Колектив розробників

програмних комплексів ЛІРА, МОНОМАХ, та ін. існує вже більше 50 років. За ці роки накопичено безцінний досвід створення промислових програм масового застосування в області автоматизованого проектування об'єктів будівництва.

Очолює колектив д. т. н. професор, академік РААСН Олександр Сергійович Городецький, який стояв біля витоків його створення в середині 60-х років. У той час під керівництвом О.С. Городецького були розроблені перші програми Експрес та МІРАЖ для розрахунку будівельних конструкцій на ЕОМ серії БЕСМ, а також ЕОМ "М-20" і "Мінськ-22". Ці розробки поклали початок цілому напрямку - створенню промислових програм масового застосування в галузі будівництва.

Історія створення ПК Ліра

Коротка хронологія створення програмних комплексів

1963
для ЕОМ БЕСМ-2 був розроблений перший представник, програма МОДЕЛЬ, в якій був реалізований розрахунок просторових шарнірно-стержневих систем з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності. Для вирішення систем нелінійнихрівнянь був застосований кроковий метод. Програма мала модуль, який реалізує розрахунок пластинчастих систем (плит, балок-стінок, оболонок) на основі стержневих апроксимацій.

Це була одна з перших програм, що дозволяють замінити фізичний експеримент математичним. Інженерам і дослідникам вперше в історії випала нагода моделювати процес навантаження конструкцій, а для залізобетонних конструкцій моделювати процеси розвитку тріщин, повзучості, зміну схеми конструкції аж до миттєво змінюваної, тобто до руйнування.

На відміну від існуючих тоді програм, в яких реалізовувався тільки метод сил, в програмі МОДЕЛЬ вперше був використаний метод переміщень і автоматизована вся процедура статичного розрахунку: завдання та діагностика вихідних даних, складання рівнянь, рішення рівнянь, обчислення зусиль і напружень в стержневих і пластинчастих елементах.

Програма МОДЕЛЬ мала вхідну мову, яка визначила структуру вхідної мови для всього сімейства програм ЛІРА. Основні принципи побудови програми МОДЕЛЬ сьогодні практично без змін використовуються у побудові всіх програм сімейства ЛІРА:


    зручний інтерфейс, орієнтований на масового користувача;
    дискретна розрахункова схема;
    формулювання дискретної задачі відповідно до методу переміщень;
    кроковий метод розв'язання нелінійних задач;
    комплексна автоматизація всього процесу розрахунку.Історія створення ПК Ліра

1965

для ЕОМ М-20 була розроблена програма ПАНЕЛЬ для розрахунку конструкцій панельних будинків. Розрахункова схема представлялася у вигляді системи ортогональних балок-стінок і плит. Спочатку чисельно визначалися матриці жорсткості укрупнених фрагментів балок-стінок і плит, а потім розраховувалося вся будівля, що складалася з укрупнених фрагментів. По суті, вперше була реалізована ідея методу скінченних елементів і суперелементів (матриця жорсткості пластинчастих елементів будувалася на основі стержневих апроксимацій).

Багато ідей, реалізовані в цій програмі, лягли в основу згодом розробленого програмного комплексу "МОНОМАХ".

1969

для ЕОМ МІНСЬК-22 була випущена у світ програма ЕКСПРЕС, яка виконувала комплексний розрахунок (статичний та динамічний розрахунок, вибір розрахункових сполучень зусиль, підбір арматури) для довільних просторових стержневих систем. Програма мала більшу швидкодію і дозволяла вирішувати задачі великої розмірності.

1970

у програмному комплексі МІРАЖ для ЕОМ МІНСЬК-22 вперше реалізуються методи скінченних елементів і суперелементів в тому вигляді, в якому вони зараз використовуються практично у всіх подібних програмах.

1975

для ЕС ЕОМ був розроблений програмний комплекс ЛІРА ЕС на мовах ПЛ-1 і АСЕМБЛЕР в операційному середовищі ОС. Багато в чому ПК ЛІРА-ЕС був наступником всіх попередніх представників сімейства ЛІРА.

1982

розроблений програмний комплекс ЛІРА-СМ, для СМ - комп'ютерів середньої продуктивності. Багато в чому, алгоритми реалізовані в цій версії програм сімейства ЛІРА, лягли в основу розробок на персональних комп'ютерах. Це дозволило в 1988 році створити програму ЛІРА-ПК для перших персональних комп'ютерів AT-286. Ця програма вже мала графічні пре- і постпроцесори - провісники сучасних графічних середовищ.

З подальшим розширенням можливостей персональних комп'ютерів розширювалися і можливості ПК ЛІРА - реалізація рішення нелінійних задач, розробка систем для конструювання, зняття різних обчислювальних обмежень.

Історія програми Ліра в картинках
Версії під DOS, 1991 рік
Лист ДЕРЖБУДУ

В Україні та країнах ближнього зарубіжжя масове впровадження програмних комплексів сімейства Ліра почалося в 90-і роки

Держбуд Росії рекомендує програмні комплекси Ліра і Мономах для використання в організаціях, що виконують проектно-вишукувальні роботи для будівництва, а також здійснюють експертизу проектів на будівництво об'єктів різного призначення.

Історія ПК Ліра: лист ДЕРЖБУДУ від 12.11.2001 р.
1995

ПК ЛІРА розроблений під новою операційною системою Windows. Практично кожні 2-3 роки виходили нові версії:


ПК ЛІРА-WINDOWS (1996)
ПК ЛІРА 5.0 (1998)
ПК ЛІРА 8.0 (2000)
ПК ЛІРА 8.2 (2001)
ПК ЛІРА 9.0 (2003)
ПК ЛІРА 9.2 (2005)
ПК ЛІРА 9.4 (2007)
ПК ЛІРА 9.6 (2009)
ПК ЛІРА-САПР 2011 (2011)
ПК ЛІРА-САПР 2012 (2012)
ПК ЛІРА-САПР 2013 (2013)
ПК ЛІРА-САПР 2014 (2014)
2015, 2016...2024 актуальна версія завжди тут

У 2002 році на ПК ЛІРА (базовий комплект відповідний ПК ЛІРА 9.0) було оформлено авторське свідоцтво

автори А.В. Горбовець, О.С. Городецький, В.Е. Павловський - розробники ПК Ліра, фахівці, які стояли біля витоків розробки програмних комплексів і по суті є фундаторами цих розробок.

Свідоцтво ПК ЛІРА 9.0
середина
90-х

розроблений програмний комплекс МОНОМАХ для автоматизованого розрахунку і проектування залізобетонних і армокам'яних конструкцій висотних будівель. Цей програмний комплекс був орієнтований на дуже затребуваний клас задач і автоматизував більшу частину циклу проектування конструкцій, включаючи видачу ескізів, а для деяких конструкцій і самих робочих креслень.

Крім великих програмних комплексів, було приділено увагу автоматизації невеликих конструкторських задач, необхідних інженеру в повсякденній роботі. З цією метою було створено програмний комплекс ЕСПРІ(Електронний СПРавочник інженера). На даний момент він включає в себе більше 80 програм, об'єднаних у розділи за тематичною ознакою: залізобетонні, сталеві, армокам'яні, дерев'яні конструкції, навантаження і впливи та ін.

Розроблений програмний комплекс САПФІР для автоматизації архітектурного об'ємного проектування. Створювана цим комплексом цифрова модель об'єкту дозволяє реалізувати інформаційний зв'язок з програмними комплексами ЛІРА і МОНОМАХ, організувати автоматичний підрахунок об'ємів з підключенням кошторисних програм і виходом на програми управління будівництвом.

Історія програми Мономах в картинках
Перші Windows-версії

У теперішній час

Колектив, який представляє групу компаній LiraLand, працює над створенням інтегрованих САПР, що реалізують технологію інформаційного моделювання будівель (BIM) і вдосконаленням програмних комплексів САПФІР-3D, ЕСПРІ, МОНОМАХ-САПР, ЛІРА-САПР для проектування і розрахунку будівельних і машинобудівних конструкцій різного призначення.

Програмний комплекс ЛІРА-САПР

розвивається за основними напрямками