Розрахунок залізобетонних конструкцій АРМ-САПР

У режимі конструювання залізобетонних конструкцій реалізований підбір площ перерізу арматури колон, балок, плит, діафрагм та оболонок за першим і другим граничним станом відповідно до чинних у світі нормативів. За результатами розрахунку формуються креслення балок та колон, а також створюються dxf файли креслень.

Конструювання є одним із режимів графічного середовища користувача. Передбачено використання довільних характеристик бетону та арматури, що має велике значення при розрахунках, пов'язаних із реконструкцією споруд. Реалізовано найзагальніші випадки підбору арматури: довільного перерізу при косому позацентровому стиску (розтягуванні) з можливістю виділення кутових стержнів. Даний режим дозволяє об'єднувати кілька однотипних елементів у конструктивний елемент і проводити ув'язування арматури по довжині всього цього елемента. За результатами розрахунку формуються креслення балок та колон, а також створюються dxf файли креслень.

Контури продавлювання для фундаментної плити
Контури продавлювання для фундаментної плити

Реалізовані наступні нормативи:

СНиП 2.03.01-84 "Бетонні та залізобетонні конструкції";
ТСН – 100;
ДСТУ 3760-98 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій;
СНиП 52-01-2003 "Бетонні та залізобетонні конструкції";
СП 63.13330.2012 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення";
EuroCode 2 (у повному обсязі).

Підбір арматури у пластинчастих елементах

Для підбору арматури в пластинчастих елементах (балки-стінки, плити, оболонки) реалізовано методику Карпенка для нормативів СНиП 2.03.01-84, ТСН – 100, ДСТУ 3760-98, СНиП 52-01-2003 (крім EuroCode 2), а для EuroCode 2 реалізовано методику Вуда.

Підбір арматури у стержневих елементах

Для підбору арматури в стержневих елементах реалізовані універсальні ітераційні оптимізуючі методи, що дозволяють за однотипною методикою розраховувати перерізи довільної форми (прямокутні, хрестові, таврові, двотаврові, коробчасті, кутові, круглі, кільцеві) з довільним розташуванням арматури на довільні види напруженого стану (плоский вигин, косий вигин, вигин з крученням, плоский позацентровий стиск – розтягнення, одночасна дія всіх шести видів зусиль – Mx, My, N, Qx, Qy, Mкр.

При підборі арматури враховуються фундаментальні положення реалізованих норм.

Можливості

В ітераційних алгоритмах реалізовані оптимізуючі принципи: пріоритетно нарощується арматура в найбільш напружених зонах перерізу, враховується взаємний вплив арматури підібраної по різних РСЗ або РСН. Реалізовані алгоритми відповідають вимогам гнучкості, тому що користувачеві надається можливість призначати режими підбору арматури:

вибирати тип розташування арматури по перерізу (симетричне відносно однієї або двох головних осей перерізу, рівномірне розташування арматури вздовж заданих граней, довільне розташування арматури);

призначати режим «кутові стержні», по якому універсальний алгоритм пріоритетно нарощує площу арматури в кутових зонах – у ряді випадків такий підхід дозволяє скоротити витрату арматури на 20-30% у порівнянні з іншими типами розташування арматури по перерізу;

призначати граничні діаметри арматурних стержнів при підборі арматури за другим граничним станом, так як призначення менших діаметрів покращує опір залізобетонного елемента тріщиноутворенню і в цьому випадку площа необхідної арматури може бути значно зменшена;

регулювати параметри ітераційного процесу, дещо зменшуючи точність підбору арматури (у цьому випадку похибка може становити 3-5%), але значно збільшуючи швидкодію алгоритму і навпаки.