ЛІРА-САПР 2019

Група компаній Liraland представляє нову версію програмного комплекса ЛІРА-САПР 2019

ЛІРА-САПР 2019
17 травня 2019

Інтероперабельність

 • Реалізована технологія побудови розрахункових схем за текстовими таблицями з даними. Вона дозволяє автоматизувати передачу даних в ПК ЛІРА-САПР з інших програмних комплексів. Одним із прикладів використання може служити оновлення характеристик пружної основи по результатам розрахунку взаємодії системи «основа – фундамент – споруда» за допомогою додатків Midas GTS NX, PLAXIS та ін.
 • Розроблено двосторонній конвертер Tekla Structures 2018і – ЛІРА-САПР – Tekla Structures 2018і Конвертер Tekla Structures – ЛИРА-САПР – Tekla Structures дозволяє в повному обсязі виконувати розрахунок і проектування металевих і залізобетонних конструкцій.

Версії Tekla Structures з якими працює плагін

Версії Tekla Structures з якими працює плагін

ВІЗОР-САПР

 • Розроблено новий імпорт розрахункової моделі з *.txt-файлу проекту. Оновлений імпорт надає можливість вибіркового налаштування категорій даних, які будуть перенесені у створюваний проект. Розгорнуті коментарі до розділів дозволяють легше орієнтуватися в структурі текстового документу.

Імпорт текстового файлу

Імпорт текстового файлу

 • Реалізована система для вирішення нового класу задач – розрахунок теплопровідності. Представлений зручний призначений для користувача інтерфейс для задання вихідних даних, перегляду та аналізу результатів, документування.

 • Додана можливість генерації температурних навантажень на елементи схеми за результатами розрахунку на теплопровідність. Вихідними даними для генерації навантажень служать обчислені температурні поля.
 • Прискорено генерацію графічного подання розрахункової схеми на основі технології Direct3D для великорозмірних схем.
 • Проводиться адаптація елементів користувацького інтерфейсу (графічних стрічок, меню, вкладок) для роботи з моніторами високої роздільної здатності UHD або 4К.

Адаптація інтерфейсу для моніторів з високою роздільною здатністю

Адаптація інтерфейсу для моніторів з високою роздільною здатністю

 • Інформація про вузли та елементи розрахункової схеми (ліхтарик) оновлена і доповнена інформаційними вкладками, що описують вихідні дані та результати нових реалізованих видів розрахунків.
 • Для контролю і документування, значно розширено перелік реалізованих мозаїк властивостей різних елементів розрахункової схеми:
  • мозаїки заданого армування в пластинах по осях у верхній і нижній граней;
  • мозаїки призначених конструктивних елементів і уніфікованих груп;
  • мозаїки перекосів вертикальних елементів будівель і споруд;
  • мозаїки несучої здатності паль при наявності сейсміки і сил, що висмикуються;
  • мозаїки температур при вирішенні задач вогнестійкості;
  • мозаїки межі вогнестійкості залізобетонних елементів.

Мозаїка заданого армування для пластин з прив'язкою по шарам

Мозаїка заданого армування для пластин з прив'язкою по шарам

Мозаїка конструктивних елементів схеми

Мозаїка конструктивних елементів схеми

Мозаїка перекосів від РСН

Мозаїка перекосів від РСН

Мозаїка несучої здатності паль на висмикування

Мозаїка несучої здатності паль на висмикування

 • Додана можливість задання ребер жорсткості пластин (під балки) з автоматичним моделюванням жорстких вставок. Автоматизована генерація жорстких вставок для стержнів у напрямку місцевої осі X1 з метою зменшення гнучкої частини.

Автоматична генерація жорстких вставок для стержнів

Автоматична генерація жорстких вставок для стержнів

 • Реалізовано формування контрольних точок для визначення перекосів вертикальних елементів будівель і споруд.
 • Реалізовано задання ексцентриситетів докладання мас. Ексцентриситети можуть бути задані в глобальній системі координат за трьома напрямками. Для кожного динамічного завантаження їх величина може бути унікальна. Дана можливість дозволяє виконати вимоги багатьох нормативних документів, в частині врахування ефектів кручення, обумовлених невизначеностями у розташуванні мас і просторовими варіаціями сейсмічного руху.

Задання ексцентриситетів прикладення мас

Задання ексцентриситетів прикладення мас

 • Автоматичне уточнення коефіцієнтів пружної основи С1 і С2 на основі ітераційного розрахунку. Реалізований алгоритм звільняє розраховувача від рутинних операцій і не вимагає втручання при виконанні повторних перерахунків.

Налаштування ітерацій для уточнення коефіцієнтів пружної основи

Налаштування ітерацій для уточнення коефіцієнтів пружної основи

 • На основі тривимірної моделі ґрунту, реалізовано обчислення розрахункових опорів ґрунтів у рівні прикладання імпортованих навантажень, а також для вказаних користувачем відміток з подальшою візуалізацією у вигляді мозаїки. Даний розрахунок дозволить оцінити несучу здатність ґрунтів, обраних в якості основи будівель і споруд.
 • Додано задання коефіцієнтів коригування характеристик жорсткості для стержнів і пластин. У реалізований набір входять окремі коефіцієнти для роботи на стиск, вигин, кручення та ін.
 • Додана можливість побудови метричної сіті (регулярна координаційна сіть), яку можна використовувати для прив'язки при створенні нових об'єктів розрахункової схеми.
 • Реалізовано розрахунок несучої здатності паль за моделлю ґрунту з урахуванням сейсміки і на висмикування.
 • При моделюванні палі ланцюжком стержнів додано автоматичне обчислення глибини hd (ділянка ґрунту , що виключається з роботи палі на тертя) при сейсмічних впливах. В якості зусиль, що беруть участь при обчисленні, використовуються результати розрахунку схеми на сейсмічні впливи.

Налаштування для обчислення hd згідно СП 24.13330.2011

Налаштування для обчислення d згідно СП 24.13330.2011

 • При імпорті DXF-файлів реалізована автоматична генерація конструктивних блоків на основі приналежності об'єктів до шарів створених в AutoCad.

Підготовка розрахункової моделі для імпорту на базі DXF-файлу

Підготовка розрахункової моделі для імпорту на базі DXF-файлу

Редагування розрахункової схеми за допомогою КоБ

Редагування розрахункової схеми за допомогою КоБ

 • В основних діалогових вікнах, таких як РСН, РСЗ, налаштування діапазонів шкали та ін., оновлені візуальні компоненти для редагування таблиць вихідних даних. Усунені можливі проблеми введення даних, що проявлялися при використанні колишніх редагованих таблиць в останніх версіях ОС WINDOWS.

Кінець перщої частини. Частина 2


Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію