Пакет оновлення 1 для ЛІРА-САПР 2021 R2

Випущено пакет оновлень 1 для ПК ЛІРА-САПР 2021 R2. Оновлення торкнулися інженерної нелінійності, сервер розрахунків, уніфікацію зусиль, одновузлові скінченні елементи, шостий ступінь свободи, імпорт sli, імпорт DXF, імпорт IFC, плагін для Grasshopper, інверсію стін

Пакет оновлення 1 для ЛІРА-САПР 2021 R2
5 листопада 2021
 • Покращено імпорт креслень DXF, якщо у складі креслення були блоки (виправлено текст, що накладається, удосконалено перетворення кривих NURBS у криві Безьє).
 • Усунено зміну перерізу балок на переріз за умовчанням після оновлення моделі, створеної за підкладкою DXF.
 • Імпорт IFC файлу:
  • виправлено помилку імпорту колон, з якими було виконано булеві операції.;

  • додано імпорт приміщень для ноду, що оновлюється в системі САПФІР-Генератор.

 • Плагін для Grasshopper перекладено англійською та українською мовами, а також відновлено сумісність з попередніми версіями програми.
 • У задачах, що використовують РСН по нормах СП PK EN 1990:2002+A1:2005/2011 (Республіка Казахстан), для зусиль з РСН усунута різниця значень, що відображаються на епюрах та в інформації про елемент.
 • У діалозі параметрів шкали відновлено відображення кольорів для замовлених діапазонів.
 • Реалізовано формування таблиць результатів із уніфікованими зусиллями для вибраного фрагменту, що містить не всі елементи вибраних уніфікованих груп.
 • Додано експорт результатів розрахунку армування для фізично нелінійних стержнів та пластин у систему САПФІР-ЗБК.
 • Відкориговано точність розв'язання чотирикутних та трикутних КЕ оболонок з шостим ступенем свободи у вузлі, залежно від форми скінченного елементу.
 • Відновлено розрахунок задач "Інженерної нелінійності 1" при розрахунку по нормах СП 63.13330.2012/2018.
 • Відновлено підбір армування по нормах СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.
 • Для сталевих перерізів "3-й клас" (працюючих у пружній стадії) уточнено розрахунок на вогнестійкість при наявності крутного моменту.
 • Виправлено некоректне відображення висотної відмітки рівня навантаження після перетворення навантаження від котловану в імпортоване навантаження.
 • Уточнено перевірку накладання навантажень, що мають ознаку "σzy".
 • Для задач системы ҐРУНТ, які використовують налаштування "Обчислювати за укрупненою сіткою", додано контроль точок, розташованих за межами навантаження.
 • У системі ҐРУНТ додана можливість приховати/показати умовне позначення паль та їх номерів. Відповідні команди доступні з меню “Вид” розділу “Відобразити об'єкти”.
 • До переліку доступних нормативів для розрахунку коефіцієнтів ґрунтової основи додано норми СП РК 5.01-102-2013
 • Прискорено роботу “Клієнт/сервер розрахунків” у разі великої кількості задач, які чекають у черзі на виконання.
 • Розширено та доповнено контекстну довідку російською та українською мовами.

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Виправлено помилку інверсії стін при наявності в них прорізрів, якщо виконувалось ручне вирівнювання аналітичної моделі.
 • Додана можливість не передавати динамічні завантаження у ВІЗОР-САПР, відключивши їх “прапорцем” у Редакторі завантажень.
 • Виправлена помилка в роботі команди “Відсікання боксом”. 
 • Покращено копіювання по поверхах прорізів із вкладеними контурами (коли один проріз знаходиться всередині іншого) у плитах перекриття.
 • Виправлено значення навантаження у розрахунковій моделі для стіни з інтерпретацією “Навантаження”, при наявності в ній прорізу із заданою питомою вагою.

Возврат к списку


Коментарі

Написати

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію