ЕСПРІ - Математика для інженера

Програмне забезпечення для проектування конструкцій LIRALAND Group

Розділ «Математика для інженера»

включає 6 програм
Визначення площ та об'ємів
Програма призначена для обчислення за допомогою геометричних формул площ, об'ємів і площ поверхонь для плоских фігур, що найбільш часто зустрічаються, і об'ємних тіл.

Перемноження епюр
Програма призначена для перемноження епюр внутрішніх (одиничних та вантажних) зусиль різного обрису в елементах конструкцій при вирішенні статично невизначених систем методом сил. Обчислення інтеграла Мора проводяться трьома методами: за формулою Верещагіна, за формулою Сімпсона-Корноухова та універсальним чисельним методом.

Лінійна алгебра
Програма призначена для вирішення основних задач лінійної алгебри:
 • множення матриці на матрицю (вектор);
 • обчислення визначника матриці;
 • визначення оберненої матриці;
 • власні значення та вектори матриці;
 • розв'язання систем лінійних рівнянь.

  Корені поліному
  Програма призначена для визначення дійсних і комплексних коренів поліному. Порядок поліному n обмежений 36.

  Інтерполяція функцій
  Програма призначена для інтерполяції на нерівномірній сітці таблично заданої функції та обчислення значень інтерполяційної функції від довільно заданих аргументів.

  Калькулятор ЕСПРІ
  Програма призначена для різних обчислень, у тому числі:
 • обчислення значень виразів, заданих користувачем у формульному виді;
 • обчислення гіперболічних функцій;
 • переведення величин з однієї системи одиниць вимірів в іншу;
 • обчислення визначеного інтеграла для довільно заданої функції.

  Повернутися до розділу