ЛІРА-САПР 2020 R2

16 жовтня 2020 року вийшов другий реліз (R2) програмного комплексу ЛІРА-САПР 2020. Крім нових можливостей і виправлень ПК ЛІРА-САПР 2020 R2 включає і всі виправлення, що увійшли у випущені раніше пакети оновлень до першого релізу.

ЛІРА-САПР 2020 R2
23 жовтня 2020

16 жовтня 2020 року вийшов другий реліз (R2) програмного комплексу ЛІРА-САПР 2020. Крім нових можливостей і виправлень ПК ЛІРА-САПР 2020 R2 включає і всі виправлення, що увійшли у випущені раніше пакети оновлень до першого релізу.

Перейти до загрузок


Інтероперабельність

 • Плагін двосторонньої зв'язки з Autodesk Revit адаптований для версії Revit 2021.
 • Реалізовані нові можливості таблиць введення даних:
  • додані нові таблиці введення:
   • параметри стержнів (Жорсткі вставки стержнів, Місцеві осі стержнів, Шарніри);
   • параметри пластин (Місцеві осі пластин, Жорсткі вставки пластин, Осі ортотропії для пластин);
   • параметри вузлів (АЖТ, Об'єднання переміщень, Локальні осі вузлів).
  • перенесення даних між активними файлами задач;
  • всі реалізовані таблиці забезпечені інструментами API.
 • Для імпорту аналітичних моделей через формат SAF додано розпізнавання сталевих перерізів і характеристик сталі.
 • Для імпорту поверхових планів dxf відновлена можливість визначати напрямок сходів за допомогою розташування окружності на стороні з якої починається підйом.
 • Для імпорту через формат IFC внесені наступні зміни:
  • виправлено розпізнавання перерізів багатопрогонових балок і кута повороту перерізу;
  • доданий імпорт криволінійних балок;
  • доопрацьований імпорт стін і плит, записаних у IFC шаром IfcBuildingElementPart;
  • виправлена помилка створення декількох прорізів в одному місці при імпорті стін і плит з прорізами.

Єдине графічне середовище ВІЗОР-САПР

 • Додано обчислення коефіцієнтів Релея для діапазону частот для врахування ефектів демпфування при розрахунку задач динаміки в часі.
 • Додана можливість обчислення секторіальних і зсувних жорсткостей для складених сталевих перерізів, на підставі геометрії, заданої з бібліотеки металевих перерізів.
Розрахунок жорсткості складеного перерізу
Розрахунок жорсткості складеного перерізу
 • Для аналізу вихідних даних і результатів розрахунку додані мозаїки:
  • мозаїки погонної міцності стику при тривалих і короткочасних навантаженнях;
Мозаїка погонної міцності стику на короткочасне навантаження.png
Мозаїка погонної міцності стику на короткочасне навантаження
  • мозаїка довжин конструктивних елементів;
  • мозаїки відносних деформацій Eps min/max, максимальних напружень в основному матеріалі перерізу для стержнів і пластин у фізично нелінійних задачах;
Мозаїка максимальних відносних деформацій нижнього шару для елементів плити перекриття.png
Мозаїка максимальних відносних деформацій нижнього шару для елементів плити перекриття
  • мозаїка та вектори навантажень від демонтованих елементів при розрахунку монтажних задач і розрахунку на прогресуюче обвалення.
Реакції від демонтованих елементів схеми.png
Реакції від демонтованих елементів схеми
 • Додана можливість копіювання об'єктів уздовж вектору.

  Реалізовано копіювання конструктивних елементів, якщо у копійований фрагмент схеми повністю увійшли конструктивні елементи, то при копіюванні будуть створені нові конструктивні елементи.

 • Додана можливість визначення абсолютної та відносної деформації, а також кута перекосу між двома вказаними вузлами деформованої схеми.
Відносні переміщення вузлів розрахункової схеми.png
Відносні переміщення вузлів розрахункової схеми
 • Обчислення відносного прогину між опорними вузлами.
Відносний прогин плити перекриття.png
Відносний прогин плити перекриття
 • У таблицях вихідних даних РСЗ і РСН для норм СП 20.13330.2016 додана можливість задавати окремою позицією коефіцієнт надійності по відповідальності для особливих сполучень (сейсмічне та інші особливі види завантажень)
 •  Додана можливість завдання висотних відміток у діметричній та ізометричній проекціях.
 • Нові опції візуалізації координаційних осей - налаштування в ізометричній проекції відстані осей та розмірів між осями, прозоре маркування, одностороннє виведення маркувань і розмірів. Додана точність (допустимий зазор) знаходження елементів і вузлів, що лежать у площині координаційної осі або висотної відмітки, при виборі кліком або рамкою по осі, або висотній відмітці.
Нові налаштування діалогового вікна Осі та висотні відмітки.png
Нові налаштування діалогового вікна «Осі та висотні відмітки»
 • Анімація переміщень, форм коливань/втрати стійкості, зміни масштабу коливань в основному вікні.


Анімація переміщень, форм коливань втрати стійкості, зміни масштабу коливань
 • Додана можливість побудови розрахункових рівнів для фрагменту схеми. Тепер можливе створення простінків для частини розрахункової схеми, не перетинаючи сіть тріангуляції для всієї моделі.
 • У діалоговому вікні «Показати» на закладці «Вузли» доданий параматр відображення «АЖТ у вигляді відрізків». При установці цього прапорця на схемі відображаються кінематичні зв'язки ведених вузлів з провідним вузлом («павук» АЖТ).

АЖТ у вигляді відрізків.png

АЖТ у вигляді відрізків
 • Реалізовано збереження налаштувань параметрів відображення (позиції слайдерів, коефіцієнти, кут згладжування) для поточної задачі.
 • Додана можливість завдання погонної міцності стику на тривале та короткочасне навантаження в жорсткості стику, а також імпорт цих параметрів із САПФІРу.
 • Об'єднання стержнів у один з об'єднанням однакового рівномірно-розподіленого навантаження.
 • Обведення контурних ліній пластин і об'ємних елементів з урахуванням границь між різними жорсткостями або конструктивними блоками.
Обведення контурних ліній пластин і об'ємних елементів з урахуванням границь між різними конструктивними блоками.png
Обведення контурних ліній пластин і об'ємних елементів з урахуванням границь між різними  конструктивними блоками
 • Знято обмеження на формування конструктивних елементів для КЕ 309.
 • Для монтажних задач додана можливість переміщати післястадійні завантаження в редакторі завантажень.
 • Виправлена помилка при налаштуванні діапазонів шкали для параметрів тріщин.
 • Додана можливість експорту/імпорту налаштувань розміщення робочих файлів на диску, установки одиниць вимірювання, параметрів редагування та візуалізації, параметрів шкал вихідних даних і результатів розрахунку, підбору кольорів для об'єктів схеми та ізополів, параметрів розрахунку (статика та динаміка, конструювання, З/б розрахунок ), види представлення чисел на схемі.
Експорт(імпорт) налаштувань.png
Експорт(імпорт) налаштувань

МКЕ-процесор

 • Реалізовано виведення залишкових жорсткостей після будь-якого нелінійного розрахунку, а не тільки після «Інженерної нелінійності №2».

  На панель інструментів стрічки «Нелінійні жорсткості» додані мозаїки результатів (раніше були доступні тільки зі спадаючого меню):

  • Згинальна та мембранна жорсткість пластин: мозаїки модулів пружності уздовж узгодженої місцевої осі X1 і Y1; мозаїки коефіцієнтів Пуассона уздовж узгодженої місцевої осі X1 і Y1; мозаїка модулів зсуву.
  • Жорсткості стержневих КЕ: мозаїку осьових жорсткостей, мозаїки згинальних жорсткостей навколо місцевої осі Y1 і Z1, мозаїку зсувних жорсткостей уздовж осі Y1 і Z1, мозаїку крутильних жорсткостей.
  • Жорсткості скінченного елемента стику з урахуванням нелінійної роботи (КЕ 258, 259):  мозаїку модулів пружності та модулів зсуву.
  • Жорсткості двовузлового скінченного елементу пружних в'язів з урахуванням граничних зусиль (КЕ 255): мозаїку погонних жорсткостей в'язів на осьовий стиск (розтягнення) уздовж місцевої осі X1, Y1, Z1, мозаїку погонних жорсткостей в'язів на крутіння навколо місцевої осі X1, Y1, Z1).
Мозаїка модулів пружності (згинальна жорсткість пластин) .png
Мозаїка модулів пружності (згинальна жорсткість пластин)
Мозаїка модулів пружності КЕ 258 259 .png
Мозаїка модулів пружності КЕ 258, 259
 • Доданий новий модуль динаміки №61 – розрахунок на сейсмічні впливи відповідно до положень СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017.
 • Доданий новий модуль динаміки №62 – розрахунок на сейсмічні впливи відповідно до положень СП 14.13330.2018, Змінам №1.
 • Реалізовано обчислення сумарних складових по методу CQC (повне квадратичне підсумовування). Реалізація методу CQC використовується при обчисленні РСЗ/РСН, формуванні таблиць результатів і у всіх конструюючих системах.

Система документування

 • У таблицю жорсткостей додані значення погонних і поворотних жорсткостей для одновузлового скінченного елементу палі (КЕ57), погонної міцності стику на тривале та короткочасне навантаження.

Формування розрахункових сполучень зусиль (РСЗ)

 • Додана можливість управління механізмом формування РСЗ для задач динаміки в часі, а саме, врахування коефіцієнту відповідальності будівлі/споруди, створення РСЗ для передісторії попереднього динамічному впливу (група А1) і вибір групи зусиль для динамічного завантаження (група В1 для розрахунку на пульсацію вітру, гармонійний вплив; група С1 - розрахунок на сейсміку, акселерограми; група D1 - розрахунок на аварійне навантаження, вибух, удар, відмову елементів при розрахунку на прогресуюче обвалення).
Завдання вихідних даних для формування РСЗ для задач динаміки в часі.png
Завдання вихідних даних для формування РСЗ для задач динаміки в часі
 • Для задач з використанням крокового методу передбачена можливість формування груп РСЗ. Вибір групи доступний для кожної історії навантаження (групи А1-D1 і А2-D2). РСЗ використовувані для розрахунку конструювання відповідають зусиллям на останньому кроці історії.
 • Для підсумовування складових сейсмічних впливів реалізований метод - СQC (повне квадратичне підсумовування).

Інтеграція задач

 • Додана можливість об'єднання сполучень зусиль задач динаміки в часі з експлуатаційними сполученнями і отримання підсумкової таблиці РСЗ для виконання конструюючих розрахунків. Наприклад, формування обвідних РСЗ для задач з різними сценаріями прогресуючого обвалення при вирішенні в динамічній постановці та подальшій перевірці прийнятих конструктивних рішень, а також можливість підбору армування та сталевих перерізів.
 • Додана можливість об'єднання РСЗ, сформованих для фізично нелінійних задач.
 • Додана внутрішня таблиця відповідності типів скінченних елементів при формуванні узагальненої задачі. Наприклад, в одній з об'єднуваних задач стержневий елемент може бути представлений КЕ 10, а в іншій - КЕ 310.

Прогресуюче обвалення

 • Для конструюючих систем залізобетонних і сталевих конструкцій реалізована можливість використовувати нормативні характеристики матеріалів і набір коефіцієнтів умов роботи при розрахунку на особливі/аварійні сполучення навантажень (група D1) без необхідності формувати користувацькі матеріали. Також при підборі арматури в параметрах матеріалів додана можливість управління граничними значеннями відносних деформацій для арматури та бетону.
 • У локальному режимі СТК-САПР доданий новий вид зусилля «особливе», яке використовується при розрахунку перерізів і вузлів сталевих конструкцій на впливи аварійних навантажень, в тому числі і прогресуюче обвалення.
 • У локальному режимі СТК-САПР для елементів типу «балка» реалізована окрема перевірка прогинів на аварійні сполучення, за умовчанням значення прогину обмежене 1/50 від величини прольоту.
Нова система «Прогресуюче обвалення» ПК ЛІРА-САПР 2020 дозволяє автоматизувати розрахунок конструкцій на стійкість до прогресуючого обвалення. Відео на нашому каналі

ҐРУНТ

 • Виправлений порядок відтворення свердловин і навантажень у моделі ґрунту.

Теплопровідність

 • Розрахунок величини теплового потоку в задачах теплопровідності, підсумовування теплового потоку для вибраних завантажень.
Задачі стаціонарної та нестаціонарної теплопровідності Верифікаційні приклади

Вогнестійкість

Розподілення температур по площі перерізу.png
Розподілення температур по площі перерізу

Довідка

 • Розширена та доповнена контекстна довідка до системи ВІЗОР-САПР.

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Реалізовано збереження налаштувань інтерфейсу: поєднань клавіш, розташування плаваючих вікон, наповнення панелей інструментів, наповнення меню, наповнення контекстних меню для графічного вікна, діалогових вікон Бібліотеки та Листи. Також зберігаються налаштування за умовчанням, виставлені у діалогових вікнах Налаштування САПФІР і Налаштування візуалізації.
Збереження налаштувань інтерфейсу та програми.png
Збереження налаштувань інтерфейсу та програми
 • Виправлена робота діалогових вікон Властивості, Структура і Види для випадків, коли вони не були закріплені.
 • Реалізовано автоматизований збір вітрового навантаження і розрахунок навантаження від снігових мішків відповідно НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 до СП РК EN 1991-1-3:2003/2011 і СП РК EN 1991-1-4:2003/2011. Додані обмеження мінімального і максимального значення коефіцієнта µ і обмеження мінімальної та максимальної відстані B.
 • Для інструменту формування снігових мішків додано архітектурне (фізичне) представлення снігового заповнення по площі покриття.
 • Адаптація комбінацій по РСН для СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011
 • Додано завдання сейсмічного впливу по нових динамічних модулях (61) Сейсмічне для СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017 (Казахстан), (62) Сейсмічне СП 14.13330.2018 зі Змінами №1 (РФ).
Завдання сейсмічного впливу по нових динамічних модулях.png
Завдання сейсмічного впливу по нових динамічних модулях
 • У фільтр по параметрах додана можливість призначити параметри фільтрації для спецелементів.
Фільтр по параметрах для спецелементів.png
Фільтр по параметрах для спецелементів

 • Покращена динамічна відрисовка при перенесенні прорізу в балковій системі.
 • Виправлена помилка обчислення жорсткості палі при передачі даних у ВІЗОР-САПР.
 • Додане врахування зсуву будівлі по висоті (задається у властивостях будівлі) при призначенні рівнів для армокам'яних конструкцій.
 • Удосконалена робота команди Undo для випадків коли в порожньому документі створювалося креслення і об'єкти додавалися на кресленні, а також для прив'язки навантаження до контуру об'єкту.
 • Покращено призначення умов обпирання і граничних умов для колон, аналітичне представлення яких було зміщено від центру в режимі Редагована аналітика.
 • Відновлена можливість призначити граничні умови та умови обпирання при створенні лінії тріангуляції в аналітичній моделі.
 • Відновлена можливість відключити формування жорстких вставок для групи колон і балок.

ПАНЕЛЬНІ БУДІВЛІ

 • Реалізований розрахунок погонної міцності стику при тривалій і нетривалій дії навантаження, а також можливість врахувати повзучість. Дані про обчислену погонну міцність стику передаються у ВІЗОР-САПР в діалогове вікно Жорсткості, в графічному вигляді їх можна побачити за допомогою мозаїки (вкладка Розширене редагування - панель Аналіз геометрії та властивостей).
Розрахунок погонної міцності стику при короткочасному та тривалому навантаженні.png
Розрахунок погонної міцності стику при короткочасному та тривалому навантаженні

САПФІР-ГЕНЕРАТОР

 • Для нода імпорту IFC доопрацьовано відстеження змін для об'єктів вікно, двері, проріз.
 • Для нода "Похила плита" додана можливість графічно управляти вектором нахилу.
 • Для нода "Створити поверхи по заданих рівнях" додана можливість формувати останній поверх тієї ж висоти, що і попередній. Це дозволяє тепер для N поверхів задавати N рівнів, а не N+1 як було раніше.
 • Додана автоматична "заморозка" нода поверхів при "запіканні" всієї моделі.

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію