МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Основи автоматизованого проєктування в будівництві НУБІП

В цьому розділі ми зібрали для вас всю доступну літературу як для самостійного навчання моделюванню та розрахунку будівельних конструкцій, так і для навчального процесу в профільних навчальних закладах.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Основи автоматизованого проєктування в будівництві НУБІП

 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Основи автоматизованого проєктування в будівництві НУБІП
Рік випуску
2021
Автор
Є.А. Дмитренко, І.А. Яковенко, О.А. Фесенко
ISBN
УДК 624.04:004.42(072)
Тип книги
Электронное издание
Основи розрахунку будівельних конструкцій за методом скінченних елементів є складовим компонентом дисципліни «Основи автоматизованого проектування в будівництві», яку вивчають студенти освітньо-професійної програми ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
У методичних вказівках передбачено вивчення методики розрахунку та конструювання будівельних конструкцій за допомогою програмного комплексу (ПК) «ЛІРА- САПР». Вони містять наступні завдання:
➢ опанувати вимоги чинних нормативних актів і нормативних документів (ДБН, ДСТУ, EN, ТУ) щодо вимог проєктування будівельних конструкцій [1–3];
➢ набути навичок створення, розрахунку та аналізу розрахункових схем стержньових конструкцій у ПК «ЛІРА-САПР» [4, 5, 7];
➢ набути навичок автоматизованого конструювання перерізів елементів будівельних конструкцій та аналізу їхнього НДС [4, 5, 7].
Методичні вказівки «Основи проектування конструкцій будівель та споруд у програмному комплексі “ЛІРА-САПР» містять п’ять лабораторних робіт, в яких у доступній стислій формі розглянуто алгоритми моделювання та розрахунку будівельних конструкцій методом скінченних елементів (МСЕ) за допомогою ПК «ЛІРА-САПР», що має першочергове значення для майбутнього фахівця у галузі будівництва.
Успішне виконання будь-якої лабораторної роботи можливе при дотриманні вимог діючих нормативних документів [1–3] із використанням довідкової літератури [6, 8, 9, 14].
У списку джерел приведений актуальний перелік наукової літератури, аналіз якого показує, що будь-яка неординарна та цікава інженерна задача може бути вирішена за допомогою не лише за допомогою аналітичних моделей [11, 13, 17, 19], але й шляхом чисельного моделювання [10, 11, 16, 18], спираючись у тому числі на ПК «ЛІРА-САПР» [12, 15, 16, 18, 20–22].
Рік випуску
2021
Автор
Є.А. Дмитренко, І.А. Яковенко, О.А. Фесенко
ISBN
УДК 624.04:004.42(072)
Тип книги
Электронное издание
  200 грн.
Рік випуску
2006
Автор
Верюжский Ю.В., Колчунов В.И., Барабаш М.С., Гензерский Ю.В.
Наличие: много
Новинка
  250 грн.
Рік випуску
2019
Автор
Барабаш М.С., Кір’язєв П.М., Лапенко О.І., Ромашкіна М.А.
Наличие: много
  150 грн.
Рік випуску
2007
Автор
Городецкий А.С., Евзеров И.Д.
Наличие: много
  200 грн.
Рік випуску
2009
Автор
Клованич С.Ф.
Наличие: много

Виникли запитання?

books@liraland.com
(050)312-22-31
(044)590-58-86