ЛІРА-САПР 2021

Нові можливості

Нові можливості програмного комплексу для розробки, проектування, моделювання процесів життєвого цикла будівельних конструкцій.

Сервер розрахунків

Перший крок до "Хмарних технологій". Розрахунок задач на спеціально виділених комп'ютерах у локальній мережі.

Графічне ядро

Використання технології DirectХ при відображенні призначених перерізів у тілі

Напруження у вузлах

Можливість одержання більш точних результатів на крупній сітці

Розрахунок на сейсмограми

Розрахунок з використанням методу прямого інтегрування рівнянь руху (система "Динаміка в часі")

Розрахунок за нормами СП РК EN

Реалізація нормативних положень Республіки Казахстан, в частині навантажень/комбінацій, розрахунок на сейсмічні впливи, розрахунок з/б і сталевих конструкцій

Ітераційні КЕ

Врахування пластичної роботи матеріалів, розвантаження по початковому модулю пружності

Нелінійні сталеві перерізи

Можливість врахування фізичної нелінійності для сортаментів сталевого прокату

Нелінійні шарніри

Нові КЕ дозволяють задавати довільну кусочно-лінійну діаграму роботи перерізу за лінійними і кутовими напрямками

Вежа «Лахта-центр». Санкт-Петербург, Росія. ТОВ Інфорспроект.
Основні розрахунки будівельних конструкцій виконані в ПК ЛІРА-САПР.

Сервер розрахунків

Перший крок до "Хмарних технологій" в ЛІРА-САПР. Додаток виконує розрахунок задач ЛІРА-САПР на спеціально виділених комп'ютерах локальної мережі. Під час розрахунку на сервері фахівець може продовжувати роботу на своїй робочій станції, що дозволяє компанії максимально ефективно використовувати ліцензії та обчислювальні потужності.

Технологія роботи

 • підготовка розрахункової моделі на робочій станції клієнта;
 • постановка файлів задач в "чергу" (відправка на сервер розрахунків);
 • розрахунок моделі на виділеному сервері (LAN);
 • по завершенню процесу розрахунку повернення результатів (по опції);
 • аналіз результатів

Можливості інтерфейсу користувача

 • налаштування місця для зберігання результатів розрахунку, це може бути виділене місце у внутрішній мережі або хмарні сервіси для зберігання даних;
 • відстеження та отримання push-сповіщень про хід розрахунку;
 • користувачам - управління своїми задачами в черзі;
 • адміністраторам - управління всією чергою задач.
Підготовка моделі до розрахунку на сервері
Підготовка моделі до розрахунку на сервері
Сервер розрахунків ПК ЛІРА-САПР 2021
Сервер розрахунків ПК ЛІРА-САПР 2021

Розрахунок за нормами СП РК EN (Республіка Казахстан)

 • У редакторі завантажень додана можливість працювати з видами навантажень відповідно до діючих норм РК.
 • Доданий новий інструмент формування комбінацій сполучень навантажень відповідно до положень СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 і національним додатком (НД).
 • Додані підвиди тимчасових завантажень для реалізації різних коефіцієнтів сполучень відповідно до різних категорій приміщень.
 • Заповнені умовчання відповідно до обраної групи розрахунку (А, В, С).
 • Описані правила створення комбінацій (формули 6.10 – 6.16).
 • Додані тимчасові навантаження типу "кран" і "гальмо".
 • Додана можливість перевірки на задане армування для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.
 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 доданий новий тип розрахунку "похила балка”.
 • Додано інструмент формування початкових недосконалостей для моделювання ефектів 1-го роду (відхилення при монтажі та локальних недосконалостях).
 • Реалізовані положення СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 і НП РК (суцільні перерізи).
 • Реалізовано врахування вільного та стиснутого кручення при розрахунку сталевих перерізів відповідно до EN 1993-1-1:2005/AC:2009 і також СП РК EN 1993-1-1:2005/2011.
 • Додана нова мозаїка результатів "Клас перерізу" для норм EN 1993-1-1:2005/AC:2009 і EN 1993-1-1:2005/2011.
 • Для норм EN 1993-1-1:2005/2011 додана можливість керування комбінаціями РСН, які будуть використовуватися при підборі перерізів на експлуатаційну придатність.

Інтероперабельність - компоненти технології BIM

IFC

 • Реалізований імпорт аналітичної моделі IFC.
 • Удосконалений імпорт IFC, а саме:
  • додана можливість виконати імпорт капітелей;
  • додана опція "імпортувати архітектурні об'єкти" (ця опція дозволяє імпортувати елементи, які можна використовувати в якості навантаження для створення прорізів під вентканали та ін.);
  • у властивостях об'єкту доданий параметр, що відображує до якого класу IFC належить імпортований об'єкт;
  • додана група параметрів, яка відображає властивості об'єкту IFC;
  • при імпорті нова будівля додається на шар, відповідний найменуванню файлу IFC (таким чином можна зручно приховувати/відображати секції (будівлі), якщо модель складається з декількох секцій, розміщених в одному проекті).

  Імпорт IFC

  Імпорт IFC
 • У ноді "Імпорт IFC", при оновленні моделі з файлу IFC, реалізовано порівняння об'єктів за типом та геометрією. Це зроблено на додаток до існуючого порівняння з IFC ідентифікатором. Таким чином можна визначити зміни, виконані в IFC файлі.
 • Також були додані наступні режими відображення моделі:

  • “основна модель”;
  • “показувати результати порівняння об'єктів "(відображаються всі зміни, які були виконані в IFC файлі: додані, змінені та видалені об'єкти),
  • “показувати об'єкти, позначені як "невикористовувані""(тобто ті об'єкти, які видалені в IFC файлі).
 • В об'єкти моделі додано нову властивість "Видалений IFC об'єкт". Ця властивість встановлює спеціальну ознаку тих об'єктів, яких більше немає в IFC файлі. Такі об'єкти не потрапляють у розрахункову модель. На основі цієї ознаки можна прийняти рішення, чи залишати такі об'єкти в SPF файлі, чи ні.
 • Для імпорту моделі з Revit або Tekla одночасно через IFC і LiraKM файли створена опція "Підлаштувати фізичну модель під аналітичну", яка дозволяє розмістити аналітичну модель Revit в межах фізичної моделі САПФІР, а також розпізнати сталеві перерізи колон і балок у фізичній моделі САПФІР.
 • Доопрацьовано експорт моделі IFC.

SAF

 • Розширено імпорт SAF, а саме:
  • реалізований імпорт таблиць типів навантажень, завантажень, розрахункових сполучень навантажень (РСН), зосереджених сил, зосереджених сил по об'єктах, лінійних навантажень, лінійних навантажень по об'єктах, навантажень по площі, навантажень по площі по об'єктах та моментів;
  • створена група параметрів, яка відображає всі властивості імпортованих об'єктів SAF. Така група параметрів може бути експортована в SAF, навіть якщо параметри не використовувалися в САПФІР.

  Імпорт SAF (Structural Analysis Format)

  Імпорт SAF (Structural Analysis Format)
 • Доданий оновлюваний нод “Імпорт SAF”.

DWG

 • Реалізований експорт креслень у DWG формат. Креслення, сформоване у програмі САПФІР, це може бути армування колони, опалубочне креслення плити перекриття або план розташування елементів можна експортувати в DWG формат.
 • При експорті креслень були враховані всі основні особливості, які зустрічаються під час роботи з плоскими кресленнями в даному форматі:

  • всі об'єкти, які присутні на кресленні (стіни, плити, колони, балки, палі, ферми, прорізи, вікна, двері, сходи, осі та ін.), розміщені на відповідних шарах, які відповідають типу об'єкта;
  • таблиці, розміри, виноски, штриховки та типи ліній експортуються в нативні об'єкти DWG формату;
  • розроблені необхідні стилі для об'єктів: текст, лінія, розмір, мультивиноска, таблиця. Ці стилі дозволяють відобразити креслення DWG таким самим як креслення, створене в САПФІР.

  Експорт в DWG

  Експорт в DWG
 • Реалізований наступний набір експорту креслень у DWG формат:
  • армування плит;
  • армування фундаментних плит;
  • армування стін;
  • армування колон;
  • армування балок;
  • армування сходів;
  • армування паль;
  • креслення армування вузлів (арматурні випуски з фундаментних плит, поперечна арматура в зоні продавлювання);
  • креслення плоских арматурних каркасів (КЗВ);
  • опалубні креслення з розташуванням закладних деталей;
  • креслення розташування елементів каркасу в плані та на розрізах.
 • При експорті всі табличні дані САПФІР перетворюються в нативні таблиці формату DWG, а саме:
  • відомість робочих креслень комплекту;
  • специфікація арматурних виробів у плитах, стінах, колонах, балках, палях, сходах;
  • відомість деталей;
  • відомість витрати сталі;
  • специфікація на каркас - креслення КЗВ;
  • специфікація арматурних виробів на випуски;
  • штампи оформлення листа (форми: 3, 4, 5, 6);
  • специфікація до схеми розміщення залізобетонних конструкцій;
  • специфікація до схеми розміщення арматурних випусків;
  • відомість основних матеріалів залізобетонних конструкцій;
  • відомість специфікації елементів у моделі;
  • відомість колон, балок, стін, плит, отворів, вікон, дверей, паль, дахів;
  • відомість елементів по поверхах;
  • відомість матеріалів;
  • відомість матеріалів по поверхах;
  • відомість Stonelight;
  • специфікація сталевого прокату.
 • Весь даний функціонал дає можливість легко експортувати креслення та зручно працювати з ними в програмах, які підтримують формат DWG.

Єдине інтуїтивне графічне середовище користувача

 • Для норм СП 20.13330.2016 доданий новий вид навантаження - "Прогресуюче обвалення", який використовується при формуванні комбінацій для РСЗ і РСН.

 • Додана можливість роботи з нормативними значеннями навантажень в розрахунковій моделі. Вибір навантажень розрахункові/нормативні виконується на рівні налаштувань ознаки схеми. Це налаштування визначає правила формування комбінацій навантажень для РСЗ/РСН.

Настройка значений нагрузок в расчетной модели.png

Налаштування значень навантажень у розрахунковій моделі
 • Реалізована можливість відображення розрахункової моделі з відображенням призначених перерізів "у тілі" в основному вікні на базі технології DirectX.

DirectX- відображення з урахуванням призначених перерізів.png

DirectX- відображення з показом призначених перерізів "у тілі"
 • Реалізована можливість синхронізації виду розрахункових схем при перегляді результатів у багатовіконному режимі. Ця опція підвищує зручність аналізу результатів при порівнянні даних для різних задач і варіантів конструювання.

 • Додана можливість порівняння результатів конструювання (по варіантах) і побудови мозаїки відмінності в %.

Порівняння результатів конструювання з варіюванням класу арматури.png

Порівняння результатів конструювання з варіюванням класу арматури (1й варіант- А 500, 2й варіант- А 400)
 • Редактор завантажень тепер може підтримувати роботу з видами навантажень для всього переліку нормативів, доступних у програмному комплексі. В попередніх версіях види навантажень успадковувалися тільки з нормативів СНиП 2.01.07-85*, СП 20.13330.2016 і ДБН В.1.2 - 2:2006.

Нові можливості редактора завантажень.png

Нові можливості редактора завантажень
 • Результати розрахунку конструювання сталевих конструкцій розширені результатами для аналізу нового типу елемента "універсальний стержень”.

 • Додана мозаїка максимальних значень (огинаюча) для всіх перевірок призначених і підібраних перерізів СТК.

 • Для функції коригування сітки пластинчастих КЕ додана можливість роботи тільки для виділених елементів.

 • Додана можливість збереження налаштувань користувача всіх етапів розрахунку.

 • Для вузлів додана нова ознака "не зшивати", яка дозволяє виключити вузли при виконанні упаковки схеми.

 • Завершена адаптація інтерфейсу при роботі на 4К моніторах для системи Ґрунт, а також проектуючих систем залізобетонних і сталевих конструкцій.

 • Для задач динаміки в часі доданий новий вид навантаження "Сейсмограма”.

 • Для моделювання нелінійних завантажень додана можливість копіювання історій.

 • Додана можливість експорту txt-файлу задачі вогнестійкості (розрахунковий переріз) для подальшого імпорту в задачу теплопровідності.

Створення txt-файлу задачі теплопровідності на основі параметрів задачі вогнестійкості.png

Створення txt-файлу задачі теплопровідності на основі параметрів задачі вогнестійкості
 • Для зручності читання результатів перевірки заданого армування створена спеціальна шкала з різними колірними гамами для діапазонів >1 і <1, додана можливість колірного налаштування шкали з контрастною зміною кольорів.

 • Для аналізу площ армування в пластинчастих елементах доданий режим виведення максимальної площі верх/низ по кожному напрямку Х і Y.

Площа повної арматури на 1 п.м. по осі Х максимальна біля верхньої та нижньої грані.png

Площа повної арматури на 1 п.м. по осі Х: а) максимальна біля верхньої та нижньої грані; б) біля верхньої грані; в) біля нижньої грані
 • Доданий режим перегляду сумарної площі заданого армування в пластинах у напрямку Х і Y для нижньої та верхньої граней.

 • Реалізована можливість розрахунку РСЗ для відмічених елементів схеми, що дозволяє економити час для локальних розрахунків.

 • Додані нові таблиці введення "Місцеві осі об'ємних КЕ" та "Осі ортотропії" (пластинчасті та об'ємні КЕ).

 • Знято обмеження на експорт навантажень у ФОК (обов'язкова наявність в'язей у вузлах).

 • Додані нові ізополя напружень (в тому числі головних і еквівалентних напружень), з урахуванням обчислених зусиль у вузлах пластинчастих КЕ.

 • Інформація про вузли та елементи розрахункової схеми (ліхтарик) оновлена і доповнена інформаційними вкладками, що описують вихідні дані та результати нових реалізованих видів розрахунків.

 • У діалоговому вікні КоБ додана інформація про кількість елементів, що входять у конструктивний блок.

 • При збиранні схеми виконується перенесення імен завантажень у базову задачу.

 • Додана можливість структурувати матеріали конструювання "З/б" і "Сталь" за допомогою команд "Перемістити вгору" і "Перемістити вниз”.

 • Додана можливість управління коефіцієнтом масштабування моделі при використанні команди “ZOOM”.

 • Додана можливість налаштування гарячих клавіш для команд вибору інформації, зображуваної безпосередньо на схемі, а також установки опцій відображення розрахункової схеми.

 • Доданий режим перегляду, при якому на схемі приховується числове і векторне подання прапорів малювання.

 • Покращена візуалізація розмірів на проекції (автоматичне налаштування розташування підписів уздовж або перпендикулярно лінії).

 • І багато іншого, інформація буде оновлена при офіційній публікації релізу.

Препроцесор САПФІР-конструкції

 • Реалізовано відображення місцевих осей колон, балок, плит і стін. Для зміни напрямку місцевих осей об'єктів без перебудування об'єкту додана можливість інвертувати напрямок стін і балок. Для місцевих осей плит можна задати напрямок узгодження осей, повернувши маркер місцевих осей на необхідний кут.
 • Розроблені нові інструменти управління місцевими осями пружин (КЕ 55).
 • Додана можливість безпосередньо в САПФІР задати параметри, необхідні для розрахунку теоретичної несучої здатності пальової основи по моделі ґрунту. Також стало можливим виконати віднімання одного масиву паль з іншого і створити проріз у масиві паль.
 • Виконано вдосконалення інструменту "Простір”:
  • додана можливість вибрати завантаження для навантаження від простору;
  • додана опція "Підлога", завдяки якій можна задати конструкцію підлоги в межах простору. Підлога потім буде перетворена в рівномірно-розподілене навантаження з автоматичним обчисленням величини цього навантаження.

Формирование нагрузки от пола в свойствах Пространства.png

Формування навантаження від підлоги у властивостях Простору

 • Реалізовано завдання питомої ваги для вікон і дверей. Навантаження від склопакету, металопрофілю або дверного полотна може опціонально прикладатися двома способами: у вигляді зосереджених сил по краях віконного/дверного прорізу або у вигляді лінійного навантаження уздовж прорізу.

Задание удельного веса стеклопакета в свойствах проема.png

Завдання питомої ваги склопакету у властивостях прорізу

 • Для навантажень, розподілених по площі, розширені інструменти булевих операцій: об'єднання, віднімання, розсічення по лінії.
 • Розроблені інструменти для створення ліній тріангуляції у прямолінійних сегментах стін. На лінії тріангуляції в стінах (підоб'єкти) розширені інструменти коригування (переміщення, копіювання, тиражування за допомогою масиву).

Лінії тріангуляції для стін.png

Лінії тріангуляції для стін

 • Реалізована можливість створити область тріангуляції довільного контуру для плит. Усередині такої області тріангуляції можна задати крок тріангуляції, який буде відрізнятися від кроку тріангуляції основної плити. Також такій області тріангуляції може бути задана індивідуальна орієнтація місцевих осей.
 • На додаток до автоматизованого формування точок тріангуляції над опорами колон, додана можливість в автоматизованому режимі формувати області тріангуляції над стінами. Для виділених стін формуються області тріангуляції шляхом завдання відступів від стіни в 4 сторони. Для створених областей тріангуляції можна відобразити місцеві осі. Ще на етапі фізичної моделі, у властивостях маркеру місцевих осей, можна задати індивідуальний крок тріангуляції для такої області, а також кут узгодження осей.
 • Додано функціонал для згладжування трикутної та чотирикутної скінченно елементної сітки. Розроблений алгоритм дозволяє поліпшити форму скінченних елементів завдяки переміщенню вузлів для підвищення якості форми елементів, які прилягають до вузла. Також об'єднання трикутних елементів, що збільшить кількість чотирикутних елементів. Поліпшення якості тріангуляції дозволяє зменшити сплеск напружень і відповідно арматури в розрахунковій схемі.
 • Реалізована можливість виконувати копіювання кількох об'єктів, розташованих на різних поверхах.
 • Додана функція "розсічення об'єктів рівнями поверхів", яка дозволяє розсікти за рівнями поверхів стіни, колони і балки, створені висотою на кілька поверхів. В результаті розсікання формуються окремі об'єкти і розміщуються на відповідні поверхи.
 • Удосконалено інструмент "Похила плита”:
  • додана можливість виконати завдання граничних умов і умов обпирання на грані плити;
  • додана можливість задати навантаження (постійні, тривалі, короткочасні) на похилу плиту із зазначенням завантаження для кожного типу навантаження;
  • доданий спосіб побудови похилої плити - з вільною прив'язкою.
 • У властивості проекту винесені допуски, які раніше були відомі наперед у програмі:
  • коефіцієнт вирівнювання плит по стінах;
  • найближчий аналітичний рівень (допуск на формування жорстких вставок для плит, допуск дотягування стін до плит);
  • мінімальна і максимальна довжини стиків;
  • мінімальна висота платформних елементів;
  • зона виявлення панелей при автоматичному формуванні стиків;
  • максимальний зазор між панелями при підборі схеми стику.
 • Додана можливість призначити на колони або балки жорсткість КЕ 309 - геометрично нелінійного універсального просторового сильно згинаного стержневого КЕ. Жорсткість КЕ 309 може обчислюватися автоматично виходячи з характеристик об'єкту. Будь-яка з характеристик жорсткості може бути занижена або завищена через коефіцієнти до жорсткості. Також жорсткісні характеристики об'єкту можуть бути задані вручну.
 • Додано завдання розрахункових характеристик для перевірки та/або підбору металевих перерізів ферм.
 • Реалізовано завдання шарнірів в термінах шарнірів ВІЗОР-САПР. Під шарніром мається на увазі зняття або обмеження жорсткості в'язі одного з кінців стержня з вузлом схеми. Шарнір може бути встановлений на початку і/або в кінці стержня по якому-небудь ступеню свободи в місцевій системі координат цього стержня. Допускається вводити як кутові (навколо осей UX1, UY1, UZ1), так і лінійні (уздовж осей X1, Y1, Z1) шарніри, а також знімати в'язі W - дозволяти вільну депланацію поперечних перерізів кінців стержнів.

Завдання шарнірів для стержнів.png

Завдання шарнірів для стержнів

 • У Налаштування САПФІР додане налаштування шару за умовчанням, на якому буде розташовуватися об'єкт при створенні. Виконується формування нового шару за типом створюваного об'єкту: шар колон, шар стін, шар балок і т.д.
 • Реалізоване відображення моделі і розрахункової схеми у кольорі відповідно до типу об'єкту, у випадкових кольорах, у кольорах матеріалів і у кольорах жорсткостей. Таке кольорове відображення передається в ВІЗОР-САПР в якості кольорів конструктивних блоків (колір по типу об'єкту і колір по матеріалу) або в якості кольорів жорсткостей.

МКЕ модель в кольорі.png

МСЕ модель в кольорах жорсткостей

 • Оновлений фільтр по параметрах об'єктів, додані всі об'єкти у фільтр і всі параметри, які є у цих об'єктів. Реалізовано виділення підоб'єктів (точок/ліній тріангуляції, маркерів місцевої системи координат, контурів продавлювання) за різними критеріями.
 • В рамках фільтру по параметрах реалізовано кольорове відображення характеристик об'єктів. Можна вибрати будь-яку з характеристик (товщина, поперечні перерізи, матеріали, тип КЕ, обпирання та ін.) і вивести в колірній інтерпретації діапазон значень обраного параметру.

Мозаїка призначених умов обпирання.png

Мозаїка призначених умов обпирання

 • У властивості об'єктів (балок, колон, плит, стін) додано завдання обпирання "Об'єднання переміщень по X і Y" і "Користувацьке об'єднання переміщень", в якому можна вказати по яких напрямках виконувати об'єднання.
 • Розроблено інструмент, що дозволяє у вигляді зведеної таблиці відобразити всі елементи сталевого перерізу в моделі. Для сталевих конструкцій відображається марка елементу, найменування об'єкту, призначений поперечний переріз, довжина і маса. Елементи можна відфільтрувати по поверху, шару, типу об'єктів, а також сформувати зведену таблицю тільки для виділених елементів. Після розрахунку можна виконати імпорт результатів перевірених і підібраних перерізів з ВІЗОР-САПР у САПФІР. У результаті імпорту відобразяться профілі, для яких була виконана перевірка у ВІЗОР-САПР, результати перевірки по 1ПС, 2ПС і МУ. Також профілі, які були підібрані у ВІЗОР-САПР і результати підбору по 1ПС, 2ПС і МУ. Профілі, виділені в списку, можна замінити на підібрані.
 • Реалізована специфікація металопрокату для контролю теоретичної витрати сталі (металопрокату) на елементи металевих конструкцій. Специфікація містить найменування профілю, найменування або марку металу, номер або розміри профілю, масу металу по елементах конструкції, загальну масу, сумарну довжину та кількість елементів того чи іншого типорозміру. Можна сформувати специфікацію елементів по поверхах, типах об'єктів (колони, балки, ферми, балкові системи), а також по виділених елементах.
 • Створений калькулятор сумарних навантажень, що дозволяє отримати інформацію про всі навантаження, задані в проекті. Інформація представлена зведеною таблицею у вигляді суми проекцій навантажень на координатні осі в глобальній системі координат. Зведену таблицю можна відфільтрувати по поверхах, завантаженнях, шарах моделювання та виділених елементах. Інформацію по навантаженнях можна отримати як у фізичній моделі, так і в розрахунковій моделі.
 • На додаток до вже існуючих динаміків реалізовано завдання вихідних даних для наступних динамічних впливів: модальний аналіз (100), 3-х компонентна акселерограма (29) і Сейсмічне (відповідь-спектр) - (41). Для існуючих динамік у САПФІР доданий номер динамічного впливу, прийнятий у ВІЗОР-САПР.

Завдання вихідних даних для динаміки.png

Завдання вихідних даних для динаміки

 • На додаток до алгоритму збору вітрового навантаження додана можливість табличного завдання вітрового тиску. При завданні вітрового тиску і висотної відмітки автоматично обчислюється відповідна цьому тиску швидкість вітру. Якщо задати швидкість вітру і висотні відмітки - автоматично обчислюється вітровий тиск. Обчислені значення прикладаються у вигляді навантаження до елементів розрахункової схеми в залежності від обраного способу прикладання (на стіни, в торці плит перекриттів). Можна виконати розрахунок вітрового навантаження, задавши максимальну висоту будівлі, ширину будівлі перпендикулярно вітровому впливу і висоту поверху. Справа, в графічній області, відображається крива розподілу вітрового тиску по висоті будівлі. Дана крива може бути відредагована графічно.

Табличне завдання вітрового тиску.png

Табличне завдання вітрового тиску

 • Реалізована таблиця перекосів вертикальних елементів.
 • Реалізована передача нелінійних жорсткостей у ВІЗОР-САПР із заданими діаграмами бетону, арматури, повзучості. Виконується формування історій нелінійних завантажень.

Завдання вихідних даних для розрахунку нелінійності.png

Завдання вихідних даних для розрахунку нелінійності

 • Розроблено типовий об'єкт. При створенні моделі можна вказати які параметри будуть формувати типовий об'єкт (наприклад, матеріал і переріз для колон), задати необхідні значення і зберегти такий об'єкт. При необхідності повторного введення подібного об'єкту не потрібно вводити параметри заново, можна вибрати вже збережений типовий об'єкт. Є можливість зберегти набір типових об'єктів і використовувати їх в інших проектах.
 • Створена команда "Вибрати подібні". У діалоговому вікні "Фільтр по параметрах" можна відмітити ті параметри, за якими слід вважати об'єкти подібними. При цьому мається можливість створити свій унікальний фільтр по критеріях і оперативно викликати його з контекстного меню прямо в робочій області проекту.
 • Реалізований пакетний експорт креслень в pdf, dxf і dwg.Теперь можна виконувати експорт не тільки одного поточного креслення, а відразу декількох або всіх.
 • Реалізовано створення користувальницьких таблиць на кресленні.

МКЕ-процесор

 • Реалізовані ітераційні фізично нелінійні КЕ (стержневі, пластинчасті та об'ємні), з урахуванням розвантаження. Нові КЕ реалізують теорію пружно-пластичності та можуть застосовуватися як для статичних, так і для динамічних розрахунків. Найбільш актуальне використання нових скінченних елементів у розрахунках сейсмостійкого будівництва і прогресуючого обвалення. Врахування пластичної роботи конструкцій дозволяє істотно підвищити економічність проектних рішень.

Переваги використання ітераційних КЕ при вирішенні фізично нелінійних задач:

 • ітераційний елемент не прийме на себе зусилля вище межі несучої здатності;
 • дають можливість врахування гілки розвантаження матеріалу з початкового модулю пружності;
 • при руйнуванні не відбувається фіксації накопичених зусиль, що передують стадії руйнування;
 • при розрахунку задач динаміки в часі немає "запізнювання", тобто проблем у відповідності з накопиченими зусиллями та переміщеннями;
Налаштування жорсткості для ітераційних КЕ
Налаштування жорсткості для ітераційних КЕ
Приклад роботи ітераційних КЕ з розвантаженням
Приклад роботи ітераційних КЕ з розвантаженням
Діаграма роботи ітераційних КЕ з розвантаженням
Діаграма роботи ітераційних КЕ з розвантаженням
Феодос'єв В.І. Опір матеріалів
Феодос'єв В.І. Опір матеріалів: Підручник для вузів. - 10е вид., перераб. і доп. - М: Вид-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана, 1999. - 592 стор.
 • Для лінійних пластинчастих КЕ реалізований розрахунок напружень у вузлах, результати розрахунку доступні в табличному та графічному видах. Ця опція дає можливість отримувати більш точні результати при великій сітці.

Обчислення напружень у вузлах.png

Обчислення напружень у вузлах
 • Додана можливість врахування фізичної нелінійності при завданні сталевих профілів (без необхідності описувати геометрію перерізу через стандартні типи перерізів). Дана можливість може бути використана і при використанні ітераційних КЕ.

 • Реалізований розрахунок на сейсмограми в задачах динаміки в часі.

Розрахунок на сейсмічні впливи - Сейсмограми.png

Розрахунок на сейсмічні впливи - Сейсмограми
 • Виведення вузлових реакції для задач "Динаміки в часі" (дозволяє виконувати розрахунок навантажень на фрагмент, розрахунок на продавлювання, розрахунок реакцій у простінках - що міняються в часі, з вибором небезпечних комбінацій (моментів часу) для конструктивного розрахунку).

 • Реалізовані нові КЕ (одно-, дво- вузловий), що дозволяють моделювати нелінійні шарніри (КЕ з довільною кусочно-лінійною діаграмою роботи), для кожного з напрямків роботи задається свій графік. Схема завантаження-розвантаження "Basic rules for peak-oriented hysteretic model".

  Дані КЕ можуть використовуватися в розрахунку граничної рівноваги стержневих конструкцій. Під розрахунком граничної рівноваги розуміється нелінійний розрахунок конструкцій, який дозволяє змоделювати поведінку конструкцій під впливом різних типів навантажень, що виникають в результаті землетрусу. Нелінійні шарнірі розглядаються як незалежні нелінійні з'єднання в напрямку кожного ступеня свободи в перерізі, тобто взаємодія між різними ступенями свободи ігнорується.
 • Для КЕ 255 додана можливість роботи з другим модулем пружності (дозволяє моделювати роботу сейсмоізоляторів за схемою КЕ 255 + КЕ55).

 • Узгоджена матриця мас для стержнів з урахуванням зсуву (стержні Тимошенко).

 • Для контролю вихідних даних задач динаміки в часі додано виведення мас.

 • Реалізований новий модуль динаміки (63) для Туреччини, TBEC-2018.

Новий модуль динаміки - Туреччина TBEC-2018.png

Новий модуль динаміки - Туреччина, TBEC-2018
 • Реалізована можливість використовувати геометрично нелінійні скінченні елементи в розрахунок "Інженерної нелінійності 2". Область застосування - уточнений розрахунок щогл (розрахунок на вітрову пульсацію «за нормами» з урахуванням попереднього напруження; точніші власні частоти для перевірки на резонанс), вантових мостів (в тому числі точніше частоти для перевірки на флатер), великопролітних покриттів (на резонанс від шуму) і т.п.

Проектування ЗБК

 • Додана можливість виведення додаткової арматури при розрахунку на прогресуюче обвалення.
 • Доданий новий тип елементу "Похила балка”.
 • У розрахунку вогнестійкості додана можливість управління розрахунком поперечної арматури.
 • Реалізована можливість редагування таблиці матеріалів по клітинках.
 • Реалізована можливість підбору/перевірки армування в пластинчастих елементах, для яких обчислені напруження не тільки в центрі ваги, але і у вузлах. Необхідно відмітити, що при згущенні сіті КЕ різниця результатів зменшується.
Наочна ілюстрація відмінності обчислення армування (зусиль) у вузлах
Наочна ілюстрація відмінності обчислення армування (зусиль) у вузлах
Наочна ілюстрація відмінності обчислення армування (зусиль) у вузлах
Наочна ілюстрація відмінності обчислення армування (зусиль) у вузлах
 • Додана можливість перевірки на задане армування для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.
Результати перевірки на задане армування для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011
Результати перевірки на задане армування для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011
 • Додана можливість урахування коефіцієнтів умов роботи для бетону та арматури відповідно до вимог "Зміни 1" до СП 14.13330.2018.
 • Для норм СП 63.13330.2018 реалізована можливість побудови еліпсоїду несучої здатності для I ГПС.
 • Розроблено альтернативний алгоритм підбору армування по II ГПС при використанні теорії Вуда.

Проектування сталевих конструкцій

 • Додано новий тип розрахункового елементу - "універсальний" стержень (ферма-балка-колона), який дозволяє отримати огинаючий результат по всіх перевірках сталевого перерізу. Розрахунок і/або перевірка універсального елементу виконується послідовно по трьох розрахункових процедурах - як для фермового елементу, колони і балки. При формуванні таблиць і мозаїк результатів для універсального елементу виводяться максимальні відсотки використання перерізу по відповідних перевірках. У локальному режимі розрахунку елементу схеми доступна розширена інформація про результати розрахунку - при аналізі універсального елементу можна вибрати розрахункову процедуру (ферменную елемент, колона або балка) і уточнити відсоток використання, що представляє інтерес.
Універсальний тип елементу в розрахунку СТК.png
Універсальний тип елементу в розрахунку СТК
 • Реалізовано врахування вільного і стиснутого крутіння при розрахунку сталевих перерізів відповідно до EN 1993-1-1:2005/AC:2009, СП РК EN 1993-1-1:2005/2011.
 • Реалізовано положення СП РК EN 1993-1-1: 2005/2011 та НП РК (суцільні перерізи).
 • Для норм EN 1993-1-1:2005/AC:2009, СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 додана нова мозаїка результатів "Клас перерізу”.
 • Додана можливість розрахунку вогнестійкості сталевих перерізів з урахуванням стиснутого крутіння.
 • Розрахунок сталевих перерізів прискорено за рахунок багатопоточності.
 • Для норм EN 1993-1-1:2005/2011, СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 додана можливість виключати комбінації навантажень, які не використовуються при перевірці/підборі перерізів на експлуатаційну придатність.

ГРУНТ

 • Додана можливість обчислення жорсткості КЕ 57 (паля) по моделi умовного фундаменту;

 • Оптимізований алгоритм визначення глибини стискуваної товщі.
 • Для норм СП 22.13330.2016 реалізована можливість розрахунку осадок для:
  • насипних ґрунтів;
  • просадочних ґрунтів;
  • набухаючих (пучинистих) ґрунтів;
  • засолених ґрунтів;
  • ґрунтів, що містять органічні включення;
  • вічномерзлих ґрунтів (СП 25.13330.2012).
Осадка умовного фундаменту.png
Розрахунок осідання пальового фундаменту
Нові можливості системи ҐРУНТ.png
Нові можливості системи ҐРУНТ

Стержневі аналоги

 • Реалізовано новий спосіб створення стержневих аналогів, який дозволяє з набору відмічених на схемі елементів виконати прив'язку елементів і вузлів для початкового і кінцевого поперечного перерізу цільового стержня.
 • Додана можливість збереження цілісності даних про стержневі аналоги при виконанні упаковки схеми, коли змінюється нумерація вузлів і елементів в розрахунковій моделі.
Формування поперечнлгл перерізу стержневого аналогу по цільовому стержню.png
Формування списків вузлів і елементів для початкового і кінцевого поперечного перерізу стержневого аналогу із відмічених на схемі елементів по цільовому стержню
Автоматичне створення стержневих аналогів по цільових стержнях.png
Автоматичне створення стержневих аналогів по цільових стержнях

Книга звітів

 • Таблиці вихідних даних і результатів розрахунку розширені даними про нові функції.
 • Таблиці результатів для пластинчастих елементів розширені інформацією про напруження у вузлах з урахуванням нумерації їх в розрахунковій схемі. РСН і РСН визначальні (розрахункові / розрахункові довготривалі / нормативні / нормативні довготривалі), зусилля від РСН, таблиці РСЗ (розрахункові / розрахункові довготривалі / нормативні / нормативні довготривалі), головні та еквівалентні напруження (по зусиллям / РСН / РСЗ).
 • Додана опція, яка дозволяє управляти ім'ям знімка екрану при оновленні.

Конструктор перерізів

 • Додана можливість імпорту залізобетонних перерізів із середовища ВІЗОР-САПР для розрахунку вогнестійкості. У модель передаються закони деформування матеріалів, відповідні потрібній межі вогнестійкості.
 • Реалізовано інструмент, що дозволяє додавати характерні точки в поточну редаговану модель перерізу. При розрахунку в характерних точках перерізу визначаються значення зусиль і напружень, які можна відобразити у відповідній таблиці. Характерна точка може бути включена в тріангуляційну сіть.
 • Додана контекстна довідка.

САПФИР-ЖБК

 • Реалізовано формування опалубочних креслень у САПФІР.
 • Розроблений інструмент "Закладні деталі" для нанесення умовних позначень позицій закладних деталей на опалубочних кресленнях залізобетонних елементів: плит перекриттів, стін, діафрагм жорсткості і т.д.
 • Створена бібліотека закладних деталей, куди включені найбільш популярні закладні деталі. Файл бібліотеки деталей може бути розширений і відкоректований. Кожна закладна деталь характеризується серією та назвою (маркою). Закладні деталі відображаються умовно на опалубочному кресленні. Вид умовного позначення закладної деталі визначається поточною проекцією і, передбаченим проектом, положенням закладної деталі в тілі залізобетонного елементу. Результати підрахунку деталей розміщуються в загальній специфікації плити.
 • Створено режим автоматичної розкладки ділянок додаткового армування для плити перекриття. Ділянки додаткового армування встановлюються на основі колірних зон мозаїки армування.

САПФІР-Генератор

 • Виконано прискорення роботи САПФІР-Генератор.
 • У ноді "Навантаження-штамп" додана додаткова опція "отвір”.
 • Для ноду колон, створених по контуру поперечного перерізу (наприклад, з dxf), додано визначення точок (наприклад, по центру мас перерізу) для виходу "Точки”.
 • Доопрацьовано тиражування прорізів за допомогою ноду "Тиражування по поверхах”.
 • Створено нод "Додаткові лінії та точки тріангуляції в стіні”.
 • Створене інтегроване середовище розробки користувальницьких нодів на мові IronPython. Доопрацьовано API САПФІРу.