САПФІР-3D 2022 R2

IFC, поповерхові плани DWG/DXF, вітер, підсумовування навантажень, сейсмічні модулі, копіювання навантажень з розрахункової моделі у фізичну, видалення завантажень з навантаженнями, новий метод тріангуляції, розбивка КЕ стику, креслення та вузли продавлювання по нормах СП РК EN 1992-1-1:2004/201, нові ноди у САПФІР-ГЕНЕРАТОРі

Змінено: 24 лютого, 2023

ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ – компоненти технології ВIM

 • Покращена робота плагіна Revit - ЛІРА-САПР:
  • діалогове вікно “Експорт” стало немодальним, що дозволяє виконувати призначення властивостей на аналітичні моделі Revit без необхідності закривати вікно;
  • відновлено передачу Лінійного навантаження на елемент з Revit 2022;
  • додано можливість призначити "матеріали по категорії" для англійської локалізації програми.
 • Об'єднані імпорти *.dwg і *.dxf для команд “Імпорт поверхових планів”, “Імпорт Креслення AutoCad”, “Імпорт моделі у новий проект” та для ноду “Імпорт підложки у форматі *.dxf, *.dwg”.
 • У діалоговому вікні “Імпорт поверхових планів” додано збереження висоти поверхів у шаблон параметрів для подальшого використання.
 • Покращено імпорт IFC:
  • створюються поверхи по плитах для моделей, які записані в IFC як один поверх;
  • покращено розпізнавання стін з великою кількістю граней;
  • покращено розпізнавання прорізів;
  • додане розпізнавання кольорів об'єктів;
  • покращений імпорт балок.

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Для способу застосування вітрового навантаження 1- в торці перекриттів реалізована опція напір/відсмоктування окремо (для всіх нормативів). При вибраній опції “Так” формуються окремі навантаження для напору та відсмоктування.
 • Реалізація положення СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 Вітрові впливи п.7.1.2 (Асиметричний напір вітру). Для способів застосування вітрового навантаження 1- в торці перекриттів і 2-напір/відсмоктувач у просторі, додана можливість завдання параметра Асиметричний напір, із зазначенням коефіцієнтів тиску зліва і справа (для всіх нормативів).

Асиметричний напір вітру

Асиметричний напір вітру
 • У діалозі “Сумування навантажень” додано можливість коригування величин підсумкових значень навантажень окремо за кожним напрямом та за кожним завантаженням. Дана опція доступна в режимі Архітектура та в режимі Розрахункова модель.
 • Додано модулі завдання сейсмічних навантажень по нормах республіки Узбекистан КМК 2.01.03-19 (33 модуль), Таджикистан МКС ЧТ 22-07-2007 (48 модуль) і Грузії ПН 01.01.-09 (53 модуль).
 • Для всіх сейсмічних модулів додано наступні параметри:
  • необхідний відсоток модальних мас;
  • сумування форм переміщень, які мають однакову частоту;
  • вибір методу підсумовування сейсмічних складових;
  • врахування відкинутих та невирахованих форм коливань.
 • У режимі "Розрахункова модель" у діалозі "Редактор завантажень" доступна опція Копіювати навантаження в архітектуру. Даний інструмент дозволяє скопіювати будь-які навантаження в архітектуру, у тому числі вітрові навантаження, навантаження, отримані інструментом збору навантаження через посередники.

Опція “Копіювання навантажень в архітектуру”

Опція “Копіювання навантажень в архітектуру”
 • Реалізовано видалення завантаження спільно з усіма навантаженнями, які в ньому знаходяться:
  • для вітрового, сейсмічного, спеціального навантаження і тиску ґрунту - видаляються відповідні позиції в діалоговому вікні “Структура проекту”;
  • для навантаження, що задається у властивостях плити – очищується відповідний параметр зі значенням навантаження;
  • для об'єктів з інтерпретацією Навантаження (перегородка, балка, колона, плита і т.д.) - видаляється сам об'єкт
 • Реалізовано новий метод тріангуляції “адаптивний чотирикутний версія 2”. За результатами порівняння на низці задач метод "адаптивний чотирикутний версія 2" може дати прискорення від 2 до 4 разів. Чим більше відношення габариту схеми до кроку тріангуляції і чим більше обов'язкових точок для тріангуляції, тим швидше відбуватиметься тріангуляція новим методом по відношенню до старого. Також на низці задач при включеній опції “Згладити сіть” помітно покращення якості тріангуляційної сіті.

Порівняння тріангуляції

Порівняння тріангуляції адаптивна чотирикутна зі згладжуванням (зліва) та адаптивна чотирикутна версія 2 зі згладжуванням (справа)

ПАНЕЛЬНІ БУДІВЛІ

 • Покращено розбивку КЕ стику над прорізами.
 • Поліпшено формування заставних деталей у стику над прорізами, для яких у властивостях прорізу встановлено параметр “Перемичка - Стержнем”.

САПФІР-ЗБК

 • Реалізовано отримання креслень і вузлів продавлювання по нормах СП РК EN 1992-1-1:2004/201.
САПФІР ЗБК. Креслення за результатами розрахунку на продавлювання по нормах СП РК EN
 • Розроблено новий діалог “Розміщення арматури”, який призначений для завдання параметрів розміщення стержнів поперечного армування проти продавлювання та подальшого конструювання окремими стержнями чи каркасами.

конструювання монолітної плити перекриття за результатами розрахунку на продавлювання по нормах CП PK EN

САПФІР ЗБК: конструювання монолітної плити перекриття за результатами розрахунку на продавлювання по нормах CП PK EN

САПФІР-ГЕНЕРАТОР

 • Додані ноди “Дуга по трьох точках”, “Дуга по двох точках і напрямку”, “Площина по трьох точках”.

Створення дуги по трьох точках

Створення дуги по трьох точках

Змінено: 24 лютого, 2023

Коментарі

Написати

Історія версій