ЛІРА-САПР 2022 R2 Update 2

РСЗ, кранові навантаження, таблиці, уточнення жорсткостей, об'єднання переміщень, характеристики ґрунтів, Книга Звітів, навантаження-штамп, суперелементи, початкові недосконалості, модуль динаміки 61, налаштування інтерфейсу, крокова нелінійність, таблиці введення, МЕТЕОР, сталь, коефіцієнти відповідальності, цегляні простінки, жорсткість паль, прогресуюче обвалення, корозія, конструктор перерізів, головні та еквівалентні напруження, Tekla Structures 2023, коефіцієнти умов роботи, СП РК EN 1998-1:2004/2012, розкріплені та нерозкріплені елементи , ФОК Комплекс, метод номінальної гнучкості.

Змінено: 28 червня, 2023

 • Виправлено проблему з прив'язкою перерізу при дзеркальному копіюванні колон.
 • Виправлено роботу арматурних випусків для колон зі зміщеним перерізом (не в центрі мас).
 • Виправлено помилку створення поверхів у ноді Імпорт *.ifc
 • Виправлено помилку при імпорті криволінійних балок з файлу *.ifc
 • Виправлено поворот перерізу для балок, близьких до вертикальних.
 • Для похилих плит реалізовано можливість створення додаткових завантажень в монтажних задачах.
 • Додана можливість розсічення на поверхи для похилих колон.
 • Виправлена підрізка балок під похилі колони.
 • Виправлено фільтр для експорту 3D-моделі до AutoCad.
 • Виправлено помилку об'єднання плит з отворами.
 • Відновлено формування комбінацій РСЗ для кранових навантажень.
 • Виправлено кодування ряду текстових таблиць (у форматі *.rpt): таблиця характеристик ґрунтів, результати розрахунку коефіцієнтів пружної основи C1/C2, результати розрахунку палі, таблиці результатів металевого розрахунку.
 • Усунено можливе зациклювання при ітераційному уточненні жорсткостей у нелінійному розрахунку конструкцій "Інженерна нелінійність 1" для елементів із малим відсотком армування.
 • Прискорено перегляд та редагування груп об'єднання переміщень, коли їх кількість становить понад 10 000 груп.
 • У діалоговому вікні "Характеристики ґрунтів" усунуто проблему відображення тексту, вставленого з буфера обміну.
 • Виправлено проблему відновлення елементів "Книги Звітів", з іменами, що містять кириличні символи.
 • Для мозаїк навантажень зосереджених сил додано можливість роздільного перегляду навантажень-штампів та інших зосереджених сил.
 • Виправлено читання результатів РСЗ для суперелементів, в іменах яких містять кириличні символи.
 • Для скінченних елементів, що входять до конструктивного елемента, усунуто дублювання навантажень при заданні початкових недосконалостей.
 • Для сейсмічного впливу за нормами СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2021 (модуль динаміки 61 ) виправлено візуальне подання графіків горизонтального та вертикального коефіцієнтів динамічності для ІІІ-го типу ґрунту.
 • Виправлена проблема перенесення налаштувань користувацького інтерфейсу з попередніх версій ПК ЛІРА-САПР.
 • Для нелінійних задач, що містять суперелементи, уточнено читання результатів на проміжних кроках нелінійних історій, і для розгорнутих суперелементів виправлено відображення результатів у вікні інформації про вузли та елементи.
 • Для задач із кроковою нелінійністю відновлено формування текстових таблиць зусиль по РСН на фінальних кроках історій нелінійних завантажень.
 • Виправлено помилку копіювання таблиці введення "Розрахункові сполучення навантажень (РСН)" в іншу розрахункову схему.
 • Усунуто можливе аварійне завершення роботи програми при дзеркальному копіюванні фрагмента схеми.
 • Для універсального стержня змінного перерізу внесено уточнення щодо розстановки ребер жорсткості.
 • При роботі з "Книгою звітів" усунуто можливу проблему збереження групи зображень у папках з довгими іменами.
 • В системі МЕТЕОР відновлено формування узагальненої задачі в режимі "РСЗ+" для задач з динамікою в часі та задач з історіями нелінійних завантажень.
 • Покращено масштабування піктограм панелей інструментів для 4К UHD моніторів.
 • Реалізовано врахування користувацьких значень коефіцієнтів відповідальності при обчисленні РСЗ для цегляних простінків.
 • При обчисленні жорсткостей паль уточнено визначення типу ґрунтового шару під п'ятою палі.
 • Виправлено визначення ширини осадової лунки для деяких типів стандартних перерізів.
 • При розрахунку сталевих конструкцій на прогресуюче обвалення, в історії/РСЗ/РСН для останнього завантаження (Особливий/Аварійний вплив) можна задавати частку тривалості для виконання перевірки прогинів.
 • Усунена можлива зупинка пакетного розрахунку в процесі ітераційного уточнення жорсткості паль.
 • При видачі результатів розрахунку зусиль у простінках виправлено можливу розбіжність значень у діалогових вікнах та у файлі звіту.
 • Для сталевих перерізів, які розраховуються з урахуванням корозії, уточнено значення відсотка використання за умовою загальної стійкості, що виводяться у файл результатів.
 • Усунено неточність при експорті зусиль для перерізуючих сил у "Конструктор Перерізів".
 • Виправлено помилку відображення результатів розрахунку головних та еквівалентних напружень по РСЗ для великих задач (понад 32 тис. елементів).
 • Доданий плагін для зв'язку з Tekla Structures 2023.
 • У розрахунку залізобетонних елементів на перерізуючу силу для груп зусиль А1, В1, С1, D1, E1 уточнено застосування коефіцієнтів yb2 та yb3.
 • У розрахунку залізобетонних елементів на перерізуючу силу по нормах СП РК EN 1998-1:2004/2012 уточнено формування розрахункових характеристик матеріалів.
 • У розрахунку залізобетонних стержневих елементів по нормах СП РК EN 1998-1:2004/2012 уточнено вплив параметру "розкріплений/нерозкріплений" елемент при розрахунку по номінальній гнучкості.
 • Виправлено кодування *.xls файлів із результатами інтерактивних таблиць.
 • Виправлено експорт даних для розрахунку фундаментів з ПК ЛІРА-САПР 2022 у ПК ФОК Комплекс у випадку, коли в експортному файлі містилися кириличні символи.
 • При обертанні розрахункової схеми, представленої в ізометричній проекції, виправлено її відображення при повороті навколо глобальних осей X і   Y.
 • У розрахунку залізобетонних стержневих елементів по нормах СП РК EN 1998-1:2004/2012 для колон уточнено обчислення наведених моментів при розрахунку номінальної гнучкості.
Прив'язка Сапфіру:  САПФІР-3D 2022 R2 Update 2
Змінено: 28 червня, 2023

Коментарі

Написати

Історія версій