Основи комп’ютерного моделювання

В цьому розділі ми зібрали для вас всю доступну літературу як для самостійного навчання моделюванню та розрахунку будівельних конструкцій, так і для навчального процесу в профільних навчальних закладах.

Основи комп’ютерного моделювання

 
Новинка
Основи комп’ютерного моделювання
Основи комп’ютерного моделювання
Основи комп’ютерного моделювання
Основи комп’ютерного моделювання
Основи комп’ютерного моделювання
Основи комп’ютерного моделювання
Рік випуску
2019
Автор
Барабаш М.С., Кір’язєв П.М., Лапенко О.І., Ромашкіна М.А.
ISBN
978-966
Кількість сторінок
500
Видавництво
НАУ
Тип книги
Мягкий переплет
Друковане видання
250 грн.
Наличие: много

Присвячено основам комп’ютерного моделювання відповідно до завдань розрахунку будівельних конструкцій, подано особливості розв’язування нелінійних задач, описано інструментарій програмного комплексу ЛІРА-САПР. Розглянуто питання складання розрахункових схем для розв’язування задач опору матеріалів та будівельної механіки.
Для студентів спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192.
Книга також може бути корисна інженерам, які використовують у своїй проектній практиці комп’ютерні технології, аспірантам, дослідникам, що вивчають роботу різних типів конструкцій.

Зміст

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. МОДЕЛЮВАННЯ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
1.1. Шлях до комп’ютерних моделей. Ретроспектива. Можливий розвиток
1.2. Ідеалізація об’єкта при створенні комп’ютерної моделі
1.3. Метод скінченних елементів
1.4. Прийоми створення розрахункових моделей
1.5. Контрольні запитання
РОЗДІЛ 2 ЧИСЕЛЬНІЧИСЕЛЬНІ РОЗРАХУНКИ ЛІНІЙНИХ ТА НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ СПОРУД
2.1. Лінійні задачі статики
2.2. Розрахунки на стійкість
2.3 Розрахунки задач динаміки
2.4. Особливості розрахунку конструкцій у нелінійній постановці
2.5. Фізична нелінійність
2.6. Геометрична нелінійність
2.7. Конструктивна нелінійність
2.8. Генетична нелінійність
2.9. Моделювання процесу навантаження
2.10. Моделювання процесу зведення
2.11. Контрольні запитання
РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ. ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ЛІРА-САПР
3.1. Програмні комплекси – основа інструментарію комп’ютерного моделювання
3.2. Загальна схема функціонування програмного комплексу ЛІРА-САПР
3.3. Бібліотека скінченних елементів
3.4. Процесори
3.5. Розрахункові сполучення зусиль. Розрахункові сполучення навантажень
3.6. Конструювальні системи
3.7. Контрольні запитання
РОЗДІЛ 4 ПРОГРАМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРАХУНКУ І ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ
4.1. Короткий опис стрічкового інтерфейсу ПК ЛІРА-САПР
4.2. Запуск програми і підготовка до створення розрахункової схеми
4.2.1. Запуск програми ЛІРА-САПР
4.2.2. Налаштування одиниць вимірювання
4.2.3. Створення нового проекту для виконання розрахунку і його найменування
4.3. Створення розрахункової схеми стержневої системи для МСЕ-розрахунку
4.3.1. Графічне подання розрахункової схеми
4.3.2. Вибір компонентів розрахункової схеми
4.3.3. Інформація про компоненти розрахункової схеми
4.3.4. Відображення характеристик розрахункової схеми
4.3.5. Редагування розрахункової схеми
4.3.6. Упаковка схеми
4.3.7. Глобальні й локальні координатні осі
4.3.8. Призначення типу елементів
4.3.9. Призначення опорних в’язей
4.3.10. Призначення шарнірів у вузлах елементів
4.3.11. Призначення жорсткостей елементів
4.3.12. Задання навантажень
4.3.13. Розрахункові сполучення зусиль
4.3.14. Збереження розрахункової схеми
4.3.15. Виконання розрахунку
4.4. Автоматизоване документування результатів розрахунку
4.4.1. Поняття про результати розрахунку конструкцій
4.4.2. Компоненти напружено-деформованого стану конструкції
4.4.3. Інструменти створення документації про результати аналізу напружено-деформованого стану
4.4.4. Створення документації про розрахунок
4.4.5. Передання результатів розрахунку конструкцій у креслярські програми
4.5. Контрольні запитання
РОЗДІЛ 5 ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ У ДИСЦИПЛІНАХ «ОПІР МАТЕРІАЛІВ» ТА «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА». СТЕРЖНЕВІ СИСТЕМИ
5.1. Визначення геометричних характеристик перерізу
5.1.1. Розрахунок перерізу аналітичним методом
5.1.2. Розрахунок перерізу у ПК ЛІРА–САПР
5.2. Розрахунок статично визначеної балки
5.2.1. Аналітичний розрахунок балки
5.2.2. Розрахунок балки в ПК ЛІРА–САПР
5.3. Розрахунок статично визначеної арки
5.3.1. Аналітичний розрахунок арки
5.3.2. Розрахунок арки в ПК ЛІРА–САПР
5.4. Розрахунок ферми
5.4.1. Аналітичний розрахунок ферми
5.4.2. Розрахунок ферми у ПК ЛІРА–САПР
5.5. Рзрахунок рами
5.5.1. Аналітичний розрахунок рами
5.5.2. Розрахунок рами в ПК ЛІРА–САПР
5.6. Розрахунок рами на стійкість
5.6.1. Аналітичний розрахунок рами на стійкість
5.6.2. Розрахунок рами на стійкість в ПК ЛІРА–САПР
5.7. Розрахунок рами на динамічний вплив
5.7.1. Аналітичні розрахунки рами на динамічний вплив з використанням ЭСПРИ
5.7.2. Розрахунок рами на динамічний вплив у ПК ЛІРА–САПР
5.8. Контрольні запитання
5.8. Контрольні запитання
РОЗДІЛ 6 ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ У ДИСЦИПЛІНІ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА». ПЛАСТИНЧАСТІ СИСТЕМИ.
6.1. Розрахунки товстостінного циліндра (плоска задача теорії пружності)
6.1.1. Розрахунки товстостінного циліндра аналітичним методом
6.1.2. Розрахунок товстостінного циліндра в ПК ЛІРА–САПР
6.2. Розрахунок плити
6.2.1. Розрахунки плити аналітичним методом
6.2.2. Розрахунок плити в ПК ЛІРА-САПР
6.3. Розрахунок балки-стінки
6.3.1. Розрахунок балки-стінки аналітичним методом
6.3.2. Розрахунок балки-стінки в ПК ЛІРА-САПР
6.4. Контрольні запитання
Література
ДОДАТКИ
Додаток 1
Додаток 2
Завдання до лабораторної роботи 5.1. Визначення геометричних характеристик перерізу
Завдання до лабораторної роботи 5.2. Розрахунок статично визначеної балки
Завдання до лабораторної роботи 5.3. Розрахунок тришарнірної статично визначеної арки (рами)
Завдання до лабораторної роботи 5.4. Розрахунок ферми
Завдання до лабораторної роботи 5.5. Розрахунок рами
Завдання до лабораторної роботи 5.6. Розрахунок рами на стійкість
Завдання до лабораторної роботи 5.7. Розрахунок рами на динамічний вплив
Завдання до лабораторної роботи 6.1. Розрахунки товстостінного циліндра (плоска задача теорії пружності)
Завдання до лабораторної роботи 6.2. Розрахунок плити
Завдання до лабораторної роботи 6.3. Розрахунок балки-стінки

Рік випуску
2019
Автор
Барабаш М.С., Кір’язєв П.М., Лапенко О.І., Ромашкіна М.А.
ISBN
978-966
Кількість сторінок
500
Видавництво
НАУ
Тип книги
Мягкий переплет
  200 грн.
Рік випуску
2006
Автор
Верюжский Ю.В., Колчунов В.И., Барабаш М.С., Гензерский Ю.В.
Наличие: много
  150 грн.
Рік випуску
2007
Автор
Городецкий А.С., Евзеров И.Д.
Наличие: много
  200 грн.
Рік випуску
2009
Автор
Клованич С.Ф.
Наличие: много
  100 грн.
Рік випуску
2014
Автор
Барабаш М.С.
Наличие: много

Виникли запитання?

books@liraland.com
(050)312-22-31
(044)590-58-86