Програма для динамічного розрахунку

ПК ЛІРА-САПР ідеально підходить для динамічного розрахунку юудівель та споруд. В програмі реалізовано розрахунок на різноманітні динамічні впливи.

Динамічний розрахунок конструкцій

Приклад форми коливань
Приклад форми коливань

У ПК ЛІРА-САПР реалізовано розрахунок конструкцій на динамічні впливи за двома методами: спектральним методом та методом прямого інтегрування.

Параметри розрахунку

Параметри розрахунку

У ПК ЛІРА-САПР можна виконувати розрахунок на сейсміку, пульсацію, удар, імпульс та багато інших динамічних впливів.

Результати динамічного розрахунку за спектральним методом
Результати динамічного розрахунку за спектральним методом

Результатами динамічного розрахунку за спектральним методом є форми переміщень, які є найбільш несприятливими формами коливань. Форми переміщень беруть участь у розрахунку РСЗ і РСН як окремі завантаження. Періоди коливань можна подивитися у табличному вигляді.

Результатами динамічного розрахунку за методом прямого інтегрування є НДС конструкції на кожній позначці часу.

Список реалізованих нормативів для розрахунку сейміки за спектральним методом

 • ДБН В.1.1-12:2014 (Україна)
 • ДБН В.2.2-24:2009 (Україна)
 • ДБН В.1.1-12:2006 (Україна)
 • ДБН В.1.1-12:2006, Додаток В з урахуванням нерівномірних коливань ґрунту (Україна)
 • ДБН В.1.1-12:2006, Додаток Г з урахуванням кручення (Україна)
 • СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017 (Казахстан)
 • СП РК 2.03-30-2017 (Казахстан)
 • СНіП РК 2.03-30-2006 (Казахстан)
 • EN 1998-1:2004 (ЄС)
 • TBEC-2018 (Туреччина)
 • AzDTN 2.3-1 2010 р. (Азербайджан)
 • PN 01.01-09 (Грузія)
 • NF P 06-013 (Франція)
 • IBC-2006/ASCE 7-05 (США)
 • СНРА II-6.02-2006 (Вірменія)
 • КМК 2.01.03-96 (Узбекистан)
 • МКС ЧТ 22-07-2007 (Таджикистан)
 • СНіП КР 20-02:2009 (Киргизстан)
 • СН КР 20-02:2018 (Киргизстан)
 • СНТ 2.01.08-99* (Туркменістан)
 • RPA 99 / версія 2003 (Алжир)
 • СНіП II-7-81* (СРСР)
 • СНіП II-7-81* зі змін. 01.01.1996 (СРСР)
 • СНіП II-7-81* зі змін. 01.01.2000 з урахуванням кручення (СРСР)
 • СП 14.13330.2014/2018 (РФ)
 • СП 14.13330.2018 зі Зміною №1 (РФ)
 • МГСН 4.19-05 (РФ, Москва)
 • СНіП II-7-81* зі змін. 01.01.2000 / СП 14.13330.2011 (РФ)
 • НП 031-01 для АЕС (РФ)

Список реалізованих нормативів для розрахунку пульсації вітру за спектральним методом

 • СНіП 2.01.07-85* (СРСР)
 • СП 20.13330.2011/2016 (РФ)
 • СП 20.13330.2011/2016 (зі змін. №1) (РФ)
stk

Динаміка в часі

Моделювання процесу динамічного навантаження на основі акселерограм з визначенням зусиль та переміщень у заданих проміжках часу, врахування впливу демпфуючих конструкцій і матеріального демпфування.

stk

Процесор лінійний

Статичний аналіз, бібліотека скінченних елементів, повний динамічний аналіз, поверхові (вузлові) спектри відгуку, сейсміка, пульсація вітру, суперелементи. Входить в усі стандартні конфігурації ПК ЛІРА-САПР.

stk

Процесор нелінійний

Інженерна нелінійність, фізична нелінійність, конструктивна нелінійність, геометрична нелінійність, pushover analysis

Віктор Губченко. Нове в розрахунках на динамічні навантаження та впливи у ПК ЛІРА-САПР 2022 (російською)
Олександр Брянцев. Розрахунок будівлі на сейсмічне навантаження по СП РК 2.03-30-2017 у ПК ЛІРА САПР (російською)

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію