Договір публічної оферти

про надання послуг доступу до Програмного забезпечення

За цим Договором про надання послуг одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФОС» - код ЄДРПОУ 35714549, (далі - Постачальник послуг), з одного боку і будь-яка фізична чи юридична особа, яка прийняла умови даного Договору про надання послуг, (далі - Клієнт), з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір про надання послуг (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Постачальника послуг в розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України, укласти з Клієнтами Договір про надання послуг доступу до Програмного забезпечення (далі - ПЗ), розміщеного у відповідному розділі сайту liraland.ua.

Постачальник послуг, що має намір здійснювати надання послуг доступу до ПЗ за допомогою сайту liraland.ua та Клієнти при придбанні послуг доступу до ПЗ, які розміщені на відповідних сторінках сайту liraland.ua, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Договірні відносини між Постачальником послуг і Клієнтом оформляються у вигляді Договору послуг доступу до ПЗ публічної оферти. Натискання на сторінці сайту liraland.ua у відповідному розділі кнопки “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ”, означає, що Клієнт, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови дійсного Договору послуг доступу до ПЗ публічної оферти, які вказані нижче.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Клієнтів незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Клієнт приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та надання права доступу до ПЗ Постачальником послуг і відповідальності за невиконання умов цього Договору.

Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ”, яким Клієнт надає згоду здійснити придбання у Постачальника послуг доступу до ПЗ та діє протягом часу відповідно до сплаченого тарифного плану.

Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

Програмне забезпечення, послуги з доступу до якого надаються за цим Договором, є об'єктом авторського права і охороняється на території України згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права».

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Сайт Постачальника послуг (Сайт)» - сукупність веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за адресою www.liraland.ua

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений Сайті, і застосування якого є обов’язковим для всіх Клієнтів, що містить пропозицію Постачальника послуг щодо надання права доступу до ПЗ, розміщеного Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб.

«Акцепт» - прийняття Клієнтом пропозиції Постачальника послуг щодо права доступу до ПЗ, розміщеного Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

«Постачальник послуг» - ТОВ «СОФОС» - код ЄДРПОУ 35714549.

«Послуга» - надання Постачальником послуги доступу до ПЗ для власного використання під зазначеним Клієнтом ім'ям, без права будь-якого виду зміни, без права поширення, на платній основі, після проходження Клієнтом реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

«Клієнт» - суб'єкт персональних даних, замовник послуги доступу до ПЗ, фізична та/або юридична особа, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Постачальника послуг, та зареєструвалась у встановлений Сайті спосіб, яким Постачальник послуг надає послуги у відповідності до умов даного Договору, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Постачальника послуг, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи та інші повідомлення від Постачальника послуг.

«Тарифний план» - це умови, які визначають обсяг послуг, доступних Клієнту протягом певного терміну (1 місяць, 6 місяців, 12 місяців), а також розмір оплати, яку повинен здійснити Клієнт для отримання послуги доступу до ПЗ; тарифний план Клієнт обирає самостійно Сайті. Умови Тарифних планів становлять невід’ємну частину цього Договору, розміщені на Сайті та є обов’язковими для усіх Клієнтів. Крім того, на Сайті можуть бути розміщені додаткові положення, що стосуються доступу до ПЗ. Такі положення також є невід’ємною частиною цього Договору.

«Вартість послуг» - платіж, розмір якого встановлюється Постачальником послуги за надання певного тарифного плану для Клієнта за надання послуги доступу до ПЗ.

«Замовлення» - належно оформлена та розміщена Сайті Клієнтом заявка на придбання послуги доступу до ПЗ на умовах, що містяться в оферті, що адресується Клієнту.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Кабінет користувача» - закрита частина Сайту, на яку Клієнт потрапляє за допомогою використання унікального імені (Логін) та пароля.

«Персональні дані»– відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

«Суб'єкт персональних даних» – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

«Згода суб'єкта персональних даних» – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на Сайті передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

«Матеріали користувача» – будь-які файли, дані, мультимедіа, запити про продукт, графіка, текст чи інша інформація добровільно надіслана Клієнтом Постачальнику послуг або його партнерам (у тому числі у відділ технічної підтримки) через Сайт, електронну пошту або будь яким іншим чином.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Постачальник послуг зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Клієнту доступ до ПЗ на основі Замовлення, оформленого Клієнтом на відповідній сторінці Сайту, а Клієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти і сплатити кошти за такий доступ.

Постачальник послуг за окремою домовленістю надає Клієнту документ на підтвердження легального використання ПЗ.

Договір набирає чинностіз моменту оплати Клієнтом згідно Замовлення права доступу до ПЗ та діє протягом обраного тарифу. При оплаті нового Тарифного плану дія Договору продовжується.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ

Постачальник послуги зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • виконувати замовлення Клієнта в разі надходження оплати від нього;
 • надати Клієнту доступ до ПЗ згідно з вибраним тарифним планом на відповідній сторінці Сайту, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;
 • повідомити Клієнта про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі;
 • надавати технічну підтримку та супроводження ПЗ протягом дії Договору.

Постачальник послуги має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Клієнтом умов цього Договору.
 • на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови Тарифних планів.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КЛІЄНТА

Клієнт зобов’язаний:

 • обрати тарифний план і оформити Замовлення на умовах цього Договору;
 • своєчасно оплатити сформоване згідно обраного тарифного плану Замовлення;
 • ознайомитись з інформацією про ПЗ, яка розміщена Сайті;
 • використовувати ПЗ виключно на умовах визначених дійсним Договором (без права будь-якого виду зміни, без права поширення);
 • не перепродавати, не надавати доступ до ПЗ отриманий за даним Договором третім особам.

Клієнт має право:

 • оформити замовлення на відповідній сторінці Сайту;
 • вимагати від Постачальника послуг виконання умов цього Договору;
 • у будь-який час замінити свій Тарифний план на інший з тих, що пропонуються Постачальником послуг на відповідний момент. Зміни Тарифних планів не поширюються на періоди, які були оплачені Клієнтом, а набувають чинності після спливу оплаченого періоду користування послугою;
 • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Клієнт самостійно оформлює Замовлення послуг доступу до ПЗ на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання обраного ПЗ у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “Купити”, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Сайту.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

Ціна кожного окремого тарифного плану визначається Постачальником послуги та зазначається на відповідній сторінці Сайту. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних тарифних планів щодо ПЗ, поміщених у віртуальний кошик.

Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від тарифних планів, кількості чи номенклатури ПЗ.

Клієнт може оплатити Замовлення наступними способами:

за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Постачальника послуги, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Клієнт оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати).

Банківською карткою наступного типу:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Electronic
 • Maestro

будь-яким іншим способом, допустимим згідно чинного законодавства, за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Клієнтом замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Клієнтом замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Клієнтом європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Постачальник послуг повідомив Клієнта про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Клієнтом європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

8. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЗ

Клієнт отримує доступ до ПЗ через Кабінет користувача, реєстрацію якого він здійснює самостійно на момент створення замовлення. Після отримання оплати Постачальник надсилає на адресу Клієнта (на e-mail, який він вказав при оформленні замовлення) електронний лист з повідомленням про активацію Послуги доступа до ПЗ, посиланням на дистрибутив та інструкцією.

Термін доставки замовлення (активації Послуги доступа до ПЗ) складає 0–48 годин з моменту надходження коштів на рахунок Постачальника. Повний термін виконання замовлення, який обчислюється від моменту його оформлення на сайті до отримання Клієнтом доступу до ПЗ, складається з наступних складових:

 • час, затрачений Клієнтом на оплату замовлення, і час процесингу цієї оплати в межах відповідної платіжної системи (банку) до надходження достовірної інформації про проведену оплату (підтвердження факту оплати замовлення);
 • час, витрачений на відвантаження замовлення (активацію Послуги);
 • час, витрачений на доставку замовлення по електронних каналам зв'язку.

Факт отримання послуги та відсутність претензій до якості послуги Клієнт підтверджує завантаженням з Кабінету користувача файла з налаштуванням або програмного комплексу.

Всі питання, що виникли в процесі оплати і оформлення Замовлення, а також порядку отримання доступу до ПЗ, Клієнт також може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Клієнта в результаті його використання послуги або неможливості її використання. Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з ПЗ, якщо інше не встановлено законом.

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Клієнта, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно. Постачальник послуг погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Клієнтом за електронною адресою та\або телефоном, наданою про реєстрації на Сайті.

Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

Клієнт зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цього Договору. Якщо Постачальник послуг на свій розсуд визначить, що Клієнт порушив або намагався порушити цей Договір, доступ Клієнта до послуги може бути припинений. Постачальник послуг може обмежити доступ Клієнта до послуги, заблокувати або видалити Акаунт (Кабінет користувача) у зв’язку із порушенням даного Договору.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Всіма компонентами ПЗ та Сайту в цілому Постачальник послуг користується та розпоряджається на законодавчій основі та його права захищені Законом як права інтелектуальної власності.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. ДОЗВІЛ КОНТАКТУВАТИ З КЛІЄНТОМ

Власним акцептування Договору або реєстрацією Сайті (заповнення реєстраційної анкети) Клієнт добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання послуг, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Клієнту мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Клієнта, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

Клієнт дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Постачальник послуг бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Постачальником послуг на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

У випадку небажання отримувати розсилку, Клієнт має право звернутися до Постачальника послуг, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

13. МАТЕРІАЛИ КОРИСТУВАЧА

Сайт Постачальника послуг містить електронну пошту та інші функції, за допомогою яких Клієнт може надавати Матеріали користувача. Цим Клієнт надає (або гарантує, що власник прав на вміст або інформацію прямо надав) Постачальнику послуг всесвітню, безоплатну та невиключну ліцензію на використання, відтворення, зміну, адаптацію, публікацію, переклад, створення похідних робіт, розповсюдження, виконання та відображення Матеріалів користувача (повністю чи частково) і включати їх в інші роботи в будь-якій формі, засобі масової інформації чи технології, відомі зараз або пізніше розроблені на Сайті Постачальника. Клієнт погоджується не надавати Постачальнику послуг жодних Конфіденційних матеріалів користувача.

14. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Постачальник послуг не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Клієнту при оформленні замовлення. Клієнт несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Постачальника послуг.

У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними Постачальником послуг у даний Договір або з новими тарифами на послугу Клієнт повинен припинити користування послугами.

15. АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ

Найменування організації: ТОВ СОФОС
Адреса: 04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7А, офіс 209.
ЄДРПОУ: 35714549
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA623052990000026002036701783
Платник єдиного податку 5%