В.2.6-156:2010.

Повернутися до розділу