Пакет оновлення 2 для ЛІРА-САПР 2018 R2

Оновлення торкнулися СТК-САПР, розрахунку несучої здатності паль, розрахунку на сейсміку, "Динаміка в часі", РСУ, епюри, зв'язок з Autodesk Revit, навчальні приклади, редагування контуру плити в САПФІР, експорт в .dxf, .dbf, дзеркальне копіювання та навантаження

28 травня 2019

Став доступним пакет оновлення 2 для ЛІРА-САПР 2018 R2. Оновлення торкнулися СТК-САПР, розрахунку несучої здатності паль, розрахунку на сейсміку, "Динаміка в часі", РСУ, епюри, зв'язок з Autodesk Revit, навчальні приклади, редагування контуру плити в САПФІР, експорт в .dxf, .dbf, дзеркальне копіювання та навантаження

Перейти до загрузок


 • У локальному режимі СТК-САПР відновлено відображення епюр при відкритті файлів *.stc
 • Уточнений розрахунок несучої здатності палі (врахована примітка 7 таблиці 7.2 СП 24.13330.2011 при обчисленні коефіцієнта опору по бічній поверхні f супісків з коефіцієнтом пористості e < 0.8)
 • При обчисленні жорсткості Rz палі, визначення осідання виконується у припущенні нестисливості стовбура палі, що запобігає подвійне врахування поздовжньої деформації стержнів, що становлять палю
 • У задачах фізично нелінійного розрахунку  залізобетонних елементів, описаних з використанням як типів заданого армування (ТЗА), так і параметрів нелінійної жорсткості, уточнено використання різних законів нелінійного деформування арматури для окремих арматурних стержнів і сіток
 • Уточнена інтерпретація формульних значень параметрів шкали армування, поліпшений формат представлення чисел при підписуванні шкали армування для випадку формульного завдання діапазонів
 • Уточнено формування стандартних текстових таблиць з результатами розрахунку РСЗ для задач з "Динамікою в часі"
 • Усунуто можливе аварійне завершення роботи програми при відкритті lir-файлів задач, які містять "Динаміку в часі"
 • Відновлена можливість виконання розрахунку навантаження на фрагмент процесором попередніх версій для розрахункових схем, які містять не більше 1 млн. 600 тис. вузлів та елементів
 • Для мозаїк бімоментів Mw реалізована відмітка елементів розрахункової схеми при виділенні діапазонів колірної шкали
 • У новій графіці на основі DirectX, реалізована відмітка на схемі двовузлових елементів, які мають нульову довжину, таких як КЕ пружних в'язів з урахуванням граничних зусиль (КЕ 255)
 • Відновлено завдання навантаження на ребро для випадку вказівки ребра, що навантажється за допомогою відмітки його вузлів
 • У задачах з«Інженерною нелінійністью 2» усунуто можливе аварійне завершення роботи програми при спробі видалення завантаження, що входить у визначальну комбінацію
 • Додані норми СНиП КР 20-02:2018 «Сейсмостійке будівництво. Норми проектування» (Киргизстан)
 • Для стержневих елементів, які мають в сусідніх стержнях однакові значення епюр силових факторів, уточнено підписування цих значень на епюрах
 • Для сейсмічного впливу 44 (EuroCode EN 1998 - 1:2004) відновлено побудову графіків горизонтального і вертикального спектрів пружною реакції
 • У процедурі обчислення РСЗ для задач з «Динамікою в часі» розширений об'єм і доповнено перелік результатів, які виводяться, необхідних для роботи з системами, що конструюють
 • У таблиці "Навантаження на палі" додана реакція на одиниці виміру при введенні значення навантаження
 • Додана можливість вибору версії ПК ЛІРА-САПР (зі встановлених версій) для інтеграції з Autodesk Revit (без повторної установки ПК ЛІРА-САПР)
 • Оновлені навчальні приклади 1-6 і опис стрічкового інтерфейсу
 • Відновлена робота функції Створити в САПФІР, яка дозволяє створити новий фрагмент схеми в САПФІР, передавши частину схеми з ВІЗОР-САПР для прив'язки. 

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Оптимізовано і прискорене редагування контуру плити для великих моделей.
 • Виправлений експорт креслень у формат *.dxf.
 • Додана можливість створити дзеркальну копію для простору.
 • Удосконалено створення дзеркальної копії для масиву паль.
 • Для одиночної палі виправлено створення дзеркальної копії, якщо вісь симетрії задається не ортогонально.
 • Перейменована прив'язка базової точки перерізу, в списку, що розкривається прив'язок двічі зустрічався рядок Зліва вгорі.
 • Для металевих ферм додана можливість ввести значення H1 = 0 (висота ферми на початку).
 • Додана можливість «відключити» рівномірність розподілу навантаження в уже створеному навантаженні-штамп.
 • Виправлені підписи значень навантажень на косоури для сходів у розрахунковій моделі.
 • Виправлено запис проективного навантаження в s2l файл. Тепер виконується коректне визначення напрямку дії проективного навантаження при передачі у ВІЗОР-САПР.
 • Для функції Імпорт по поверхових планів додано автоматичне створення об'єктів (плит, стін, прорізів, навантажень, балок) по контуру, заданому еліпсом.
 • Усунена помилка при експорті в DBF (для кошторисних програм), яка проявлялася, якщо в моделі були присутні матеріали з довгим найменуванням, наприклад, Цегла керамічна облицювальна.
 • Виправлено відображення захисних шарів арматури в автопримітках на кресленнях армування.
 • Змінено висновок інформації про об'єм бетону багатошарової стіни в специфікації арматури, тепер виводиться інформація тільки по шару бетону. 

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію