Панельні будівлі  Параметричне проектування панельних будівель у ЛІРА-САПР

Виконується побудова конструктивної схеми панельної будівлі, розрахунок та видача параметрів НДС елементів панельної будівлі. Реалізований зручний інтерфейс побудови конструктивної та розрахункової схеми, заснованої на конструюванні та розстановці стиків. Розроблено поповнювану та редаговану бібліотеку типів стиків, яка визначає гнучкість системи, тобто її швидку адаптацію до нових типів конструктивних елементів.

Бібліотека стиків у препроцесорі САПФІР

Розстановка в'язів по закладним у препроцесорі САПФІР

Бібліотека включає різні варіанти таких типів стиків як платформний стик, контактний стик, вертикальні стики стінових панелей із закладними деталями та без них та ін. На основі вибраного типу користувач складає конкретні екземпляри стиків і встановлює їх у модель будівлі.

Розрізка та призначення стиків панелей

Реалізовано розрахунок панельних будівель у лінійній та нелінійній постановках. У складі бібліотеки скінченних елементів розроблені нові елементи стику панелей. Нелінійна постановка дозволяє виконувати розрахунок кроковим методом (моделювання процесу навантаження) та ітераційним, що базується на концепції «інженерна нелінійність». Остання дозволяє проводити розрахунок традиційним способом (розрахунок на кілька навантажень, складання РСЗ та РСН, підбір елементів арматури, конструктивних елементів стиків та закладних частин) з непрямим урахуванням нелінійної роботи конструкції. У результаті розрахунку видаються всі параметри НДС елементів панельної будівлі, включаючи епюри контактних напружень у стиках будівлі.