Єврокод 5. Дерев'яні конструкції

У ПК ЛІРА-САПР реалізовано вимоги будівельних нормативних документів багатьох країн, у тому числі комплекту гармонізованих європейських стандартів Eurocodes (Єврокоди), а також національних додатків до Eurocodes для Республіки Казахстан, Республіки Білорусь та України.

Єврокод 5. Дерев'яні конструкції

Про розрахунок дерев'яних конструкцій по Eurocode 5 в ЕСПРІ 2020

Розрахунок дерев'яних конструкцій, підбір та перевірка дерев'яних перерізів по Eurocode 5 в ЕСПРІ 2020:

 • EN 1995-1-1:2004. Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings (Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для будівель)

Фрагмент звіту розрахунку цілісного прямокутного перерізу дерев'яної колони по Єврокод 5

Фрагмент звіту розрахунку цілісного прямокутного перерізу дерев'яної колони по Єврокод 5

Пакет ЕСПРІ містить серію довідкових та розрахункових програм, об'єднаних у розділи за тематичною ознакою. Розділ «Дерев'яні конструкції» включає програми розрахунку цільних, клеєних та складених перерізів дерев'яних конструкцій по Єврокод 5. Програми цього розділу призначені для розрахунку елементів дерев'яних конструкцій за несучою здатністю відповідно до EN 1995-1-1. Перевірка виконується з урахуванням характеру та тривалості дії навантажень. У процесі розрахунку визначається % використання перерізу по кожній перевірці. За результатами розрахунку формується звіт.

Перелік перевірок поперечних перерізів при конструюванні дерев'яних конструкцій по Eurocode 5Таблиці містять переліки перевірок граничного стану розрахункових елементів типів колона, балка, ферменний елемент. У процесі розрахунку визначається % використання перерізу по кожній перевірці.

Перелік перевірок елементів балок по Eurocode 5

Перевірка

Формула EN 1995-1-1

Міцність при вигині

6.11, 6.12, 2.14

Міцність по сколюванню при вигині

6.13, 2.14

Стійкість плоскої форми деформування при вигині

6.33

Міцність на місцевий стиск на опорах

6.3


Перелік перевірок елементів колон по Eurocode 5

Перевірка

Формула EN 1995-1-1

Міцність при позацентровому розтягу

6.17, 6.18, 2.14

Міцність при позацентровому стиску

6.19, 6.20, 2.14

Міцність по сколюванню при вигині

6.13, 2.14

Стійкість плоскої форми деформування при позацентровому стиску

6.23, 6.24


Перелік перевірок ферменних елементів по Eurocode 5

Перевірка

Формула EN 1995-1-1

Міцність при позацентровому розтягу

6.1, 2.14

Міцність при позацентровому стиску

6.2, 2.14

Стійкість плоскої форми деформування при позацентровому стиску

6.19, 6.23

Вихідні параметри для розрахунку елементів дерев'яних конструкцій • Тип перерізу (цілісний, клеєний, складений). Кожному типу перерізу відповідає своя програма розрахунку: Розрахунок цільних перерізів прямокутних і круглих брусів дерев'яних конструкцій; Розрахунок клеєних перерізів дерев'яних конструкцій; Розрахунок складених перерізів дерев'яних конструкцій.
 • Тип елемента (балка, колона, ферменний). Кожному типу елемента відповідає свій перелік необхідних параметрів, що описують особливості конструктивного елемента.
 • Розрахункові сполучення зусиль. Тип елемента дерев'яної конструкції взаємопов'язаний з розрахунковими зусиллями, які можна задати:
 • Тип елемента

  Види зусиль

  Балка

  Згинальні моменти My, Mz, перерізуючі сили Qz, Qy

  Колона

  Поздовжнє зусилля N, згинальні моменти My, Mz, перерізуючі сили Qz, Qy

  Ферменний

  Поздовжнє зусилля N

 • Вид навантажень, під впливом яких виникають розрахункові зусилля (постійне, тривале, короткочасне, миттєве, середньої тривалості).
 • Розміри поперечного перерізу. Для цільного перерізу – ширина b та висота h прямокутного перерізу або діаметр d круглого перерізу. Для клеєного перерізу – ширина b та висота h прямокутного перерізу. Розміри складеного перерізу визначаються кількістю та параметрами дощок у пакеті – шириною b поперечного перерізу та товщиною hi дощок у пакеті. Товщина задається різною для кожної дошки або однаковою для всіх дощок пакету. При наявності прокладок між дошками пакета – товщина прокладок t.
 • Розрахункова довжина елемента Leff (для балок або круглих перерізів); Loy, Loz у відповідних площинах (для прямокутних колон та ферменних елементів). Розрахункова довжина гілки L1 між зв'язками складених перерізів (для прямокутних колон та ферменних елементів).
 • Клас деревини. Для цільного та складеного перерізу – C14…C50, D30…D70. Для клеєного перерізу - GL24h ... GL32h, GL24c ... GL32c.
 • Клас експлуатації конструкції (1, 2, 3).
 • Ексцентриситет ey, ez у відповідних площинах (для колон і ферменних елементів).
 • Ширина опорного елемента при розрахунку балки на місцевий стиск на опорах.
 • Вид (цвяхи, нагелі) та розміри зв'язків (діаметр або товщина) для клеєного перерізу.

Задання параметрів поперечних перерізів дерев'яних конструкцій по Єврокод 5

Задання параметрів поперечних перерізів дерев'яних конструкцій по Єврокод 5

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію