ЛІРА-САПР 2022 R2 Update 3

Динамічні маси, копіювання властивостей, стадії монтажу, сталезалізобетонні, ґрунтова подушка, розрахунок вогнестійкості, палі, комбінації навантажень, результати *.ssv, гранична непружна деформація, стикування профілів, комбіновані ТЗА, канат, розрахунок стійкості, тонкостінні профілі, забивні палі, перевірка заданого армування, об'ємні ітераційні КЕ.

Змінено: 2 січня, 2024

 • У роботі плагіна для Tekla Structures відновлено оновлення поперечних перерізів за результатами МКЕ-розрахунку, підбору/перевірки сталевих перерізів.

 • Покращена передача з Revit до ЛІРА-САПР плит, отворів та навантажень з криволінійними ділянками контурів..

 • Поліпшено імпорт IFC, а саме:

  • імпорт прив'язок стін;

  • розпізнавання балок;

  • розпізнавання колон;

  • виправлена помилка розпізнавання рівня просторів;

  • доопрацьовано розпізнавання сходів та перетворення призм на сходи.

 • Виправлена помилка експорту IFC, через яку в деяких випадках відбувалося аварійне завершення роботи програми.

 • Покращено експорт у DWG. При активній опції "Тільки переріз" для розрізу при експорті в DWG більше не передаються сходи, якщо вони не потрапляють у переріз.

 • Покращено копіювання поверхів з одного проекту до іншого.

 • Відновлено відображення параметра "Жорстка вставка" для балок у діалоговому вікні "Властивості".

 • Доопрацьовано алгоритм генерації контурів продавлювання для колон з повернутим перерізом на плані.

 • Додано перевірку для способу побудови "Прямокутник". Тепер побудова об'єкта не виконується, якщо дві сторони прямокутника співпадають.

 • Поліпшено передачу плит із ВІЗОР-САПР у САПФІР (відновлення плит із розрахункової моделі у фізичну).

 • Додано врахування об'єму капітелі та підколонника при розрахунку об'єму бетону колон.

 • Поліпшено формування стержневих аналогів простінків для стін з великою кількістю прорізів різної висоти.

 • Допрацьовано діалогове вікно "Заповнення прорізу".

 • Виправлена помилка відображення арматури в 3D вигляді.

 • Виправлена помилка, через яку навантаження, прикладене через властивості плити, не враховувало проріз у плиті.

 • Виправлено видалення зв'язків між нодами при використанні збереженого алгоритму з бібліотеки САПФІР.

 • Покращена робота нода GridWall. Тепер тріангуляція враховується при тиражуванні стіни поверхами.

 • Доопрацьовано тріангуляцію через ноди.

 • Доопрацьовано нод формування сітки осей з підложки.

 • Доопрацьовано ноди імпорту IFC та XLS.

 • Виправлено помилку роботи нодів створення навантажень, коли значення навантажень необхідно отримувати з таблиць через нод ImportXLS.

 • Виправлена помилка роботи нода ImportIFC при спробах його оновлення.

 • Виправлена можлива помилка при читанні lir-файлів для задач, що містять віддалені, але не упаковані елементи, в яких залишалися заданими динамічні маси.

 • У діалозі "Інформація про вузол" для операцій копіювання властивостей вузлів відновлено команду "Копіювати для відмічених об'єктів".

 • Виправлено можливу помилку роботи розрахункового процесора, що виникала при великій кількості заданих стадій монтажу (більше ніж 300 стадій).

 • Виправлена передача моделей із САПФІР, що містять сталезалізобетонні поперечні перерізи.

 • Для просторового стержневого КЕ з урахуванням депланації перерізу (тип КЕ 7) уточнено обчислення зусилля бімоменту Bw.

 • У системі ҐРУНТ виправлено призначення характеристик шару ґрунтової подушки.

 • Виправлена помилка підбору поперечного армування при розрахунку вогнестійкості для норм ДБН В.2.6-98:2009.

 • У розрахунку жорсткості паль виправлено врахування параметра паль "виключити з довжини палі довжину жорсткої вставки".

 • Для КЕ 265, 266 в описі жорсткості відновлено виведення коректного значення для заданого зазору.

 • При генерації таблиці РСН для норм СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 усунено можливе аварійне завершення роботи програми при створенні комбінацій основного сполучення, що містять вітрові та снігові види навантажень.

 • У ЛІРА-САПР API додані методи для імпорту файлів та генерації результатів у форматі CSV.

 • Виправлено врахування граничної непружної деформації при передачі зусиль РСЗ в розрахунок сталевих вузлів. Раніше не враховувався коефіцієнт редукції, коли в результаті розрахунку сейсміки для норм КМК 2.01.03-19 виходило менше 2-х складових.

 • Виправлено аварійне завершення роботи програми при спробі налаштувати стикування складених профілів типу швелер та швелер+двотавр.

 • Усунено можливе аварійне завершення роботи програми при розрахунку параметрів нелінійних тріщин у залізобетонних пластинах, у яких арматура у перерізі пластини задана з використанням комбінованих ТЗА.

 • Реалізовано оновлення параметрів жорсткості КЕ 310 та жорсткості сталевого каната при зміні діаметра каната.

 • Для тонколистових профілів (товщина менше 4 мм) відновлено розрахунок стійкості відповідно до ДБН В.2.6-198:2014.

 • Виправлено виведення мозаїк відсотків використання по стійкості сталевих балок та колон.

 • Враховано коефіцієнт умов роботи Yc при обчисленні несучої здатності забивних паль на висмикування.

 • Для залізобетонних стержневих елементів виправлено відображення значень на мозаїці коефіцієнтів запасу заданого армування у режимі перевірки "Коефіцієнт запасу/додаткове армування (КЗ/ТАК)", а також виведення значень у таблицях "Арматура в елементах".

 • Уточнено обчислення НДС в ітераційних нелінійних об'ємних КЕ із заданими основним та армуючим матеріалами.

 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 виправлена помилка визначення КЗ у пластинчастих елементах, коли діючі зусилля від сил, що перерізують, менше несучої здатності бетонного перерізу.

 • Знято обмеження на кількість шарів ґрунту, що задаються в діалозі "Свердловини" системи ҐРУНТ.

 • Виправлено документування таблиці вихідних даних "Свердловини" для випадку, коли нумерація свердловин починається не з "1".

Прив'язка Сапфіру:  САПФІР-3D 2022 R2 Update 3
Змінено: 2 січня, 2024

Коментарі

Написати

Історія версій