Динаміка в часі

Система Динаміка в часі на відміну від розрахунку на динамічні впливи, реалізованого в лінійному процесорі на основі методів спектрального аналізу, дозволяє розрахувати на динамічні впливи конструкції, що нелінійно деформуються – конструкції з односторонніми в'язями, фізично нелінійні системи, що мають залежність σ-ε у вигляді діаграми Прандтля.

Реалізовано метод прямого інтегрування. На основі системи Динаміка в часі легко провести комп'ютерне моделювання поведінки нелінійно деформованої конструкції від динамічного впливу в часі.

Система Динаміка в часі в даний час орієнтована на вирішення дослідницьких задач, так як включити її в традиційний технологічний ланцюжок автоматизованого проектування конструкцій поки що важко.