Вогнестійкість

Система дозволяє виконати теплотехнічний розрахунок для визначення характеру прогріву перерізу і визначення температури в шуканих точках поперечного перерізу конструкції для забезпечення необхідної межі вогнестійкості по теплоізолюючій здатності. А також, виконати автоматизований підбір армування для забезпечення необхідної межі вогнестійкості залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій по втраті несучої здатності згідно з нормами СТО 36554501-006-2006 і ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012.

Розрахунок межі вогнестійкості

Розрахунок межі вогнестійкості залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій в ПК ”ЛІРА-САПР” зводиться до обчислення розподілу температур по перерізу відповідно до заданого періоду часу в умовах пожежі; подальшим коригуванням фізико-механічних характеристик матеріалів на основі отриманих температурних полів; перевірці несучої здатності елементів конструкції на дію нормативного навантаження і у разі невиконання вимог – нарощування армування.

Вогнестійкість
Типи перерізів для яких реалізований розрахунок вогнестійкості у ПК ЛІРА-САПР

Розрахунок вогнестійкості реалізований для стандартних типів перерізів (прямокутник, кільце, тавр, тавр несиметричний, двотавр, хрест, куточок), сталезалізобетонних (прямокутний бетонний переріз з різними варіантами розташування жорсткої арматури та різні трубобетонні перерізи) та пластинчастих елементів.

Завдання умов горіння та теплотехнічних характеристик матеріалів

Реалізовано зручний спосіб завдання вихідних даних для розрахунку з урахуванням вимог вогнестійкості. Задати інформацію, необхідну для розрахунку вогнестійкості залізобетонних конструкцій, можна як у препроцесорі САПФІР, так і в скінченно-елементному редакторі ВІЗОР-САПР.

Завдання і візуалізація граней, що піддаються нагріванню
Температура бетону і нормативний опір бетону стиску при нагріванні

Після завдання вихідних даних для вибраного перерізу визначаються температурні поля та характеристики матеріалів бетону та арматури при вогневому впливі.

Температура арматури та нормативний опір арматури розтягуванню при нагріванні

Ще на етапі створення розрахункової моделі користувач може зробити експрес-аналіз теплоізолюючої здатності конструкцій (ГОСТ 30247.1) і визначити чи досягли бетон або арматура критичної температури прогріву.

Розподіл температур по площі перерізу при дрібній розбивці перерізу на окремі КЕ та при згущенні сітки КЕ біля грані, що піддається нагріванню

Точність визначення температур підвищується за рахунок автоматизованого згущення сітки біля сторін, що піддаються впливу вогню.

Скінченно-елементна сітка формується таким чином, щоб її вузли розташовувалися не тільки в товщині перерізу, а й по його периметру, а також уздовж полиць і стінок для конструкцій із жорсткою арматурою.

Нова тріангуляція перерізів при розрахунку вогнестійкості залізобетону
Експорт txt-файлу задачі вогнестійкості у систему Теплопровідність

Реалізовано експорт txt-файлу задачі вогнестійкості (розрахунковий переріз) для подальшого імпорту в систему “Теплопровідність”.

У txt-файл записуються всі задані параметри вибраного перерізу необхідні для теплотехнічного розрахунку (геометричні розміри перерізу, матеріали, грані схильні до нагрівання, межа вогнестійкості, коефіцієнт теплопровідності, коефіцієнт теплоємності, щільності, коефіцієнт конвективного теплообміну та ін.).

Імпортований переріз у системі “Теплопровідність” можна модифікувати, наприклад, задати вогнезахисний екран.

Результати підбору армування у пластинах з урахуванням забезпечення міцності при нагріванні

Підбір армування для забезпечення необхідної межі вогнестійкості по втраті несучої здатності здійснюється на підставі положень, викладених у СТО 36554501-006-2006 (для норм СП 63.13330.2012/2018) або ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (для норм ДБН В.2.6-98:2009) з використанням нелінійно-деформаційної теорії.

Результати підбору армування у стержнях з урахуванням забезпечення міцності при нагріванні

Результати підібраної арматури вогнестійкості представлені у графічному вигляді – мозаїки армування для пластинчастих і стержневих елементів схеми. А також підібрана від розрахунку на вогнестійкість арматура представлена окремим рядком у таблицях результатів і в діалоговому вікні Інформація про елемент.

Результати підбору арматури з урахуванням вимог вогнестійкості у локальному режимі армування

Розрахунок вогнестійкості можна виконувати не тільки в єдиному графічному середовищі, але й за допомогою локального режиму розрахунку для окремого залізобетонного стержневого або пластинчастого елементу.

Зусилля для досліджуваного елементу можуть імпортуватися із системи АРМ-САПР або задаватись безпосередньо в системі ЛАРМ-САПР.

Реалізовано можливість імпорту поперечного перерізу на підставі даних вогнестійкості елементу з “ВІЗОР-САПР” у “Конструктор перерізів”. Поперечний переріз у КС передається розбитим на зони, залежно від розподілу температур у кожній його ділянці. З кожною зоною пов'язаний свій закон нелінійного деформування основного та армуючого матеріалів, з урахуванням зміни фізико-механічних властивостей бетону та арматури при високотемпературному вогневому впливі.

Розрахунок теплопровідності, стаціонарна та нестаціонарна задача теплопровідності, розрахунок вогнестійкості з/б конструкції
Моделювання та розрахунок великопанельної будівлі в ПК ЛІРА-САПР з урахуванням вогнестійкості

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію