Програма для розрахунку на сейсмічні впливи

ПК ЛІРА-САПР ідеально підходить для розрахунку конструкцій на сейсмічні впливи. В програмі реализовані ріізноманітні методи розрахунку на сейсміку.

Розрахунок конструкцій на сейсмічні впливи

У програмному комплексі ЛІРА-САПР можна виконати розрахунок на сейсмічні впливи за такими методиками:

 • Спектральний метод із використанням модального аналізу;
 • Пряме інтегрування рівнянь руху (Динаміка у часі);
 • Нелінійний статичний метод (Pushover Analysis).

Спектральний метод

Приклад форми коливань
Приклад форми коливань

Розрахунок будівель та споруд на сейсмічний вплив досить часто здійснюється з використанням спектрального методу, який передбачає розкладання руху за формами коливань. У ПК ЛІРА САПР для розрахунків на сейсмічні впливи можна застосувати метод спектра відповідей. У цьому методі на першому етапі визначаються власні форми коливань. Потім для кожної форми коливань визначаються інерційні сейсмічні сили, які потім розглядаються як статичні навантаження.

Параметри розрахунку

Параметри розрахунку

Задання параметрів розрахунку за спектральним методом здійснюється за наступною процедурою:

 1. Необхідно створити завантаження з видом Сейсміка. (Примітка: вид завантаження може змінюватись залежно від вибраних норм);
 2. Потрібно вибрати найменування впливу (нормативний документ або вид впливу);
 3. Необхідно задати нормативні параметри впливу;
 4. Потрібно зібрати маси зі статичних завантажень.

Список реалізованих нормативів

 • ДБН В.1.1-12:2014 (Україна)
 • ДБН В.2.2-24:2009 (Україна)
 • ДБН В.1.1-12:2006 (Україна)
 • ДБН В.1.1-12:2006, Додаток В з урахуванням нерівномірних коливань ґрунту (Україна)
 • ДБН В.1.1-12:2006, Додаток Г з урахуванням кручення (Україна)
 • СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017 (Казахстан)
 • СП РК 2.03-30-2017 (Казахстан)
 • СНіП РК 2.03-30-2006 (Казахстан)
 • EN 1998-1:2004 (ЄС)
 • TBEC-2018 (Туреччина)
 • AzDTN 2.3-1 2010 р. (Азербайджан)
 • PN 01.01-09 (Грузія)
 • NF P 06-013 (Франція)
 • IBC-2006/ASCE 7-05 (США)
 • СНРА II-6.02-2006 (Вірменія)
 • КМК 2.01.03-96 (Узбекистан)
 • МКС ЧТ 22-07-2007 (Таджикистан)
 • СНіП КР 20-02:2009 (Киргизстан)
 • СН КР 20-02:2018 (Киргизстан)
 • СНТ 2.01.08-99* (Туркменістан)
 • RPA 99 / версія 2003 (Алжир)
 • СНіП II-7-81* (СРСР)
 • СНіП II-7-81* зі змін. 01.01.1996 (СРСР)
 • СНіП II-7-81* зі змін. 01.01.2000 з урахуванням кручення (СРСР)
 • СП 14.13330.2014/2018 (РФ)
 • СП 14.13330.2018 зі Зміною №1 (РФ)
 • МГСН 4.19-05 (РФ, Москва)
 • СНіП II-7-81* зі змін. 01.01.2000 / СП 14.13330.2011 (РФ)
 • НП 031-01 для АЕС (РФ)
Побудова акселерограм
Побудова акселерограм

У ПК ЛІРА-САПР є можливість задавати незалежні від нормативів параметри для спектрального аналізу. Програмний модуль ReSpectrum призначений для побудови спектрів відповіді одномасового осцилятора від динамічних впливів, заданих за допомогою акселерограм, сейсмограм, велосиграм та трикомпонентних акселерограм, а також для взаємного перетворення цих впливів.

Динаміка у часі

Динаміка у часі

Динаміка у часі

Система Динаміка у часі надає можливість розрахунку динамічного впливу на конструкції з нелінійними деформаціями, такі як конструкції з односторонніми в'язями та фізично нелінійні системи. Вона також здатна врахувати залежність Г-µ у вигляді діаграми Прандтля.

З використанням системи Динаміка у часі легко здійснити комп'ютерне моделювання поведінки конструкції, що нелінійно деформується, при динамічному впливі у часі.

Pushover Analysis

Діалогове вікно задання сейсмічного впливу для розрахунку методом Pushover Analysis

Діалогове вікно задання сейсмічного впливу для розрахунку методом Pushover Analysis

Алгоритм Pushover analysis (нелінійний динамічний розрахунок), реалізований у ПК ЛІРА-САПР є універсальним і може бути застосований для аналізу різних спектрів реакцій. Він враховує залежності між "коефіцієнтом динамічності I - періодом коливань T", які визначені відповідно до нормативних вимог різних країн, таких як Росія (СНіП, СП), Україна (ДБН), Грузія, Вірменія та країни Середньої Азії. Крім того, алгоритм враховує залежності між "прискоренням Sa – переміщенням Sd", визначеними в нормативах Казахстану, країн Європи (Єврокод) та США (IBC-2006, ASCE 7-05). Також є можливість задання користувацьких спектрів і спектрів реакцій на основі користувацьких акселерограм.

stk

Динаміка в часі

Моделювання процесу динамічного навантаження на основі акселерограм з визначенням зусиль та переміщень у заданих проміжках часу, врахування впливу демпфуючих конструкцій і матеріального демпфування.

stk

Процесор лінійний

Статичний аналіз, бібліотека скінченних елементів, повний динамічний аналіз, поверхові (вузлові) спектри відгуку, сейсміка, пульсація вітру, суперелементи. Входить в усі стандартні конфігурації ПК ЛІРА-САПР.

stk

Процесор нелінійний

Інженерна нелінійність, фізична нелінійність, конструктивна нелінійність, геометрична нелінійність, pushover analysis

Віктор Губченко. Нове в розрахунках на динамічні навантаження та впливи у ПК ЛІРА-САПР 2022 (російською)
Олександр Брянцев. Розрахунок будівлі на сейсмічне навантаження по СП РК 2.03-30-2017 у ПК ЛІРА САПР (російською)
Віктор Губченко. Нове в розрахунках на сейсмічні впливи у ПК ЛІРА-САПР 2021 (російською)
Віктор Губченко. Моделювання сейсмоізолюючих та демпфуючих пристроїв у ЛІРА-САПР (російською)

Проекти користувачів ЛІРА-САПР

Багатофункціональний комплекс Alliance Palace

Багатофункціональний комплекс Alliance Palace

Перевірочні розрахунки несучої здатності каркасу 41 поверхової будівлі "Alliance Palace" у м. Батумі на проектні та граничні сейсмічні впливи як конструктивної системи «ґрунтова основа – фундаменти – споруда».

докладніше про проект

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію