ЛІРА-САПР 2021 R2

8 жовтня 2021 року вийшов другий реліз (R2) програмного комплексу ЛІРА-САПР 2021. Крім нових можливостей і виправлень ПК ЛІРА-САПР 2021 R2 включає і всі виправлення, що увійшли у випущені раніше пакети оновлень до першого релізу.

ЛІРА-САПР 2021 R2
8 жовтня 2021

8 жовтня 2021 року вийшов другий реліз (R2) програмного комплексу ЛІРА-САПР 2021. Крім нових можливостей і виправлень ПК ЛІРА-САПР 2021 R2 включає і всі виправлення, що увійшли у випущені раніше пакети оновлень до першого релізу.

Перейти до загрузок

ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ

 • Покращено імпорт поверхових планів dxf:
  • у САПФІР в момент імпорту полілінії в об'єкт "Простір" пропонується вибрати його інтерпретацію як навантаження, її інтенсивність та завантаження;
  • відновлена можливість імпортувати навантаження-штампи;
  • усунутий поворот перерізів колон при створенні моделі по поверхового плану dxf
 • Покращено імпорт IFC:
  • при імпорті прорізів в стінах для них автоматично встановлюється властивість "Застосовувати до суміжних стін”;
  • поліпшений імпорт балок;
  • виконано врахування кута повороту будівлі при імпорті IFC файлів;
  • доопрацьовано формування прорізів у стінах для IFC файлів, сформованих програмою Tekla Structures.

САПФІР-конструкції

 • Додана передача відношення коефіцієнтів Gamma fm/Gamma fe в таблицю РСН у ВІЗОР-САПР для завантаження Вітер по нормах ДБН В.1.2-2006 3.1(2007).
 • Поліпшена функція формування кольорів жорсткостей для об'єктів САПФІР.
 • Додана можливість врахувати вагу заповнення вікон і дверей для стін з інтерпретацією Навантаження.
 • Для стін і вікон доданий новий параметр "Навантаження від вітру". При заданому параметрі по габариту прорізу в розрахунковій моделі формуються  елементи нульової жорсткості, зокрема, для збору вітрового навантаження.

Єдине інтуїтивне графічне середовище користувача

 • Для контролю та документування розрахункової схеми, розширено перелік реалізованих мозаїк властивостей ряду об'єктів:
  • мозаїка для аналізу якості сітки тріангуляції для трьохвузлових і чотирьохвузлових пластин, де краща якість дорівнює 1 для квадрату та рівностороннього трикутника (докладний опис методів обчислення з прикладами дано в довідці);
  • мозаїка оцінки якості геометрії пластинчастих КЕ - "Максимальний кут між ребрами”;
  • мозаїка вузлів, що демонструє кількість елементів, примикаючих до нього;
  • мозаїка номерів призначених груп паль.

Мозаїка якості пластин

Мозаїка якості пластин

Мозаїка максимальних кутів між ребрами пластин

Мозаїка максимальних кутів між ребрами пластин
 • У фільтр елементів доданий параметр для пошуку/відмітки елементів по довжині конструктивного елементу.
 • Додана можливість збереження списків вузлів і елементів після закриття діалогового вікна «Поліфільтр». Також при відмітці на схемі вузлів і/або елементів за допомогою гумового вікна, враховуються встановлені фільтри для сформованого списку вузлів і елементів.
 • У стрічковий інтерфейс додана команда для налаштування параметрів МКЕ-процесору.

Налаштування параметрів МКЕ розрахунку

Налаштування параметрів МКЕ розрахунку
 • В системі “ҐРУНТ” додана можливість виконувати додаткову тріангуляцію навантажень, моделюючих виїмку ґрунту з котловану.

Тріангуляція навантажень, моделюючих виїмку ґрунту з котловану

Тріангуляція навантажень, моделюючих виїмку ґрунту з котловану
 • В системі “ҐРУНТ” додана мозаїка напружень від ґрунту, вийнятого з котловану.

Мозаїка напружень від ґрунту, вийнятого з котловану

Мозаїка напружень від ґрунту, вийнятого з котловану
 • Виправлена помилка генерації контурів продавлювання для ростверків і фундаментних плит
 • В системі "ҐРУНТ" реалізоване врахування осадок для специфічних ґрунтів при розрахунку коефіцієнтів постелі по "Методу 1" (розрахунок для моделі Пастернака).
 • В системі ҐРУНТ при розрахунку осадки і C1, C2 виключена стисливість ґрунту по довжині палі тепер і для випадків ненульових К1 і К2 (часток навантаження в голові палі та по їх довжині). Раніше внесок ґрунту між палями був пропорційний напруженням у ґрунті між палями по відношенню до напружень під нижніми кінцями паль, тепер він завжди обнулений.
 • У діалозі "Завдання коефіцієнтів C1/C2" додана можливість завдання Pz без завдання номеру підгрупи імпортованих навантажень.
 • При створенні моделі паль у вигляді ланцюжка стержнів з піддатливими в'язями по довжині (з КЕ57 метод 2), кожна паля автоматично потрапляє в конструктивний блок.
 • Створена нова панель інструментів "Параметри відображення" з набором найбільш часто використовуваних налаштувань графічного представлення. Набір кнопок та їх розташування доступно для налаштування користувачеві.

Панель інструментів “Параметри відображення”

Панель інструментів “Параметри відображення”
 • Додані нові параметри відображення: номера груп паль; групи паль в кольорі; номера підгруп навантажень Pz в складі групи навантажень, що експортуються в систему ҐРУНТ; отримувати інформацію про приховані вузли (видимість яких відключена параметрами відображення)
 • Розроблено новий інструмент для додавання в розрахункову схему спеціальних КЕ (таких як КЕ пружної в'язі, демпфер та ін.), який "врізає" у вказане місце КЕ необхідної довжини і одночасно надає обрану жорсткість.
Створення спеціальних КЕ
Створення спеціальних КЕ

 • В описі жорсткості КЕ 262 (моделює односторонню пружну в'язь між вузлами з можливістю врахування зазору) додана опція "+ довжина КЕ", яка дозволяє при роботі на стиск додати фактичну довжину КЕ до величини заданого зазору (якщо заданий зазор нульової довжини, і включена ця опція , то величина зазору автоматично прирівнюється до довжини КЕ).
 • Додані нові таблиці введення:
  • “Кількість розрахункових перерізів"- призначення та редагування кількості перерізів, в яких будуть обчислюватися зусилля/напруження для стержнів і пластин (у випадку пластин - центр пластини плюс вузли, в яких буде виконуватися розрахунок напружень);
  • “Монтажні стадії"- завдання і редагування даних про монтажні/демонтажні стадії.
 • Додані опції для управління режимом синхронізації схеми при роботі у багатовіконному режимі:
  • для фрагментації;
  • для проекцій/видів;
  • для налаштувань параметрів відображення.


Синхронізації схеми при роботі в багатовіконному режимі
 • Реалізована таблиця результатів зусиль по кроках нелінійного розрахунку.
 • У режимі перегляду результатів додана можливість розрахунку РСЗ для вибраних елементів або поточного фрагменту схеми.

Результати розрахунку РСЗ для відмічених елементів розрахункової схеми

Результати розрахунку РСЗ для відмічених елементів розрахункової схеми
 • Для пластинчастих елементів додана можливість завдання температурного навантаження в узгоджених осях для видачі результатів.
 • Для результатів розрахунку по завантаженням/РСН реалізований режим відображення максимальних по модулю навантажувальних ефектів (зусиль та переміщень).
Огинаюча максимальних значень по абсолютній величині.png
Огинаюча максимальних значень по абсолютній величині

 • Розрахунок стержневих аналогів реалізований в задачах динаміки в часі.
 • Доданий контроль і видача попередження для випадку, коли в налаштуваннях варіантів конструювання замовлений розрахунок "по зусиллям”.
 • Додана можливість імпорту з "ВІЗОР-САПР" у "Конструктор перерізів" перерізу на основі даних вогнестійкості елементу. Переріз в КС передається розбитим на зони, в залежності від розподілу температур в кожній його ділянці. З кожною зоною пов'язаний свій закон нелінійного деформування основного та армуючого матеріалів, з урахуванням зміни фізико-механічних властивостей бетону та арматури при високотемпературному вогневого впливу.

Імпорт з "ВІЗОР-САПР" у "Конструктор перерізів" перерізу на основі даних вогнестійкості елементу

Імпорт з "ВІЗОР-САПР" у "Конструктор перерізів" перерізу на основі даних вогнестійкості елементу

 • В алгоритмі тріангуляція простого контуру додана можливість захвату проміжних вузлів з використанням клавіші Shift і зміна масштабу переміщень колесом миші, утримуючи клавіші Ctrl.
 • Для графіків кінетичної енергії, зміни переміщень в часі, швидкості та прискорення вузла по вибраному напряму або зусиль в часі у вибраному перерізі елементу, з'явилася можливість підписувати значення функції в місцях перетинання графіку з відміткою кроків інтегрування.
 • Додані нові команди в діалогові вікна «Епюра по перерізу пластин», «Епюра прогинів», які дозволяють розташувати епюру вертикально, на проекцію, а також показати значення локальних екстремумів епюри.
 • Оновлена довідкова система.

МКЕ-процесор

 • Реорганізовано вікно виведення протоколу розрахунку:
  • раніше було практично неможливо прочитати протокол під час розрахунку, якщо він дуже швидко наповнюється текстом. Наприклад, при кроковому розрахунку з невеликою кількістю невідомих, але дуже великою кількістю кроків було практично неможливо навіть оцінити на якому етапі розрахунку знаходиться задача - настільки швидко змінювався текст і зупинити його було неможливо. Тепер якщо ліва клавіша миші знаходиться в натиснутому стані у вікні протоколу, то вікно перестає автоматично «скролитися», поки не відпустите клавішу. Тепер можна, наприклад, «скролювати» вікно протоколу, не відпускаючи клавішу миші, і таким чином прочитати весь текст у протоколі, який був виведений, при цьому поява нових рядків читанню заважати не будуть;
  • додана можливість збільшувати/зменшувати шрифт у вікні протоколу за допомогою клавіші Сtrl + колесо миші;
  • текст у вікні протоколу тепер виводиться у багато разів швидше ніж раніше. Це відчутно при кроковому розрахунку з невеликою кількістю невідомих, але дуже великою кількістю кроків.

 • Реалізовано розрахунок температурних навантажень, заданих по довільному напрямку в площині пластинчастих КЕ.
 • Реорганізовано розрахунок 3-х компонентний сейсмічний вплив (модулі динаміки 29, 64):
  • модифіковано обчислення інерційних сил: для кожної складової сейсмічного впливу обчислюються коефіцієнти розподілу і модальні маси;
  • з'явилася можливість задавати 3 межі модальних мас (замість одного) для обчислення власних форм коливань. Межі задаються в локальній системі координат впливу. Для модулів 29 і 64 ця локальна система координат відповідає напрямкам радіальної, тангенциальной і вертикальної компонент. Основний сенс - якщо задати три межі для кожної з компонент (Mx = 90%, My = 90% Mz = 75% - відповідно до норм), то для задоволення умови набору необхідної кількості модальних мас знадобиться обчислити набагато менше форм власних коливань у порівнянні з тим, якщо задати одну межу М = 90% для всіх напрямків впливу. Причина - маси по Z набираються дуже довго, тому що будівлі по вертикальному напрямку набагато жорсткіші ніж в горизонтальному. Таким чином, істотно скорочується час вирішення великих задач.
  • в результатах розрахунку тепер виводяться 3 модальні маси і 3 коефіцієнти розподілу для кожної складової.

Розрахунок на трикомпонентний сейсмічний вплив

Розрахунок на трикомпонентний сейсмічний вплив
 • Для модуля динаміки 62 реалізовано автовизначення небезпечного напрямку впливу (при відключеному прапорці "Врахування напрямних косинусів"). Небезпечний напрямок впливу визначається для кожної форми коливань виходячи з максимуму коефіцієнту розподілу.
 • Відкоригована робота плоского та об'ємного фізично нелінійного скінченного елементу ґрунтів, у яких задано розвантаження по окремій гілці (Ке не дорівнює 1).
 • Відкоригована робота ітераційних фізично нелінійних пластин, у яких задано розвантаження по окремій гілці.
 • Для КЕ 262 (моделює односторонню пружний зв'язок між вузлами з можливістю обліку зазору) з'явилася можливість при роботі на стиск вважати зазор рівним довжині КЕ + задана величина зазору.
 • При зборі мас для динамічних розрахунків додана опціональна можливість врахування додаткових завантажень, заданих в діалозі "Моделювання нелінійних завантажень" (без включення цієї опції маси з додаткових завантажень автоматично не сумуються з масами основних стадій монтажу).

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

 • У конструктивному розрахунку по нормах Республіки Казахстан реалізовано врахування коефіцієнтів згідно п.7.2 СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.
 • Реалізовано новий алгоритм розрахунку армування в пластинчастих елементах за теорією Вуда для норм СП 63.13330.2018 и СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.
 • Оптимізована робота в діалоговому вікні «Завдання і коригування типів заданого армування» при великій кількості ТЗА.
 • У діалоговому вікні «Завдання і коригування типів заданого армування» при завданні ТЗА для пластинчастих елементів додана можливість завдання захисного шару з характеристики матеріалів. Додана опція симетричною установки арматури для пластин.
 • “АВАНГАРД” - система детального аналізу несучої здатності залізобетонних перерізів при похилому відцентровому стисканні (розтягуванні). Побудова поверхні (об'єму) несучої здатності залізобетонного нормального перерізу з довільним розташуванням арматурних стержнів для норм СНиП 2.03.01-84*, ДСТУ 360-98, ТСН 102-00* і СП 63.13330.2018.

СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

 • У розрахунку сталевих конструкцій реалізована перевірка/підбір двотаврового перерізу без прив'язки до існуючих сортаментів металопрокату.
 • Реалізований розрахунок "Універсального стержня" згідно з європейськими нормами Eurocode EN 1993-1-1:2005/AC:2009 і казахським зведенням правил СП РК EN 1993-1-1:2005/2011, а також для холодногнутих профілів згідно СП 260.1325800.2016 і балок змінного перерізу згідно СП 16.13330.2017.

Клієнт/сервер розрахунків ЛІРА-САПР

 • Усунена зупинка серверу після розрахунку lir-файлу з read-only мережевої папки.
 • Подвійне натискання по іконці в системній області панелі задач приховує вікно клієнта/серверу розрахунків, якщо воно відкрите.
 • Додано стан задачі «Очікування ZIP-файлу з вихідними даними задачі в папці обміну». Раніше в цьому стані задача могла потрапити на розрахунок і блокувати чергу задач. Дозволено переривати розрахунок, позначений як розпочатий, але з якоїсь причини насправді не виконується. Дозволено видаляти задачу з черги в стані «Йде архівація результатів розрахунку на серверному комп'ютері». Заборонено видаляти задачу, розрахунок якої виконується. Раніше виклик цієї команди для розпочатого розрахунку блокував чергу задач. Інструмент "журнал операцій" виключений.
 • Виправлено поведінку кнопки "Ще ..." після сортування.

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію