Попередній анонс та період пільгового оновлення

Розпочинається відкладена поставка ПК ЛІРА-САПР 2024 та період пільгового оновлення з попередніх версій.

Попередній анонс та період пільгового оновлення
1 жовтня 2023
Багатоповерховий апарт-готель Архітектор - Chapman Taylor

Починається відкладена поставка ПК ЛІРА-САПР 2024 та період пільгового оновлення з попередніх версій.

Усі, хто купив ПК ЛІРА-САПР або оновився з попередніх версій у період з 1.10.2023 до 1.12.2023, отримують поточну версію ПК ЛІРА-САПР 2022 з безкоштовним оновленням до 2024 версії після її виходу.

Підтримка Uniсode

Нова версія повністю підтримує роботу в операційних системах на будь-якій мові та з будь-якою локалізацією. Додаток підтримує роботу з текстом і символами з різних мов, включаючи різноманітні алфавіти, спеціальні символи та символи різних писемностей

Нові можливості імпорту поверхових планів *.DWG и *.DXF

Розширені можливості імпорту поверхових планів *.dwg і *.dxf. Нові можливості дозволяють користувачу ретельніше налаштовувати параметри при імпорті, а також створювати нові об'єкти, специфічні для середовища САПФІР

Удосконалена технологія імпорту *.ifc

Розширено можливості більш гнучкого та тонкого налаштування імпорту параметрів об'єктів, зіставлення матеріалів та поперечних перерізів, призначення властивостей конструктивних елементів, фільтрації об'єктів. Це означає, що тепер користувач має можливість встановлювати відповідності між параметрами IFC-об'єктів та параметрами об'єктів САПФІР

Інтеграція з Revit і Tekla Structures

У новій версії адаптовано роботу плагінів для зв'язки з Revit та Tekla Structures. Тепер користувачі можуть ще щільніше співпрацювати між двома платформами, обмінюючись даними та моделями для більш якісного спільного проектування.

Інтеграція Rhino та ЛІРА-САПР

Виконано адаптацію плагіна Sapfir 2024 для роботи в середовищі Rhino 8 (Grasshopper), що дозволяє передавати геометрію з Grasshopper до САПФІР. Нові можливості дозволяють інженерам працювати більш ефективно, застосовуючи параметричне моделювання будівель та споруд у своїх проектах з використанням двостороннього зв'язку між САПФІР та Rhino 8 (Grasshopper)

САПФІР-Генератор

Новим у цій версії є впровадження технології роботи динамічного зв'язку із DWG-файлами. Це означає, що користувач може створити всі дані моделі та поверхів в одному файлі, що суттєво спрощує процес внесення змін та координації проекту в рамках єдиного файлу, а також зменшує ризик виникнення помилок під час роботи з кількома файлами

Оновлення моделі

Реалізовано можливість легко та швидко передавати зміни з розрахункової МКЕ моделі у САПФІР. Це оновлення дозволяє автоматично синхронізувати модель САПФІР зі змінами, внесеними з використанням інструментів ВІЗОР-САПР, включаючи поперечні перерізи та розміщення об'єктів

Фільтр видимості об'єктів

Істотно оновлено функціонал фільтра видимості, який значно спрощує та прискорює процес відображення важливої інформації. Це зручний та ефективний інструмент для контролю видимості залежно від типів об'єктів, з можливістю групування об'єктів та налаштування відображення додаткової інформації як для фізичної, так і для аналітичної моделей

Параметричні навантаження: задане переміщення, температура, ваги мас

Додано можливості для задання нових типів навантажень та передачі всіх необхідних даних для розрахунку. Параметричні навантаження дозволяють значно спростити задання різних варіантів навантаження, що дозволяє охопити широкий спектр задач

Розподілені навантаження

Нові опції забезпечують формування навантажень, розподілених по площі скінченних елементів, забезпечують вплив контуру навантаження на сітку тріангуляції. Нові можливості забезпечують більш звичний вид формування навантажень на КЕ, подібно до розрахункової моделі ВІЗОР-САПР

Нові методи API

Розширено можливості засобів автоматизації для створення моделі та доступу до результатів розрахунку. Розробка в цьому напрямі триває

Таблиці вводу

Додано нові таблиці вводу. Нагадаємо - таблиці вводу можуть використовуватись як альтернативний спосіб задання даних розрахункової моделі, як засіб імпорту даних з інших додатків, частковий імпорт та оновлення існуючої моделі

Новий тип армування для стержнів - "Стіна"

Реалізовано розрахунок стін та пілонів за міцністю на основі лінійного розподілу деформацій у нормальному перерізі в рамках нового типу армування “Стіна” (призначається для стержнів та стержневих аналогів). При активації режиму «Пластична стіна» проводиться розрахунок ділянок периферійного армування біля торців стін для сейсмічних розрахункових ситуацій (п. 5.4.3.4 СП РК EN 1998-1:2004/2012)

Трасування розрахунку

Реалізовано трасування розрахунку сталевих елементів для норм EN 1993-1-1:2005/AC:2009

Користувацькі типи перерізів у нелінійних розрахунках

Реалізовано фізично-нелінійний розрахунок перерізу із КП (конструктора перерізів), тобто стержневому нелінійному КЕ розрахункової схеми можна призначити поперечний переріз довільного контуру та складу. Такий елемент може бути кроковим, ітераційним, ітераційним з розвантаженням

Нелінійна робота ґрунтової основи

Реалізовано врахування максимального опору ґрунту на стиск для нелінійної роботи пружної основи стержнів та пластин

ҐРУНТ

Реалізовано розрахунок коефіцієнтів пружної основи для похилих плит і стержнів

Характеристики ґрунтів, РҐВ

Розширено характеристики ґрунтів для уточнення розрахунків основ фундаментів та жорсткостей паль. Реалізовано можливість задання рівня ґрунтових вод через властивості свердловин

Моделювання фрикційних сейсмоізоляторів

Для КЕ тертя (263/264) реалізовано "розвантаження з початковою жорсткістю". Опція дозволяє реалізувати гістерезисну поведінку КЕ при циклічному навантаженні

Новий вид зусилля для стержнів

Реалізовано обчислення нового виду зусилля - згинально-крутильного моменту Tw для стисненого кручення (ознака схеми 6) та врахування впливу у перевірках сталевих конструкцій

Перерозподіл мас

Реалізовано можливість задання набору груп перерозподілу мас в елементах розрахункової схеми для розрахунку на динамічні впливи. Дана функціональність дозволяє виконати вимоги нормативних документів, що стосуються врахування ефектів кручення, викликаних невизначеністю в розташуванні мас та просторовими варіаціями сейсмічного руху

Врахування демпфування для спектрального методу розрахунку

Додана можливість враховувати коефіцієнти дисипації для кожного динамічного завантаження

Оцінка несучої здатності паль

Автоматизовано процес оцінки несучої здатності паль на підставі обчислених зусиль по завантаженням і РСН

"Правила" коригування зусиль

Модифікація розрахункових сполучень навантажень для стержневих та пластинчастих елементів, необхідних для виконання розрахунку конструювання

Гнучке налаштування "в'язів" АЖТ

Реалізовано нові типи АЖТ із керуванням ступенями свободи кінематичних в'язів. Раніше АЖТ було лише одного типу «Всі ступені свободи»

Метод Pushover

Для розрахунку Pushover додана можливість задання користувацьких кроків прикладання горизонтального сейсмічного навантаження, реалізовано врахування коефіцієнта диссипації. Додане виведення вихідного спектру

Комплекти креслень

У новій версії додана можливість виконувати документування плану пальового поля та типів армування. Типи армування, що являють собою шаблони розміщення арматурних стержнів у тілі відповідних з/б елементів конструкції, можуть бути експортовані в DXF-файл або поміщені на листи креслень у вигляді редагованих таблиць

Сумарна відомість арматури

Розроблено новий інтерактивний інструмент, призначений для оцінки якості проектів залізобетонних конструкцій. Цей інструмент представляє комплексний аналіз, включаючи підрахунок сумарної витрати сталі в елементах залізобетонних конструкцій, а також визначення необхідного об'єму бетону для виконання даних конструкцій

Знімки екрана великого розміру

Реалізована функція, яка дозволяє додавати копії екрану до "Книги звітів" з можливістю налаштування розміру віртуального полотна

Нові таблиці результатів

Реалізовано нові таблиці вихідних даних та результатів розрахунку для оцінки результатів розрахунку та документування вихідних даних розрахункової моделі

Є ідея

Реалізація побажань користувачів та підвищення комфортності роботи програми

...і багато іншого

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію