Пакет оновлення 1 для ЛІРА-САПР 2019 R1

В розділі завантажень доступний пакет оновлень 1 для ЛІРА-САПР 2019 R1. Оновлення торкнулися збору навантажень, підбору армування, розрахунку балки змінного перерізу, експорту зусиль.

7 червня 2019

В розділі завантажень доступний пакет оновлень 1 для ЛІРА-САПР 2019 R1. Оновлення торкнулися збору навантажень, підбору армування, розрахунку балки змінного перерізу, експорту зусиль.

Перейти до загрузок

 • Відкориговано збір нерівномірно розподіленого навантаження на трикутні скінченні елементи товстих плит, а також на трикутні пластини з модулем пружності, рівним 0.
 • Для задач на продавлювання, в режимі нової графіки (на основі DirectX) уточнено перерахунок габаритів схеми з урахуванням контурів продавлювання.
 • При перегляді інформації про вузол в задачах на продавлювання відновлений перегляд складу сполучень зусиль по кнопці "Сполучення".
 • Для великих розрахункових моделей оптимізовано час виділення на схемі груп об'єднання переміщень і абсолютно твердих тіл (АЖТ) при роботі зі списками цих об'єктів.
 • Виправлений підбір арматури для норм ДБН В.2.6-98:2009.
 • При експорті наборів зусиль для елементів залізобетонних конструкцій в локальний режим армування усунена помилка передачі деяких значень розрахункових сполучень навантажень (РСН).
 • У локальному режимі армування додана можливість сортування і перенумерації рядків з розрахунковими сполученнями навантажень.
 • Виправлено редагування і перегляд жорсткості сталевої балки змінного перерізу.
 • Відновлено розрахунок швелера і C-образного перерізу по СП 16.13330.2017.
 • Виправлений розрахунок сталевої балки змінного перерізу в випадку об'єднання КЕ у конструктивний елемент.
 • При перевірці/підборі сталевих перерізів з урахуванням сейсмічного впливу виправлена помилка врахування коефіцієнту mкр.
 • При ітераційному уточненні параметрів жорсткості ґрунту і навантажень на палі по моделі ґрунту на проміжних ітераціях відключені конструктивні розрахунки по варіантах конструювання.
 • Розширена і доповнена контекстна довідка до систем ЛІР-ВІЗОР і ҐРУНТ.САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Додана можливість зорієнтувати лінійну і зосереджені навантаження по вертикалі або по нормалі до площини (в якості площини береться площина побудови).
 • Доопрацьовано плагін з Grasshopper: додана можливість в середовищі Grasshopper формувати отвори в стінах по точках, лініях і контурах (ноди вікно і двері), а також прорізи в плитах по контурах (нод плита).
 • Додано автоматичне призначення знакозмінності для сейсмічних завантажень.
 • Відключена візуалізація моделі ґрунту на плані поверху.
 • Перероблений алгоритм автоматичного призначення Pz на плити перекриття. Pz призначається на всі фундаментні плити в проекті.
 • Реалізовано відображення моделі ґрунту на розрізах.
 • Усунено аварійне завершення програми ЛІРА-САПР при спробі Створити фрагмент у САПФІРі.
 • Усунено аварійне завершення програми при відкритті старих файлів (версії 2016 і молодше), в яких є сходи.

САПФІР-ЗБК

 • Усунено помилкове попередження про нестачу армування в площадках AS1, AS2 при конструюванні колон.
 • Виправлено завантаження мозаїк армування у файл.
 • Усунена помилка, яка проявлялася на мозаїці армування плит під час конструювання екземпляра уніфікованої групи плит при повторному сеансі роботи з файлом.

 

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію