ЕСПРІ - Навантаження та впливи

Програма реалізує положення СП 20.13330.2011 і ДБН В.1.2-2:201Х. Визначається критична швидкість вітру та інтенсивність резонансного вихрового впливу відповідно до заданих частот власних коливань.

Розділ «Навантаження та впливи»

включає 8 програм
new Перевірка на резонансне вихрове збудження
Програма реалізує положення СП 20.13330.2011 і ДБН В.1.2-2:201Х. Визначається критична швидкість вітру та інтенсивність резонансного вихрового впливу відповідно до заданих частот власних коливань.

Коефіцієнти надійності
У програмі наведено таблиці коефіцієнтів надійності по навантаженню для ваги будівельних конструкцій та ґрунтів, а також ваги обладнання відповідно до СНиП 2.01.07-85* «Навантаження та впливи».

Власна вага багатошарового пакету
Програма призначена для обчислення нормативного та розрахункового навантажень від власної ваги пакету, що складається з певної кількості шарів, і для обчислення опору теплопередачі багатошарового пакету.


Снігові навантаження
Програма призначена для визначення снігових навантажень на будівлі та споруди.
 • Відповідно до СНиП 2.01.07-85* «Навантаження та впливи» обчислюються нормативні та розрахункові значення повного снігового навантаження на горизонтальну проекцію покриття за схемами таблиці 3 Додатка 3.
 • Відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи» обчислюються граничні та експлуатаційні розрахункові значення снігового навантаження на горизонтальну проекцію покриття за схемами Додатка Ж.

  Вітрові навантаження
  Програма призначена для визначення вітрових навантажень на будівлі та споруди.
 • Відповідно до СНиП 2.01.07-85* «Навантаження та впливи» обчислюються нормативні та розрахункові значення середньої складової вітрового навантаження. Аеродинамічний коефіцієнт визначається за схемами таблиці 4 Додатка 4.
 • Відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи» обчислюються граничні та експлуатаційні розрахункові значення вітрового навантаження. Аеродинамічний коефіцієнт визначається за схемами Додатка И.

  Ожеледні навантаження
  Програма призначена для обчислення ожеледних навантажень.


 • Відповідно до СНиП 2.01.07-85* «Навантаження та впливи» обчислюються нормативні та розрахункові значення лінійного та поверхневого ожеледного навантаження.
 • Відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи» обчислюються характеристичні, а також граничні та експлуатаційні розрахункові значення лінійного та поверхневого ожеледного навантаження.

  Температурні кліматичні впливи
  Програма призначена для визначення температурних кліматичних впливів на конструкції будівлі.
 • Відповідно до СНиП 2.01.07-85* «Навантаження та впливи» обчислюються нормативні та розрахункові значення змін середніх температур, середні добові температури зовнішнього повітря, а також початкова температура замикання конструкції у закінчену систему.
 • Відповідно до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи» обчислюються характеристичні, а також граничні та експлуатаційні розрахункові значення змін середніх температур, середні добові температури зовнішнього повітря, а також початкова температура замикання конструкції у закінчену систему.
  В усіх випадках враховуються дані Додатка 7 СНиП II-3-79** «Будівельна теплотехніка» і Додатка 5, 6, 7 СНиП 2.01.01-82 «Будівельні кліматологія та геофізика».

  Енергетично небезпечні сполучення зусиль (ЕнерСЗ)
  Програма призначена для визначення небезпечних сполучень зусиль у стержнях за критерієм екстремумів енергії перерізу при плоскому позацентровому розтягу-стиску.

  Повернутися до розділу