ЛІРА-САПР Елемент BIM-технологій

Дозволяє на основі архітектурної моделі сформувати розрахункову схему, оперуючи аналітичними поняттями. Технологія інформаційного моделювання в ПК ЛІРА-САПР допомагає інженерам звести до мінімуму кількість помилок за рахунок повторного введення даних, підвищити ефективність спільної роботи між суміжними відділами, скоординувати дії з проектування та скоротити часові втрати.

Двосторонній зв'язок з Autodesk Revit

•	Передача аналітичної моделі з Revit до ЛІРА-САПР
  • Набір сімейств та інструментів для побудови в Autodesk Revit аналітичної моделі, максимально наближеної до розрахункової схеми ЛІРА-САПР.
  • Передача аналітичної моделі з Revit до ЛІРА-САПР для виконання міцністного розрахунку.
  • Передача підібраної арматури з ЛІРА-САПР у Revit для конструювання залізобетонних несучих плит, стін, колон та балок.
  • Набір інструментів для графічної візуалізації та контролю армування, звичний для користувачів ЛІРА-САПР, але функціонує в середовищі Revit.
Двостороння інтеграція з Autodesk Revit
BIM інтеграція програмних продуктів ЛІРА-САПР та Autodesk
Інтеграція Autodesk Revit – ЛІРА-САПР – Autodesk Revit
Підготовка та передача аналітичної моделі Revit – САПФІР 2020

Двостороння інтеграція з Tekla Structures

Двостороння інтеграція з Tekla Structures
Розрахункова модель Tekla Structures може бути безпосередньо передана у систему ВІЗОР-САПР. Передається аналітична модель, включаючи стержні, пластини, шарніри, в'язі та навантаження. У такий спосіб можна з успіхом передавати для розрахунку сталеві каркаси. Або коли конструкція включає залізобетонні елементи, рекомендується виконувати передачу даних в препроцесор САПФІР для налаштування тріангуляції і вже в ньому формувати КЕ модель. Після завдання всіх необхідних даних у ЛІРА-САПР можна виконати статичний та динамічний розрахунки, перевірити/підібрати перерізи сталевих елементів та повернути їх назад у Tekla Structures. Для зб елементів можна виконати розстановку арматури в САПФІР-ЗБК на основі армування підібраного в ЛІРА-САПР. Розстановку арматурних стержнів можна передати в Tekla Structures.
Передача даних Tekla Structures - ЛІРА-САПР - Tekla Structures

Плагін Rhino-Grasshopper - САПФІР

Взаємодія Rhino_Grasshopper_САПФІР

Плагін дозволяє Rhino/Grasshopper та САПФІР безпосередньо взаємодіяти для створення та управління моделлю BIM через інтерфейс візуального програмування Grasshopper. Асоціативний характер зв'язку дозволяє створювати робочі проекти різної складності. Змінюючи алгоритм Grasshopper динамічно змінюється модель в САПФІР, а відповідно разом з нею і розрахункова схема.

Досвід створення розрахункової схеми на основі зв'язки Grasshopper + Rhinoceros - САПФІР-3D - ЛІРА-САПР
Створення та керування BIM елементами в САПФІР-3D безпосередньо з Grasshopper
Інтерактивний спосіб взаємодії САПФІР-3D та Autodesk Revit на базі єдиної моделі в Rhino та Grasshopper

Зв'язок через IFC

Зв'язок через  IFC

Оновлюваний IFC

САПФІР-Генератор за допомогою нода імпорту IFC моделі дозволяє створити оновлюваний IFC файл. Після внесення змін у вихідну програму можна перезаписати цей IFC файл. А потім оновити ці зміни IFC у вже існуючій моделі САПФІР.

Класичний спосіб взаємодії

Імпорт одного або декількох файлів IFC в один проект. Імпорт файлів у форматі IFC2х3 та IFC4. Можливість виконати перетворення одних типів об'єктів на інші, замінити матеріали IFC на матеріали САПФІР з уже призначеними розрахунковими характеристиками для підбору армування.

BIM - Archicad, Revit, Allplan, IFC, SAF
Взаємодія з розділами ОВ ВК у САПФІР
Ростім 2020 Інтероперабельність Ліра-САПР Взаємодія з Renga

Зв'язок через SAF

BIM интеграция ArchiCad_САПФИР

Зв'язок з аналітичною моделлю ArchiCad та Allplan через SAF (Structural Analysis Format). Обмін даними здійснюється за допомогою *.xlsx файлу, який можна відкрити за допомогою Microsoft Excel, проаналізувати та/або відредагувати. За допомогою SAF можна передати геометрію схеми, перерізу, SAF матеріали. Можна налаштувати зіставлення перерізів та матеріалів за допомогою транслятора SAF.

Докладніше про взаємодію через формат SAF

Технологічна зв'язка, що складається з імпорту SAF та IFC файлів з Archiсad у САПФІР. Настройки аналитической модели в Archicad, налаштування зіставлення матеріалів та профілів, які призначені в Archicad до матеріалів та перерізів, що використовуються у САПФІР, використання ексцентриситетів для балок. Крім несучого каркасу, який передається через SAF формат, через IFC файл можна передати інформацію для навантажень у САПФІР (внутрішні перегородки, зовнішні огорожі та приміщення).

Зв'язок через DXF

Імпорт поверхових планів

Оновлюваний DXF

Створення BIM моделі виконується за допомогою САПФІР-Генератора на основі креслення DXF з автоматичним розпізнаванням товщин елементів та габаритів перерізів. При зміні підложки DXF можна виконати динамічне оновлення всієї моделі, побудованої на базі підложок.

Класичний спосіб взаємодії

Поверхові плани імпортуються до САПФІР на основі діалогового вікна імпорту. Кожному шару призначається тип об'єкту, який створить цей шар у САПФІРі. Можна враховувати перерізи та товщини елементів із DXF файлу, якщо об'єкти були побудовані по контуру. Або призначити ці параметри безпосередньо при імпорті в САПФІР.

Імпорт DXF файлу в якості підложки

DXF файл імпортується в САПФІР виключно для прив'язок при побудові нових об'єктів

САПФІР-Генератор. Динамічний зв'язок з AutoCad
Майстер-клас САПФІР-2015: Створення моделі будівлі на основі планів dxf

Зв'язок з Plaxis

Взаємодія ЛІРА-САПР Plaxis
Здійснюється за допомогою конвертора PSI. Цей зв'язок дозволяє виконувати розрахунок схеми, створеної в ЛІРА-САПР, спільно з моделлю ґрунту, створеною в PLAXIS-3D. Існує 3 варіанти взаємодії: 1) переміщення опорних вузлів конструкції переносяться з PLAXIS-3D в модель ЛІРА-САПР у вигляді завантаження із заданими зсувами вузлів; 2) по результатах розрахунку в PLAXIS-3D змінюється жорсткість ґрунтової основи (коефіцієнти постелі С1) у розрахунковій моделі ЛІРА-САПР та повертаються навантаження тиску від ґрунту (опціонально); 3) по результатах розрахунку в PLAXIS-3D не змінюється жорсткість ґрунтової основи, а прикладаються додаткові навантаження.

Детальніше про Взаємодію ЛІРА-САПР - Plaxis-3D

Взаємодія з Plaxis через IFC і DXF файл; Взаємодія ЛІРА-САПР із Plaxis через PSI (Plaxis Structure Interaction); Формування розрахункової моделі з IFC файлу; Передача моделі у ВІЗОР-САПР та розрахунок; Створення моделі ґрунту в Plaxis; Робота з PSI; Результати у програмі Output; Імпорт файлу з Output у ВІЗОР-САПР; Порівняння С1, С2 та передача з файлу в файл; Приклади реальних об'єктів

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію