РСЗ та РСН

Розрахункові сполучення зусиль та розрахункові сполучення навантажень. Розшифровка і задання РСЗ та РСН в ЛІРА-САПР. Різниця між РСЗ та РСН. Декілька таблиць РСЗ та РСН.

У програмному комплексі ЛІРА-САПР можна виконати МКЕ-розрахунок по:

 • Завантаженням (всі завантаження є взаємовиключними, тобто при підборі арматури або сталевих перерізів, зусилля для конструювання братимуться з кожного окремого завантаження);
 • Розрахунковим сполученням зусиль (РСЗ);
 • Розрахунковим сполученням навантажень (РСН).

Якщо із завантаженнями все зрозуміло, то що таке РСЗ і РСН і в чому їх відмінності, Ви можете прочитати нижче.

Розшифровка РСЗ / Розрахункові сполучення зусиль

Діалогове вікно таблиці РСЗ
Діалогове вікно таблиці РСЗ

У програмному комплексі ЛІРА-САПР передбачено автоматизоване формування розрахункових сполучень зусиль (РСЗ).

Результати розрахунку за РСЗ

Результати розрахунку за РСЗ

Визначення РСЗ полягає у знаходженні екстремальних значень тих компонентів напружено-деформованого стану (НДС), які служать критеріями найбільшої небезпеки цього НДС. При цьому враховуються особливості НДС скінченних елементів різного типу, а кількість РСЗ, що розглядаються, істотно скорочується.

Простіше кажучи, програма визначає, від яких сполучень завантажень і в якій точці перерізу виникає найбільше зусилля чи напруження, і запам'ятовує лише ці екстремальні значення.

Так, як у різних елементах схеми екстремальні значення зусиль і напружень можуть бути в різних точках перерізу, у результатах розрахунку за РСЗ будуть відсутні переміщення вузлів.

Критерії РСЗ для стержнів

В якості критеріїв небезпеки РСЗ для стержневих елементів прийняті екстремальні значення нормальних і дотичних напружень, обчислені в характерних точках приведеного прямокутного перерізу, а також екстремальні значення зусиль у перерізі.

1.png

Для нормальних напружень застосовується наступна формула:

Формула 1.png

де k – точка перерізу стержня (k = 1...9).

Ця формула перетворюється наступним чином при

Формула 2.png:

Формула 3.png

де cyi і czi – ядрові відстані у перерізі стержня (i = 1,2). Такий підхід дозволяє визначити екстремальні нормальні напруження в перерізі будь-якої форми, привівши її до прямокутної.

Для дотичних напружень використовується наближена формула:

Формула 4.png

Напруження, обчислені за формулами (2) і (3), наведені у таблиці 1 для кожної точки перерізу. У цьому використовується прийняте для зусиль правило знаків.

Табл. 1. Наведені формули для обчислення напружень у точках прямокутного перерізу.

№ Точки перерізу

Нормальні напруження

Дотичні напруження

1

Формула таблиця 1.png

-

2

Формула таблиця 2.png

-

3

Формула таблиця 3.png

-

4

Формула таблица 4.png

-

5

Формула таблиця 5.png

Формула таблиця 5.5.png

6

Формула таблиця 6.png

Формула таблиця 6.6.png

7

Формула таблиця 7.png

Формула таблиця 7.7.png

8

Формула таблиця 8.png

Формула таблиця 8.8.png


Крім нормальних і дотичних напружень обчислюються екстремальні значення поздовжньої та кожної з перерізуючих сил, горизонтальної і вертикальної реакцій пружної основи, а також екстремальні значення згинальних моментів.

Усього для перерізу стержня вибирається 46 значень РСЗ.

Нумерація критеріїв розрахункових сполучень зусиль (РСЗ) для стержнів та відповідні їм напругження та зусилля наведені у таблиці 2.

Табл. 2. Критерії РСЗ для стержнів

№№ Критеріїв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Значення

σ1+

σ1-

σ2+

σ2-

σ3+

σ3-

σ4+

σ4-

𝜏7+

𝜏7-

𝜏8+

𝜏8-

№№ Критеріїв

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Значення

𝜏5+

𝜏5-

𝜏6+

𝜏6-

N+

N-

σ7+

σ7-

σ8+

σ8-

σ5+

σ5-

№№ Критеріїв

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Значення

σ6+

σ6-

Qy+, N+

Qy-, N+

Qy+, N-

Qy-, N-

Qz+, N+

Qz-, N+

Qz+, N-

Qz-, N+-

Ry+

Ry-

№№ Критеріїв

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

-

-

Значення

Rz+

Rz-

My+

My-

Qz+

Qz-

Mz+

My-

Qy+

Qy-

-

-


Критерії РСЗ для пластин

Для елементів плоского напруженого стану, плит і оболонок як критерій прийняті напруження, що визначаються на підставі методу Вуда-Армера за такими формулами:

Формула 5.png

Нумерація критеріїв розрахункових сполучень зусиль (РСЗ) для пластин та відповідні їм напруження наведені в таблиці 3.

Табл. 3. Критерії РСЗ для пластин

№№ Критеріїв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Значення

σ1+

σ1-

σ2+

σ2-

σ3+

σ3-

σ4+

σ4-

Nx*+

№№ Критеріїв

10

11

12

13

14

15

16

17

-

Значення

Nx*-

Ny*+

Ny*-

Qx+

Qx-

Qy+

Qy-

√(Qx2+Qy2)

-


Критерії РСЗ для об'ємних КЕ

Критерієм для визначення розрахункових сполучень зусиль (РСЗ) для об'ємних КЕ прийняті екстремальні значення напружень. Нумерація критеріїв та відповідні їм напруження наведені у таблиці 4.

Табл. 4. Критерії РСЗ для об'ємних КЕ

№№ Критеріїв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Значення

Nx+

Nx-

Ny+

Ny-

Nz+

Nz-

Txy+

Txy-

Txz+

Txz-

Tyz+

Tyz-


Критерії РСЗ для спеціальних КЕ

Критерієм для визначення небезпечних сполучень у спеціальних (одновузлових КЕ 51, 56 та двовузловому КЕ 55) елементах прийнято екстремальні значення зусиль.

Для КЕ 51, 55 і 56 прийнято нумерацію критеріїв від 1 до 12, що відповідає індексації зусиль у цьому КЕ.

Для законтурних елементів ґрунту (КЕ 53, 54) РСЗ не обчислюються.

Список реалізованих нормативів в процесорі РСЗ

 • СНиП 2.01.07-85*;
 • ДБН В.1.2-2:2006 (Україна);
 • СП 20.13330.2011/2016 (РФ).

Розшифровка РСН / Розрахункові сполучення навантажень

Діалогове вікно таблиці РСН
Діалогове вікно таблиці РСН

Система РСН – це процесор, призначений для обчислення переміщень у вузлах та зусиль (напружень) в елементах від стандартних та довільних лінійних комбінацій завантажень. Під стандартними лінійними комбінаціями маються на увазі комбінації (сполучення), які встановлені нормативними документами.

Результаты расчета по РСН
Результати розрахунку за РСН

Список реалізованих нормативів в процесорі РСН

 • СНиП 2.01.07-85*;
 • ДБН В.1.2-2:2006 (Україна);
 • СП 20.13330.2011/2016 (РФ);
 • СТБ ЕН 1990-2007 (Білорусь);
 • EN 1990-2011 (ЕС)
 • СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 (Казахстан);
 • ТКП EN 1990-2011*(02250) (Білорусь);
 • ЄвроКод;
 • ACI 318-95 (США);
 • IBC-2000 (США);
 • BAEL-91 (Франція).

У чому принципова різниця між РСЗ і РСН?

Система РСЗ перебирає всі можливі сполучення завантажень і в результати записує лише найнесприятливіші з них, тоді як система РСН у результати записує всі сполучення, створені користувачем.

Навіщо ставити в одній задачі і таблицю РСЗ і таблицю РСН?

Для аналізу деформацій будівельних конструкцій та переміщень у вузлах схеми ми виконуємо розрахунок по розрахунковим сполученням навантажень (РСН).

Буває так, що у схемі близько 30 завантажень, з яких 10 – динамічні, і у кожному динамічному завантаженні ще й по 10 форм коливань. Разом виходить 120 завантажень. Для скорочення часу обчислення зусиль для подальшого конструювання в даному випадку розумно виконувати розрахунок по розрахунковим сполученням зусиль (РСЗ).

Чи можна в одній задачі задати кілька таблиць РСЗ і РСН?

У програмному комплексі ЛІРА-САПР є можливість завдання кількох таблиць розрахункових сполучень навантажень (РСН) та розрахункових сполучень зусиль (РСЗ). Багатотабличність необхідна у випадках, коли потрібно порахувати різні конструктивні елементи з урахуванням різних коефіцієнтів відповідальності, коли необхідно провести порівняльний розрахунок конструкцій по різних нормативах. Додаткові таблиці РСН можна створювати для аналізу деформацій розрахункової схеми, тобто не використовуватись у конструктивному розрахунку.

Яке значення у абревіатури РСЗ та РСН?

«РСЗ» - розрахункові сполучення зусиль;
«РСН» - розрахункові сполучення навантажень.

Олексій Каманін. Використання РСЗ та РСН при розрахунку нерозрізної балки (російською)
Катерина Петухова. Створюємо РСЗ і РСН ЛІРА-САПР для початківців (російською)

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію