Пакет оновлення 1 для ЛІРА-САПР 2022 R1

Контури плит, осі, *.ifc, Autodesk Revit, збір навантажень, спецнавантаження, перетини, специфікація металопрокату, масив паль, рівні, АЖТ, перемички, стик, шкала армування, канат, СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, СП РК EN 1993-1-1:2005/ 2011, таблиця РСЗ, визначальна комбінація, модальний аналіз, трикомпонентна акселерограма, металевий переріз, коефіцієнти постелі, розрахунок на сейсмограму, зупинка розрахунку, трапецієподібне навантаження, завантаження за формулою, конструктивні елементи, розрахунок прогинів

Пакет оновлення 1 для ЛІРА-САПР 2022 R1
4 січня 2023

Інтероперабельність

 • Для поверхових планів виправлені помилки при: 
  • створенні двох контурів плит (фундаментних плит), якщо одна з їхніх граней співпадає;
  • створенні осей по шару, якщо маркер осі та лінія осі знаходяться у різних шарах.
 • Покращено експорт балок в IFC файл.
 • Виправлено помилку виведення результатів армування для зв'язки ЛІРА-САПР та Autodesk Revit.

Препроцесор САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Для інструмента “Спецнавантаження” додано відображення кількості створених навантажень у діалоговому вікні Редактор завантажень.
 • У властивості проекту доданий параметр "Похибка діагностики перетинань", який використовується при перевірці плит перекриття на перетині. 
 • Для специфікації металопрокату додано можливість транспонування таблиці з рядків у стовпці.
 • Прискорено роботу з великими масивами паль (копіювання, виділення, перенесення об'єктів). Також прискорено відкриття файлів із великими масивами паль.
 • Поліпшено автовизначення аналітичних рівнів поверху для випадків, коли в одному поверсі багато різнорівневих плит.
 • Покращено створення АЖТ колона-стіна для ситуацій, коли у схемі були жорсткі вставки від колони до стіни.
 • Усунуто помилку скрипту при спробі відкрити папку розташування файлу зі стартової сторінки САПФІР, а також покращено завантаження стартової сторінки при поганій швидкості інтернету.
 • Відновлено роботу властивості прорізу “Застосовувати до суміжних стін”.
 • Поліпшено роботу команди “Дзеркало” для прорізів у плиті та у стіні.
 • Усунено помилку, при якій Плита з інтерпретацією Навантаження не потрапляла в розрахункову модель.
 • Виправлено помилку, при якій у певних ситуаціях пропадало заповнення вікон. 

Панельні будівлі

 • Для перемички стержнем, яка задається у властивостях дверних та віконних прорізів, відновлено розбиття стержня по КЕ горизонтального стику при передачі моделі із САПФІР у ВІЗОР-САПР.  
 • Покращено автоматичне розміщення стиків за допомогою команди “Обробити” в інструменті Стик.

САПФІР-ЗБК

 • Відновлено оновлення шкали армування при внесенні змін до параметрів шкали (колір, діаметр, крок).
 • Поліпшено формування виду армування стіни для випадків, коли у стіні є прорізи, прив'язані від верху поверху з від'ємним значенням зміщення.

САПФІР-Генератор

 • Покращено запікання нодів.
 • Відновлено роботу нода “Канат”.
 • Усунено помилку, пов'язану зі скасуванням вказівки нода, якщо перед цим було редагування властивостей іншого нода.

Увага!
Для деяких моделей відеокарт Radeon виявлено проблеми сумісності.

Єдине графічне середовище, конструюючі системи та ін.

 • У розрахунку армування за нормами СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 уточнено вплив гнучкості на значення розрахункових моментів при врахуванні ефектів першого роду.
 • Для норм СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 виконано прискорення розрахункових процедур підбору сталевих перерізів виду "прямокутна труба".
 • Для пластинчастих елементів виправлено виведення номера визначальної комбінації в інформації про коефіцієнти запасу заданого армування.
 • При виведенні таблиці РСЗ для контурів продавлювання усунуто зсув значень зусиль у колонках таблиці.
 • Виправлена помилка побудови мозаїки для результатів підбору армування стержнів.
 • У режимі перегляду результатів розрахунку відновлено графічне відображення результатів динамічних завантажень, у яких заданий вид динаміки "Модальний аналіз".
 • Виправлено врахування масштабних множників до трикомпонентної акселерограми (модуль динаміки 29), якщо вони були задані рівними 0.
 • Уточнено обчислення значень глибини стискуваної товщі Нс для слабко-стискуваних ґрунтів.
 • У діалоговому вікні "Металічний переріз" відновлено відображення даних по корозії.
 • Уточнено жорсткісні характеристики перерізу двотавра, заданого параметрично (без прив'язки до сортаменту), для випадку заданого повороту перерізу.
 • У діалоговому вікні "Інформація про елемент" для КЕ 53 відновлено видимість вкладки "Коефіцієнти постелі".
 • Уточнено розрахунок на сейсмограму в нелінійній динаміці у часі.
 • Модифіковано розрахунок фланцевого вузла сполучення металевих балок і примикання балки до колони, виправлено деякі окремі випадки варіантів сполучення.
 • При заданні фізично нелінійної жорсткості для стандартних типів перерізів відновлено введення параметрів розміщення арматури для горизонтального армування.
 • Для норм проектування ТКП EN 1992-1-1-2009 уточнено обчислення поперечної арматури у залізобетонних елементах.
 • Виправлені обмеження щодо розрахунку на стійкість для сталевих перерізів балок, колон та ферм для норм СП РК EN 1993-1-1:2005/2011.
 • Уточнено умови зупинки розрахунку за заданим критерієм для геометрично нелінійних задач.
 • Виправлено помилку прив'язок трапецієподібного навантаження для стержнів змінного перерізу.
 • Уточнено перелік типів скінченних елементів та умови призначення С1/С2 та Pz на стержні.
 • Для норм проектування СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 при завданні залізобетонних матеріалів за умовчанням вибирається арматура класу C (значення коефіцієнта k=1.15).
 • Виправлена помилка розрахунку формульних завантажень у випадку, коли у динамічного завантаження, що входить у формулу, не було обчислено жодної складової.
 • У діалоговому вікні “Жорсткості та матеріали” відновлено завдання жорсткості для КЕ 341-344.
 • Усунено можливе аварійне завершення програми при розрахунку армування у задачах, які містять конструктивні елементи.
 • У розрахунку прогинів сталевих елементів, що виконується по РСЗ для історій завантажень, відкориговано врахування зусиль для групи В2.
 • При формуванні "Книги звітів" виправлено можливі проблеми створення таблиці РСЗ у форматі *.csv.
 • Виправлена помилка побудови мозаїки кількості елементів, що примикають до вузлів.
 • Розширена та доповнена контекстна довідка.

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію