Інтеграція задач Розвиток системи варіація моделей

Система дає можливість інтегрувати задачі, які поєднує загальна топологія (координати вузлів, скінченно-елементна схема, геометрія перерізів). Задачі можуть мати різні навантаження, жорсткості, граничні умови.

Інтегрована задача міститиме топологію, жорсткості, варіанти конструювання базової задачі та результати розрахунків усіх задач. Для такої інтегрованої задачі задаються та обчислюються єдині РСЗ, на підставі яких здійснюється конструювання за заданими варіантами.

Колишня система ВАРІАЦІЇ МОДЕЛЕЙ є окремим випадком нової системи.

Наприклад
Створюється загальна для всіх задач скінченно-елементна схема.
  • У першій задачі виконується розрахунок на постійні та довготривалі навантаження
  • У другій задачі – розрахунок на сейсмічні та вітрові впливи із зміненими характеристиками ґрунтової основи(коефіцієнти постелі С1 і С2)
  • У третій – розрахунок на задані переміщення (підробітки, осадки)
Користувач створює інтегровану задачу для отримання єдиних РСЗ за цими трьома задачами.