Пакет оновлення 1 для ЛІРА-САПР 2020 R3

В розділі завантажень доступний пакет оновлень 1 для ЛІРА-САПР 2020 R3. Оновлення торкнулися Autodesk Revit, Advance Steel, імпорт *.txt, пакетний розрахунок задач, формування нелінійних жорсткостей, одиниці виміру, сумісність файлів, прогресуюче обвалення, СТО 36554501-006-2006, СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, МЕТЕОР

1 березня 2021

В розділі завантажень доступний пакет оновлень 1 для ЛІРА-САПР 2020 R3. Оновлення торкнулися Autodesk Revit, Advance Steel, імпорт *.txt, пакетний розрахунок задач, формування нелінійних жорсткостей, одиниці виміру, сумісність файлів, прогресуюче обвалення, СТО 36554501-006-2006, СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, МЕТЕОР

Перейти до загрузок

Інтероперабельність

 • Усунена можлива проблема зворотної передачі результатів розрахунку в модель Autodesk Revit, забезпечено повернення підібраної арматури з ПК ЛІРА-САПР при роботі з українською мовою інтерфейсу.

 • Виправлений експорт деяких складових сталевих перерізів з СТК у формат *.STP (для зв'язку з Advance Steel DStV PSS).

Єдине графічне середовище ВІЗОР-САПР

 • Виправлена помилка імпорту з текстового файлу груп об'єднання переміщень, при моделюванні шарнірного обпирання плит.

 • Виправлено неточність додавання навантажень-штампів у блок навантажень при копіюванні елементів. Дана неточність не впливала на самі значення навантажень-штампів, але приводила до некоректного відображення сумарної інтенсивності на мозаїках навантажень і до помилки при оцінці групи елементів, що містять такий блок навантажень.

 • Для групи задач, що розраховуються в пакетному режимі, додана можливість виконувати перевірку заданого армування залізобетонних елементів.

 • Уточнено алгоритм формування фізично нелінійних жорсткостей за даними конструювання залізобетонних елементів:

  • для елементів, які стали фізично нелінійними, зберігаються раніше призначені матеріали конструювання, а також інформація про уніфіковані групи та конструктивні елементи;
  • при використанні результатів уніфікації підібраного армування спільно з кусочно-лінійним законом деформування (14), чисельні значення параметрів нелінійного закону приведені до поточних одиниць виміру.
 • Усунена неточність з перекладом одиниць виміру для вузлового навантаження виду "акселерограма".

 • Відновлено збереження налаштувань кольору тексту для виведення значень зусиль у робочому вікні програми.

 • Виправлена помилка сумісності файлів при читанні результатів розрахунку та перегляді файлів у DEMO версії.

СТК (сталеві конструкції)

 • У геометрично нелінійних задачах розрахунку на прогресуюче обвалення, заданих з використанням коефіцієнтів динамічності (квазістатика), тепер можливо конструювання сталевих конструкцій по розрахункових сполученнях зусиль (РСЗ).
 • Виправлена неточність імпорту результатів статичного та динамічного аналізу розрахункової схеми для розрахунку окремих сталевих елементів у разі, коли число статичних завантажень в задачі перевищує 300.

 • Уточнений розрахунок сталевих конструкцій по нормах AISC LRFD 2nd edition для центрально-розтягнутих елементів.

 • Уточнене визначення впливу поперечної сили на несучу здатність сталевого стержня типу "балка" при вигині, для норм EUROCODE 3.1.1 EN 1993-1-1:2005/AC:2009

 • Уточнено розрахунок згинально-крутильної форми втрати стійкості сталевих профілів для норм EUROCODE 3.1.1 EN 1993-1-1:2005/AC:2009.

Залізобетонні конструкції

 • Виправлена помилка підбору армування в пластинчастих елементах з урахуванням вогнестійкості відповідно до положень СТО 36554501-006-2006

 • В конструктивних розрахунках залізобетонних елементів поліпшений розрахунок по нормах СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 "Проектування залізобетонних конструкцій"

Метеор

 • Для узагальнених задач системи "Метеор", що об'єднуються по розрахункових сполученнях зусиль (РСЗ+), дозволений довільний порядок проходження об'єднуваних задач з динамікою в часі, і задач статики та динаміки.

Довідка

 • Розширена та доповнена контекстна довідка російською та українською мовами.

Оновлення торкнулися потовщення плити, навантаження, лінії тріангуляції, імпорту користувальницьких перерізів, прив'язки стін, конструкції ферми, контуру продавлювання

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Усунена помилка дублювання навантаження на плиту при створенні розрахункової моделі, у випадках коли в плиті було задано потовщення, яке проходить по контуру плити.

 • Покращено формування горизонтальних і вертикальних ліній тріангуляції для прорізів у криволінійних стінах.

 • Покращений імпорт користувальницьких перерізів (створених за допомогою інструментів Конструктора перерізів) у бібліотеку перерізів проекту САПФІР.

 • Доопрацьовано редагування типу прив'язки стіни для випадків, коли прив'язка рівня основи стіни була від верху поверху.

 • Відновлена можливість виконувати редагування ферми через контрольні точки.

 • Відновлена можливість виконати коригування контуру продавлювання у ручному режимі (переміщення точок контуру).

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію