Пакет оновлення 3 для ЛІРА-САПР 2021 R2

Норми Республіки Казахстан, СП РК 2.03-30-2017, СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2021, СН КР 20-02:2018, СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011, гармонійне навантаження, сервер розрахунків, типи комбінацій, стержневі аналоги, таблиці введення, Книга звітів, таблиці результатів, тріангуляції, збирання схеми, історія нелінійних завантажень, змінний переріз, погонна вага, інформація про розміри, модель умовного фундаменту, жорсткість паль, система координат, таблиця сталей, універсальний стрижень, вузол ферми, ТЗА, композитна арматура, розрахунок вогнестійкості, глибина прогріву бетону, фізична модель, розрахункові характеристики, підрізка стін, Python, армування діафрагми

Пакет оновлення 3 для ЛІРА-САПР 2021 R2
21 квітня 2022

Шановні колеги.

Понад 10 років група компаній LIRALAND тримає високий рівень на ринку програмного забезпечення для розрахунків та проектування об’єктів будівництва. Ми щорічно випускаємо нові версії ПК ЛІРА-САПР, і кожен рік це було навесні, у травні.

Але цього року у зв’язку з відомими подіями старт версії ЛІРА-САПР 2022 переноситься на третій квартал 2022 року.

А поки що ми продовжуємо плідно працювати та випустили пакет оновлення до ЛІРА-САПР 2021 R2.

Норми Республіки Казахстан

 • Додана можливість ставити підвищуючі коефіцієнти Fvk (п.п. 7.6.5, 7.6.6 СП РК 2.03-30-2017 і п.п. 6.4.1, 6.4.2 НТП РК 08-01.2-2021) для всіх сейсмічних модулів динаміки (за винятком не сейсмічних модулів 21, 22, 23, 24, 28, та експериментальних модулів 38, 37, 46)
Важливо: що коригування зусиль на коефіцієнт Fvk не порушує рівновагу у вузлах при використанні розрахунку навантаження на фрагмент
 • У модулі динаміки СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2021 (Казахстан) (61) додані коефіцієнти відповідальності по горизонталі та по вертикалі

Вихідні дані для розрахунку на сейсміку відповідно до норм СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2021
 • Для модулів динаміки "Розрахунок на сейсмічний вплив по нормах СП РК 2.03-30-2017 (Казахстан) і СН КР 20-02:2018, (Киргизстан) (60)", значення за умовчанням для коефіцієнтів відповідальності по горизонталі та по вертикалі прийнято рівним 1.0
 • Додана можливість створювати комбінації навантажень відповідно до змін у п.2.2.3.2 НП до СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011
Важливо: при використанні відповідної радіокнопки в діалозі "Розрахункові сполучення навантажень" для автоматичної генерації комбінацій навантажень "I. Основного сполучення" будуть сформовані комбінації навантажень постійних завантажень по ф.(6.10а) та комбінації навантажень для перехідних розрахункових ситуацій по ф.(6.10b)

Змінам у п.2.2.3.2 НП до СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011

 • При підоборі армування по нормах СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 змінено формулювання повідомлення про помилку та посилання на пункт норм: " Переріз не проходить по перерізуючій силі (п. 6.2.1(6))".
 • Уточнено розрахунок стійкості труби при розрахунку по СП РК EN 1993-1-1:2005/2011.
 • Виправлена ​​помилка відображення результатів по довжині конструктивного елемента в локальному режимі сталевого розрахунку СП РК EN 1993-1-1:2005/2011.
 • Виправлена ​​помилка обчислення зусиль в елементах схеми при врахуванні складових гармонійного навантаження для норм СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011.
 • Виправлена ​​помилка збереження даних у таблиці РСН, після виконання зміни типу комбінацій (без редагування окремих коефіцієнтів сполучення).

Сервер розрахунків

 • У вікні серверу розрахунків додана кнопка "Результати", яка відкриває папку з файлом змінених вихідних даних, надісланих разом із результатами розрахунку.

Єдине графічне середовище

 • При створенні стержневих аналогів (СА) з автоматичним розпізнаванням форми перерізу додано контроль, блокуючий створення СА, якщо вихідним КЕ не призначено поперечний переріз. При спробі створити стержневий аналог без розпізнавання перерізу - він буде створений по конфігурації вихідних елементів, навіть якщо на них немає жорсткостей.
 • У задачах, які містять об'ємні скінченні елементи, усунуто можливе аварійне завершення програми при формуванні ізополів результатів на заданому перерізі розрахункової схеми.
 • Для схем з ім'ям файлу довжиною понад 30 символів, імпортованих із САПФІР та розрахованих у ВІЗОР-САПР, відновлена можливість виконати розрахунок сталевих конструкцій.
 • Для проектів, створених з використанням таблиць введення, виправлено збереження LIR-файл сталевих жорсткостей, заданих через таблицю введення "Жорсткості". Помилка виникала у разі виклику для заданих жорсткостей операцій "Скасувати" та "Повернути" (Undo/Redo).
 • Відновлено формування таблиць "Книги звітів" документування з описом залізобетонних матеріалів у разі, якщо нумерація параметрів у списку не наскрізна (є пропуски, або номери параметрів йдуть не по порядку).
 • Покращено відображення діалогового вікна "Завдання параметрів для сталевих конструкцій" при зміні його розмірів.
 • У діалоговому вікні завдання таблиць РСН виправлено оновлення рядків таблиці, доступних для редагування, при розгортанні списку динамічних форм.
 • Усунуто можливу проблему при формуванні таблиць результатів підбору арматури у форматах *.ТХТ і *.HTML.
 • Усунуте можливе аварійне завершення програми після завершення створення контуру з використанням діалогового вікна "Тріангуляція" при наличии в контуре совпадающих узлов.
 • Усунуте можливе аварійне завершення програми при збиранні схеми з підсхем.
 • Розділені операції зняття відмітки вузлів та елементів і скасування ланцюжка розмірів інструменту "Геометрія". Перше натискання Esc знімає відмітку з вузлів та елементів, друге натискання Esc скасовує ланцюжок розмірів.
 • Додана можливість виконувати розрахунок сталевих конструкцій по результатах РСЗ для задач з історією нелінійних завантажень.
 • Виправлена можлива помилка введення некоректного значення при заданні діапазонів для шкали, що настроюється.
 • Для сталевих жорсткостей із змінним перерізом додано відображення інформації про призначені матеріали на мозаїці матеріалів СТК.
 • Для сталевих поперечних перерізів, заданих з використанням стандартних типів жорсткостей (без посилання на сортаменти), додано коректне значення погонної ваги.
 • При генерації власної ваги для сталевих елементів тепер використовується погонна вага q, задана на закладці "Жорсткості" вікна "Сталевий переріз", а не значення з сортаментів.
 • При розрахунку сталевих конструкцій по історіях нелінійних завантажень, у діалоговому вікні "Параметри розрахунків при конструюванні" (у закладці "Коефіцієнти по навантаженню") замість порожніх імен завантажень тепер виводяться умовчувані імена завантажень - "Історія нелінійних завантажень 1", "Історія нелінійних завантажень 2" і т.д.
 • Виправлено відображення сталевого перерізу типу "Двутавр із трьох листів" (без посилання на сортаменти) при перегляді жорсткостей у режимі "Відображення з урахуванням призначених перерізів" у ВІЗОРі, а також у програмі "Конструктор перерізів".
 • Усунуте можливе аварійне завершення програми при використанні інструмента "Інформація про розміри" в момент очищення замовлених ланцюжків розмірів.
 • Для задач, що містять суперелементи, покращено роботу інструменту "Інформація про елемент" при відображенні даних про вихідний та підібраний профіль у режимі конструювання СТК.
 • Усунено проблему вставки масиву чисел у таблицю РСН через буфер обміну, для ситуації, коли коефіцієнти сполучень мають значення <0.
 • Оновлена контекстна довідка.

ГРУНТ

 • У задачах системи ҐРУНТ удосконалено побудову шкали мозаїки навантажень.
 • При обчисленні середнього модуля деформації Е(усер) ґрунту по "Методу 2" в розрахунку враховується внесок осаду Sc (стиснення стовбура палі) та Sp (продавлювання вістрям палі підошви умовного фундаменту), аналогічно розрахунку по "Методу 1".
 • У системі ҐРУНТ при розрахунку по моделі умовного фундаменту змінено значення за умовчанням для відступу границь умовного фундаменту з "2D" на "1.5D".
 • Усунуто аварійне завершення програми при перемиканні на вікно з моделлю ґрунту після виконання команди "Вимкнути модель ґрунту" у вікні "Модель ґрунту".
 • При обчисленні hd (розрахункова глибина, до якої не враховується опір ґрунту по бічній поверхні) в жорсткості паль на базі РСН, ознака наявності сейсміки встановлюється не за динамічним завантаженням, а лише за наявністю в комбінаціях виду завантаження "Сейсмічне". Дана зміна дозволяє покрити випадки, коли сейсмічне вплив задано як статичне завантаження, наприклад, вузлові інерційні сили.
 • Вікно керування системою координат за умовчанням приховано для економії робочого простору.

СТК

 • Відновлено можливість сталевого розрахунку, коли параметр сталевого матеріалу "Таблиця сталей" має значення "В тому ж файлі, що й профілі".
 • Прискорено алгоритм чисельного підбору складеного сталевого двотавру.
 • Для сталевих елементів, що мають тип "універсальний стержень", реалізовано виведення заданих параметрів (граничні прогини, гнучкості, розрахункові довжини) у вигляді мозаїк.
 • У розрахунку сталевих конструкцій для спеціальних сполучень вибираються прогини, яким відповідає максимальний відсоток використання сталевого перерізу.
 • При перевірці стійкості сталевих перерізів виправлено можливе завищення відсотка використання перерізу.
 • Виправлено помилку збереження файлу результатів розрахунку ферменного вузла з труб прямокутного перерізу.
 • Додана можливість виконувати розрахунок сталевих конструкцій по результатах РСЗ для задач з історією нелінійних завантажень.

ЗБК

 • У характеристиках залізобетонних матеріалів для пластин за умовчанням встановлено метод розрахунку "по теорії Вуда". Для норм EuroCode та їм подібних розрахунок армування у пластинах завжди проводиться "по теорії Вуда".
 • При обчисленні армування у пластинах за методикою Карпенка уточнено розподіл арматури у деяких окремих випадках.
 • При заданні типов заданого армування (ТЗА) для пластин на ескізі уточнено відображення поздовжньої арматури у разі великих площ сумарної арматури.
 • При заданні залізобетонних матеріалів для норм ДБН В.2.6-98:2009 оновлюється список класів композитної арматури згідно з вибраними параметрами цієї арматури.

Редагований сортамент

 • Стало можливим доповнення сортаментів труб та пластин із вікна "Сталевий переріз", якщо файлу сортаменту встановлено прапорець "Прихований", тобто сортаментів попередніх версій.

Вогнестійкість

 • При візуалізації результатів перевірки залізобетонних елементів на вогнестійкість у вікні "Вогнестійкість елемента" уточнено прив'язування значень температури, що виводиться, до відповідних арматурних стержнів.
 • У розрахунках сталевих конструкцій з урахуванням вогнестійкості виправлено врахування положення місцевих осей Y1/Z1, уточнено обмеження для наведеної гнучкості.
 • Додано діагностику, коли неможливо визначити глибину прогріву бетону при розрахунку вогнестійкості.

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Відновлено передачу до розрахункової моделі об'єктів, які входять до блоку у фізичній моделі САПФІР.
 • Усунено дублювання властивості “Розрахункові характеристики - Сталі, що застосовуються” для сталевих балок  у діалоговому вікні “Фільтр по параметрах”.
 • Покращено роботу параметра плити “Сумувати з власною вагою”, який дозволяє підсумовувати постійне навантаження на плиту з навантаженням від власної ваги плити.
 • Відновлено можливість відмінити ручне підрізування стін та колон під плиту.

САПФІР-ГЕНЕРАТОР

 • Усунуто помилку дублювання користувальницького нода Python при збереженні його на панель інструментів.

САПФІР-ЗБК

 • У моделі армування діафрагми додано можливість розмістити додатковий крок арматурних стержнів з краю в зоні армування, якщо з протилежного боку зони армування заданий нульовий відступ стержнів від краю.

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію