САПФІР-3D 2022 R1

Зв'язок з Autodesk Revit, Tekla Structures, імпорт dwg файлів, імпорт спецелементів та ліній тріангуляції через поверхові плани dxf, області тріангуляції під стінами, згущення КЕ мережі поблизу отворів, створення ліній тріангуляції візуалізації навантажень, збір вітрового навантаження, спеціальне параметричне навантаження, збір навантажень на балочну клітину, інструмент Вентканал, похила колона, підпірна стіна та плита змінної товщини, редагування контуру стіни, розділення стіни колоною, відображення КЕ мережі у 3D моделі, мозаїки якості КЕ мережі, вирівнювання для стін, вибір прив'язки аналітики балки/колони, команда Подовжити, збереження папки та архіву проекту, видимість об'єктів у Структурі проекту, створення папок для структуризації видів документування, імпорт растрових зображень , покращення в САПФІР-ЖБК, нові ноди в САПФІР-Генераторі

Змінено: 22 лютого, 2023

ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ - компоненти технології ВIM

 • У новій версії розширено можливості двосторонньої зв'язки Autodesk Revit. Реалізована BIM інтеграція з Autodesk Revit 2023. Адаптована робота з експорту як фізичної, так і аналітичної моделі. Створена можливість імпорту лише аналітичної моделі з Revit 2023.

Двостороння інтеграція з Autodesk Revit 2023.png

Двостороння інтеграція з Autodesk Revit 2023

 • Для Autodesk Revit 2022 і Autodesk Revit 2023 додана можливість імпортувати результати армування з урахуванням зміненої аналітичної моделі. У налаштуваннях імпорту вказується околиця та кутова точність, з якими будуть знаходитися найбільш підходящі стержні для балок, колон, а також пластини для стін і плит.

Передача результатів теоретичного армування з налаштуванням параметрів.png

Передача результатів теоретичного армування з налаштуванням параметрів

 • Налаштування імпортованої аналітики. Розроблено інструмент, який дозволяє імпортувати відредаговану користувачем аналітичну модель.

Передача відредагованої аналітичної моделі з Revit в Ліра-САПР.png

Передача відредагованої аналітичної моделі з Revit в ЛІРА-САПР

 • Для контролю армування пластинчастих елементів розроблено спеціальний інструмент, який дозволяє автоматично виділити кольором недоармовані зони у пластинчастих елементах. Даний інструмент взаємодіє як з армуванням у вигляді сіток - “Розподілена”, так і з об'єктом “Армування по траєкторії”.

Контроль армування у Revit при використанні інструментів _армування по площі_ і _армирование по траектории_.png

Контроль армування у Revit при використанні інструментів “армування по площі” і “армування по траєкторії”

 • Розроблено двосторонній конвертер Tekla Structures 2022 – ЛІРА-САПР – Tekla Structures 2022. Конвертер Tekla Structures – ЛІРА-САПР – Tekla Structures дозволяє в повному обсязі виконувати розрахунок і проектування металевих та залізобетонних конструкцій.

Передача проектної (_.ifc) і розрахункової моделей (_.lirakm) з Tekla Strictures 2022 в ПК Ліра-САПР.png

Передача проектної *.ifc і розрахункової *.lirakm моделей з Tekla Structures 2022 в ПК ЛІРА-САПР

 • Розроблена можливість при імпорті IFC файлу виконати налаштування параметрів IFC, тобто виставити відповідність між параметрами IFC об'єкту та параметрами об'єкту САПФІР. Налаштування відповідності параметрів може виконуватись для кожного типу об'єктів IFC.
 • Розроблений та адаптований новий інструмент імпорту файлів DWG формату. Це дозволяє використовувати даний формат:
  • у вигляді плоских "підкладок", які можуть бути основою для побудови моделі в Сапфірі;
  • як основу для наповнення бібліотеки типових вузлів з подальшим формуванням креслень;
  • для автоматичної генерації моделі по поверхових планах DWG.

Імпорт поверхових планів із використанням формату DWG.png

Імпорт поверхових планів із використанням формату DWG

 • Для поверхових планів DXF/DWG додані можливості:
  • виконати імпорт спецелементів КЕ 55;
Через найменування шару можна задати наступні параметри: відступ спецелементів від низу поверху, жорсткості (Rx, Ry, Rz, Rux, Ruy, Ruz) і систему координат у якій вони задані (глобальна, локальна). Крім того, всі ці параметри можна задати безпосередньо в самому САПФІРі при імпорті поверхового плану.
  • виконати імпорт вертикальних ліній тріангуляції для стін
Через найменування шару можна задати тип і крок апроксимації лінії.

Імпорт поверхових планів з можливістю завдання ліній та точок тріангуляції.png

Імпорт поверхових планів з можливістю завдання ліній та точок тріангуляції

 • Покращений інструмент який дозволяє експортувати використовувані у проекті типи армування (ТА) для колон в DXF файл.

Експорт результатів типів армування відповідно до уніфікації колон.png

Експорт результатів типів армування відповідно до уніфікації колон

 • Доданий імпорт нових об'єктів SAF:
  • Навантаження на плити - зосереджена навантаження, зосереджений момент, лінійне рівномірно-розподілене навантаження, лінійний момент, лінійне трапецієподібне навантаження, площинне навантаження;
  • Навантаження на колони - зосереджене навантаження, зосереджений момент, лінійне рівномірно-розподілене навантаження, лінійний момент, лінійне трапецієподібне навантаження;
  • Навантаження на стіни - зосереджене навантаження, зосереджений момент, лінійне рівномірно-розподілене навантаження, лінійний момент, лінійне трапецієподібне навантаження, площинне навантаження;
  • Навантаження на балки - зосереджене навантаження, зосереджений момент, лінійне рівномірно-розподілене навантаження, лінійний момент, лінійне трапецієподібне навантаження;
  • Шарніри у балках і колонах.

Навантаження на балку в ArchiCAD 25.PNG

Навантаження на балку в ArchiCAD 25

Навантаження на балку в САПФІР 2022 после импорта SAF.PNG

Навантаження на балку в САПФІР 2022 після імпорту SAF

Препроцесор САПФІР-конструкції

ТРІАНГУЛЯЦІЯ

 • Удосконалено інструмент, який дозволяє в автоматизованому режимі створювати області тріангуляції для плит:
  • на додаток до областей тріангуляції для плит, розташованих над стінами, з'явилася можливість створювати області тріангуляції для плит під стінами з відступом від стіни у 4-х напрямках та індивідуальним кроком тріангуляції;
  • доопрацьовано алгоритм формування контурів тріангуляції, що забезпечує більш якісну тріангуляцію плит у місцях примикання стін.

Створення областей тріангуляції для плит.png

Створення областей тріангуляції для плит

 • Реалізована можливість автоматизувати згущення сіті тріангуляції для плит поблизу отворів. У властивостях прорізу можна задати крок точок тріангуляції навколо прорізу, кількість рядів точок з фіксованим кроком та загальну кількість рядів точок тріангуляції. Після рядів із фіксованим кроком тріангуляції програма створює кілька рядів із перехідним кроком, щоб “пом'якшити” перехід від дрібної сіті біля прорізу до більшої у прольоті.
 • У властивості розрахункової моделі доданий параметр "Покращувати тріангуляцію у перетинів", що дозволяє уникнути створення вузьких трикутних КЕ, якщо вибрано великий крок тріангуляції для схеми. При активації даної опції у місцях, де мали б з'явитися вузькі трикутні КЕ, виконується згущення тріангуляційної сіті та формуються якісніші КЕ.

Поліпшення тріангуляції біля перетинань (САПФІР).png

Поліпшення тріангуляції біля перетинань (САПФІР)

Порівняння напружень у плитах з опцією поліпшення тріангуляції в перерізі (ВІЗОР-САПР).png

Порівняння напружень у плитах з опцією поліпшення тріангуляції в перерізі (ВІЗОР-САПР)

 • Розширено можливості ноду “Створення сітки на стіні”, який із заданим кроком тріангуляції формує горизонтальні та вертикальні лінії тріангуляції у стіні. Для ноду додано нові параметри:
  • "Список відміток", що дозволяє задати інтервали горизонтальних ліній тріангуляції від низу стіни і між собою;
  • "Інтервали по прорізах", що дозволяє адаптувати лінії тріангуляції стіни під вертикальні лінії тріангуляції від прорізів, якщо такі задані у властивостях прорізу.

Створення ліній тріангуляції в стінах за допомогою ноду.png

Створення ліній тріангуляції в стінах за допомогою ноду

НАВАНТАЖЕННЯ

 • Розширено можливості діалогового вікна "Сумування навантажень". Тепер він працює не лише з аналітичною, а й із розрахунковою моделлю.
 • Реалізовано можливість передавати навантаження від підколонника у модель ґрунту. У властивостях колони з'явився блок властивостей, що дозволяє призначити аналітичному уявленню підколонника розподілене навантаження на ґрунт Pz, коефіцієнти постелі С1 і С2, горизонтальну жорсткість спирання плити на ґрунт Сх і Сy, умови спирання або граничні умови.
 • Виконано оптимізацію відображення візуальних моделей навантажень. У версії 2022 модель з великою кількістю навантажень обертається, панорамується і зумується в 1,5 рази швидше, ніж у версії 2021. Даний параметр активується у діалоговому вікні Налаштування САПФІР/Візуалізація/Спрощено відображення навантажень.
 • Реалізовано ручний режим прикладання вітру, коли вітрове навантаження автоматично не формується, а для пульсаційного завантаження використовуються статичні навантаження, задані користувачем.
 • Додано візуалізацію вітрового навантаження в архітектурній моделі з можливістю “заморозити” вітер. Дана опція дозволяє вимкнути/включити автоматичну регенерацію вітру при зміні геометрії конструкції.
 • При автоматичному способі прикладання вітру активний/пасивний тиск у просторі, з'явилася можливість збору вітру на бічні стіни (зони A, B, C) із зазначенням аеродинамічного к-ту для кожної зони.
 • Реалізовано збір вітрового навантаження для плоских, двосхилих і односхилих покрівель відповідно до норм СП РК EN 1991-1-4:2005/2017

Автоматичний збір вітру на покрівлю.png

Автоматичний збір вітру на покрівлю

 • Оптимізовано збір вітрового навантаження на стержневі елементи. Тепер враховуються кути нахилу стержня та кути повороту перерізу. Можливість коригування к-ту сприйняття навантаження для кожного елемента.
 • Розроблено інструменти для створення спеціального параметричного навантаження. Дане навантаження передається у ВІЗОР-САПР у вигляді розподілених по площі навантажень на пластинчасті елементи або у вигляді навантажень, розподілених по довжині стержневих елементів, а не навантаженням штамп. Інтенсивність навантаження може бути задана через параметри "Навантаження на площу, тс/м2" для пластинчастих елементів або "Погонне навантаження, тс/м" для стержневих елементів. Навантаження може бути прикладене по нормалі до КЕ. В такому випадку стає доступним ще ряд параметрів для моделювання тиску рідини та газу на стінки резервуару.
 • Значно спрощено процедуру збору навантажень з поверхні або плити та перерозподілу їх на балочну клітину довільної конфігурації. Для розподілу навантажень використовуються плити перекриття або поверхні зі спеціальною новою інтерпретацією “Посередник для навантаження” та навантаження з опцією “Через посередники”. Під час створення розрахункової моделі активується опція “Розподілити навантаження на балки через посередники”, при якій програма автоматично виконує всі подальші дії: перетин, тріангуляцію, призначення опор та розрахунок. За результатами розрахунку САПФІР формує нерівномірно-розподілені лінійні навантаження на балки. Для кожного елемента є можливість коригування к-ту сприйняття навантаження

Збір навантажень із поверхні або плити.png

Збір навантажень із поверхні або плити

 • Для навантаження-штамп додана можливість виконати відсікання контуру по лінії, площині (штрихуванні), контуру інших об'єктів.

АНАЛІТИКА

 • Реалізовано інструмент “Вентканал”, який автоматично вирізає прорізи у стінах і плитах, які перетинає. Прорізи можуть бути створені точно за формою вентканалу або із заданим відступом. Усі прорізи є асоціативними і при зміні розташування вентканалу або його розмірів виконується автоматичне оновлення прорізів.

Створення отворів у несучих елементах каркаса при використанні нового інструменту _вентканал_.png

Створення отворів у несучих елементах каркаса при використанні нового інструменту 'вентканал'

 • Додана можливість виконати створення похилої колони. У властивостях об'єкта вказується кут нахилу і напрямок нахилу колони. Для похилої колони доступний практично повний набір властивостей вертикальної колони: зміна параметрів жорсткості, формування АЖТ, призначення умов спирання та граничних умов, формування точок тріангуляції та ін.
 • Реалізовано автоматичну генерацію стержневих аналогів у системі САПФІР. :
  • лінійних ділянок стіни;
  • прямокутної у плані плити;
  • перемички над прорізом і під ним;
  • пілонів або балок, представлених у розрахунковій моделі пластинчастими КЕ.

У властивостях СА можна вказати кількість ділянок СА, що буде дорівнювати кількості цільових стержнів СА у ВІЗОР-САПР. Також розбивку СА можна вказати через крок апроксимації.

Для створення СА зі стін або плит у властивостях відповідних об'єктів додано опцію.

Генерація СА для стін-пілонів.png

Генерація стержневих аналогів для стін пілонів

В якості дверних та віконних прорізів на додаток до можливості замінити область над прорізом на стержень додана можливість зберегти моделювання області над прорізом пластинчастими елементами та згенерувати перемичку у вигляді СА. Аналогічним чином можна згенерувати СА для підвіконної зони.

Генерація СА для перемичок.png

Генерація стержневих аналогів для перемичок

Для балок прямокутного перерізу з'явилася можливість сформувати СА у вигляді тавра. Програма автоматично розпізнає висоту тавра, а ширину полиць тавра можна задати у властивостях СА.

 • Вдосконалено “Перевірка моделі”:
  • зменшено кількість попереджень, які не є критичними;
  • удосконалено алгоритм пошуку контурів плит, що перетинаються, для випадків, коли плити мають складний контур у плані;
  • на додаток до пошуку об'єктів, що дублюються, доданий пошук об'єктів, чиї аналітичні моделі частково перетинаються між собою, що дозволить уникнути низки помилок у розрахунковій моделі;
  • при перевірці моделі на збіг або перетинання об'єктів додано врахування об'єктів з різних поверхів.

Перевірка моделі у версіях 2021 (ліворуч) і 2022 (праворуч).png

Перевірка моделі у версіях 2021 (ліворуч) і 2022 (праворуч)

 • Розроблені інструменти для створення підпірної стіни та плити змінної товщини. Контур перерізу підпірної стіни задається через діалогове вікно “Параметри перерізу”. Для плити змінної товщини вказуються найменша та найбільша товщини плити. Аналітична модель підпірної стіни та плити змінної товщини представлена у вигляді декількох пластин різної товщини. Кількість пластин задається через параметр "Число розбиття аналітичної моделі" у властивостях плити/стіни. Пластини можуть бути співвісними або зміщені відносно одна одної на жорсткі вставки.
 • Для колон і балок додано можливість задати змінний переріз для всіх стандартних перерізів САПФІР.

Колона змінного перерізу.png

Колона змінного перерізу

Зверніть увагу, що в ЛІРА-САПР змінний переріз може бути лише брус і двотавр, тобто після імпорту змінних перерізів бруса та двотавра вони збережуть свої параметри. В іншому випадку після імпорту стержень розбивається на частини з наростаючою жорсткістю.

Стержень змінного перерізу після імпорту до ЛІРА-САПР.png

Стержень змінного перерізу після імпорту до ЛІРА-САПР

 • Розроблено інструменти для поділу стіни колоною. У властивостях колони з'явився новий параметр "АЖТ колона-стіна", який дозволяє створити абсолютно жорстке тіло (АЖТ) між торцями стін і колоною. АЖТ є асоціативним, тобто при переміщенні однієї зі стін або колони зберігається зв'язок між об'єктами.


Поділ стін колоною та формування АЖТ між ними

 • Реалізовано опціональне відображення сіті КЕ у фізичній моделі. Опція стає доступною після виконання тріангуляції та збереження *.s2l файлу для передачі у ВІЗОР-САПР.
 • В аналітичній моделі реалізовано відображення створених АЖТ (заданих як властивість і сформованих в результаті пошуку перетиннань). АЖТ відображаються у вигляді помаранчевих ліній, що з'єднують між собою вузли, які входять до складу АЖТ.

Відображення розрахункової моделі з АЖТ у версіях 2021 (ліворуч) і 2022 (праворуч).png

Відображення розрахункової моделі з АЖТ у версіях 2021 (ліворуч) і 2022 (праворуч)

 • Додано ряд інструментів, що дозволяють оцінити якість сформованої тріангуляційної сіті: мозаїки якості пластин, площі пластин, мінімальні кути пластин, мінімальні довжини ребер пластин, довжини стержнів та кут повороту стержнів.

Мозаїка якості тріангуляційної сіті.png

Мозаїка якості тріангуляційної сіті

 • Додано команду "Вирівняти" для вирівнювання стін по вертикалі. Існує два режими вирівнювання: по паралелі - тобто після вирівнювання вони будуть паралельні відносно вибраної стіни, але не співвісні; по вертикальній співвісності - тобто після вирівнювання вони будуть паралельні і вертикально співвісні відносно обраної стіни.Вирівнювання
 • Додана можливість виділення однотипних об'єктів горизонтальним батогом. Виділення здійснюється за допомогою команди “Виділити по горизонталі”. Реалізовано виділення наступних об'єктів:
  • Колони;
  • Палі;
  • Стіни;
  • Балки;
  • Плити;
  • Фунд плити;
  • Точкове навантаження;
  • Лінійне навантаження.


Виділення горизонтальним батогом
 • У властівості проекту додані допуски для аналітичних моделей об'єктів:
  • налаштування мінімальної висоти "порожка" дверей для аналітичних моделей стін;
  • коефіцієнт відхилення товщин стін при перетворенні контуру на стіни.
 • Удосконалений інструмент “Сходи”:
  • розширені варіанти спирань для сходів. З'явилася можливість призначити обпирання маршу на сходовий майданчик і плити перекриттів у вигляді об'єднання переміщень по Z, по Х і Y або вибрати користувацьке обпирання;
  • додано автоматичне узгодження місцевих осей сходів при передачі моделі у ВІЗОР-САПР.
 • До діалогу “Прив'язка базової точки” додано вибір розташування аналітичного представлення балки та колони всередині перерізу.

Налаштування прив'язки фізичної та аналітичної моделі у балці.png

Налаштування прив'язки фізичної та аналітичної моделі у балці

 • Удосконалено інструмент “Шахта” для роботи з рівнями поверхів та додатковими рівнями всередині поверху. Створення отворів по контуру шахти відбувається автоматично в усіх плитах, через які проходить шахта.

Оновлений інструмент Шахта з можливістю динамічно створювати проріз у плитах.png

Оновлений інструмент Шахта з можливістю динамічно створювати проріз у плитах

 • Додана нова функціональність для об'єкту “Інше”:
  • у властивостях об'єкту “Інше” можна вибрати функцію “Вентканал” і таким чином виконати автоматичне створення отворів у всіх стінах та плитах, які перетинає цей об'єкт “Інше”;
  • команда “Розсікти по поверхах” розширена також і на “Інше”.
 • Для капітелі та підколонника додана можливість виконати створення сходів тільки в одному напрямку.
 • Реалізовано структурування специфікації металоконструкцій за номінативними типами елементів: колона, балка, фахверк, в'язь, шпренгель, підпорка, розпірка, розкіс, прогін, канат.
 • Для існуючої команди Обрізати реалізована опція Подовжити, яка дозволяє подовжити під вказану лінію всі лінійні об'єкти САПФІР. Команда доступна у 3D видах, на планах поверхів, на фасадах, перерізах, розрізах та на кресленнях.
 • Реалізовано можливість виконати збереження файлу САПФІР разом із усіма файлами, які з ним пов'язані (SLD - модель ґрунту, DXF, DWG, IFC, SAF, XLS і ASP - результати армування) в окрему папку проекту. Аналогічно можна створити архів проекту.

Збереження файлу САПФІР з усіма файлами, що з ним пов'язані_ створення архіву проекту.png

Збереження файлу САПФІР з усіма файлами, що з ним пов'язані; створення архіву проекту

 • У панелі Структура проекту додано можливість керування видимістю об'єкта через відповідну кнопку.

Видимість об'єктів у діалоговому вікні Структура.png

Видимість об'єктів у діалоговому вікні Структура

Робота з видимістю об'єктів.png

Робота з видимістю об'єктів

 • Також, додано відображення назви перерізу та автоматичне сортування елементів - елементи з одним типом і розміром перерізу знаходяться поруч у списку.

Сортування об'єктів по перерізу.PNG

Сортування об'єктів по перерізу

 • У панелі Види відбулися деякі зміни та покращення, а саме:
  • види армування після створення потрапляють у новий розділ КЗ;
  • додано сортування в алфавітному порядку;
  • додано можливість переміщення видів армування по дереву за допомогою відповідних кнопок;
  • додано можливість створення користувацьких розділів; переміщення видів армування по розділах за допомогою “drag`n`drop”;

Створення нового розділу (папки).png

Створення нового розділу (папки)

  • додана можливість зміни імені розділу;
  • автоматичне сортування видів армування за типами КЗ;

Поділ за типами КЗ.png

Поділ за типами КЗ

  • додано можливість збереження позиції камери;

Додавання камери виду.png

Збереження позиції камери виду

  • групове виділення з подальшим переміщенням або видаленням видів.


Діалогове вікно Види
 • Розширено функціональність стартової сторінки:
  • додано контекстне меню для останніх відкритих файлів, що дозволяє відкрити папку в якій лежить вибраний файл або видалити файл зі списку останніх відкритих файлів;
  • додано команду Імпорт, щоб відразу імпортувати файли без необхідності створювати порожній файл *.spf.

КРЕСЛЕННЯ

 • У версії САПФІР 2022 була реалізована можливість помістити на лист креслення довільне зображення, що імпортується з файлів популярних растрових форматів (PNG, JPEG, BMP). Після імпорту рисунка можна змінювати його щільність, розмір, пропорцію сторін.

Додавання растрового зображення на креслення.png

Додавання растрового зображення на креслення

САПФІР-ЗБК

 • Для видів армування плити реалізована опція, що дозволяє у робочому виді відобразити позначення розкладок ділянок додаткового армування плити так, як вони будуть представлені на кресленні.

Параметр Креслярські позначення.png

Параметр “Креслярські позначення”

 • Додано автоматичне орієнтування позначень фонової арматури в напрямку узгоджених осей, заданих у властивостях плити, що армується.
 • Додана можливість створення 2D вузла з виду армування.

Створення 2D вузла з виду армування.png

Створення 2D вузла з виду армування

 • Для видів армування діафрагми додано налаштування позначення зон армування на кресленні.
 • Для каркасів продавлювання додано можливість виконати зміни класу арматури у діалоговому вікні “Специфікація арматури”.
 • У діалогове вікно “Уніфікація плит” додано візуальну інформацію у вигляді однакових кольорів рядків для плит схожих за площею.
 • Додано вибір нормативного документа ДСТУ 3760:2019 для арматурних стержнів, арматурних деталей, хомутів та шпильок.
 • Для моделі армування колони додано можливість “ручного” редагування позицій хомутів.

Ручне редагування кроку хомутів.png

Ручне редагування розташування хомутів

САПФІР-ГЕНЕРАТОР

 • Прискорено роботу зі схемами з великою кількістю НОДів.
 • Реалізовані нові ноди:
  • "Підрізання балок" для підрізка або дотягування балок під стіни, колони, лінії або інші балки. Додатково можна обмежити зону, в якій буде виконуватися підрізка або дотягування;

Нод _Підрізка балок_.jpg

Нод “Підрізка балок”

  • “Видалення ділянок ліній, що збігаються” для видалення ділянок ліній, які дублюються, щоб не виникали помилки при подальшому створенні моделі на базі цих ліній;
  • “Видалення точок, що збігаються” для видалення точок, які дублюються;
  • “Вентканал” для створення по лінії об'єкта типу Вентканал, який прорізатиме отвори у стінах та плитах;

Нод _Вентканал_.jpg

Нод “Вентканал”

  • "Шахта по контуру", що автоматично створює отвори в плитах перекриття, які перетинає;
  • "Навантаження в напрямку вектора" для формування рівномірних і нерівномірних лінійних навантажень уздовж заданого вектора. Наприклад, щоб докласти вітрове навантаження до стержневих елементів;
  • “Лінії з колони” для отримання вертикальної осьової лінії колони та лінії контуру перерізу колони;

Нод _Лінії з колони_.jpg

Нод “Лінії з колони”

  • “Перетворення об'єктів” для перетворення одних типів об'єктів у інші;
  • “Імпорт XLS файлу”, що дозволяє імпортувати оновлюваний файл Excel із числовими значеннями.На входах нода можна вказати з якого листа брати значення, з яких стовпців, рядів, клітинок чи діапазонів клітинок. В результаті роботи нода формується вихід нода з даними клітинок або кілька виходів з відповідними найменуваннями стовпців, які далі можна поєднувати зв'язками з іншими нодами.

Нод _Імпорт з xls_.jpg

Імпорт файлу Excel (*.xls)

  • “Список елементів, заданих індексами” поділяє список елементів із входу на різні виходи відповідно до введених індексів;
  • “Перетворення рядка на масив дійсних чисел” для перетворення заданого текстового рядка на масив дійсних чисел;
  • “Перетворення рядка на масив цілих чисел” для перетворення заданого текстового рядка на масив цілих чисел;
  • "Масиви наборів точок, задані індексами" для формування з 1-го набору точок декількох масивів точок відповідно до введених індексів.
 • Удосконалені ноди:
  • “Колони по точках” - додано можливість створити колони по вертикальній лінії (наприклад, з 3D dxf);
  • “Просунуте створення поверхів за заданими рівнями” – збільшено кількість можливих входів для поверхів з 32 до 1024;
  • “Блок моделей" - додано можливість змінити властивості внутрішніх об'єктів через підключення до входу Par вхідного параметра ноду “InPar”;
  • “Булево об'єднання ліній”, “Булево віднімання з ліній входу 1 ліній входу 2” та “Булево перетинання ліній” - додані додаткові виходи Ln з контурами отворів;
  • “Імпорт IFC” і “Імпорт SAF” - додано виходи для отримання доступу до імпортованих об'єктів, щоб виконати їх перетворення на інші типи об'єктів або змінити властивості імпортованих об'єктів.

Імпорт IFC і перетворення об'єктів.png

Імпорт IFC і перетворення об'єктів

Змінено: 22 лютого, 2023

Коментарі

Написати

Історія версій