Пакет оновлення 2 для ЛІРА-САПР 2021 R2

Модель ґрунту, прив'язка, простінки, центр жорсткості, КЕ 57, умовний фундамент, додаткова осадка від продавлювання, МЕТЕОР, РСН, діаграми матеріалів, розрахунковий опір кладки, ТЗА для пластин, монтажні стадії, вогнестійкість з/б конструкцій, прямокутна труба, перевірка стійкості СТК, сервер розрахунків.

Пакет оновлення 2 для ЛІРА-САПР 2021 R2
23 грудня 2021
 • Для імпорту поверхових планів відновлено створення прорізів у фундаментній плиті.
 • При імпорті 3D dxf файлу через систему САПФІР-Генератор при масштабуванні креслення додана можливість виконати масштабування вздовж осі Z.
 • У діалоговому вікні "Модель ґрунту" на вкладці "Прив'язка" відновлено заповнення параметрів натисканням кнопки "з ҐРУНТу".
 • При графічному поданні на схемі результатів розрахунку для простінків усунуто зміщення підписів при виведенні значень на мозаїках.
 • Виправлено врахування зміщення центру жорсткості у фізично нелінійних пластинчастих КЕ у разі, якщо осі узгодження не співпадають із місцевими осями елементу.
 • При обчисленні жорсткості паль (КЕ 57), як умовного фундаменту, по "методу 1" уточнено вплив додаткової осадки Sp (додаткова осадка продавлювання паль на рівні підошви умовного фундаменту). У разі моделювання пальової основи як "розмазаної" (властивість навантаження в системі Ґрунт) при розрахунку С1 та С2 по методу 1 враховуються обидві осадки Sp та Sc (стиснення стовбура палі).
 • Оптимізовано формування контурів продавлювання для паль, створених у Візор.
 • Відновлено формування таблиць результатів "Навантаження на цегляний простінок" та "Простінки по завантаженнях".
 • У системі "МЕТЕОР" усунуто проблему об'єднання результатів для задач, що об'єднують тільки файли РСЗ (режим "РСЗ+"), а також виключено автозаміну виду завантаження "прогресуюче обвалення" на вид "особливе" при об'єднанні таблиць РСЗ в узагальненій задачі.
 • Виправлено помилку в РСН для норм СП PK EN 1990:2002+A1:2005/2011 при формуванні сполучень по формулах 6.10, 6.10a і 6.10b (у частині врахування/не врахування коефіцієнту редукції – тепер коефіцієнт редукції вказується в коефіцієнтах сполучень в явному виді. Раніше задані комбінації основного сполучення типу I краще перезадати).
 • Для узагальненої задачі системи "МЕТЕОР" (режим "РСЗ+") додана можливість виконати локальний розрахунок для сталевих елементів.
 • Виправлено помилку роботи з нелінійними діаграмами матеріалів, у яких крива розвантаження близька до 0.
 • У системі "ҐРУНТ" при розрахунку КЕ 57 по моделі умовного фундаменту змінено значення за умовчанням для відступу границь умовного фундаменту з "2D" на "1.5D".
 • У розрахунку армування залізобетонних елементів по нормах СП 63.13330.2012/2018 уточнено алгоритм урахування комбінацій при наявності групи зусиль Е1 (прогресуюче обвалення).
 • При обчисленні розрахункового опору армокам'яної кладки уточнено значення коефіцієнту з п.6.14 (г) для норм СП 15.13330.2020.
 • Для розчину "цементний важкий жорсткий" враховано вимоги щодо зниження розрахункового опору, викладені у "примітці 2" до табл. 6.1 норм СП 15.13330.2020.
 • При заданні матеріалів для залізобетону відключено опцію "Модифікований алгоритм" (цей алгоритм проходить налагодження і з'явиться в новій версії 2022).
 • Для ТЗА пластин у разі, якщо для деяких шарів задана нульова арматура, то при перевірці по теорії Карпенка для таких шарів призначається мінімальний відсоток армування, заданий у параметрах конструювання.
 • Для таблиці введення "Монтажні стадії" виправлено порушення порядку слідування монтажних стадій після операцій Undo/Redo, а також забезпечена синхронізація оновленої таблиці "Монтажні стадії" з відкритими діалоговими вікнами "Редактор завантажень" та "Моделювання нелінійних завантажень".
 • У розрахунках вогнестійкості залізобетонних конструкцій уточнено значення понижуючого коефіцієнта, що використовується при визначенні відносних деформацій розтягування бетону.
 • Усунуто розходження площі арматури для залізобетонних та сталезалізобетонних стержнів круглого перерізу у ВІЗОР-САПР та у локальному режимі армування ЛАРМ-САПР.
 • Для норм проектування СП 63.13330.2012/2018 усунута різниця результатів розрахунку стержнів прямокутного перерізу з урахуванням вогнестійкості між розрахунком у ВІЗОР-САПР та у локальному режимі армування ЛАРМ-САПР.
 • Для норм проектування СП 63.13330.2012/2018 усунута різниця результатів розрахунку стержнів круглого перерізу по міцності та по розкриттю тріщин з урахуванням і без урахування вогнестійкості.
 • Для норм проектування СП 63.13330.2012/2018 усунута різниця результатів у розтягнутих елементах при розрахунку поперечного армування.
 • Для норм проектування СП 63.13330.2012/2018 для пластин усунута різниця результатів по міцності та по розкриттю тріщин при розрахунках з урахуванням і без урахування вогнестійкості.
 • При підборі арматури по нормах СП PK EN 1990:2002+A1:2005/2011 додано врахування у матеріалах додаткової групи коефіцієнтів, що задаються для різних типів РСН.
 • Для залізобетонних матеріалів, що задаються по нормах СП PK EN 1990:2002+A1:2005/2011, встановлені граничні значення коефіцієнтів k1, k2, k3, k4.
 • При підборі перерізу сталевих прямокутних труб виправлено помилку, коли не вдавалося підібрати профіль прямокутної труби, хоча в сортаменті були присутні відповідні профілі.
 • У розрахунку сталевих конструкцій по нормах СП 16.13330.2017 для особливих сполучень вибираються прогини, яким відповідає максимальний відсоток використання сталевого перерізу.
 • При перевірці стійкості сталевих перерізів виправлено можливе завищення відсотка використання перерізу.
 • Усунуто можливе блокування роботи клієнта-серверу розрахунків при повторних запусках раніше порахованих задач.
 • Покращена стабільність роботи клієнта-серверу розрахунків при наявності у черзі великої кількості задач зі статусом "Йде підготовка до розрахунку" та "Чекання ZIP-файлу з вихідними даними".
 • Усунуто ситуацію, коли під час відкриття задачі (наприклад, перенесеної з іншого комп'ютеру, в т.ч. у ZIP-файлі) відбувається скидання призначення матеріалів конструювання СТК для поперечних перерізів із створених користувачем файлів сортаментів.

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Додана можливість створити капітель та підколонник, розвинені лише в 1-му напрямку.
 • Виправлена помилка перенесення середньої точки для сходів.
 • Відновлено збереження прорізів при перетворенні перегородки на стіну.
 • Додано передачу розрахункових характеристик для паль у систему ВІЗОР-САПР.
 • Відновлено роботу команди Додати нелінійний матеріал для української локалізації системи САПФІР.
 • Усунена помилка, яка призводила до скасування призначеного набору шарів для 3D виду при перемиканні між вкладками Створення та Армування.
 • Відновлено редагування контуру похилої плити за контрольні точки.
 • Додано можливість одночасного використання в одній плиті точок тріангуляції, створених за допомогою ноду "AddLnSlab" та ліній розрізу.
 • Виправлена відмітка формування ліній та точок тріангуляції, створених за допомогою ноду "AddLnSlab".

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію