Моделювання роботи задавлюваних і забивних паль

Дослідження проводились на кафедрі основ та фундаментів КНУБА. <br>Вирішувався комплекс дослідницьких задач, мета якого полягала в порівнянні несучої здатності задавлюваних і забивних паль, дослідженні НДС ґрунту.

Моделювання роботи задавлюваних і забивних паль

Автор розрахункової моделі:  Department of Foundations and Foundations KNUBA

Дослідження проводилися на кафедрі основ та фундаментів Київського національного університету будівництва та архітектури.

Вирішувався комплекс дослідницьких задач, мета якого полягала в порівнянні несучої здатності задавлюваних і забивних паль, дослідженні НДС ґрунту, порівняння з результатами натурних експериментів.

Моделювання ґрунтової основи виконувалося за допомогою нелінійних плоских КЕ, які моделюють роботу ґрунту. Зв'язок моделі тіла ж/б палі по бічній поверхні з ґрунтом здійснювався за допомогою КЕ тертя. Для включення їх у роботу паля з обох боків привантажувалась реактивними навантаженнями, які були визначені з попередньої задачі, в якій моделювалося «розсування» ґрунту тілом палі.

Дані про ґрунтову основу задавалися за результатами досліджень при проведенні натурних експериментів. При цьому в КЕ моделях задавалися різні для задавлюваних і забивних паль бульби ущільненого ґрунту, що оточує палю.

Залежність вертикальних переміщень паль від інтенсивності навантаження за результатами чисельних досліджень добре узгоджуються з результатами натурних експериментів. При цьому навантаження відмови паль (у чисельному експерименті за відмову приймалося різке зростання переміщень) практично збіглися.


Коментарі

Написати


Хотите первыми узнать о выходе новых версий, проводимых семинарах и акциях?

Другие объекты