Препроцесор САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

Забезпечує створення розрахункової схеми на основі інформаційної 3D моделі САПФІР
Для створення якісної розрахункової моделі доступний широкий набір інструментів

Абсолютно жорсткі тіла та жорсткі вставки

Жорсткі вставки балок
Використання функції автоматичного формування абсолютно жорсткого тіла (АЖТ) у зоні сполучення колони з плитою дає можливість створити область, що не деформується, в плиті по контуру поперечного перерізу колони. Автоматична генерація АЖТ може використовуватися також для перетинів стіна-плита, стіна-стіна та балка-плита. Окрім АЖТ існує можливість "приєднати" стержень до пластини за допомогою жорстких вставок (сполучення балка-плита, колона-стіна) з автоматичним визначенням довжини ЖВ для врахування ексцентриситету в неспівосних елементах.

Навантаження

Завдання параметрів для створення навантаження від тиску ґрунту Редактор завантажень

При створенні розрахункової моделі виконується автоматичне обчислення власної ваги елементів. Обчислюється навантаження від ненесучих стін із одношарового або багатошарового матеріалів. Доступно створення та редагування зосереджених, лінійних, розподілених по площі навантажень (рівномірно та нерівномірно розподілених).

Реалізовано: автоматичний збір вітрового навантаження, завдання пульсаційного та сейсмічного впливу, автоматизований розрахунок навантаження від снігових мішків та збір ожеледного навантаження по різних нормативних документах.

Існує інструмент, що дозволяє обчислити інтенсивність тиску ґрунту та прикласти його у вигляді горизонтального навантаження на стіни підвалу. Для балочної системи реалізований алгоритм перетворення рівномірно-розподіленого навантаження на навантаження на балки. За допомогою Редактора завантажень можна задати вид завантажень, коефіцієнти надійності, частки тривалості, знакозмінність, створити групи супутності, об'єднання та взаємовиключення. Також Редактор завантажень дозволяє виконати автоматичну генерацію таблиць розрахункових сполучень зусиль (РСЗ), розрахункових сполучень навантажень (РСН) або створити користувацькі сполучення.

Інструменти для збирання навантажень

Завдання ожеледного навантаження, снігових мішків, нові опції вітрового навантаження, формування тиску ґрунту. Передача даних з ВІЗОР-САПР в САПФІР для завдання ожеледного навантаження, тиску ґрунту. Збирання навантаження на балки. Прив'язка навантаження до рівнів. Прив'язка навантаження до об'єктів.

[video: 38:25 min.]

Контури продавлювання

Формування контурів продавлювання
Контури продавлювання формуються автоматично по різних норматичних документах в залежності від поперечного перерізу колон, товщин плит, наявності близько розташованих отворів або краю плити. Контури створюються для плит перекриття та для фундаментних плит.

Умови обпирання

Завдання умов обпирання

Сполучення елементів між собою моделюються за допомогою різних умов обпирання: тверде, шарнірне, вільне обпирання. Можна також врахувати ексцентриситет обпирання елементів у вигляді плеча.

Основа

Створення паль
У програмі є широкий набір різноманітних опор: шарнірно-нерухлива, шарнірно-рухлива опора, жорстка опора та користувацька. Крім цього, спеціальна опора (КЕ56) з можливістю задати жорсткість у вибраних напрямках.
Для фундаментної плити можна задати коефіцієнти постелі С1 та С2 або врахувати у розрахунку модель ґрунту, підключивши її до моделі будівлі. Крім цього, можна використовувати пальову основу, несучу здатність якої можна задати або у вигляді навантаження та осадки або визначити жорсткість палі по моделі ґрунту. Для фундаментної плити також можна обчислити піддатливість у горизонтальному напрямку.
Обчислення горизонтальної жорсткості обпирання фундаментної плити на ґрунт
[start: 11:13 min.]
Оновлювана модель ґрунту
[video: 4:19 min.]

Зміна типу КЕ та завдання чисельних жорсткостей

Зміна типу КЕ та завдання чисельних жорсткостей
Для об'єктів типу колона, балка, стіна та плита реалізований вибір типу КЕ, які будуть цей об'єкт моделювати. Вибраному типу КЕ можна залишити жорсткість автоматично обчислювану по перерізу (товщині) та матеріалу або задати її в явному чисельному вигляді. Є можливість ввести понижувальні коефіцієнти до параметрів жорсткості.

Лінії та точки тріангуляції

Лінії та точки тріангуляції
Гнучкі інструменти створення додаткових ліній та точок тріангуляції дозволяють згустити відповідальні зони та доопрацювати тріангуляцію моделі до потрібного ступеня точності. У властивостях колони можна встановити необхідний крок розбивки зони над опорою. Для вікон та дверей є можливість створити лінії тріангуляції від прорізів до граней стін.

Перетинання та тріангуляція

Нове налаштування перерізів елементів розрахункової моделі в САПФІР 2020. Прискорення тріангуляції. Завдання ліній тріангуляції. Збереження шаблону тріангуляції для використання в інших проектах. Вертикальні та горизонтальні лінії тріангуляції для стін. Згущення кроку тріангуляції для зон над опорами.

[start: 6:45 min.]

Монтаж

Створення монтажних стадій
Для моделювання етапів зведення конструкції використовується інструмент Монтаж. Послідовність зведення будівлі може бути сформована автоматично або задана вручну у вигляді монтажних подій. Виконується контроль об'єктів монтажних стадій за допомогою анімації монтажу. При створенні розрахункової моделі автоматично формуються стадійні та додаткові монтажні завантаження та монтажні таблиці у термінах системи ВІЗОР-САПР.

Перевірка коректності

Перевірка коректності моделі
Для пошуку помилок та неточностей у процесі побудови можна виконати перевірку коректності моделі з можливістю Автокорекції. Це дозволяє на початковому етапі виявити помилку і уникнути її поширення по моделі. Перевірка запускається автоматично перед операцією копіювання поверхів та при створенні розрахункової моделі.

Нерозривність моделі та відстань до опор

Відстань до опор
Програма дозволяє виконати перевірку на нерозривність моделі – спільну роботу елементів. Така перевірка дозволяє виявити місця, де не сформовані перетинання об'єктів або де відсутні опори в основі. Інформація про відстань до опор відображається у вигляді колірної шкали.

Тріангуляція

Налаштування тріангуляції
  • Трикутна - по всіх пластинах створюються регулярні трикутники.
  • Адаптивна чотирикутна - тріангуляція починається від опор і над опорами формуються регулярні чотирикутники, а узгодження сітки відбувається в прольоті.
  • Чотирикутна - тріангуляція починається з прольоту та в прольоті виходять регулярні чотирикутники, а узгодження сітки відбувається над опорами.

Тріангуляція з характерним методом та індивідуальним кроком може бути призначена окремим об'єктам. На тріангуляційну сіть можна вплинути за допомогою ліній та точок тріангуляції.

Розрахунок та аналіз результатів розрахунку

Мозаїка переміщень від РСН
Створену розрахункову модель можна надіслати на розрахунок безпосередньо із САПФІР і потім виконати попередній аналіз результатів: переміщень, зусиль у стержневих елементах, напружень у пластинчастих елементах та зусиль в одновузлових елементах. Результати можна проаналізувати як по завантаженнях, так і по РСН.

Результати розрахунку

Нові інструменти попереднього аналізу результатів у САПФІР 2020. Коефіцієнти надійності по відповідальності. Команди для аналізу коректності розрахункової схеми: розсунути поверхи та відстань до опор. Розрахунок із САПФІР та аналіз переміщень, напружень, зусиль в елементах по завантаженнях та по РСН. Генерація РСН по EUROCODE EN 1991-1-4:2005.

[start: 2:35 min.]

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію