Пакет оновлення 1 для ЛІРА-САПР 2019 R2

В розділі завантажень доступний пакет оновлень 1 для ЛІРА-САПР 2019 R2.

13 березня 2020

В розділі завантажень доступний пакет оновлень 2 для ЛІРА-САПР 2019 R1. Оновлення торкнулися інтеграції з Tekla Structures і Autodesk Revit, розрахунку на вогнестійкість, ЛІТЕРИ, розрахунку сталевих коробчастих перерізів, СП 16.13330.2017, імпорт текстового файлу

Перейти до загрузок

 • Відновлена зв'язка ПК ЛІРА-САПР 2019 з версіями Tekla Structures нижче 2018i

 • При повторному імпорті в Autodesk Revit результатів армування з ПК ЛІРА-САПР виключена необхідність ручного видалення графічних стилів відображення розрахунків
 • Відновлено порядок проходження завантажень, що експортуються з Autodesk Revit версії 2016 і новіших в ПК ЛІРА-САПР. Також стало можливим експорт з Autodesk Revit задач з короткими іменами довжиною менше 4 символів
 •  Уточнено алгоритм обчислення розподілу температур по перерізу, відповідно до заданого періоду часу в умовах пожежі по нормах ДСТУ Н Б EN 1992-1-2:2012
 • Виправлена помилка в обчисленні характеристик опору бетону на розтяг при розрахунках на вогнестійкість
 • Виправлена візуалізація призначеного для користувача графіка заданого температурного режиму при описі умов горіння для залізобетонних і сталезалізобетонних матеріалів
 • При роботі з таблицею типів заданого армування (ТЗА) уточнено набір параметрів, доступних для редагування безпосередньо в загальній таблиці ТЗА
 • Уточнено алгоритм обчислення РСЗ для групи сполучень А1 (розрахунок за першим граничним станом)
 • Уточнено розрахунок коробчастих сталевих елементів у разі, коли коефіцієнт врахування поздовжнього зусилля (в напруженнях від моменту) має близьке до нуля або нульове значення
 • Усунуто можливе аварійне завершення роботи програми, яке виникало при розрахунку сталевих перерізів хрестових в'язів з гнутих швелерів по СП 16.13330.2017
 • При імпорті жорсткістних характеристик сталевих профілів з текстового файлу уточнено значення їх погонної ваги                                                                                                                                           
 • Відновлена можливість сформувати і зберегти звіт по локальному розрахунку жорсткості та несучої здатності одиночної палі
 • Для великих розрахункових схем (більше 3 млн. скінченних елементів) виправлена помилка запису результатів для головних і еквівалентних напружень
 • Модифікований імпорт з текстового файлу даних про жорсткість у разі, коли номери жорсткостей йдуть не по порядку або мають розриви
 • При розгортанні головного вікна проекту після МКЕ-розрахунку забезпечена видимість раніше відкритих плаваючих вікон (таких як "Параметри відображення" та ін.)
 • Оновлена контекстна довідкаСАПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Відновлена можливість копіювання властивостей (шприц-піпетка) для колон і балок (габарити перерізу, прив'язка перерізу, зміщення точки прив'язки перерізу).

 • Покращено копіювання прорізів в межах однієї плити перекриття.
 • Доопрацьовано копіювання просторів, прив'язаних до рівнів.
 • Покращено формування розрахункової моделі для копій масивів паль.
 • Виправлено створення формульних поверхонь.
 • Змінено пріоритет виділення об'єктів при роботі з штрихуваннями і палями на плані поверху.
 • Покращено призначення розрахункових характеристик в загальній бібліотеці матеріалів для створеного користувацького матеріалу.
 • Усунена помилка, яка проявлялася якщо завантажити збережену бібліотеку матеріалів і заносити з неї матеріали в поточний проект. Відноситься до бібліотек, які були збережені з *.spf файлу, створеного версією 2018 і відкритого у версії 2019.
 • Додано відсікання видимого зображення на видах армування для одиночних координаційних осей.
 • Усунена помилка, що приводила до зникнення всіх видів документування в проекті в разі, якщо одночасно було відкрито 2 файли з однаковим ім'ям.
 • Додано відключення візуалізації масивів паль при відключенні шару на якому вони знаходяться.
 • Уточнено контроль призначення ТЗА для колон з капітеллю або підколонником і для стін з перемичкою над прорізом.
 • Поліпшено роботу команди еквідістанти для фундаментної плити.
 • Усунена помилка, яка проявлялася при збереженні *.s2l файлу з порожніми завантаженнями, якщо ці завантаження входили в РСН.
 • Покращено збереження в *.s2l файл навантажень, в яких є отвори.
 • Для арматурних стержнів в діалогове вікно Вибір арматури доданий нормативний документ ДСТУ 3760:2006.
 • В системі САПФІР-Генератор для нода балок доданий вхід Вектор (V), який дозволяє задати кут повороту перерізу балки.
 • В системі САПФІР-Генератор для нода ImportDxf доданий вибір 2D або 3D dxf. Для імпорту просторового dxf необхідно встановити параметр 3D dxf.
 • Для інтеграції з Autodesk Revit додана можливість передавати завантаження в тому порядку, в якому вони були створені в Revit.
 • Відновлена можливість передачі розрахункових характеристик матеріалів, призначених в Revit, у ЛІРА-САПР.

 


 • Для сталежелезобетонных сечений восстановлена возможность редактировать ширину сечения (размер 'В').
 • Уточнен расчет моментов инерции при нахождении центра жесткости плоского горизонтального фрагмента здания, откорректированы жесткостные характеристики, выводимые в информационной таблице.
 • Исправлена ошибка расчета на огнестойкость круглых трубобетонных сечений.
 • В обобщенных задачах системы МЕТЕОР разрешено использование загружений, сформированных «по формуле».
 • Устранено дублирование собственного веса в элементах при операциях копирования загружений и копирования свойств элементов.
 • При конструировании стен из железобетона уточнена проверка на вертикальность отдельных конечных элементов стены. В качестве предельного допустимого отклонения от вертикали используется значение, заданное в настройках общих параметров для конструктивного блока «Стена».
 • Уточнено вычисление узловых реакций в конечных элементах толстых четырехугольных плит и четырехугольных плит с нулевой жесткостью для неравномерной распределенной нагрузки, приложенной по площади элемента.
 • Уточнено формирование реакций в узлах конечных элементов для монтажных задач с сокращенным количеством степеней свободы (признак схемы не равен 5), с непустыми послестадийными загружениями и наличием в схеме демонтированных элементов.
 • При использовании трехкомпонентной акселерограммы (модули динамики 29 и 55) восстановлено вычисление усилий по всем направлениям динамического воздействия.
 • Устранена ошибка учета демпфирования для задач, в которых для элементов схемы назначены различные коэффициенты пропорциональности массы и жесткости.
 • Исправлена ошибка отображения стержневой арматуры в диалоговом окне "Характеристики сечения с трещинами" в случае задания в элементе нескольких ТЗА с различными характеристиками арматурных стержней.
 • Улучшено качество изображения кнопок на ленте при их графическом масштабировании на дисплеях с высоким разрешением.
 • Устранены различия в результатах подбора арматуры для сталежелезобетонных сечений при выполнении конструктивных расчетов ВИЗОРе и при расчете в локальном режиме армирования.
 • Исправлены различия при выводе процентов использования сечений стальных колонн в ВИЗОРе и в локальном режиме СТК, устранена ошибка перевода единиц измерения в таблицах результатов СТК.
 • В диалоговом окне с визуализацией расстановки арматуры в сечении стержня  (режим "Информация об элементе") уточнено направление местной оси Y.
 • При расчете на продавливание фундаментной плиты на упругом основании от вышестоящей колонны, для случая разомкнутых контуров продавливания уточнено значение суммарного отпора грунта в зоне продавливания.
 • Расширена и дополнена контекстная справка на русском языке, добавлена контекстная справка на украинском языке.

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію