Торгівельно-розважальний комплекс

Від інженерів розраховувачів турецької компанії до служби супроводу надійшла задача з повідомленнями про геометричну змінність та помилки контролю рішення.

Торгівельно-розважальний комплекс

Автор розрахункової моделі:  Emir Engineering co.LTD (Türkiye)

Від інженерів розраховувачів компанії Emir Tngtneering co.LTD (Туреччина) до служби супроводу надійшла задача з повідомленнями про геометричну змінність та помилки контролю рішення.
На рис.1 наведено фрагмент «протоколу рішення».

Як видно з протоколу задача досить значна: 307634 вузлів, 322352 елементів, матриця жорсткості склала 1621783 рівняння. У розрахунку задано 13 різних варіантів навантажень.
Ця розрахункова схема була складена за допомогою функції «Збірка схем» з кількох розрахункових задач, які вирішувалися благополучно окремо.

Детальний аналіз розрахункової схеми показав, що геометрична змінність та помилки контролю рішення пов'язані з великим розкидом жорсткостей елементів розрахункової схеми.

Для моделювання капітелів у перекриттях використаний прийом рознесення серединних поверхонь КЕ оболонок за допомогою стержневих елементів дуже великої кінцевої жорсткості. Ці елементи, маючи невеликі розміри та дуже велику жорсткість, призвели до «поганої зумовленості» матриці жорсткості всієї схеми. Розв'язання цієї проблеми можливе двома способами.


1. Зменшити розкид жорсткостей. Для даної задачі достатньо зменшити значення згинальних жорсткостей для елементів, що моделюють ексцентриситет капітелей, на два порядки.

2. Застосувати для моделювання капітелей інший спосіб з використанням абсолютно жорстких тіл.

Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію