Сталезалізобетон Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій в ЛІРА-САПР

Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій реалізує положення розділу 7 - розрахунок залізобетонних конструкцій з жорсткою арматурою та розрахунок трубобетонних конструкцій, які викладені в основних положеннях нормативу СП 266.1325800.2016.
Виконується розрахунок і проектування (на рівні ескізів) елементів (балок, колон) сталезалізобетонних конструкцій. Задаються перерізи жорсткої арматури. Виконується перевірка заданих перерізів та при необхідності підбір гнучкої арматури. Реалізовано широкий набір типів жорсткої арматури.

Види перерізів та спосіб завдання жорсткої арматури у перерізі

Реалізовано ефективний алгоритм підбору та перевірки сталезалізобетонного перерізу, що включає елементи з трьох різних матеріалів: бетон (В30, В40 та ін.); жорстка арматура (ВСт3кп та ін.); гнучка арматура (А400, А500 та ін.).

Реалізовано деформаційну теорію залізобетону. Розрахунок сталезалізобетонного перерізу виконується на всі види зусиль: Мх, Мy, Мkp, N, Qx, Qy.

Результати розрахунку сталезалізобетонних конструкцій подаються у графічному та табличному вигляді, аналогічно розрахунку залізобетонних конструкцій.

Результати представлення підібраної арматури для сталезалізобетонних конструкцій

Елементи сталезалізобетонних конструкцій можуть бути передані в локальний режим розрахунку для більш детального аналізу та додаткових досліджень.

Локальний режим розрахунку сталезалізобетонних конструкцій