Порівняння  ЛІРА-САПР  з іншими розрахунковими програмами

Не вірте нам на слово - перевірте самі! Порівняйте можливості ЛІРА-САПР з іншими програмами. Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію і спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш докладної інформації.


Демонстраційна версія

Чим відрізняється ПК ЛІРА-САПР

Наш програмний комплекс включає в себе широкий спектр функціональних можливостей, частина яких або відсутні в аналогічних програмах або реалізовані на рівні «означити». Деякі з втілених функцій перераховані тут (виділені курсивом). ЛІРА-САПР є не тільки обґрунтованою альтернативою більш дорогим закордонним програмами для міцнісного аналізу, таким як SAP 2000, STAAD Pro, RISA, RFEM, RSTAB, Robot Structural Analysis, SCIA Engineer, SOFiSTiK і т.д., але і - кращим вибором для проектувальників, інженерів і конструкторів серед більш доступних MicroFe, Ліра 10, SCAD Office.

Колектив розробників є правонаступником розробок програмних комплексів сімейства ЛІРА (РПСС 1963 р. - О.С. Городецький; Н59 1967 р. - О.С. Городецький, В.Е. Павловський; Експрес 1969 р.; ЛІРА-ЕС 1976 р.; МІРАЖ 1993 р.; ПК ЛІРА 9.0-9.6 2002-2011 рр.). Історія
В даний час у колективі, який налічує понад 50 фахівців, працює 3 доктори технічних наук і 10 кандидатів технічних наук.

Основні можливості  ПК ЛІРА-САПР  і відмінності від інших програм міцнісного розрахунку

BIM / Користувальницький інтерфейс / Єдине графічне середовище

 • В рамках реалізації ВIМ-технологій реалізована велика кількість конвертерів: REVIT, ARCHICAD, TEKLA STRUCTURES, ALLPLAN, MIDAS, Rhinoceros/Grasshopper та ін. Функціональність інтеграцій постійно нарощується.
 • Повне наступництво з інтерфейсом ЛІРА 9.0-9.6.
 • Інтуїтивно зрозумілий стрічковий інтерфейс (ribbon) у стилі Microsoft Office.
 • Багатодокументний інтерфейс (multiple document interface).
 • Можливість збереження і перенесення налаштувань користувача.
 • Швидка адаптація та швидкість навчання при переході з інших програм.
 • САПФІР – система параметричного моделювання - інтерфейс користувача, заснований на архітектурному представленні проекту.
 • САПФІР-ГЕНЕРАТОР – інтерфейс користувача нового покоління, заснований на принципах візуального програмування.
 • Великий перелік підтримуваних форматів файлів доступних для імпорту/експорту.
 • Потужне графічне ядро для роботи з великорозмірними схемами (більше 3 млн. елементів).
 • Середовище користувача, яке дозволяє в рамках однієї програми пройти шлях від створення схеми до формування пояснювальної записки.
 • Технологія багатоваріантного проектування (залізобетонних, сталезалізобетонних, сталевих і армокам'яних) конструкцій.
 • Технологія моделювання за допомогою конструктивних і архітектурних елементів.

Набір багатофункціональних МКЕ-процесорів

 • Фізична, геометрична та конструктивна нелінійність.
 • Інженерна нелінійність – дозволяє враховувати фізичну та геометричну нелінійність у рамках традиційного розрахунку.
 • Розрахунок стержневих систем з урахуванням ефекту депланації.
 • Універсальний Pushover analysis.
 • Граничні елементи ґрунтового напівпростору для вирішення плоских і просторових моделей на динамічні впливи.
 • Врахування багатокомпонентності сейсмічного впливу (підсумовування сейсміки за різними напрямками).
 • Врахування ексцентриситетів прикладання навантажень і мас.
 • Спеціальні ітераційні КЕ для моделювання роботи платформених і контактних стиків.
 • Високоточні скінченні елементи.
 • Суперелементне моделювання з візуалізацією на всіх етапах розрахунку, яке дозволяє в ряді випадків прискорити рішення задачі та знизити вплив поганої обумовленості великорозмірної матриці.
 • Динаміка в часі, дозволяє моделювати процес динамічного впливу з урахуванням фізичної, геометричної нелінійності та ефектів демпфування.
 • Організація режиму фрагментації, заснованого на рішенні задач з необмеженою кількістю заданих переміщень.
 • Рішення стаціонарних і нестаціонарних задач теплопровідності для всієї конструктивної схеми та окремих вузлів і елементів.
 • Реалізація принципів конденсації мас.
 • Шоста ступінь свободи для пластинчастих елементів - кут повороту відносно осі ортогональної нейтральної площини пластини.

Що допомагає нам робити ЛІРА-САПР краще ніж у конкурентів?

 • Розрахунок і проектування реальних об'єктів будівництва по всьому світу
 • Впровадження нових розробок у технологію проектування компаній
 • Активна участь у семінарах, конференціях, у розробці нормативних документів

Залізобетонні конструкції

 • Підбір необхідної площі армування для всіх видів перерізів. З урахуванням вимог дев'яти різних нормативів (РФ, Казахстан, Eurocode, ДБН та ін.) по міцності тріщиностійкості та конструктивним особливостям.
 • Всі стержневі перерізи при підборі площі арматури можуть розраховуватися з виділенням площ кутового армування, що дозволяє найбільш раціонально розташовувати армуючий матеріал по перерізу і мінімізувати витрату арматури до 20%.
 • Локальний режим армування максимально пов'язаний з розрахунковою моделлю споруди і дозволяє точно і оперативно отримати з моделі споруди всю необхідну інформацію про матеріали, розрахункові сполучення, умови вогневого впливу при пожежі, і так далі.
 • Гнучке та комплексне завдання матеріалів конструювання дозволяє наочно задавати конструктивні матеріали для всіх типів конструйованих елементів.
 • Система армування має можливість перевіряти несучу здатність стержневих сталезалізобетонних перерізів з різними видами жорсткої арматури. Також дозволяє при необхідності підібрати додатково площу гнучкої арматури.
 • Для пластинчастих елементів реалізовано підбір арматури та перевірка несучої здатності по теорії Вуда і М.І. Карпенко «Теорія деформування залізобетону з тріщинами», що дозволяє мінімізувати витрату арматури до 20%.
 • Армування видається у вигляді розподіленої арматури, ізополей, мозаїк або ескізів креслень для колон і балок.
 • Конструктивний елемент «підбалка». Реалізований алгоритм дозволяє обчислити і врахувати відповідну зусиллям ширину полки для підбору необхідної арматури в балках ребристих перекриттів.
 • Всі реалізовані алгоритми підбору і перевірки максимально оптимізовані з точки зору продуктивності та використовують всі переваги комп'ютерів з великим об'ємом оперативної пам'яті та мультипроцесорною архітектурою.
 • Реалізована перевірка та підбір армування для забезпечення необхідної межі вогнестійкості з використанням нелінійно-деформаційної теорії. Розрахунок вогнестійкості реалізований для залізобетонних, сталезалізобетонних, стержневих і пластинчастих елементів.
 • У ПК ЛІРА-САПР реалізований простий і зручний механізм створення типів армування. Він дозволяє легко створювати будь-які варіанти розстановки арматурних включень в ЗБ елементах. Дозволяє комбінувати ці типи безпосередньо при призначенні на елементи, також в будь-який момент втрутитися в розстановку за допомогою інструменту «Точний тип ЗА». Такий механізм використовується для завдання арматури при розрахунках за допомогою фізичної нелінійності, інженерної нелінійності, а також при визначенні коефіцієнтів запасу несучої здатності, ЗБ елементів споруд по різних нормах.
Переваги ЛІРА-САПР: Новий тип жорсткості в базі металевих перерізів
Новий тип жорсткості в базі металевих перерізів
Переваги ЛІРА-САПР: Створення та корегування типів заданого армування (складний переріз)
Створення та корегування типів заданого армування (складний переріз)
Переваги ЛІРА-САПР: Розподіл температури по перерізу для заданої межі вогнестійкості
Розподіл температури по перерізу для заданої межі вогнестійкості

Сталеві конструкції

 • Розрахунок і перевірка перерізів сталевих елементів (суцільні, складові, наскрізні).
 • Можливість перевірки і підбору параметричних вузлів (вузли ферм, вузли сполучення балок і колон, бази колон).
 • Вузли ферм з круглих труб.
 • Перевірка/підбір тонкостінних перерізів, в тому числі з урахуванням депланації (стиснутого крутіння).
 • Перевірка/підбір стержнів змінного перерізу.
 • Розрахунок вогнестійкості сталевих перерізів.
 • Редактор сортаментів.
 • Верифікація сортаментів. Всі сортаменти, використовувані в ПК ЛІРА-САПР (понад 100 сортаментів) верифіковані (перевірка величини відсутніх характеристик і виправлення наявних помилок - приблизно 20%), а також доповнення - секторальні моменти інерції та ін.

Армокам'яні конструкції

 • Актуальна редакція нормативних документів в області перевірки міцності/несучої здатності кам'яних і армокам'яних конструкцій.
 • Підбір необхідного армування сітками (в тому числі і композитними) і вертикальною арматурою.
 • Багатоваріантне проектування (варіювання матеріалами, формою простінків і зусиллями які використовуються в розрахунку).

Конструюючі та розрахунково-графічні системи

САПФІР-ЗБК
Проектування залізобетонних конструкцій: колон, балок, плит, перекриттів, діафрагм, випусків з фундаментної плити з видачею ескізів креслень КЗ.
Панельні будівлі
Швидка і зручна побудова адекватних моделей панельних будівель з урахуванням специфіки платформених та інших стиків.
КМ-САПР
Автоматизоване створення всього набору креслень КМ - маркувальні схеми, вузли, специфікації.

Розрахунок армокам'яних конструкцій

Можливість розрахунку армокам'яних конструкцій з урахуванням наявності залізобетонних поясів і сердечників. Визначення зусиль у заданих рівнях. Підбір необхідного армування сітками, в тому числі і композитними.
Ґрунт
Обчислення параметрів ґрунтової основи різними методами, в тому числі з урахуванням динамічних ефектів; визначення несучої здатності паль та їх жорсткістних характеристик з урахуванням взаємного впливу, а також сейсмічності майданчика; розрахунок осадок умовного фундаменту; розрахунок осадок фундаментів існуючої будівлі при впливі на неї споруджуваної; зв'язок моделі ґрунту з декількома розрахунковими схемами; автоматична побудова МКЕ-моделей ґрунту (2D і 3D) на основі геології для подальшого використання в розрахунках «Динаміки в часі», задачах стійкості схилів, міцностних розрахунках для моделей типу «надземна будова - фундаментна конструкція - ґрунтова основа».
Теплопровідність

Теплопровідність

Моделювання стаціонарних і нестаціонарних процесів теплообміну. Дана система успішно справляється з задачами енергоефективності, пошуком конструктивних рішень огороджувальних конструкцій (в тому числі при розрахунку просторових схем/вузлів), визначенням температурних навантажень, проектуванням засобів вогнезахисту, розрахунком вогнестійкості несучих і огороджувальних конструкцій.
КМ-САПР
Дозволяє формувати геометрію багатоматеріальних масивних, тонкостінних і складених перерізів, обчислювати жорсткісні характеристики; визначати НДС перерізу при заданих або імпортованих з ВІЗОРу зусиль з урахуванням нелінійного деформування матеріалів.
КМ-САПР
Моделювання процесу зведення. Враховує наростання міцності бетону, накопичення локаційних напружень та ін.

Стержневі аналоги

В автоматичному режимі заміна МКЕ моделей простінків, перемичок та інших стержньоподібних елементів - стержневими аналогами - з обчисленням відповідних зусиль і побудовою перерізів стержня - з подальшим підбором армування.

Прогресуюче обвалення

Дозволяє моделювати процес забезпечення життєздатності споруди при прогресуючому обваленні. Враховується динамічна складова навантаження при видаленні несучого елементу.

Книга Звітів

 • Інтерактивні копії екрану та таблиць, з можливістю поновлення вмісту після зміни розрахункової моделі.
 • Шаблони документування.
 • Можливість створення повної структури звіту (титульна сторінка, зміст, розділи, таблиці, зовнішні посилання).
 • Автоматична верстка вмісту в готовий текстовий документ.

Супровід і навчання

 • консультація з питань роботи з програмами;
 • тематичні статті в «Базі знань»;
 • регулярний вихід нових версій та оновлень до них;
 • швидка реакція на зміни, які відбуваються в нормативній базі;
 • реакція на побажання користувачів, участь в обговореннях;
 • вільно-розповсюджувана версія без обмежень;

Є питання?

(+38 044) 590-58-86

info@liraland.com.ua