САПФІР-3D 2022 R2 Update 3

Tekla Structures, Revit, імпорт/експорт *.ifc, копіювання поверхів, контури продавлювання, об'єм бетону, заповнення прорізу, арматура, ноди, бібліотека, тріангуляція, сітка осей

Змінено: 2 січня, 2024

 • У роботі плагіна для Tekla Structures відновлено оновлення поперечних перерізів за результатами МКЕ-розрахунку, підбору/перевірки сталевих перерізів.

 • Покращена передача з Revit до ЛІРА-САПР плит, отворів та навантажень з криволінійними ділянками контурів..

 • Поліпшено імпорт IFC, а саме:

  • імпорт прив'язок стін;

  • розпізнавання балок;

  • розпізнавання колон;

  • виправлена помилка розпізнавання рівня просторів;

  • доопрацьовано розпізнавання сходів та перетворення призм на сходи.

 • Виправлена помилка експорту IFC, через яку в деяких випадках відбувалося аварійне завершення роботи програми.

 • Покращено експорт у DWG. При активній опції "Тільки переріз" для розрізу при експорті в DWG більше не передаються сходи, якщо вони не потрапляють у переріз.

 • Покращено копіювання поверхів з одного проекту до іншого.

 • Відновлено відображення параметра "Жорстка вставка" для балок у діалоговому вікні "Властивості".

 • Доопрацьовано алгоритм генерації контурів продавлювання для колон з повернутим перерізом на плані.

 • Додано перевірку для способу побудови "Прямокутник". Тепер побудова об'єкта не виконується, якщо дві сторони прямокутника співпадають.

 • Поліпшено передачу плит із ВІЗОР-САПР у САПФІР (відновлення плит із розрахункової моделі у фізичну).

 • Додано врахування об'єму капітелі та підколонника при розрахунку об'єму бетону колон.

 • Поліпшено формування стержневих аналогів простінків для стін з великою кількістю прорізів різної висоти.

 • Допрацьовано діалогове вікно "Заповнення прорізу".

 • Виправлена помилка відображення арматури в 3D вигляді.

 • Виправлена помилка, через яку навантаження, прикладене через властивості плити, не враховувало проріз у плиті.

 • Виправлено видалення зв'язків між нодами при використанні збереженого алгоритму з бібліотеки САПФІР.

 • Покращена робота нода GridWall. Тепер тріангуляція враховується при тиражуванні стіни поверхами.

 • Доопрацьовано тріангуляцію через ноди.

 • Доопрацьовано нод формування сітки осей з підложки.

 • Доопрацьовано ноди імпорту IFC та XLS.

 • Виправлено помилку роботи нодів створення навантажень, коли значення навантажень необхідно отримувати з таблиць через нод ImportXLS.

 • Виправлена помилка роботи нода ImportIFC при спробах його оновлення.

Змінено: 2 січня, 2024

Коментарі

Написати

Історія версій