ЕСПРІ - Статика-Динаміка-Стійкість

Програмне забезпечення для проектування конструкцій LIRALAND Group

Розділ «СтаДиСт» (Статика-Динаміка-Стійкість)

включає 14 програм
Нерозрізні балки
Програма призначена для статичного розрахунку багатопролітної нерозрізної балки (до п'яти прольотів із двома консолями). Перерізи прольотів можуть бути різними, є можливість врахувати піддатливість опор, навантаження в трьох завантаженнях задається довільна. Результатом розрахунку є епюри переміщень, кутів повороту, згинальних моментів і перерізуючих сил.

Лінії впливу в нерозрізних балках
Програма призначена для побудови ліній впливу переміщень, кутів повороту, згинальних моментів і перерізуючих сил від рухливих навантажень у багатопролітній нерозрізній балці (до п'яти прольотів із двома консолями). Перерізи прольотів можуть бути різними, є можливість врахування піддатливості опор. Крім стандартних навантажень А8 і А11 може задаватися інше рухоме навантаження.

Ферми
Програма призначена для визначення переміщень вузлів і зусиль в елементах плоских ферм різного обрису, що найчастіше зустрічаються в практиці.

Параметричні плоскі рами
Програма призначена для статичного розрахунку плоских рам різного обрису, що найчастіше зустрічаються у практиці. Результатом розрахунку є епюри переміщень, згинальних моментів, нормальних і перерізуючих сил.

Плоскі довільні рами
Програма призначена для статичного розрахунку плоских рам та ферм довільного обрису. Результатом розрахунку є епюри переміщень, згинальних моментів, нормальних і перерізуючих сил.

Прямокутна плита на пружній основі
Програма призначена для статичного розрахунку прямокутних плит на пружній основі. Навантаження задаються рівномірно розподіленими як по всій площі плити, так і по заданому довільному штампу, а також у вигляді лінійних і зосереджених сил. Результатом розрахунку є ізополя зусиль та переміщень, а також напружень в основі з видачею їх чисельних значень у звіт у вказаних користувачем точках.

Прямокутна плита
Програма призначена для статичного розрахунку прямокутних плит покриттів і перекриттів із довільно розташованим прямокутним отвором. Опорні закріплення задаються на довільних ділянках контуру. Навантаження задаються рівномірно розподіленими як по всій площі плити, так і по заданому довільному штампу, а також у вигляді лінійних та зосереджених сил. Результатом розрахунку є ізополя зусиль та переміщень з видачею їх чисельних значень у звіт у вказаних користувачем точках.

Балка-стінка
Програма призначена для статичного розрахунку балок - стінок із довільно розташованим прямокутним отвором. Допускаються опорні закріплення на довільних ділянках нижнього краю. Навантаження прикладаються по верхньому краю нерівномірно розподілені чи зосереджені. Результатом розрахунку є ізополя напружень та переміщень з видачею їх чисельних значень у звіт у вказаних користувачем точках.

Оболонка на прямокутному/круглому плані
Дві програми призначені для статичного розрахунку опуклих параболічних, циліндричних, сферичних і конічних оболонок на прямокутному та круглому планах. Оболонка може спиратися на контурний елемент. Допускається завдання рівномірно розподілених навантажень, як по всій площі оболонки, так і по довільному штампу, а також у вигляді лінійних та зосереджених сил. Результатом розрахунку є ізополя (в оболонці) та епюри (в опорному контурі) зусиль і переміщень з видачею їх чисельних значень у звіт у вказаних користувачем точках.

Форми та частоти власних коливань консолі
Програма призначена для визначення періодів, частот та форм власних коливань консольного стержня. Допускається до 50 нерівномірних ділянок розбивки консолі.

Коефіцієнти запасу та форми втрати стійкості консолі
Програма призначена для визначення коефіцієнтів запасу та форм втрати стійкості. Завдання стійкості для пружної системи вирішується у класичній постановці. Допускається до 50 нерівномірних ділянок розбивки консолі.

Форми та частоти власних коливань нерозрізних балок
Програма призначена для визначення періодів, частот та форм власних коливань багатопролітної нерозрізної балки (до п'яти прольотів із двома консолями).

Нитки та струни
Програма призначена для розрахунку гнучких ниток і реалізує наступні можливості: розрахунок нитки по заданій довжині заготовки, по заданій стрілі провісу посередині прольоту або у довільній точці, а також розрахунок струни, у тому числі й попередньо напруженої. Допускаються різноманітні схеми навантаження – зосереджена сила, різні види розподілених навантажень, а також їх комбінації. В результаті визначаються форма рівноваги, величина провисання, розпір, довжина навантаженої пружної нитки, а також будуються епюри балкових зусиль та поздовжнього зусилля.

Повернутися до розділу