Препроцесор САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

Забезпечує створення розрахункової схеми на основі інформаційної 3D моделі САПФІР
Для створення якісної розрахункової моделі доступний широкий набір інструментів

Абсолютно жорсткі тіла та жорсткі вставки

Жорсткі вставки балок
Використання функції автоматичного формування абсолютно жорсткого тіла (АЖТ) у зоні сполучення колони з плитою дає можливість створити область, що не деформується, в плиті по контуру поперечного перерізу колони. Автоматична генерація АЖТ може використовуватися також для перетинів стіна-плита, стіна-стіна та балка-плита. Окрім АЖТ існує можливість "приєднати" стержень до пластини за допомогою жорстких вставок (сполучення балка-плита, колона-стіна) з автоматичним визначенням довжини ЖВ для врахування ексцентриситету в неспівосних елементах.

Контури продавлювання

Формування контурів продавлювання
Контури продавлювання формуються автоматично по різних норматичних документах в залежності від поперечного перерізу колон, товщин плит, наявності близько розташованих отворів або краю плити. Контури створюються для плит перекриття та для фундаментних плит.

Умови обпирання

Завдання умов обпирання

Сполучення елементів між собою моделюються за допомогою різних умов обпирання: тверде, шарнірне, вільне обпирання. Можна також врахувати ексцентриситет обпирання елементів у вигляді плеча.

Основа

Створення паль
У програмі є широкий набір різноманітних опор: шарнірно-нерухлива, шарнірно-рухлива опора, жорстка опора та користувацька. Крім цього, спеціальна опора (КЕ56) з можливістю задати жорсткість у вибраних напрямках.
Для фундаментної плити можна задати коефіцієнти постелі С1 та С2 або врахувати у розрахунку модель ґрунту, підключивши її до моделі будівлі. Крім цього, можна використовувати пальову основу, несучу здатність якої можна задати або у вигляді навантаження та осадки або визначити жорсткість палі по моделі ґрунту. Для фундаментної плити також можна обчислити піддатливість у горизонтальному напрямку.
Обчислення горизонтальної жорсткості обпирання фундаментної плити на ґрунт
Оновлювана модель ґрунту

Зміна типу КЕ та завдання чисельних жорсткостей

Зміна типу КЕ та завдання чисельних жорсткостей
Для об'єктів типу колона, балка, стіна та плита реалізований вибір типу КЕ, які будуть цей об'єкт моделювати. Вибраному типу КЕ можна залишити жорсткість автоматично обчислювану по перерізу (товщині) та матеріалу або задати її в явному чисельному вигляді. Є можливість ввести понижувальні коефіцієнти до параметрів жорсткості.

Лінії та точки тріангуляції


Генерація СА для перемичок 
Генерація СА для стін-пілонів

Доступна автоматична генерація стержневих аналогів (СА) у системі САПФІР.

Стержневі аналоги дозволяють виконати аналіз складових конструкцій, що моделюються сукупністю кінцевих елементів пластин/оболонок/об'ємників, як стержнів. За допомогою стержневих аналогів для складових конструкцій (пілонів, балок-стінок, збірних плит перекриття, перемичок, діафрагм, ядер жорсткості будівель тощо) можна отримати не лише внутрішні зусилля у вихідних кінцевих елементах, але й внутрішні зусилля у розрахункових перерізах самих конструкцій, і навіть виконати конструювання.

При генерації СА автоматично розпізнаються прості прямокутні перерізи з лінійних ділянок стіни, прямокутної в плані плити, перемички над отвором та під ним, пілонів або балок, представлених у розрахунковій моделі пластинчастими КЕ.

Як виконувати автоматичну генерацію стержневих аналогів, чим корисно відображення КЕ мережі та абсолютно жорстких тіл у 3D моделі, як покращилася перевірка моделі та які перевірки виконуються. А також як можна в автоматизованому режимі розрізати стіну колоною та сформувати абсолютно жорстке тіло між колоною та стіною.

Лінії та точки тріангуляції

Лінії та точки тріангуляції
Гнучкі інструменти створення додаткових ліній та точок тріангуляції дозволяють згустити відповідальні зони та доопрацювати тріангуляцію моделі до потрібного ступеня точності. У властивості колони можна задати необхідний крок розбивки зони над і під опорою. Для вікон та дверей можна створити лінії тріангуляції від прорізів до граней стін. Усередині плити можна створити область тріангуляції з іншим кроком та напрямком місцевих осей, а також є інструмент автоматичної генерації областей тріангуляції над та під стінами. Навколо прорізів у плиті можна згустити тріангуляцію за допомогою автоматизованого завдання точок тріангуляції.

Перетинання та тріангуляція

Нове налаштування перерізів елементів розрахункової моделі в САПФІР 2020. Прискорення тріангуляції. Завдання ліній тріангуляції. Збереження шаблону тріангуляції для використання в інших проектах. Вертикальні та горизонтальні лінії тріангуляції для стін. Згущення кроку тріангуляції для зон над опорами.

Монтаж

Створення монтажних стадій
Для моделювання етапів зведення конструкції використовується інструмент Монтаж. Послідовність зведення будівлі може бути сформована автоматично або задана вручну у вигляді монтажних подій. Виконується контроль об'єктів монтажних стадій за допомогою анімації монтажу. При створенні розрахункової моделі автоматично формуються стадійні та додаткові монтажні завантаження та монтажні таблиці у термінах системи ВІЗОР-САПР.

Перевірка коректності

Перевірка коректності моделі
Для пошуку помилок та неточностей у процесі побудови можна виконати перевірку коректності моделі з можливістю Автокорекції. Це дозволяє на початковому етапі виявити помилку і уникнути її поширення по моделі. Перевірка запускається автоматично перед операцією копіювання поверхів та при створенні розрахункової моделі.

Нерозривність моделі та відстань до опор

Відстань до опор
Програма дозволяє виконати перевірку на нерозривність моделі – спільну роботу елементів. Така перевірка дозволяє виявити місця, де не сформовані перетинання об'єктів або де відсутні опори в основі. Інформація про відстань до опор відображається у вигляді колірної шкали.

Тріангуляція

Налаштування тріангуляції
  • Трикутна - по всіх пластинах створюються регулярні трикутники.
  • Адаптивна чотирикутна - тріангуляція починається від опор і над опорами формуються регулярні чотирикутники, а узгодження сітки відбувається в прольоті.
  • Чотирикутна - тріангуляція починається з прольоту та в прольоті виходять регулярні чотирикутники, а узгодження сітки відбувається над опорами.

Тріангуляція з характерним методом та індивідуальним кроком може бути призначена окремим об'єктам. На тріангуляційну сіть можна вплинути за допомогою ліній та точок тріангуляції.

Детальніше про можливості тріангуляції

Огляд нових можливостей тріангуляції, які з'явилися у версії САПФІР 2021. Згладжування КЕ мережі та як воно впливає на тріангуляцію. Створення ліній тріангуляції у стінах. Створення областей тріангуляції у плитах, яким можна призначити параметри тріангуляції, які відрізняються від параметрів основної плити. Вказує напрям узгодження місцевих осей для ділянок плит.

Розрахунок та аналіз результатів розрахунку

Мозаїка переміщень від РСН
Створену розрахункову модель можна надіслати на розрахунок безпосередньо із САПФІР і потім виконати попередній аналіз результатів: переміщень, зусиль у стержневих елементах, напружень у пластинчастих елементах та зусиль в одновузлових елементах. Результати можна проаналізувати як по завантаженнях, так і по РСН.
  • якості пластин;
  • площі пластин;
  • мінімальних ребер пластин;
  • мінімальних кутів пластин;
  • довжина стержнів;
  • кутів поворотів стержнів
  • та мозаїки лінійних навантажень

Расчет и анализ результатов расчета

Мозаика перемещений от РСН
Створену розрахункову модель можна відправити на розрахунок безпосередньо із САПФІР і потім виконати попередній аналіз результатів: переміщень, зусиль у стержневих елементах, напруг у пластинчастих елементах та зусиль в одновузлових елементах. Результати можна проаналізувати як із завантажень, і по РСН.

Результати розрахунку

Нові інструменти попереднього аналізу результатів у САПФІР 2020. Коефіцієнти надійності щодо відповідальності. Команди для аналізу коректності розрахункової схеми: розсунути поверхи та відстань до опор. Розрахунок із САПФІР та аналіз переміщень, напруг, зусиль в елементах із завантажень та за РСН. Генерація РСН щодо EUROCODE EN 1991-1-4:2005.

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію