Багатофункціональний програмний комплекс ЛІРА-САПР реалізує технологію інформаційного моделювання будинків (BIM) і орієнтований для проектування і розрахунку будівельних і машинобудівних конструкцій різного призначення.

Розрахунок виконується на статичні (силові і деформаційні) та динамічні впливи.
Виконується підбір або перевірка перерізів сталевих та залізобетонних конструкцій.
Видаються ескізи робочих креслень КМ і окремих з.б. елементів.

Конфігурації та ціни Безкоштовні версії


Програма для проектування і розрахунку будівельних конструкцій


Функціональні можливості

Реалізація технології інформаційного моделювання будівель (BIM)

ЛІРА-САПР реалізує технологію інформаційного моделювання будинків (BIM) і орієнтована на проектування і розрахунок будівельних конструкцій. Реалізація технології BIM забезпечується нативним зв'язком з іншими архітектурними, розрахунковими, графічними та документуючими системами (САПФІР-3D, Revit, Tekla, AutoCAD, ArchiCAD, Advance Steel, BoCAD, Allplan, STARK ES, Gmsh та ін.) на основі DXF, MDB, STP, SLI, MSH, STL, OBJ, IFC та ін. файлів.

Розвинене інтуїтивне графічне середовище

користувача з можливістю 3D-візуалізації розрахункової схеми на всіх етапах синтезу та аналізу. Потужна система діагностики. Численні види представлення результатів рішення задачі - в графічному (ізополя, епюри, деформовані схеми, анімація форм коливань) і табличному (переміщення, напруження, зусилля, РСЗ, РСН, результати підбору арматури в залізобетонних елементах і перерізів сталевих елементів) дозволяє швидко провести необхідний аналіз . Режим варіантного проектування - в одній задачі користувач може варіювати перерізами елементів, матеріалами, нормативами.

Інтерфейс користувача нового покоління

Синтез розрахункової схеми будівлі або споруди на основі керованої процедури перетворення 3D і 2D архітектурних моделей, створених в різних графічних програмах: САПФІР-3D, Allplan, Revit, AutoCAD та ін.

Потужний багатофункціональний процесор

який реалізує швидкодіючі алгоритми складання та рішення систем рівнянь з порядком до декількох мільйонів невідомих. Процесор функціонує в 64-х і 32-х розрядних режимах з використанням багатоядерності сучасних комп'ютерів.

Розрахунок на різні види динамічних впливів

сейсміка, вітер з урахуванням пульсації, вібраційні навантаження, імпульс, удар, відповідь-спектр, сейсміка на основі акселерограми. Для сейсмічних впливів реалізовані норми України, Росії, Казахстану, Азербайджану, Грузії, Франції, Алжиру та ін.

Перевірка міцності

Дозволяє по зусиллям в перерізі, знайденим в впроцесі рішення задачі визначити головні та еквівалентні напруження і здійснити перевірку за різними теоріями міцності: найбільші головні напруження, найбільші головні деформації, найбільші дотичні напруження, енергетична теорія Губера-Мізеса-Генки, теорії Мора, Друкера-Прагера , Писаренко-Лебедєва, Кулона-Мора, Боткіна, Генієва.

Розвинена бібліотека КЕ

Розвинена бібліотека скінченних елементів дозволяє створювати комп'ютерні моделі практично будь-яких конструкцій: плоских і просторових рам, балок стінок, згинальних плит, оболонок, масивних тіл, а також комбінованих систем - плит і оболонок підпертих ребрами, плит на ґрунтовій основі, каркасних конструкцій будівель, системи "надземна будова - фундаментні конструкції - ґрунтова основа" та багато інших.

Спеціальні скінченні елементи

Великий набір спеціальних скінченних елементів, що дозволяють складати адекватні комп'ютерні моделі для складних і неординарних споруд. Наприклад: скінченний елемент, що моделює податливість вузлів; скінченний елемент, що моделює роботу ґрунту за межами конструкції; скінченний елемент, що моделює натягувальний пристрій (форкопф) і який дозволяє забезпечувати задане первинне натягнення конструкції або знаходити необхідне натягнення, що забезпечує задану геометрію (наприклад, тенту або вантової сіті).

Проектування залізобетонних і сталевих конструкцій

Перевірка і підбір перерізів залізобетонних і сталевих елементів відповідно до діючих в світі нормативів. Виконання робочих креслень стадії КМ і КЗ.

Суперелементне моделювання

з візуалізацією на всіх етапах розрахунку, що дозволяє в ряді випадків прискорити рішення задачі та знизити вплив поганої обумовленості більшерозмірної матриці.

Фізична нелінійність

Модулі врахування фізичної нелінійності на основі різних нелінійних залежностей σ-ε, забезпечують можливість комп'ютерного моделювання процесу навантаження як моно-, так і бі-матеріальних конструкцій, з дослідженням розвитку тріщин, проявом деформацій повзучості та текучості, аж до отримання картини руйнування конструкції.

Геометрична нелінійність

Модулі врахування геометричної нелінійності, що дозволяють розраховувати, як конструкції від самого початку геометрично незмінні (гнучкі плити та балки, гнучкі ферми та ін.), так і конструкції спочатку геометрично змінні, для розрахунку яких необхідно спочатку визначити рівноважну форму під заданий вид навантаження (окремі канати, вантові ферми , вантові покриття, тенти, мембрани та ін.).

Спеціалізований документатор

який дозволяє формувати звіт, що складається з текстової, табличної та графічної інформації . Режим інтерактивних копій екрану дозволяє здійснювати фіксацію і повернення до фрагменту розрахункової схеми, а також виконувати автоматичне оновлення зображень після її зміни (перенумерація, перетріангуляція, зміна конфігурації зображуваного об'єкту)
...

І це не всеМожливості програмного комплексу ЛІРА-САПР розширені за рахунок спеціалізованих розрахунково-графічних систем і процесорів.


Об'єкти, розраховані в програмному комплексі ЛІРА-САПР

Обрані проекти

Відмінності від SAP 2000, STAAD Pro, RISA, RFEM, RSTAB, Robot, SCIA Engineer, SOFiSTiK, MicroFe, Ліра 10, SCAD Office

Порівняння ЛІРА-САПР з іншими розрахунковими програмами

Наш програмний комплекс включає в себе широкий спектр функціональних можливостей, частина яких або відсутня в аналогічних програмах або реалізовані на рівні «означити».

Підтримка та навчання


Всі програми забезпечені довідковою системою. У поставку включено навчальний посібник
Ми постійно записуємо нові відео уроки, майстер-класи, приклади розв'язання задач
Для користувачів доступна кваліфікована технічна підтримка
Навчання роботі з програмою у спеціалізованих навчальних центрах
Спільнота професіоналів, готових порадити і проконсультувати
Ми прислухаємося до побажань користувачів, ви можете брати участь у розвитку програми


Інтерфейс програмного комплексу