Єврокод 1. Навантаження та впливи

У ПК ЛІРА-САПР реалізовано вимоги будівельних нормативних документів багатьох країн, у тому числі комплекту гармонізованих європейських стандартів Eurocodes (Єврокоди), а також національних додатків до Eurocodes для Республіки Казахстан, Республіки Білорусь та України.

Єврокод 1. Навантаження та впливи

У ПК ЛІРА-САПР реалізовано можливість автоматичного завдання снігових та вітрових навантажень по Єврокод:

  • СП РК EN 1991-1-3:2004/2011 Вплив на будівельні конструкції. Частина 1-3. Загальні впливи. Снігові навантаження
  • EN 1991-1-4:2005 Вплив на будівельні конструкції. Частина 1-4. Загальні впливи. Вітрові навантаження
  • СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 Вплив на будівельні конструкції. Частина 1-4. Загальні впливи. Вітрові навантаження

Для того, щоб виконати розрахунок тієї чи іншої конструкції, необхідно прикласти навантаження на розрахункову схему. Дані навантаження прикладаються у вигляді зосереджених та розподілених сил на скінченні елементи розрахункової схеми. Значення навантажень, що прикладаються, визначає інженер на основі технічного завдання або спеціалізованої нормативної документації. У деяких випадках значення даних навантажень не вказані у прямому вигляді в нормативній документації, а є похідними значеннями, які залежать від безлічі параметрів (кліматичного району, співвідношення габаритів споруди, висоти прикладання навантаження, вантажної площі та багатьох інших) – для спрощення обчислення та задання подібних навантажень по Єврокоду 1 в ПК ЛІРА-САПР реалізовано кілька зручних функцій.

1. Вітрове навантаження за EN 1991-1-4:2005, НВ 2.2.1 до СП РК EN 1991-1-4:2005/2011, НВ СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 (НТП РК 01-01- 3.1(4.1)-2017)

Параметри вітрового навантаження

Параметри вітрового навантаження

У середовищі САПФІР автоматизовано збирання вітрового навантаження відповідно до нормативних документів. Величина навантаження визначається згідно з вітровим районом, типом місцевості та заданим коефіцієнтам, виконується врахування нерівномірного розподілу навантаження по висоті споруди.

Є кілька способів прикладання вітрового навантаження:

Вітрове навантаження у торці плит перекриттів

Вітрове навантаження у торці плит перекриттів

1. У торці плит перекриттів – лінійні навантаження прикладаються до торців пластин плит із вантажної площі поверху.

Тиск вітру на бічні стіни будівлі

Тиск вітру на бічні стіни будівлі

2. Напір/відсмоктування у просторі – навантаження ділиться на зони активного/пасивного тиску, прикладається до торцевих стін, бокових стін будівлі по зонах A, B, C та на покриття. У властивостях вітрового навантаження можна управляти профілем, налаштовувати кількість діапазонів по висоті будівлі, на ділянках яких застосовується постійний тиск.

Приклад збору вітрового навантаження засобами САПФІР

Приклад збору вітрового навантаження засобами САПФІР

3. На стержневі елементи. Навантаження формуються для кожного стержня з урахуванням парусності перерізу та вітрового тиску на позначках початку та кінця стержня. Враховується кут нахилу стержня та кут повороту перерізу.

Збір вітрового навантаження на двосхиле покриття

Збір вітрового навантаження на двосхиле покриття

Вітрове навантаження також може бути зібране для плоских, двосхилих та односхилих покрівель відповідно до норм СП РК EN 1991-1-4:2005/2017.

2. Сніговий мішок по НП 2.2.1 до СП РК EN 1991-1-4:2005/2017, НП до СП РК EN 1991-1-3:2005/2017

Приклад задання снігового мішка

Приклад задання снігового мішка

Величина снігового мішка вздовж парапету на плоских дахах будівлі визначається аналогічно вітровому навантаженню. Необхідно вибрати норми проектування, задати сніговий район, висоту парапету та коефіцієнти розподілу навантаження. Далі необхідно в моделі задати контур снігового мішка. Простір між сніговими мішками заповнюється сніговим навантаженням.

3. Збір навантажень на стержневі елементи

Збір навантажень на стержневі елементи

Збір навантажень на стержневі елементи

Збір навантажень на стержні передбачає можливість зібрати навантаження, розподілене по площі, з поверхні або плити і перерозподілити його на стержневу решітку довільної конфігурації. Збір навантажень виконується на основі МКЕ розрахунку з урахуванням заданих жорсткостей. Внаслідок збору навантажень формуються нерівномірно-розподілені лінійні навантаження на стержневі елементи.

Перелік реалізованих пунктів Єврокодів у ЛІРА-САПР (система САПФІР)

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію