Система ҐРУНТ

За даними інженерно-геологічних вишукувань майданчика будівництва (розташування та характеристики свердловин) проводиться побудова тривимірної моделі ґрунту. Відповідно до цієї моделі по всій області плити визначаються значення коефіцієнтів постелі С1, С2, що залежать від навантажень на фундаментну плиту та навантажень від прилеглих будівель, а також обчислюється глибина товщини, що стискається, і осадка.

Розрахунок коефіцієнтів постелі для динамічних навантажень по експериментально-теоретичному методу О.О. Савінова
Розрахунок коефіцієнтів постелі для динамічних навантажень по експериментально-теоретичному методу О.О. Савінова

Ґрунт: модель, характеристики, коефіцієнти С1 та С2 постелі, навантаження, осадки.

Осадки

Осадки можуть бути обчислені по схемі лінійно пружного напівпростору відповідно до положень СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101- 2004, ДБН В.2.1-10:2009, СП РК 5.01-102-2013 і СП 22.13330.2011/2016.

Коефіцієнти постелі С1, С2

Коефіцієнти постелі можуть бути обчислені за трьома методиками. За бажанням користувача в автоматичному режимі може бути організований ітераційний процес, який уточнює тиск на ґрунт під підошвою проектованої плити.

Користувач має можливість переглянути розташування шарів у довільних вертикальних та горизонтальних зрізах ґрунтового масиву, а також картину ізополів коефіцієнтів постелі С1 та С2.

Величини коефіцієнтів постелі для кожного скінченного елементу автоматично передаються у загальну комп'ютерну модель для подальшого розрахунку конструкції спільно з ґрунтовою основою.

Модель ґрунту

На основі тривимірної моделі ґрунту є можливість згенерувати скінченно-елементну модель з автоматичним визначенням жорсткості кожного КЕ залежно від їхнього розташування в різних шарах ґрунтового масиву. Ця модель може бути використана для розрахунку системи: надземна будова, фундаментні конструкції, ґрунтовий масив.

Реалізовані наступні нормативи

СНиП 2.02.01-83*;
СП 50-101- 2004;
ДБН В.2.1-10:2009;
СП 22.13330.2011/2016;
СП РК 5.01-102-2013;