Система Монтаж

Система дозволяє провести комп'ютерне моделювання процесу зведення конструкції, простеживши послідовну зміну конструктивної схеми, встановлення та зняття монтажних навантажень, введення та зняття зовнішніх та внутрішніх в'язів.

Є можливість на окремих етапах розрахунку змінювати жорсткістні характеристики елементів, що може виявитися корисним при необхідності врахування поступового набору міцності бетоном або зміни міцності та жорсткості залізобетонних елементів у результаті заморожування – розморожування. На певних стадіях зведення є можливість проводити розрахунок у фізично - та геометрично нелінійній постановці.

У рамках застосування системи Монтаж є можливість моделювати процес попереднього натягу конструкції (вантові конструкції, анкери шпунтових огорож та ін.)

При моделюванні життєвого циклу споруди остаточно зведена конструкція із «замороженими» напругами повзучості, отриманими на основі системи Монтаж, може бути стартовою стадією для подальшого розрахунку на навантаження, відповідні експлуатаційній стадії.