ЛІРА-САПР 2022

Нові можливості

Нові можливості програмного комплексу для розрахунку, проектування, моделювання процесів життєвого циклу будівельних конструкцій.

BIM технології

Розширення можливостей плагінів Autodesk Revit, Tekla Structures, конвертерів на основі форматів .saf, .dwg, .ifc.

Автоматизація збору навантажень

Збір вітру на бічні стіни, плоскі, двосхилі та односхилі покрівлі, перерозподіл навантажень на балкову клітку довільної конфігурації.

Нелінійна теплопровідність

Врахування зміни коефіцієнта теплопровідності, коефіцієнта теплоємності та питомої ваги в залежності від температури.

Нові скінченні елементи

До бібліотеки КЕ додані нові скінченні елементи – це одновузловий демпфер із шістьма ступенями свободи КЕ 66 та двовузловий демпфер КЕ 65.

Алюмінієві конструкції

Перевірка та підбір перерізів з використанням користувальницьких перерізів у розрахунку.

ReSpectrum

Новий програмний модуль для побудови спектрів відповіді, а також для взаємного перетворення акселерограм, сейсмограм, велосиграм.

Розрахунок за нормами СП РК EN

Реалізація положень Республіки Казахстан: навантаження/комбінації, розрахунок на сейсміку, розрахунок деформацій, розрахунок З/Б і сталевих конструкцій.

Аналітична модель у САПФІР

Автоматична генерація стержневих аналогів, стіни та плити змінної товщини, інструмент «Вентканал», відображення КЕ сiтки та АЖТ у 3D моделі, мозаїки якості КЕ сiтки.

Підзадачі vs Блоки розрахунку

Різні набори коефіцієнтів пружної основи та коефіцієнтів до модуля пружності. Унікальні набори можуть бути сформовані для кожного завантаження розрахункової моделі.

Система ҐРУНТ

Визначення деформацій основ за рахунок консолідації та повзучості ґрунту, палі-стійки, розрахунок С1/С2 для стержнів.

Додаткове армування

Новий режим для отримання величини та положення недостатньої площі арматури, необхідної для забезпечення несучої здатності перерізу.

«Є ідея»

Реалізація побажань користувачів та підвищення комфортності роботи програми.

«TARYAN TOWERS». Київ, Україна. Проектный центр «ПознякиЖилБуд», проектный центр «ЦИТАДЕЛЬ».
Розрахунки будівельних конструкцій виконані у ПК ЛІРА-САПР.
Запрошуємо вас переглянути відео-презентацію нової версії програмного комплексу ЛІРА-САПР 2022. У міру готовності на нашому каналі будуть опубліковані доповіді про можливості нової версії. Підписуйтесь та будьте в курсі!

Всіх, хто скористався акцією та придбав ЛІРА-САПР у період пільгового оновлення, запрошуємо оновлювати ключі та завантажувати нову версію.

ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ - компоненти технології ВIM

 • У новій версії розширено можливості двосторонньої зв'язки Autodesk Revit. Реалізована BIM інтеграція з Autodesk Revit 2023. Адаптована робота з експорту як фізичної, так і аналітичної моделі. Створена можливість імпорту лише аналітичної моделі з Revit 2023.

Двостороння інтеграція з Autodesk Revit 2023.png

Двостороння інтеграція з Autodesk Revit 2023

 • Для Autodesk Revit 2022 і Autodesk Revit 2023 додана можливість імпортувати результати армування з урахуванням зміненої аналітичної моделі. У налаштуваннях імпорту вказується околиця та кутова точність, з якими будуть знаходитися найбільш підходящі стержні для балок, колон, а також пластини для стін і плит.

Передача результатів теоретичного армування з налаштуванням параметрів.png

Передача результатів теоретичного армування з налаштуванням параметрів

 • Налаштування імпортованої аналітики. Розроблено інструмент, який дозволяє імпортувати відредаговану користувачем аналітичну модель.

Передача відредагованої аналітичної моделі з Revit в Ліра-САПР.png

Передача відредагованої аналітичної моделі з Revit в ЛІРА-САПР

 • Для контролю армування пластинчастих елементів розроблено спеціальний інструмент, який дозволяє автоматично виділити кольором недоармовані зони у пластинчастих елементах. Даний інструмент взаємодіє як з армуванням у вигляді сіток - “Розподілена”, так і з об'єктом “Армування по траєкторії”.

Контроль армування у Revit при використанні інструментів _армування по площі_ і _армирование по траектории_.png

Контроль армування у Revit при використанні інструментів “армування по площі” і “армування по траєкторії”

 • Розроблено двосторонній конвертер Tekla Structures 2022 – ЛІРА-САПР – Tekla Structures 2022. Конвертер Tekla Structures – ЛІРА-САПР – Tekla Structures дозволяє в повному обсязі виконувати розрахунок і проектування металевих та залізобетонних конструкцій.

Передача проектної (_.ifc) і розрахункової моделей (_.lirakm) з Tekla Strictures 2022 в ПК Ліра-САПР.png

Передача проектної *.ifc і розрахункової *.lirakm моделей з Tekla Structures 2022 в ПК ЛІРА-САПР

 • Розроблена можливість при імпорті IFC файлу виконати налаштування параметрів IFC, тобто виставити відповідність між параметрами IFC об'єкту та параметрами об'єкту САПФІР. Налаштування відповідності параметрів може виконуватись для кожного типу об'єктів IFC.
 • Розроблений та адаптований новий інструмент імпорту файлів DWG формату. Це дозволяє використовувати даний формат:
  • у вигляді плоских "підкладок", які можуть бути основою для побудови моделі в Сапфірі;
  • як основу для наповнення бібліотеки типових вузлів з подальшим формуванням креслень;
  • для автоматичної генерації моделі по поверхових планах DWG.

Імпорт поверхових планів із використанням формату DWG.png

Імпорт поверхових планів із використанням формату DWG

 • Для поверхових планів DXF/DWG додані можливості:
  • виконати імпорт спецелементів КЕ 55;
Через найменування шару можна задати наступні параметри: відступ спецелементів від низу поверху, жорсткості (Rx, Ry, Rz, Rux, Ruy, Ruz) і систему координат у якій вони задані (глобальна, локальна). Крім того, всі ці параметри можна задати безпосередньо в самому САПФІРі при імпорті поверхового плану.
  • виконати імпорт вертикальних ліній тріангуляції для стін
Через найменування шару можна задати тип і крок апроксимації лінії.

Імпорт поверхових планів з можливістю завдання ліній та точок тріангуляції.png

Імпорт поверхових планів з можливістю завдання ліній та точок тріангуляції

 • Покращений інструмент який дозволяє експортувати використовувані у проекті типи армування (ТА) для колон в DXF файл.

Експорт результатів типів армування відповідно до уніфікації колон.png

Експорт результатів типів армування відповідно до уніфікації колон

 • Доданий імпорт нових об'єктів SAF:
  • Навантаження на плити - зосереджена навантаження, зосереджений момент, лінійне рівномірно-розподілене навантаження, лінійний момент, лінійне трапецієподібне навантаження, площинне навантаження;
  • Навантаження на колони - зосереджене навантаження, зосереджений момент, лінійне рівномірно-розподілене навантаження, лінійний момент, лінійне трапецієподібне навантаження;
  • Навантаження на стіни - зосереджене навантаження, зосереджений момент, лінійне рівномірно-розподілене навантаження, лінійний момент, лінійне трапецієподібне навантаження, площинне навантаження;
  • Навантаження на балки - зосереджене навантаження, зосереджений момент, лінійне рівномірно-розподілене навантаження, лінійний момент, лінійне трапецієподібне навантаження;
  • Шарніри у балках і колонах.

Навантаження на балку в ArchiCAD 25.PNG

Навантаження на балку в ArchiCAD 25

Навантаження на балку в САПФІР 2022 после импорта SAF.PNG

Навантаження на балку в САПФІР 2022 після імпорту SAF

Розрахунок за нормами СП РК EN (Республіка Казахстан)

 • Додано можливість задавати підвищуючі коефіцієнти Fvk, унікальні для кожного динамічного завантаження (п.п. 7.6.5, 7.6.6 СП РК 2.03-30-2017 і п.п. 6.4.1, 6.4.2 НТП РК 08-01.2-2021).

Дана реалізація дозволяє врахувати залежність коефіцієнта Fvk від перекосу поверхів, наприклад, для сейсмічних впливів по різних напрямках Х і Y.
 • Додана можливість обчислення коефіцієнта чутливості до перекосу поверху θ, що дозволяє оцінити необхідність урахування ефектів другого роду, за формулою 4.28 (2) п. 4.4.2.2 СП РК EN 1998-1:2004/2012 (вона ж формула 7.2 п. 7.2.2.2 НТП РК 08-01.2-2021)
РК-тетта_урах-еф-2го-роду_ru.png

Обчислення коефіцієнта чутливості до перекосу поверху

Дана реалізація дозволить оцінити необхідність урахування ефектів другого роду (Р-∆) в розрахунковій моделі при розрахунку на сейсмічні впливи.
 • Реалізована можливість у рамках однієї моделі виконувати розрахунок на сейсмічні впливи, розглядаючи два варіанти підвищених коефіцієнтів до С1 (*10*1.5 і *10/1.5), тобто два огинаючих варіанти підвищення жорсткості основи, але при цьому коефіцієнти пружної основи по площі фундаменту для динаміки потрібно приймати постійними, а не змінними. Зазначені розрахункові передумови наведені у п.п. Д.3.1-Д.3.3 додатка Д до НТП РК 08-01.2-2021.

 • Реалізовано нові таблиці введення для завантажень та РСН (розрахункових сполучень навантажень). Це робить їх редагування більш прозорим і спрощує їх перенесення між розрахунковими схемами разом із налаштуваннями.

 • Доданий інструмент автоматичного формування початкових недосконалостей для моделювання ефектів 1-го роду (відхилення при монтажі та локальні недосконалості геометрії) для списку завантажень або РСН, а також додавання створених завантажень у вихідні комбінації навантажень.

Створення початкових недосконалостей для списку РСН.png
Створення початкових недосконалостей для списку РСН (розрахункових сполучень навантажень)
 • Для того, щоб правильно вибрати напрямок і скоротити кількість можливих комбінацій для додаткових навантажень від початкових недосконалостей, у діалозі створення недосконалостей додано виведення напрямних косінусів, обчислених на підставі переміщень. Даний механізм дозволяє створювати додаткові навантаження, які будуть "довантажувати" ефекти, спричинені основними навантаженнями розрахункової схеми і не створювати зайві комбінації.

 • У новій версії реалізовано графічне виведення переміщень і зусиль в елементах схеми з урахуванням коефіцієнтів безпеки та всіх коефіцієнтів сполучень (раніше підсумкові результати розрахунку формувалися лише у стандартних таблицях).

 • Для розрахунку РСН за нормами СП PK EN 1990:2002+A1:2005/2011 додано можливість урахування коефіцієнтів надійності по відповідальності, що застосовуються до навантажувальних ефектів впливів (переміщень, зусиль). Коефіцієнти надійності можна враховувати окремо для таких розрахункових ситуацій: комбінації для основного сполучення; характеристичні, часті та квазіпостійні сполучення; аварійні та сейсмічні комбінації.

 • Для норм СП PK EN 1990:2002+A1:2005/2011 додано можливість знаходження визначальних комбінацій навантажень в рамках кожного скінченного елементу. Найчастіше кількість розрахункових комбінацій навантажень у моделі досягає кілька сотень і більше, що ускладнює аналіз і вимагає більшого часу на обчислення. У цій ситуації можна скористатися розрахунком "Визначальних РСН", скорочено РСН(о). У цьому режимі всі обчислені РСН автоматично призначаються взаємовиключними з урахуванням виду комбінації, та виконується вибір найбільш небезпечних із них (вже обчислених РСН) відповідно до критеріїв вибору РСЗ. Так як кількість критеріїв для кожного типу КЕ невелика, то і кількість отриманих визначальних РСН стає цілком доступною для огляду, що дозволяє скоротити час розрахунку в кілька разів.

 • Для норм СП PK EN 1990:2002+A1:2005/2011 реалізований підбір та перевірка заданого армування на підставі визначальних РСН.

Важливо!

Якщо скінченний елемент входить у конструктивний елемент, то його кількість визначальних РСН може бути розширено до загального набору комбінацій всіх КЕ, що складають цей конструктивний елемент. Така можливість необхідна для того, щоб врахувати форму епюр зусиль по довжині конструктивного елементу для більш коректного розрахунку при конструюванні.

Коефіцієнти надійності по відповідальності.png
Коефіцієнти надійності по відповідальності
 • Для норм СП PK EN 1990:2002+A1:2005/2011 додано можливість використовувати систему "МЕТЕОР" (МЕТод Єдиного Узагальненого Результату), призначену для об'єднання результатів розрахунку кількох розрахункових схем з однаковою топологією в єдиний узагальнений результат. У процесі об'єднання виконується уніфікація результатів РСН(о) – вибір для всіх перерізів із усіх задач таких РСН(о), які викликають екстремальне значення кожного критерію. При цьому всі РСН(о) за відповідними критеріями автоматично стають взаємовиключними.

Формування пакету моделей узагальненої задачі.png
Формування пакету моделей узагальненої задачі
 • Додано можливість розрахунку осідання для специфічних ґрунтів (просаджувальних, набухаючих та засолених) відповідно до вимог норм СП РК 5.01-102-2013.

 • Додана можливість розрахунку додаткової складової осідання для будь-якого проміжку часу t за рахунок консолідації ґрунту. Розрахунок виконується за формулами 7.5-7.7, пункт 7.2.2.1 НТП РК 07-01.4-2012.

 • Додана можливість розрахунку додаткової складової осідання від повзучості. Розрахунок виконується за формулою 7.16, пункт 7.2.3.5 НТП РК 07-01.4-2012.

 • Додана можливість автоматичного заповнення таблиці збору мас для динамічних завантажень. Таблиця заповнюється на підставі коефіцієнтів сполучень, використаних для формування комбінацій РСН, до яких входять динамічні завантаження.

 • Додана можливість побудови епюр прогинів у площині пластин, яку, наприклад, можна використовувати для класифікації перекриттів за жорсткістю.

Приклад побудови епюри прогинів для переміщень у площині пластин.png

Приклад побудови епюри прогинів для переміщень у площині пластин

Формування мас для динамічних завантажень.png

Формування мас для динамічних завантажень
 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 уточнено підбір армування, включаючи ефекти першого та другого порядків.

 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 додано можливість урахування ефектів другого роду при доборі армування у стержневих елементах. Доступні наступні методики: за номінальною жорсткістю, номінальною кривизною і варіант, коли вибирається максимум армування з розрахунків за всіма методами.

 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 модифікований підбір арматури на дію перерізуючої сили. Параметри кута нахилу можливої тріщини вказуються окремо для кожної розрахункової ситуації (основне сполучення, аварійне чи сейсмічне). Підбір арматури та перевірка несучої здатності бетонного стисненого розкосу може здійснитись для трьох варіантів налаштувань:

  • при куті нахилу θ заданому користувачем (за замовчанням 45 градусів);

  • кут нахилу θ визначається розрахунком (із умови Ved=Vrd,max);

  • перевіряються всі можливі кути нахилу θ у заданому діапазоні.

 • У розрахунку за нормами СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 розширено набір коефіцієнтів і параметрів для управління підбором армування.

Додаткові групи коефіцієнтів і налаштувань у розрахунку армування.png

Додаткові групи коефіцієнтів і налаштувань у розрахунку армування (бетон)

Додаткові групи коефіцієнтів і налаштувань у розрахунку армування (арматура).png

Додаткові групи коефіцієнтів і налаштувань у розрахунку армування (арматура)

 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 додано перевірку заданого армування на дію перерізуючих сил і експлуатаційну придатність (ширина розкриття тріщин).

 • В таблиці сполучень для продавлювання додано інформацію про тип та ім'я сполучень, які використовуються у розрахунку.

 • Перевірка заданого армування розширена на всі типи стандартних перерізів для стержневих елементів.

 • Розроблено альтернативний алгоритм підбору та перевірки армування для пластинчастих елементів на основі теорії Вуда.

 • Реалізовано підбір арматури за універсальною діаграмою бетону (параболічно-прямокутна діаграма стиснутого бетону).

 • Для норм СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 в локальному режимі розрахунку додана інформація про визначальні зусилля, які були використані при перевірці/підборі сталевого перерізу. Дана можливість значно спрощує аналіз отриманих результатів, а також дозволяє оцінити внесок кожного завантаження або комбінації навантажень.

 • У розрахунку за нормами СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 і СП РК EN 1998-1:2004/2012 реалізована можливість враховувати диссипацію сейсмічного впливу за рахунок пластичної роботи конструкції при сейсміці для моментних рамних каркасів, каркасів з концентричними діагональними та V-подібними в'язями, конструктивних систем типу перевернутого маятника та моментних рамних каркасів, що комбінуються з концентричними в'язями.

Дані для врахування сейсмічного впливу.png

Дані для врахування сейсмічного впливу у розрахунку сталевих конструкцій

 • У середовищі САПФІР автоматизовано збір вітрового навантаження для прямокутних у плані будівель (на зони активного/пасивного тиску, торцеві стіни та покриття). У властивостях вітрового навантаження додано можливість керувати профілем, налаштовувати кількість діапазонів по висоті будівлі, на ділянках яких застосовується постійний тиск. Крім того, додано можливість "заморозити" створені навантаження, щоб мати можливість відредагувати їх вручну.

Збір вітрового навантаження на двосхиле покриття.png

Збір вітрового навантаження на двосхиле покриття

Приклад збору вітрового навантаження засобами САПФІР.png

Приклад збору вітрового навантаження засобами САПФІР

 • Автоматизований процес створення стержневих аналогів (СА) для стін/пілонів/простінків і перемичок над і під прорізами. У тому числі з'явилася можливість формувати СА для ребер жорсткості у складі плит перекриттів.

Приклад створення СА для перемичок над і під прорізом.png

Приклад створення СА для перемичок над і під прорізом

 • Для норм СП РК ЕN 1990:2002+А1:2005/2011 додано нові налаштування для автоматичного формування комбінацій навантажень:

  • "G+W" - при її використанні створюються комбінації з усіма постійними та одним тимчасовим навантаженням «Вітер».
  • "G+Sn" - при її використанні створюються комбінації з усіма постійними та одним тимчасовим навантаженням «Сніг».

Увага!

Дані комбінації важливо використовувати у розрахунках, щоб менше привантажувати каркас. Особливо це необхідно для перевірки на відрив, перекидання і для розрахунку анкерів для фундаментів.

Нові комбінації навантажень.png

Нові комбінації навантажень у середовищі САПФІР

Препроцесор САПФІР-конструкції

ТРІАНГУЛЯЦІЯ

 • Удосконалено інструмент, який дозволяє в автоматизованому режимі створювати області тріангуляції для плит:
  • на додаток до областей тріангуляції для плит, розташованих над стінами, з'явилася можливість створювати області тріангуляції для плит під стінами з відступом від стіни у 4-х напрямках та індивідуальним кроком тріангуляції;
  • доопрацьовано алгоритм формування контурів тріангуляції, що забезпечує більш якісну тріангуляцію плит у місцях примикання стін.

Створення областей тріангуляції для плит.png

Створення областей тріангуляції для плит

 • Реалізована можливість автоматизувати згущення сіті тріангуляції для плит поблизу отворів. У властивостях прорізу можна задати крок точок тріангуляції навколо прорізу, кількість рядів точок з фіксованим кроком та загальну кількість рядів точок тріангуляції. Після рядів із фіксованим кроком тріангуляції програма створює кілька рядів із перехідним кроком, щоб “пом'якшити” перехід від дрібної сіті біля прорізу до більшої у прольоті.
 • У властивості розрахункової моделі доданий параметр "Покращувати тріангуляцію у перетинів", що дозволяє уникнути створення вузьких трикутних КЕ, якщо вибрано великий крок тріангуляції для схеми. При активації даної опції у місцях, де мали б з'явитися вузькі трикутні КЕ, виконується згущення тріангуляційної сіті та формуються якісніші КЕ.

Поліпшення тріангуляції біля перетинань (САПФІР).png

Поліпшення тріангуляції біля перетинань (САПФІР)

Порівняння напружень у плитах з опцією поліпшення тріангуляції в перерізі (ВІЗОР-САПР).png

Порівняння напружень у плитах з опцією поліпшення тріангуляції в перерізі (ВІЗОР-САПР)

 • Розширено можливості ноду “Створення сітки на стіні”, який із заданим кроком тріангуляції формує горизонтальні та вертикальні лінії тріангуляції у стіні. Для ноду додано нові параметри:
  • "Список відміток", що дозволяє задати інтервали горизонтальних ліній тріангуляції від низу стіни і між собою;
  • "Інтервали по прорізах", що дозволяє адаптувати лінії тріангуляції стіни під вертикальні лінії тріангуляції від прорізів, якщо такі задані у властивостях прорізу.

Створення ліній тріангуляції в стінах за допомогою ноду.png

Створення ліній тріангуляції в стінах за допомогою ноду

НАВАНТАЖЕННЯ

 • Розширено можливості діалогового вікна "Сумування навантажень". Тепер він працює не лише з аналітичною, а й із розрахунковою моделлю.
 • Реалізовано можливість передавати навантаження від підколонника у модель ґрунту. У властивостях колони з'явився блок властивостей, що дозволяє призначити аналітичному уявленню підколонника розподілене навантаження на ґрунт Pz, коефіцієнти постелі С1 і С2, горизонтальну жорсткість спирання плити на ґрунт Сх і Сy, умови спирання або граничні умови.
 • Виконано оптимізацію відображення візуальних моделей навантажень. У версії 2022 модель з великою кількістю навантажень обертається, панорамується і зумується в 1,5 рази швидше, ніж у версії 2021. Даний параметр активується у діалоговому вікні Налаштування САПФІР/Візуалізація/Спрощено відображення навантажень.
 • Реалізовано ручний режим прикладання вітру, коли вітрове навантаження автоматично не формується, а для пульсаційного завантаження використовуються статичні навантаження, задані користувачем.
 • Додано візуалізацію вітрового навантаження в архітектурній моделі з можливістю “заморозити” вітер. Дана опція дозволяє вимкнути/включити автоматичну регенерацію вітру при зміні геометрії конструкції.
 • При автоматичному способі прикладання вітру активний/пасивний тиск у просторі, з'явилася можливість збору вітру на бічні стіни (зони A, B, C) із зазначенням аеродинамічного к-ту для кожної зони.
 • Реалізовано збір вітрового навантаження для плоских, двосхилих і односхилих покрівель відповідно до норм СП РК EN 1991-1-4:2005/2017

Автоматичний збір вітру на покрівлю.png

Автоматичний збір вітру на покрівлю

 • Оптимізовано збір вітрового навантаження на стержневі елементи. Тепер враховуються кути нахилу стержня та кути повороту перерізу. Можливість коригування к-ту сприйняття навантаження для кожного елемента.
 • Розроблено інструменти для створення спеціального параметричного навантаження. Дане навантаження передається у ВІЗОР-САПР у вигляді розподілених по площі навантажень на пластинчасті елементи або у вигляді навантажень, розподілених по довжині стержневих елементів, а не навантаженням штамп. Інтенсивність навантаження може бути задана через параметри "Навантаження на площу, тс/м2" для пластинчастих елементів або "Погонне навантаження, тс/м" для стержневих елементів. Навантаження може бути прикладене по нормалі до КЕ. В такому випадку стає доступним ще ряд параметрів для моделювання тиску рідини та газу на стінки резервуару.
 • Значно спрощено процедуру збору навантажень з поверхні або плити та перерозподілу їх на балочну клітину довільної конфігурації. Для розподілу навантажень використовуються плити перекриття або поверхні зі спеціальною новою інтерпретацією “Посередник для навантаження” та навантаження з опцією “Через посередники”. Під час створення розрахункової моделі активується опція “Розподілити навантаження на балки через посередники”, при якій програма автоматично виконує всі подальші дії: перетин, тріангуляцію, призначення опор та розрахунок. За результатами розрахунку САПФІР формує нерівномірно-розподілені лінійні навантаження на балки. Для кожного елемента є можливість коригування к-ту сприйняття навантаження

Збір навантажень із поверхні або плити.png

Збір навантажень із поверхні або плити

 • Для навантаження-штамп додана можливість виконати відсікання контуру по лінії, площині (штрихуванні), контуру інших об'єктів.

АНАЛІТИКА

 • Реалізовано інструмент “Вентканал”, який автоматично вирізає прорізи у стінах і плитах, які перетинає. Прорізи можуть бути створені точно за формою вентканалу або із заданим відступом. Усі прорізи є асоціативними і при зміні розташування вентканалу або його розмірів виконується автоматичне оновлення прорізів.

Створення отворів у несучих елементах каркаса при використанні нового інструменту _вентканал_.png

Створення отворів у несучих елементах каркаса при використанні нового інструменту 'вентканал'

 • Додана можливість виконати створення похилої колони. У властивостях об'єкта вказується кут нахилу і напрямок нахилу колони. Для похилої колони доступний практично повний набір властивостей вертикальної колони: зміна параметрів жорсткості, формування АЖТ, призначення умов спирання та граничних умов, формування точок тріангуляції та ін.
 • Реалізовано автоматичну генерацію стержневих аналогів у системі САПФІР. :
  • лінійних ділянок стіни;
  • прямокутної у плані плити;
  • перемички над прорізом і під ним;
  • пілонів або балок, представлених у розрахунковій моделі пластинчастими КЕ.

У властивостях СА можна вказати кількість ділянок СА, що буде дорівнювати кількості цільових стержнів СА у ВІЗОР-САПР. Також розбивку СА можна вказати через крок апроксимації.

Для створення СА зі стін або плит у властивостях відповідних об'єктів додано опцію.

Генерація СА для стін-пілонів.png

Генерація стержневих аналогів для стін пілонів

В якості дверних та віконних прорізів на додаток до можливості замінити область над прорізом на стержень додана можливість зберегти моделювання області над прорізом пластинчастими елементами та згенерувати перемичку у вигляді СА. Аналогічним чином можна згенерувати СА для підвіконної зони.

Генерація СА для перемичок.png

Генерація стержневих аналогів для перемичок

Для балок прямокутного перерізу з'явилася можливість сформувати СА у вигляді тавра. Програма автоматично розпізнає висоту тавра, а ширину полиць тавра можна задати у властивостях СА.

 • Вдосконалено “Перевірка моделі”:
  • зменшено кількість попереджень, які не є критичними;
  • удосконалено алгоритм пошуку контурів плит, що перетинаються, для випадків, коли плити мають складний контур у плані;
  • на додаток до пошуку об'єктів, що дублюються, доданий пошук об'єктів, чиї аналітичні моделі частково перетинаються між собою, що дозволить уникнути низки помилок у розрахунковій моделі;
  • при перевірці моделі на збіг або перетинання об'єктів додано врахування об'єктів з різних поверхів.

Перевірка моделі у версіях 2021 (ліворуч) і 2022 (праворуч).png

Перевірка моделі у версіях 2021 (ліворуч) і 2022 (праворуч)

 • Розроблені інструменти для створення підпірної стіни та плити змінної товщини. Контур перерізу підпірної стіни задається через діалогове вікно “Параметри перерізу”. Для плити змінної товщини вказуються найменша та найбільша товщини плити. Аналітична модель підпірної стіни та плити змінної товщини представлена у вигляді декількох пластин різної товщини. Кількість пластин задається через параметр "Число розбиття аналітичної моделі" у властивостях плити/стіни. Пластини можуть бути співвісними або зміщені відносно одна одної на жорсткі вставки.
 • Для колон і балок додано можливість задати змінний переріз для всіх стандартних перерізів САПФІР.

Колона змінного перерізу.png

Колона змінного перерізу

Зверніть увагу, що в ЛІРА-САПР змінний переріз може бути лише брус і двотавр, тобто після імпорту змінних перерізів бруса та двотавра вони збережуть свої параметри. В іншому випадку після імпорту стержень розбивається на частини з наростаючою жорсткістю.

Стержень змінного перерізу після імпорту до ЛІРА-САПР.png

Стержень змінного перерізу після імпорту до ЛІРА-САПР

 • Розроблено інструменти для поділу стіни колоною. У властивостях колони з'явився новий параметр "АЖТ колона-стіна", який дозволяє створити абсолютно жорстке тіло (АЖТ) між торцями стін і колоною. АЖТ є асоціативним, тобто при переміщенні однієї зі стін або колони зберігається зв'язок між об'єктами.


Поділ стін колоною та формування АЖТ між ними

 • Реалізовано опціональне відображення сіті КЕ у фізичній моделі. Опція стає доступною після виконання тріангуляції та збереження *.s2l файлу для передачі у ВІЗОР-САПР.
 • В аналітичній моделі реалізовано відображення створених АЖТ (заданих як властивість і сформованих в результаті пошуку перетиннань). АЖТ відображаються у вигляді помаранчевих ліній, що з'єднують між собою вузли, які входять до складу АЖТ.

Відображення розрахункової моделі з АЖТ у версіях 2021 (ліворуч) і 2022 (праворуч).png

Відображення розрахункової моделі з АЖТ у версіях 2021 (ліворуч) і 2022 (праворуч)

 • Додано ряд інструментів, що дозволяють оцінити якість сформованої тріангуляційної сіті: мозаїки якості пластин, площі пластин, мінімальні кути пластин, мінімальні довжини ребер пластин, довжини стержнів та кут повороту стержнів.

Мозаїка якості тріангуляційної сіті.png

Мозаїка якості тріангуляційної сіті

 • Додано команду "Вирівняти" для вирівнювання стін по вертикалі. Існує два режими вирівнювання: по паралелі - тобто після вирівнювання вони будуть паралельні відносно вибраної стіни, але не співвісні; по вертикальній співвісності - тобто після вирівнювання вони будуть паралельні і вертикально співвісні відносно обраної стіни.Вирівнювання
 • Додана можливість виділення однотипних об'єктів горизонтальним батогом. Виділення здійснюється за допомогою команди “Виділити по горизонталі”. Реалізовано виділення наступних об'єктів:
  • Колони;
  • Палі;
  • Стіни;
  • Балки;
  • Плити;
  • Фунд плити;
  • Точкове навантаження;
  • Лінійне навантаження.


Виділення горизонтальним батогом
 • У властівості проекту додані допуски для аналітичних моделей об'єктів:
  • налаштування мінімальної висоти "порожка" дверей для аналітичних моделей стін;
  • коефіцієнт відхилення товщин стін при перетворенні контуру на стіни.
 • Удосконалений інструмент “Сходи”:
  • розширені варіанти спирань для сходів. З'явилася можливість призначити обпирання маршу на сходовий майданчик і плити перекриттів у вигляді об'єднання переміщень по Z, по Х і Y або вибрати користувацьке обпирання;
  • додано автоматичне узгодження місцевих осей сходів при передачі моделі у ВІЗОР-САПР.
 • До діалогу “Прив'язка базової точки” додано вибір розташування аналітичного представлення балки та колони всередині перерізу.

Налаштування прив'язки фізичної та аналітичної моделі у балці.png

Налаштування прив'язки фізичної та аналітичної моделі у балці

 • Удосконалено інструмент “Шахта” для роботи з рівнями поверхів та додатковими рівнями всередині поверху. Створення отворів по контуру шахти відбувається автоматично в усіх плитах, через які проходить шахта.

Оновлений інструмент Шахта з можливістю динамічно створювати проріз у плитах.png

Оновлений інструмент Шахта з можливістю динамічно створювати проріз у плитах

 • Додана нова функціональність для об'єкту “Інше”:
  • у властивостях об'єкту “Інше” можна вибрати функцію “Вентканал” і таким чином виконати автоматичне створення отворів у всіх стінах та плитах, які перетинає цей об'єкт “Інше”;
  • команда “Розсікти по поверхах” розширена також і на “Інше”.
 • Для капітелі та підколонника додана можливість виконати створення сходів тільки в одному напрямку.
 • Реалізовано структурування специфікації металоконструкцій за номінативними типами елементів: колона, балка, фахверк, в'язь, шпренгель, підпорка, розпірка, розкіс, прогін, канат.
 • Для існуючої команди Обрізати реалізована опція Подовжити, яка дозволяє подовжити під вказану лінію всі лінійні об'єкти САПФІР. Команда доступна у 3D видах, на планах поверхів, на фасадах, перерізах, розрізах та на кресленнях.
 • Реалізовано можливість виконати збереження файлу САПФІР разом із усіма файлами, які з ним пов'язані (SLD - модель ґрунту, DXF, DWG, IFC, SAF, XLS і ASP - результати армування) в окрему папку проекту. Аналогічно можна створити архів проекту.

Збереження файлу САПФІР з усіма файлами, що з ним пов'язані_ створення архіву проекту.png

Збереження файлу САПФІР з усіма файлами, що з ним пов'язані; створення архіву проекту

 • У панелі Структура проекту додано можливість керування видимістю об'єкта через відповідну кнопку.

Видимість об'єктів у діалоговому вікні Структура.png

Видимість об'єктів у діалоговому вікні Структура

Робота з видимістю об'єктів.png

Робота з видимістю об'єктів

 • Також, додано відображення назви перерізу та автоматичне сортування елементів - елементи з одним типом і розміром перерізу знаходяться поруч у списку.

Сортування об'єктів по перерізу.PNG

Сортування об'єктів по перерізу

 • У панелі Види відбулися деякі зміни та покращення, а саме:
  • види армування після створення потрапляють у новий розділ КЗ;
  • додано сортування в алфавітному порядку;
  • додано можливість переміщення видів армування по дереву за допомогою відповідних кнопок;
  • додано можливість створення користувацьких розділів; переміщення видів армування по розділах за допомогою “drag`n`drop”;

Створення нового розділу (папки).png

Створення нового розділу (папки)

  • додана можливість зміни імені розділу;
  • автоматичне сортування видів армування за типами КЗ;

Поділ за типами КЗ.png

Поділ за типами КЗ

  • додано можливість збереження позиції камери;

Додавання камери виду.png

Збереження позиції камери виду

  • групове виділення з подальшим переміщенням або видаленням видів.


Діалогове вікно Види
 • Розширено функціональність стартової сторінки:
  • додано контекстне меню для останніх відкритих файлів, що дозволяє відкрити папку в якій лежить вибраний файл або видалити файл зі списку останніх відкритих файлів;
  • додано команду Імпорт, щоб відразу імпортувати файли без необхідності створювати порожній файл *.spf.

КРЕСЛЕННЯ

 • У версії САПФІР 2022 була реалізована можливість помістити на лист креслення довільне зображення, що імпортується з файлів популярних растрових форматів (PNG, JPEG, BMP). Після імпорту рисунка можна змінювати його щільність, розмір, пропорцію сторін.

Додавання растрового зображення на креслення.png

Додавання растрового зображення на креслення

ВІЗОР-САПР

 • Додані нові таблиці введення:

  • таблиці введення завантажень і розрахункових сполучень навантажень для норм СНиП 2.01.07-85*, ЄвроКод, ACI 318-95 (США), BAEL-91 (Франція), IBC-2000 (США), ДБН В.1.2-2:2006 (Україна), СТБ ЕН 1990-2007 (Білорусь), СП 20.13330.2011/2016 (РФ), СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 (Казахстан), ТКП EN 1990-2011*(02250) (Білорусь), EN 1990-2011;
  • таблиця введення з можливістю задання і прямого коригування зусиль у стержнях поточної задачі;
  • таблиця введення для формування мас із статичних завантажень.

Таблиця введення РСН_рус.png

Таблиці введення РСН

Використання таблиць введення робить введення даних більш прозорим і полегшує передачу даних між розрахунковими схемами. Таблиця введення зусиль дозволяє відкоригувати зусилля перед обчисленням їх комбінацій.

 • Реалізовано розрахунок контурів продавлювання у випадку врахування «тіла» колони стержнями великої жорсткості (СВЖ). Властивості стержнів великої жорсткості, на відміну від АЖТ, можна коригувати. Це дозволяє, за потреби, змінити жорсткість, задати навантаження, керувати ступенями свободи СВЖ і т.д. Таким чином з'являється можливість, наприклад, змоделювати зім'яття торців пілону; зменшити концентрації напружень по периметру примикання “плита-колона” при нагріванні, коли плита і стержні великої жорсткості прогріваються спільно.

Врахування тіла колони стержнями великої жорсткості (СВЖ)_ру.png

Врахування «тіла» колони стержнями великої жорсткості (СВЖ)

 • З'явилася можливість обчислювати комбінації завантажень РСН та РСЗ для вибраних скінченних елементів. Перелік КЕ вибирається з попередньо заданого списку елементів. Список елементів може бути сформований для фрагменту схеми, відмічених КЕ, а також заданий вручну. Крім того, розроблений інтерфейс дозволяє керувати і налаштуваннями розрахунку, відключаючи зайві обчислення на конкретному етапі роботи з розрахунковою схемою. Усе це дозволяє значно економити час розрахунку задач.

Результати розрахунку РСН та підбору армування для відмічених елементів розрахункової схеми_рус.png

Результати розрахунку РСН та підбору армування для відмічених елементів розрахункової схеми

 • У розрахунках РСН та РСЗ реалізовано врахування відкинутих та необчислених форм коливань.

 • Реалізовано автозаміну типу скінченного елемента при призначенні жорсткості. При призначенні жорсткостей елементам схеми виконується діагностика відповідності призначуваного типу жорсткості та типів КЕ. При виявленні невідповідності можна виконати автозаміну типу КЕ.

 • Додано команду, яка дозволяє у будь-який момент роботи з розрахунковою схемою блокувати редагування даних, які можуть вплинути на результати МКЕ розрахунку, та опція, що дозволяє виконувати автоблокування редагування даних для МКЕ розрахунку після його завершення.

Увага!

При включеній команді “Заборона редагування даних для МКЕ розрахунку” залишаються доступними для редагування та виконання розрахунку сполучення зусиль РСЗ і РСН, головні та еквівалентні напруження в скінченних елементах (ЛІТЕРА), реакції/навантаження у вузлах (Навантаження на фрагмент) та конструювання за допомогою наявних у ПК ЛІРА-САПР систем (підбір армування, перевірка заданого армування в залізобетонних та сталезалізобетонних елементах, перевірка та підбір поперечних перерізів сталевих елементів, розрахунок елементів з кладки, підбору арматури в армокам'яних конструкціях).

Також після статичного та динамічного розрахунку схеми для виконання конструктивного розрахунку можна виконати коригування жорсткостей. Для режиму Залізобетонні та Армокам'яні конструкції зміни можуть стосуватися лише габаритів перерізу, тобто зміни розмірів перерізу. Для режиму Сталеві конструкції – додавання нового типу перерізу металопрокату, а також зміни номера профілю раніше створеного перерізу.

Заборона редагування даних для МКЕ розрахунку_Рус.png

Заборона редагування даних для МКЕ розрахунку

 • Реалізована автоматична відмітка елементів, що примикають до зазначених вузлів та/або елементів. Повторне виконання команди розширює зону виділення.

 • При відмітці елементів шляхом вказівки висотних позначок та координаційних осей враховуються всі встановлені фільтри у діалоговому вікні «Поліфільтр».

 • Також додані фільтри, що дозволяють відмітити елементи, яким не призначені матеріали (з/б, метал, кладка), тобто у яких відсутні вихідні дані для виконання розрахунків конструювання.

 • У діалоговому вікні «Показати» додано нове налаштування, що дозволяє відобразити на схемі відстань між висотними відмітками.

 • Якщо за допомогою налаштувань у діалоговому вікні «Показати» відключається показ одновузлових елементів, стержнів, пластин, об'ємних елементів та цільових стержнів стержневих аналогів, то автоматично приховуються і вузли, що належать цим елементам.

 • Інформація про вузли та елементи розрахункової схеми оновлена та доповнена інформаційними вкладками, що описують вихідні дані та результати нових реалізованих видів розрахунків.

 • Додано нову опцію візуалізації шкали мозаїк, при включенні якої виводиться кількість об'єктів у відсотковому співвідношенні, що входять до кожного діапазону.

Шкала з відображенням кількості об'єктів включених у діапазон у відсотках_рус.png

Шкала з відображенням кількості об'єктів включених у діапазон у відсотках

 • Реалізовано відображення змін реакції у вузлах у часі при включеній анімації результатів розрахунку “Динаміки у часі”.

 • Реалізовано можливість збереження графіків кінетичної енергії у форматі *.csv

 • Поліпшено завдання простих контурів тріангуляції:

  • додано опцію фіксування координат вказаних курсором при заданні контуру тріангуляції “По координатах”;
  • доопрацьовано режим завершення введення контуру тріангуляції після натискання клавіші Enter;
  • додано налаштування точності при завданні контуру тріангуляції з використанням клавіші Shift для врахування проміжних вузлів.
 • При завданні контурів тріангуляції з отворами при виборі додаткових вузлів автоматично відкидаються вузли, що знаходяться за межами зовнішнього контуру, в області внутрішніх контурів і на самих контурах.

 • Додано можливість збереження відмітки в процесі коригування скінченно-елементної сіті при встановленому прапорці «Тільки для відмічених елементів» у діалоговому вікні “Перетворення сіті пластинчастих КЕ”.

 • Доданий новий інструмент “Обчислити спектр” для виконання перетворення графіків залежності прискорення (швидкості, переміщення) від часу на сейсмограму, велосиграму, акселерограму та графік спектра відповідей. ReSpectrum

 • Для модулів динаміки 27 і 29 при побудові вузлових спектр-відповідей:

  • з'явилася можливість враховувати демпфування осцилятора, відмінне від системного (користувацьке);
  • додано спосіб підсумовування за формами коливань без врахування зсуву фаз;
  • реалізовано розширення майданчика піку спектр-відповіді, а також зниження амплітуди вузькочастотного піку.

Вузловий спектр-відповіді.png

Вузловий спектр-відповіді

 • Додано можливість колірного налаштування напрямків головних осей N1 та N3 для пластинчастих елементів.

 • При моделюванні нелінійних завантажень конструкції для "Крокового методу" розрахунку додано функцію, яка дозволяє формувати набір нелінійних завантажень на основі сформованих сполучень РСН.

 • Додана можливість структурувати нелінійні завантаження за допомогою команд “Перемістити вгору” та “Перемістити вниз”.

 • Також додано функцію множинного редагування вибраних історій або локальних завантажень за допомогою команди "Змінити" для всіх методів розрахунку.

Завдання набору нелінійних завантажень на основі сполучень РСН_рус.png

Завдання набору нелінійних завантажень на основі сполучень РСН

 • Для фізично нелінійних задач із використанням ітераційних елементів реалізовано інструмент для перегляду, дослідження та документування обчислених параметрів напружено-деформованого стану для стандартних, сталевих типів перерізів та пластин. У діалоговому вікні "Стан перерізу" доступні наступні результати розрахунку для обраного в режимі отримання інформації ітераційного елемента:

  • мозаїка нормальних напружень в основному/армуючому матеріалі пластин і стержнів;
  • мозаїка відносних деформацій в основному/армуючому матеріалі пластин і стержнів;
  • мозаїка дотичних напружень ꚍxy в основному матеріалі пластин;
  • мозаїка відносних деформацій ɣxy в основному матеріалі пластин;
  • мозаїка максимального напруження σmax в основному матеріалі пластин;
  • мозаїка відносних деформацій εmax в основному матеріалі пластин.

Діалогове вікно Стан перерізу_Мозаїка напружень в основному і армуючому матеріалі_рус.png

Діалогове вікно «Стан перерізу»: мозаїка напружень в основному і армуючому матеріалі

 • Додано опцію для керування режимом синхронізації перегляду видів розрахунків у рядку стану: завантажень, РСН, РСЗ, форм (складової, періоду форм коливань і втрат стійкості), шару для перегляду обчислених головних і еквівалентних напружень, проміжних кроків у нелінійних задачах, кроків інтеграції в часі. У цьому режимі зміни, що проводяться з графічним відображенням розрахункової схеми в одному вікні, автоматично поширюються на всі відкриті вікна всіх розрахункових схем.

Синхронізація перегляду видів розрахунку (завантажень) у відкритих вікнах задач_рус.png

Синхронізація перегляду видів розрахунку (завантажень) у відкритих вікнах задач

 • Для визначення центру мас за результатами розрахунку в меню “Сумування навантажень” реалізовано новий режим розрахунку як для всієї розрахункової схеми, так і для виділених елементів та вузлів.

Підсумовування ваг мас для динамічних завантажень_рус.png

Підсумовування ваг мас для динамічних завантажень

 • Реалізовано нові режими мозаїк:

  • мозаїки максимальних напружень в армувальному матеріалі і максимальних відносних деформацій арматури за напрямками X1, Y1 для ітераційних пластин;
  • мозаїки призначених на скінченні елементи законів нелінійного деформування для основного, армуючого матеріалів та законів повзучості бетону;
  • мозаїка сумарної площі заданого поздовжнього армування у стержнях;
  • мозаїка коефіцієнтів непружного поглинання енергії Fmu;
  • мозаїка конденсації мас;
  • мозаїка динамічних мас в елементах.
 • Модифіковані та розширені новими командами панелі стрічкового інтерфейсу, а також меню та панелі інструментів класичного інтерфейсу.

 • Додано можливість задавати коментарі до навантажень, дана можливість спростить роботу суміжних виконавців при роботі з однією розрахунковою схемою.

Коментарі до навантажень.png

Коментарі до навантажень

 • Додана можливість створювати та редагувати жорсткі вставки для відмічених КЕ, що входять у конструктивні елементи (КоЕ). Для виконання цієї операції у поточному варіанті конструювання виконується пошук КоЕ, яким належать відмічені КЕ. Для всього ланцюжка КЕ кожного КоЕ розраховується значення жорстких вставок так само, як би ланцюжок КЕ утворював єдиний стержень. При завданні жорсткої вставки по осі X1 зміни застосовуються тільки до першого та останнього КЕ.

Приклад створення жорстких вставок для стержня змінного перерізу.png

Приклад створення жорстких вставок для стержня змінного перерізу.

 • При упаковці елементів, що збігаються, пріоритет збереження віддається тим елементам, до яких прикладено навантаження.

 • При використанні функції розрахунку витрати бетону та арматури додано можливість вибору результату, якщо у стержнів заданий тип армування “симетрія та несиметрія”.

 • У новій версії при копіюванні динамічних завантажень виконується копіювання даних про заповнену таблицю перетворення статичних завантажень на маси, а також налаштування таблиці динамічних завантажень.

 • Для зручності формування списку задач та подальшого коригування налаштувань формування узагальненої задачі в системі “МЕТЕОР” реалізовано можливість додати файл узагальненої задачі *.t8m у поточний список задач.

 • Прискорено виведення обгинальних результатів MIN/MAX/ABS по завантаженнях/РСН/РСЗ.

 • Знаки зусиль для КЕ 55,255,265,295 залежать від порядку нумерації вузлів цих елементів, а самі зусилля обчислюються на підставі різниці переміщень між другим та першим вузлами. У діалоговому вікні “Місцеві осі для КЕ 55,255,265,295” додано команду, яка дозволяє поміняти місцями вузли, що описують ці елементи.

Заміна порядку нумерації вузлів у спеціальних елементах розрахункової схеми_рус.png

Заміна порядку нумерації вузлів у спеціальних елементах розрахункової схеми

Підзадачі vs Блоки розрахунку

До версії 2022 розрахункова схема могла мати єдиний набір жорсткістних характеристик і граничних умов. Проте існують задачі, в яких жорсткості елементів мають відрізнятися залежно від тривалості дії навантажень. Наприклад, при динамічних розрахунках, як правило, потрібно переходити від модуля деформацій до модуля пружності ґрунту, цей підхід також використовується і для матеріалів конструкції. До цих пір можна було змінювати лише жорсткість окремих елементів конструкції для вибраних стадій монтажу за допомогою "Монтажних груп". У версії 2022 введено можливість задавати жорсткості не тільки для стадій монтажу, але і для довільного набору завантажень. Набір завантажень, для якого розрахунковій схемі задані окремі жорсткості, назвемо підзадачею або блоком розрахунку.

У першому релізі версії 2022 додано можливість в рамках однієї моделі використовувати різні набори коефіцієнтів пружної основи C1, C2, C1z, C2z, C1y, C2y та різні набори коефіцієнтів до модуля пружності. Унікальний набір може бути сформований для кожного завантаження розрахункової моделі – статичного, динамічного, кожної стадії монтажу, кожного завантаження нелінійної історії і т. д. Наявність різних наборів впливає на автоматичний поділ на блоки завантажень. Завантаження (статичні та динамічні), які можуть бути розраховані на одній матриці жорсткості, об'єднуються в єдиний блок завантажень. Ще один критерій поділу на блоки — наявність/відсутність заданих переміщень у завантаженнях. Тобто, якщо в одному завантаженні в якомусь вузлі по якомусь напрямку задано переміщення, а в якомусь іншому завантаженні в цьому ж вузлі у цьому ж напрямку переміщення не задано, і в'язь у цьому напрямку не задана, то ці завантаження будуть поділені на окремі блоки розрахунку.

Скінченно-елементний розрахунок задачі, в якій задані підзадачі, виконується наступним чином. МКЕ-процесор виявляє у файлі вихідних даних МКЕ-розрахунку підзадачі. Для кожної підзадачі виконується МКЕ-розрахунок як для окремої задачі, так як формується нова матриця жорсткості. Після розрахунку результати всіх підзадач зливаються у результати вихідної задачі. Отримані таким злиттям результати далі використовуються для всіх можливих розрахунків РСЗ/РСН і конструктивних розрахунків (з/б, метал, цегла).

Увага!

Для моделей з підзадачами діють наступні обмеження:

- для суперелементів задавати підзадачі не допускається. У них як і раніше формується єдина матриця жорсткості;
- стійкість по РСН може бути обчислена тільки у випадку, якщо всі завантаження, що входять до РСН, належать одній підзадачі;
- не допускається використовувати коефіцієнти до модуля пружності для нелінійних КЕ;
- коефіцієнти до модуля пружності не використовуються у розрахунку “Інженерної нелінійності 1”.

З неочевидного:

- у динаміці в часі використовується набір, який заданий для завантажень з динамічними навантаженнями (завантаження передісторії можуть мати свої набори);
- у розрахунку PushOver використовується набір, який заданий для завантаження з інерційними силами;
- у розрахунку повзучості використовується набір, який заданий для останнього завантаження нелінійної історії.

Створення підзадач та прив'язка їх до відповідних завантажень виконується через діалогове вікно “Редактор завантажень”.

За замовчанням підзадачі у файлі моделі не створені, у випадаючому списку "Підзадача" міститься лише один рядок "Основна задача" і вікно працює так само, як працювало вікно "Редактор завантажень" у 2021 версії. При відсутності підзадач усі завантаження відносяться до основної задачі.

Натискання на кнопку [...] відкриває вікно "Підзадачі" (див. Рисунок - Створення наборів властивостей для підзадач). У цьому вікні можна створити довільну кількість підзадач. Основну задачу не можна видалити зі списку підзадач. Після цього можна кожне завантаження включити до певної підзадачі.

Коли завантаження стає активним, активізуються дані підзадачі. Тобто, коли ми перемикаємо активне завантаження, ми бачимо на мозаїках C1, C2 коефіцієнти постелі, що відповідають підзадачі, до якої входить активне завантаження. Аналогічно у вікні "інформація про елемент" перемикання завантаження перемикає і коефіцієнти постелі C1/C2, відповідні задачі (див. Рисунок - Набори коефіцієнтів пружної основи для різних завантажень).

У параметрах таблиць введення "С1С2 Пластини", "С1С2 Стержні" і "С1С2 Спецелементи" з'явився новий параметр "Підзадача", (див. Рисунок - Редагування набору коефіцієнтів пружної основи за допомогою “Таблиці введення”), тобто, таблиці введення також можуть використовуватися для заповнення/редагування коефіцієнтів пружної основи підзадач.

Підзадачі.png

Створення наборів властивостей для підзадач

Набори С1_С2.png

Набори коефіцієнтів пружної основи для різних завантажень

Редагування набору коефіцієнтів пружної основи за допомогою Таблиці введення.png

Редагування набору коефіцієнтів пружної основи за допомогою “Таблиці введення”

Важливо!

При вирішенні задач на задане зміщення вузлів у налаштуваннях розрахунку з'явилася нова опція, яка керує встановленням в'язів за відповідними напрямками дії навантаження в інших завантаженнях.

МКЕ-процесор

 • Додано формування файлу з детальною інформацією про стан матеріалів (основного та армуючого) у перерізах ітераційних фізично нелінійних елементів. Дана можливість доступна для стержнів усіх типів перерізів і пластин.

Приклад дослідження НДС перерізу таврової балки.png

Приклад дослідження НДС перерізу таврової балки

Нагадаємо переваги використання ітераційних КЕ при вирішенні фізично нелінійних задач: ітераційний елемент не прийме на себе зусилля вище за межу несучої здатності; дає можливість врахування гілки розвантаження матеріалу за початковим модулем пружності; при руйнуванні не відбувається фіксації накопичених зусиль, попередніх стадії руйнації; для розрахунку задач динаміки у часі немає “запізнювання”, тобто, проблем відповідності накопичених зусиль та переміщень.
 • Реалізовано нелінійну теплопровідність для стержневих, пластинчастих та об'ємних КЕ. Тепер є можливість створювати закони зміни коефіцієнта теплопровідності, коефіцієнта теплоємності та питомої ваги залежно від температури.

 • У розрахунку на стійкість з'явилася можливість відносити елементи схеми до одного з наступних двох класів: до класу утримуючих і до класу штовхаючих елементів системи. Утримуючі елементи сприяють збереженню стійкості рівноваги системи, тоді як роль штовхаючих елементів негативна, оскільки вони змушують систему до втрати нею стійкості. Коефіцієнт чутливості для утримуючих елементів > 0, а у штовхаючих < 0.

Приклад розрахунку стійкості.png

Приклад розрахунку стійкості, мозаїка коефіцієнтів чутливості

 • При розрахунку на сейсмічний вплив із застосуванням лінійно-спектрального методу реалізовано врахування відкинутих та необчислених форм коливань за методикою, яку використовують у розрахунках споруд АЕС. Відповідне налаштування розрахунку стає доступним при заданні даних у діалоговому вікні “Завдання характеристик для розрахунку на динамічні впливи”.

Врахування відкинутих і необчислених форм коливань.png

Врахування відкинутих і необчислених форм коливань

При використанні відповідного налаштування для сейсмічних завантажень обчислюються додаткові складові з інерційними навантаженнями та навантажувальними ефектами (переміщення, зусилля, вузлові реакції тощо) від відкинутих та необчислених форм коливань. Для однокомпонентного сейсмічного впливу обчислюється одна додаткова складова, для трикомпонентного — три. Виведення результатів організоване так, що додаткові складові матимуть порядковий номер починаючи з n+1, де n - кількість обчислених форм власних коливань. Таким чином, додаткові складові не мають відповідності до номерів форм власних коливань. При обчисленні інерційних сейсмічних навантажень в додаткових складових прийнято припущення, що спектральне прискорення обчислюється на основі частоти форми коливань, що відповідає останній складовій даного сейсмічного завантаження. Інерційні сейсмічні навантаження в додаткових складових обчислюються тільки для лінійних ступенів свободи.
 • Реалізовано можливість спільної роботи компонентів (ступенів свободи) за заданим графіком для КЕ 255, 256. Можна задавати графіки роботи для векторних сум наступних компонентів: (X+Y) і (X+Y+Z). Графік описується трьома значеннями - 1-й модуль пружності (R, т/м), 2-й модуль пружності (R2, т/м), перелом графіка (N, т). Можна задавати будь-який набір графіків для окремих компонентів і комбінацій векторних сум компонентів, але кожна компонента може брати участь лише один раз. Тобто, наприклад, якщо описаний графік роботи окремо для X, то X вже не може брати участь в жодній з комбінацій векторних сум. Результати для КЕ 255, 256 видаються як і раніше – зусилля за відповідними напрямками локальної системи координат Rx,Ry,Rz, Rux,Ruy,Ruz. Наприклад, це необхідно для моделювання сейсмоізоляторів у вигляді гумометалевих опор, які мають круглий поперечний переріз. На рисункe нижче показано, що задані параметри рівного значення окремо по локальних осях Х1 і Y1 призведуть до контрольованого досягнення переміщень і граничних зусиль тільки в напрямку цих осей, а вплив під будь-яким іншим кутом дасть їх векторну суму, де контрольовані параметри переміщень будуть більшими, ніж потрібно для круглого сейсмоізолятора. Тому тепер, задавши параметри для векторної суми компонентів (X+Y), ми отримаємо контрольовані величини параметрів для впливу під будь-яким кутом у плані.

Уточнення роботи сейсмоізолятора у просторовій постановці.png

Уточнення роботи сейсмоізолятора у просторовій постановці

 • Вирішено проблему з розрахунком на пульсацію вітру (модуль динаміки №21), коли форми, що мають частоту менше граничної, не збігалися з напрямком статичного вітру і відповідно обчислені інерційні сили виходили близькими до нуля. Розроблено формулу для обчислення модальних мас у розрахунку пульсаційної складової, на підставі якої обчислюються модальні маси для всіх форм у цьому розрахунку. У діалозі «Параметри розрахунку на вітровий вплив з урахуванням пульсації» додано параметр «Мінімальна сума модальних мас форм, що мають частоту меншу за граничну, для розрахунку за варіантом (в) п. 6.7 СНиП 2.01.07-85» у відсотках.

Мінімальна сума модальних мас форм, що мають частоту менше граничної для розрахунку на пульсацію.png

Мінімальна сума модальних мас форм, що мають частоту менше граничної для розрахунку на пульсацію

Тепер якщо сума модальних мас форм коливань, що мають частоту менше граничної, менше заданого значення суми модальних мас у % або таких частот взагалі немає, то розрахунок йде за варіантом (а) п. 6.7 СНиП 2.01.07-85, інакше за варіантом (в) цього ж пункту.

У таблиці періодів коливань розрахунку пульсацію виводяться модальні маси форм коливань, так само як це робиться для однокомпонентного сейсмічного впливу.

Приклад розрахунку на пульсацію вітру (модуль динаміки №21).png

Приклад розрахунку на пульсацію вітру (модуль динаміки №21)

 • До бібліотеки КЕ додані нові скінченні елементи-аналоги існуючих КЕ 56 та КЕ 62 – це одновузловий демпфер із шістьма ступенями свободи КЕ 66 та двовузловий демпфер КЕ 65. В описі “жорсткості” нових КЕ можна задати коефіцієнти в'язкого демпфування по шести напрямках, для лінійних напрямків одиниці вимірювання т/(м/с), для кутових (т*м)/(рад/с).

Нові КЕ можуть використовуватися для опису зовнішніх демпфуючих пристроїв, що реагують на швидкість переміщення вузла за напрямами ступенів свободи в загальній системі координат. Передбачається, що реалізується в'язке демпфування, тобто, сила опору руху пропорційна відповідній компоненті швидкості. Коефіцієнти в'язкого демпфування задаються для кожного вузлового зміщення (повороту) незалежно і не впливають один на одного.

Важливо!

Нові КЕ можуть використовуватися для динамічних розрахунків лише у розрахунках прямого інтегрування рівнянь руху, тобто, у системі “Динаміка у часі”. Інші режими розрахунку ніяк не реагують на його присутність у розрахунковій схемі.

Завдання характеристик демпфера.png

Завдання характеристик демпфера

 • Реалізовано можливість для кожного динамічного завантаження задавати список КЕ, у вузли яких збиратимуться маси. Дана можливість спростить підготовку розрахункових схем, коли виникала необхідність для збору мас створювати дублюючі завантаження, в яких, наприклад, виключалися навантаження для стилобатної частини будівлі. Або коли в рамках однієї моделі виконується розрахунок окремих секцій будівель на загальному фундаменті, і доводилося розділяти маси для отримання коректного розрахунку інерційних навантажень та контролю набору модальних мас по окремих секціях.

Приклад формування списку елементів для збору мас.png

Приклад формування списку елементів для збору мас

 • Додана можливість для кожного елемента схеми використовувати унікальний підвищуючий коефіцієнт fvk, для кожного сейсмічного модуля. Дана можливість дозволяє виконати коригування отриманих зусиль від сейсмики, наприклад, для випадків, коли будівля класифікована як нерегулярна по висоті через різке збільшення маси або зменшення жорсткостей вертикальних несучих конструкцій в одному або декількох поверхах порівняно з іншими суміжними поверхами. За умовчнням коефіцієнт fvk для всіх елементів розрахункової схеми дорівнює одиниці. Для контролю та документування вихідних даних доступна відповідна мозаїка.

 • При виконанні розрахунку з контролем параметрів реалізовано врахування користувацьких критеріїв зупинки розрахунку. Є можливість задати наступні критерії:

  • максимальне допустиме переміщення по заданих напрямках;
  • геометрична змінність по заданих напрямках;
  • втрата стійкості по заданих напрямках.
Якщо в процесі розрахунку спрацьовує якийсь із заданих критеріїв, то розрахунок припиняється. Усі результати розрахунку, які обчислені на момент досягнення одного із вказаних критеріїв доступні для аналізу.


Критерії зупинки розрахунку
 • При розрахунку з використанням геометричної нелінійності для стержневих елементів підключено повну геометричну матрицю жорсткості. Дана можливість дозволить виконувати оцінку згинально-крутильної форми втрати стійкості і знаходити її внесок у коефіцієнт запасу.

 • Для всіх доступних нелінійних законів деформування основного та армуючого матеріалів додано можливість використовувати коефіцієнт “K” для коригування значень граничних величин напружень.

 • Реорганізовано лінійний та нелінійні розрахунки, а також формування файлів результатів у зв'язку з появою “Підзадач” та “Блоків розрахунку”.

 • Відкориговано розрахунок динаміки у часі на дію сейсмограми. Тепер враховуються швидкості та прискорення у вузлах, де задана сейсмограма.

 • Відкориговано врахування зсуву в матриці мас стержня.

 • Додані нові закони деформування для бетону: 19-й поліноміальний закон деформування бетону та 22-й нелінійний закон деформування бетону по параболі.

Для опису 19-го закону у таблиці "Параметри закону нелінійного деформування" задаються значення для наступних параметрів:

  • початковий модуль пружності при стиску Ecm(−);
  • початковий модуль пружності при розтягу Ectm(+);
  • максимальне значення міцності бетону на осьовий розтяг fcm(−);
  • максимальне значення міцності бетону на стиск fctm(+);
  • гранична відносна деформація бетону при стиску εcu(−), εcu2;
  • відносна деформація виходу на максимальне напруження бетону при стиску εc(−), εc2;
  • гранична відносна деформація бетону при розтягу εctu(+);
  • відносна деформація виходу на максимальне напруження бетону при розтягу εct(+).

Для опису 22-го закону у таблиці "Параметри закону нелінійного деформування" задаються значення для наступних параметрів:

  • початковий модуль пружності при стиску Ec(−), Eck (Ecd);
  • початковий модуль пружності при розтягу Ect(+), Ectk (Ectd);
  • максимальне значення міцності бетону на осьовий розтяг fc(−), fck (fcd);
  • максимальне значення міцності бетону на стиск fct(+), fctk (fctd);
  • гранична відносна деформація бетону при стиску εcu(−), εcu2;
  • відносна деформація виходу на максимальне напруження бетону при стиску εc(−), εc2;
  • гранична відносна деформація бетону при розтягу εctu(+);
  • відносна деформація виходу на максимальне напруження бетону при розтягу εct(+);
  • ступінь полінома n.

ҐРУНТ

 • У новій версії реалізовано визначення деформацій основ за рахунок консолідації та повзучості ґрунту. Дана можливість доступна при використанні норм СП РК 5.01-102-2013, ДБН В.2.1-10:2009 і СП 22.13330.2011/2016. Запропонована методика розрахунку осідання консолідації та повзучості буде корисна при вирішенні задач визначення осідання основ з водонасичених ґрунтів у часі, де повні деформації основи визначаються сумою миттєвої осідання основи, осідання спричиненої консолідацією та осідання спричиненої повзучістю (вторинна консолідація).

Діалог Параметри розрахунку в системі ҐРУНТ.png

Параметри розрахунку в системі “ҐРУНТ” (версія 2022)

Необхідні дані для виконання розрахунку зібрані на спеціалізованих вкладках діалогу "Характеристики ґрунту". Розрахунок консолідації можна виконувати без врахування вторинної консолідації, це необхідно для оцінки вкладу відповідної складової та контролю обчислених значень.

Діалог Характеристики ґрунтів системи ҐРУНТ (версія 2022).png

Діалог Характеристики ґрунтів системи ҐРУНТ (версія 2022)

Діалог Характеристики ґрунтів закладка Консолідація.png

Дsалог “Характеристики ґрунтів” закладка “Консолідація”

Діалог Характеристики ґрунтів закладка Повзучість.png

Діалог “Характеристики ґрунтів” закладка “Повзучість”

Результати розрахунку консолідації для вибраного періоду.png

Результати розрахунку консолідації для вибраного періоду

Реалізована методика розрахунку може використовуватися для врахування податливості пружної основи для системи “ґрунт – основа – надземна споруда”. Подібні моделі необхідні для виконання серії розрахунків та отримання узагальненої моделі в системі МЕТЕОР для врахування варіації пружної основи на всіх етапах навантаження та з урахуванням мінливості властивостей ґрунту протягом усього терміну експлуатації будівлі/споруди.

Налаштування параметрів моделі ґрунту.png

Налаштування параметрів моделі ґрунту

 • Додано можливість розрахунку додаткової складової осідання для будь-якого проміжку часу t за рахунок консолідації ґрунту. Розрахунок виконується за формулами 7.5-7.7 пункт 7.2.2.1 НТП РК 07-01.4-2012.

 • Додано можливість розрахунку додаткової складової осідання від повзучості. Розрахунок виконується за формулою 7.16 пункт 7.2.3.5 НТП РК 07-01.4-2012.

 • Додано можливість виведення кожної зі складових осідання пальових фундаментів (Sef - осідання умовного фундаменту, ΔSp - додаткове осідання за рахунок продавлювання паль на рівні підошви умовного фундаменту, ΔSc - додаткове осідання за рахунок продавлювання свай на рівні підошви умовного фундаменту - Ss. Відповідну інформацію про вклад кожної складової осідання можна побачити при виведенні результатів розрахунку в будь-якій точці моделі в межах контурів навантажень. Дана реалізація також підтримується на рівні графічного представлення ізополів, при побудові яких можна включати/відключати відображення кожної складової осідання, при цьому ізополя та шкала результатів будуть перебудовуватись під вибраний набір.

Ізополя осідання моделі умовного фундаменту.png

Ізополя осідання моделі умовного фундаменту в системі ҐРУНТ

 • Додано можливість виведення несучої здатності паль з урахуванням коефіцієнтів умов роботи. Відповідний діалог активується перед виведенням мозаїки N/Fd (відношення діючого навантаження на палю до несучої здатності).

Вибір коефіцієнта надійності по ґрунту при побудові мозаїки несучої здатності паль.png

Вибір коефіцієнта надійності по ґрунту при побудові мозаїки несучої здатності паль

 • Реалізовано розрахунок паль-стійок. осідання визначається як для висячих паль з розширенням. Несуча здатність по ґрунту обчислюється як більша з двох несучих спроможностей: Fdb – несуча спроможність скальної основи під нижнім кінцем палі, Fds – несуча спроможність палі з урахуванням тільки опору скельних ґрунтів на її бічній поверхні. Якщо Fdb > Fds, то вся жорсткість палі буде прикладена в її основі, якщо ж Fds > Fdb, то жорсткість буде прикладена тільки по довжині палі, аналогічно висячій палі (пропорційно вкладу fi вантажної площі КЕ57 в Fd). Для вказівки скельних ґрунтів необхідно в таблицю характеристик ґрунтів ввести додаткові дані: Rc – розрахункове значення межі міцності на одновісний стиск скельного ґрунту у водонасиченому стані, Ks – коефіцієнт, що враховує зниження міцності через тріщинуватість скельних ґрунтів (див. таблицю 7.1 в СП 24.13330). Якщо довжина палі або її нижній кінець стикається зі скальним ґрунтом, то розрахунок перемикається на гілку розрахунку палі в скельному ґрунті. Якщо під скальним ґрунтом знаходиться нескальний або паля прорізає скельний ґрунт, то під час розрахунку у вікно «Помилки та попередження» виводиться попередження «[ ! ] Скельна основа має слабкі прошарки! Несучу спроможність палі-стійки Fd слід приймати за результатами випробувань статичним навантаженням».

Розрахунок палі-стійки.png

Розрахунок палі-стійки

 • У новій версії розширено можливості обмеження та контролю мінімальної глибини стискуваної товщі ґрунту - Нс. Мінімальна глибина стискуваної товщі може бути задана в абсолютній величині під навантаженням, а також за допомогою нової опції шляхом вказівки нижньої абсолютної позначки моделі ґрунту, до межі якої виконуватиметься врахування Нс, min.

Діалог Параметри розрахунку в системі ҐРУНТ налаштування мінімальної глибини стискуваної товщі ґрунту.png

Діалог “Параметри розрахунку” в системі “ҐРУНТ”, налаштування мінімальної глибини стискуваної товщі ґрунту

Раніше величина Нс використовувалася для визначення осідання для всіх навантажень заданих у моделі незалежно від фактичної ширини кожного фундаменту (як правило, ця величина визначалася для максимальної ширини всіх фундаментів схеми). Тепер мінімальна глибина стискуваної товщі може бути призначена не тільки на всю модель цілком, але також може бути врахована індивідуально для кожного з навантажень. У властивостях навантажень з'явилася відповідна властивість для управління Нс.

Діалог Навантаження налаштування властивостей.png

Діалог “Навантаження”, налаштування властивостей

 • У новій версії додано пошук Нс з урахуванням слабких ґрунтів. У параметрах розрахунку додано відповідну опцію, яка активує поле для введення величини модуля деформацій для слабкого ґрунту. За замовчанням запропоновані значення відповідають вибраним нормативам. У разі використання автоматичного пошуку слабкого ґрунту алгоритм працює наступним чином:

 1. Виконується розрахунок Нс із заданим коефіцієнтом глибини стискуваної товщі - λ
 2. Якщо обчислена Нс<Нс,min, тоді Нс=Нс,min
 3. Якщо стискувана товща ґрунту закінчується в слабких ґрунтах:
 1. виконується розрахунок Нс із коефіцієнтом глибини стискуваної товщі рівним 0,1(0,2) залежно від вимоги вибраних норм;
 2. виконується визначення Нс, яка обмежується низом слабкого ґрунту;
 3. із розрахунків (а) і (b) вибирається менше значення Нс.

Якщо Нс з розрахунку п. 3(а) менше, ніж величина з п.3(b), і при цьому величина Нс з п. 3(а) більша, ніж Нс з п.2, тоді підсумкова величина Нс приймається рівною Нс з п.3(а). Інакше Нс прирівнюється до п.3(b)

Алгоритм визначення глибини стискуваної товщі за наявності слабких ґрунтів.png

Алгоритм визначення глибини стискуваної товщі за наявності слабких ґрунтів

 • При обчисленні жорсткості паль як умовного фундаменту по методу 1 в усередненому модулі деформацій, C1 і С2 враховується Sp - осідання від продавлювання ґрунту палею. Якщо умовний пальовий фундамент моделюється в системі ҐРУНТ, і стовбур палі не змодельований ланцюжком стержневих КЕ, то враховується як Sp, так і Sc – стиск стовбура паль. У випадку, коли пальовий фундамент змодельований ланцюжком стержнів, стиск стовбура палі Sс автоматично враховується МКЕ розрахунком.

 • У розрахунку паль (КЕ 57) в системі ҐРУНТ як умовного фундаменту власна вага тіла паль обнулюється.

 • При обчисленні Sp (осідання від продавлювання ґрунту палею) додано перевірку умови E1≤E2 для модулів деформації ґрунту по довжині палі (E1) і під нею (E2).

 • При розрахунку одиночної палі як умовного фундаменту крок паль Acp = 3*D для круглої палі та Acp=3*(B+H)/2 для прямокутної. Радіус умовного фундаменту Rусл = Acp/2.

 • Додано можливість розрахунку горизонтальної жорсткості Rx і Ry КЕ 57 для випадку розподілу опору ґрунту по довжині палі "за результатами польових випробувань". Горизонтальна жорсткість палі може бути отримана по моделі ґрунту. Відповідне налаштування додано до переліку властивостей груп пальового поля – "обчислення горизонтальної жорсткості палі".

 • Для контролю кількості паль, заданих у моделі, у діалоговому вікні “Групи пальового поля” додано відповідну інформацію.

Діалог Групи пальового поля.png

Діалог “Групи пальового поля”

 • Для норм ДБН В.2.1-10:2009 додано можливість розрахунку осідання для специфічних ґрунтів: просадних, засолених, набухаючих, насипних та органічних ґрунтів.

 • Додано переклад одиниць вимірювання для завдання тиску (P) у властивостях специфічних ґрунтів, для випадків, коли використовуються налаштування, відмінні від умовчання (т/м2).
 • У вікні “Довільний розріз” системи “ҐРУНТ”, котлован відображається лише для навантажень, у яких встановлена ознака “Обчислювати напруження від вийнятого ґрунту”.
 • Вікно управління системою координат за замовчанням відключено.
 • В системі “ҐРУНТ” додано опцію ввімкнення/вимкнення відображення паль і номерів груп пальового поля.
 • Для системи “ҐРУНТ” виконано адаптацію елементів користувацького інтерфейсу для роботи з моніторами високої роздільної здатності UHD і 4К.

Розрахунок залізобетонних конструкцій

 • Для пластинчастих елементів розроблено новий алгоритм перевірки рівноваги та обчислення напружень і деформацій у довільних точках перерізу. Для методики Вуд-Армера (Wood–Armer method) на базі цього алгоритму реалізовано новий варіант підбору та перевірки арматури для 1-го та 2-го граничних станів. Цей метод дозволяє прискорити підбір арматури і отримати у площині пластини більш плавний розподіл арматури. Новий алгоритм підключено до розрахунку за нормами СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, EN 1992-1-1:2004, ДБН В.2.6-98:2009, ТКП EN 1992-1-1:2009, ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010, СП 63.13330.2018.

 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, EN 1992-1-1:2004, ДБН В.2.6-98:2009, ТКП EN 1992-1-1:2009, СП 63.13330.2018 розширено перелік перерізів для яких реалізовано визначення коефіцієнта запасу для заданого армування. З'явилася можливість визначати КЗ для хрестових, кутових та несиметричних таврових перерізів.

 • Для норм ДБН В.2.6-98:2009 додано можливість розрахунку сталезалізобетонних перерізів.

 • Для норм ДБН В.2.6-98:2009 додано можливість розрахунку вогнестійкості залізобетонних перерізів відповідно до ДСТУ Н Б EN 1992-1-2:2012.

 • Для норм ДБН В.2.6-98:2009 додано можливість використовувати характеристичні (нормативні) значення міцності бетону та арматури при розрахунку на особливі та сейсмічні впливи (група зусиль) D1 і С1).

 • Реалізовано новий режим розрахунку «Додаткове армування». Для елементів, в яких призначені ЗБ матеріали і задані набори ТЗА, цей режим дозволяє отримати величину і положення площі арматури, якої не вистачає, необхідної для забезпечення несучої здатності перерізу. Положення майданчиків додаткового армування синхронізовано із положенням майданчиків основного розрахунку.

Для зручності користувача передбачено два режими обчислень додаткового армування:

“ТАК” – дозволяє отримати площі додаткового армування тільки в тих елементах, в яких заданої площі арматури недостатньо для забезпечення несучої здатності перерізу;

“ТАК/КЗ” – дозволяє отримати недостатню площу в тих елементах, в яких її недостатньо, і отримати узагальнений коефіцієнт запасу для елементів, в яких несуча здатність забезпечена.

Вибір режиму розрахунку у налаштуваннях варіанта конструювання.png

Вибір режиму обчислень додаткового армування у налаштуваннях варіанта конструювання

На розрахунковій схемі результати підбору додаткового армування видаються у вигляді мозаїк. Для режиму “ТАК/КЗ” на розрахунковій схемі величина КЗ показується стандартним способом. Елементи, в яких потрібне додаткове армування, фарбуються кольором діапазону КЗ < 1.

У текстовому вигляді результати підбору додаткового армування видаються в одній таблиці. Результатом розрахунку додаткового армування може бути або недостатня площа арматури, або коефіцієнт запасу, або код помилки.

 • Для норм ДБН В.2.6-98:2009 реалізовано обчислення коефіцієнту FS згідно МТ-Т.0.03.326-13 «Методика розрахункового аналізу сейсмостійкості елементів діючих AEC у рамках методу граничної сейсмостійкості». Сейсмічна складова для його обчислення формується при обчисленні РСН або задається додатково у локальному режимі (ЛАРМ-САПР). У ЛАРМ-САПР є можливість переглянути протокол розрахунку.

 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, EN 1992-1-1:2004, ТКП EN 1992-1-1:2009 і СП 63.13330.2018 у пластинчастих елементах додано перевірку заданого армування на дію перерізуючих сил.

Приклад перевірки пластинчастих КЕ на дію перерізуючих сил.png

Приклад перевірки пластинчастих КЕ на дію перерізуючих сил

 • Для норм СП 63.13330.2018 в додатку AvAnGArD для всіх заданих або експортованих з локального режиму комбінацій нормативних зусиль видаються епюри напруження та деформацій. У разі утворення тріщин показується їх глибина.

 • Для СП 63.13330.2018 додано можливість враховувати рекомендації пункту 6.1.23.

 • Додано можливість формувати типи заданого армування поперечної арматури для пластинчастих елементів і в режимі конструювання виконувати відповідні перевірки на дію перерізуючих сил.

Завдання поперечної арматури для пластин.png

Завдання поперечної арматури для пластин

 • Додано можливість автоматичного створення ТЗА поперечної арматури пластин на основі мозаїки підібраного армування та налаштувань шкали для видачі результатів.

 • При заданні ТЗА для пластинчастих елементів додано можливість використовувати прив'язку армування, призначену в матеріалах конструювання, при цьому як вихідні дані задається лише інтенсивність армування.

Створення ТЗА для пластинчастих елементів.png

Створення ТЗА для пластинчастих елементів

 • Для пластинчастих елементів при завданні ТЗА з'явилася можливість установити арматуру симетрично. Можливі 7 варіантів симетрії; повна симетрія, симетрія по гранях та шарах.

 • У задачах “Динаміки у часі” додано можливість розрахунку на продавлювання.

 • При формуванні розрахункових сполучень (РСН) для продавлювання виключені сполучення для 2-го ПС.

Проектування металевих конструкцій

 • Реалізовано розрахунок алюмінієвих конструкцій відповідно до вимог СП 128.13330.2016 (основні суцільні типи перерізів: двотавр, зварний двотавр, куточок, швелер, тавр, прямокутний трубчастий переріз і несиметричний двотавр. Розрахунок враховує стиснене кручення (без врахування чистого кручення). Для того щоб охопити все різноманіття можливих форм перерізів, пропонованих заводами, додано можливість підключати користувацькі типи перерізів до сортаментів профілів і використовувати такі сортаменти у конструктивному розрахунку перерізів/елементів.

Розрахунок геометричних характеристик перерізу.png

Розрахунок геометричних характеристик перерізу

Користувацький алюмінієвий профіль.png

Користувацький алюмінієвий профіль

Створення користувацького сортаменту профілів.png

Створення користувацького сортаменту профілів

У розрахунку стержневих елементів алюмінієвих конструкцій виділено наступні види напруженого стану: фермовий (поздовжнє зусилля N), балка (згинальні моменти My, Mz, перерізуючі сили Qz і Qy, бімомент Mw), колона (подовжнє зусилля N, згинальні моменти My, Mz, перерізуючі сили Qz, Qy і бімомент Mw), універсальний (елементи розраховуються за всіма розрахунковими процедурами і в підсумковий відсоток використання вибирається найнесприятливіший результат).

Важливо!

Вибраний тип сортаменту визначає, які дані будуть використовуватися у перевірці/підборі перерізів. Наприклад, якщо довільний переріз віднесено до роботи двотавра, тоді в розрахунку на стійкість використовуватиметься коефіцієнт впливу форми перерізу η, відповідний схемі перерізу та ексцентриситету, представленому в таблиці Е.3.

Локальні посилення вільних звисів, різні види потовщень у перевірці місцевої стійкості в новій версії не враховуються.

У зв'язку з реалізацією нового нормативу інтерфейс користувача зазнав змін:
 • У бібліотеці жорсткостей додано нову вкладку доступних типів алюмінієвих перерізів.

База алюмінієвих перерізів.png

База алюмінієвих перерізів

 • У діалоговому вікні "Жорсткості та матеріали" вкладка "Сталь" отримала більш широку назву "Метал".

 • Дані сортаментів сталей та сплавів розширені інформацією про модуль пружності, зсуву та щільності. У разі, коли ця інформація не задана, приймаються значення цих величин за замовчанням.

Опис жорсткості металевого перерізу.png

Опис жорсткості металевого перерізу

 • Вибір файлів сортаментів здійснюється по розширенню *steels.srt і *.aluminum.srt, а також за внутрішньою ознакою, встановленою у сортаменті.

 • Набір "Додаткових характеристик" залежить від вибраного поточного типу профілю (сталь або алюміній) і розширений вибором температурного режиму, в якому можлива експлуатація конструкції (-70…-40, -40…+50,+50…+100), і новим переліком допустимих гнучкостей.

Додаткові характеристики для розрахунку алюмінієвих конструкцій.png

Додаткові характеристики для розрахунку алюмінієвих конструкцій

 • Так як в СП 128.13330.2016 немає рекомендацій щодо розрахунку на прогресуюче обвалення і розрахунку конструкції на прогини, ці розрахунки успадковуються з реалізованого раніше розрахунку по СП 16.13330.2017.

 • У новій версії додано можливість виключати опорні перерізи з перевірки на стійкість, тобто, використовувати у розрахунку M1 - найбільший згинальний момент у межах середньої третини довжини стержня, який приймається рівним не менше 0,5Mmax.

Важливо!

У разі використання конструктивних елементів вибір відповідного значення здійснюється у межах середньої третини сумарної довжини всіх КЕ.

Розрахунок стійкості.png

Розрахунок стійкості сталевих конструкцій

 • Додано можливість управління розрахунком СТК у налаштуваннях “Варіантів конструювання” і діалоговому вікні “Розрахунки з контролем параметрів”, що дозволяє включати або відключати виконання перевірки та/або підбору перерізів в окремих варіантах конструювання з урахуванням заданих параметрів розрахунку, а також зберігати задані параметри для наступних розрахунків.

 • Додано обробку розрахункових ситуацій, коли сейсмічний вплив у розрахунковій моделі задано квазістатичною складовою. Раніше для таких комбінацій навантажень у розрахунок сталевих конструкцій передавалась ознака, що навантаження статичні.

ReSpectrum

Програмний модуль ReSpectrum призначений для побудови спектрів відповіді одномасового осцилятора від динамічних впливів, заданих за допомогою акселерограм, сейсмограм, велосиграм та трикомпонентних акселерограм, а також для взаємного перетворення цих впливів (акселерограма → сейсмограма, акселерограма → велосиграма, сейсмограма → акселерограма, сейсмограма → велосиграма, велосиграма → сейсмограма, велосиграма → акселерограма).

Новий додаток ReSpectrum.png

Новий додаток ReSpectrum

Вхідні дані: файл із записом впливу (формат файлу – одне число в рядку з точкою як роздільник дробової частини), тривалість, крок дискретизації, масштабний множник, тип впливу – сейсмограма, велосиграма, акселерограма, трикомпонентна акселерограма. Додаткові дані для спектру відповіді – діапазон частот, крок по частоті, коефіцієнт демпфування.

При завантаженні дії відображається його графік і виконується перевірка на збалансованість. Якщо записано незбалансований вплив, виводяться характеристики розбалансування (залишкові компоненти при перетвореннях) і з'являється прапорець “Збалансувати”. Балансування виконується за допомогою поліноміальної функції, яка враховує залишкові компоненти перетворень.

У додатку реалізовано розширення майданчика піку спектра відповіді, а також зниження амплітуди вузькочастотного піку.

Для кожного піку спектра відповіді виконується розширення майданчика на довжину майданчика, що дорівнює 0,3 від частоти піку. Лінії, що утворюють пік, паралельно переносяться на значення майданчика. У поєднанні з розширенням піку спектру відгуку допустимо зменшення амплітуди вузькочастотного піку на 15%. Це зниження повинно застосовуватися тільки до вузьких частотних піків неуширеного спектра відповіді з відношенням ширини смуги до центральної частоти 𝐵 менше 0,30:

𝐵=∆𝑓0.8/𝑓𝑐 < 0.30

где

∆𝑓0.8 – загальний діапазон частот за спектральними амплітудами, які перевищують 80% пікової спектральної амплітуди;

𝑓𝑐 – центральна частота для частот, що перевищують 80% пікової амплітуди.

Отримані результати перетворень можна зберегти або у вигляді картинки (у форматі png-файлу), або у форматі txt-файлу для подальшого використання в розрахунках ПК ЛІРА-САПР, а також у форматі csv-файлу (таблиці Excel).

Виклик додатка доступний з середовища ВІЗОР-САПР при використанні відповідної команди "Обчислити спектр", розташованої на вкладці "Розрахунок" панелі інструментів "Динаміка".

Виклик додатка для побудови відповідь спектру.png

Виклик додатка для побудови відповідь спектру

Стержневі аналоги

 • Додано нові доступні для розпізнавання форми перерізу при автоматизованому створенні стержневих аналогів: швелер і короб. Сформовані таким способом СА можуть використовуватися для залізобетонних стін, для яких виконується перехід від моделі, складеної пластинчастими елементами, до стержневої аналогії з подальшим підбором/перевіркою відповідно до обраних норм проектування.

Конструктор перерізів універсальний

 • Додано можливість імпорту перерізу балки з “САПФІР-ЗБК” до «Конструктора перерізів». При цьому в таблицю зусиль автоматично заносяться зусилля у вибраному перерізі за всіма завантаженнями, для яких виконано розрахунок і за всіма розрахунковими сполученнями навантажень.

 • Для арматурних включень додано можливість у розрахунку задавати величину попереднього напруження, яка братиме участь у визначенні НДС досліджуваного перерізу.

Приклад розрахунку попередньо напруженої балки.png

Приклад розрахунку попередньо напруженої балки

 • Для суцільних, смугових елементів і арматурних включень додано можливість у розрахунку задавати величину попередньої деформації.

 • У діалозі "Налаштування візуалізації" додано опції, що дозволяють відобразити у графічному вигляді ідентифікатори матеріалів, призначених елементам, та налаштувати розмір шрифту цих підписів, а також налаштування масштабу та товщини ліній для відображення результатів у смугових елементах.

Редагований сортамент сталевого прокату

 • Виконано адаптацію елементів користувацького інтерфейсу для роботи з моніторами високої роздільної здатності UHD і 4К.
 • Додана можливість створювати сортаменти алюмінієвих сплавів та профілів, а також з будь-яких інших матеріалів.

 • Додано можливість підвантажувати в сортаменти профілів типи перерізів користувача, створені з використанням “Конструктора перерізів”. Дана можливість може бути використана для зручного зберігання та підключення таких перерізів у МКЕ-розрахунок (використання жорсткістних характеристик), а також у конструктивному розрахунку алюмінієвих конструкцій.

Нові сортаменти профілів.png

Нові сортаменти профілів створені за допомогою конструктора перерізів

 • Додані нові сортаменти алюмінієвих сплавів:
  • алюмінієві сплави, безшовні труби (DT), стандарт EN 754 (EN 1999-1-1:2007);
  • алюмінієві сплави, пресовані профілі (EP), стандарт EN 755 (EN 1999-1-1:2007);
  • алюмінієві сплави, пресовані замкнені профілі (EP/H), стандарт EN 755 (EN 1999-1-1:2007);
  • алюмінієвий сплав, пресований відкритий профіль (EP/О), стандарт EN 755 (EN 1999-1-1:2007);
  • алюмінієві сплави, пресовані прутки та бруски (ER/B), стандарт EN 755 (EN 1999-1-1:2007);
  • алюмінієві сплави, пресовані труби (ET), стандарт EN 755 (EN 1999-1-1:2007);
  • алюмінієві сплави, листи, смуги і пластини, стандарт EN 485 (EN 1999-1-1:2007);
  • алюмінієві сплави, пресовані профилі, стандарт ГОСТ Р 56282-2014 (СП 128.13330.2016);
  • алюмінієві сплави, плити, стандарт ГОСТ 17232-99 (СП 128.13330.2016);
  • алюмінієві сплави, листи, стандарт ГОСТ 21631-76 (СП 128.13330.2016).
 • Додано демонстративні сортаменти алюмінієвих профілів

Увага!

Сортаменти профілів і сплавів можуть бути розширені за індивідуальними запитами у групу супроводу.

Книга звітів і довідкова система

 • Таблиці вихідних даних та результатів розрахунку розширено новими вихідними даними та новими результатами розрахунку;

 • У стандартних таблицях додано новий фільтр для формування екстремальних значень результатів, наприклад, зусиль (за перерізами) та/або на кінцях конструктивних елементів (у першому та останньому розрахункових перерізах). Також таблиця буде корисною для формування екстремальних значень для всього набору розрахункових перерізів елементів (пластин, об'ємних КЕ та ін.)

По суті, це таблична оцифровка вибірки за результатами розрахунку min/max/abs, представлених раніше тільки в графічному виді.

Даний фільтр доступний для всього переліку таблиць результатів, у тому числі і для конструюючих систем.

Таблиця екстремальних зусиль для вибраних елементів схеми.png

Таблиця екстремальних зусиль по завантаженнях для вибраних елементів схеми

 • Реалізовано таблицю результатів переміщень і зусиль для проміжних кроків у нелінійних розрахунках.

 • Шаблон верстки тепер зберігається в ZIP і розпаковується з ZIP-архіву задачі разом із книгою звітів (за замовчанням шаблони знаходяться наступним шляхом: C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 20хх\Settings). У зв'язку з цим файли шаблонів Book_en_A4.docx, book_ru_a4.docx, Book_ua_A4.docx додані в архів TEMPL.zip, щоб користувач мав їхню вихідну версію.

 • У контекстне меню Книги Звітів для копій екрану додано нову команду, яка відмічає на схемі ті вузли та елементи, для яких виконувалось документування.

 • Контекстна довідка доповнена описом нових можливостей ПК ЛІРА-САПР 2022.

Відмітити фрагмент на виді.png

Приклад використання команди “Відмітити фрагмент на виді”

ЦЕГЛА

 • У новій версії реалізовано перевірку на дію горизонтального навантаження з урахуванням спільної роботи поперечних і поздовжніх стін. В основі даного розрахунку лежить алгоритм, який автоматично визначає форму простінків, а також аналізує взаємне розташування поздовжніх та поперечних елементів стін.Результати розрахунку подаються у вигляді мозаїк та відповідних таблиць результатів. Крім цього, по кожній групі простінків можна переглянути детальний протокол з трасуванням, який служить для контролю послідовності всіх обчислень.

Перевірка спільності роботи поздовжніх і поперечних стін.png

Перевірка спільності роботи поздовжніх і поперечних стін

САПФІР-ЗБК

 • Для видів армування плити реалізована опція, що дозволяє у робочому виді відобразити позначення розкладок ділянок додаткового армування плити так, як вони будуть представлені на кресленні.

Параметр Креслярські позначення.png

Параметр “Креслярські позначення”

 • Додано автоматичне орієнтування позначень фонової арматури в напрямку узгоджених осей, заданих у властивостях плити, що армується.
 • Додана можливість створення 2D вузла з виду армування.

Створення 2D вузла з виду армування.png

Створення 2D вузла з виду армування

 • Для видів армування діафрагми додано налаштування позначення зон армування на кресленні.
 • Для каркасів продавлювання додано можливість виконати зміни класу арматури у діалоговому вікні “Специфікація арматури”.
 • У діалогове вікно “Уніфікація плит” додано візуальну інформацію у вигляді однакових кольорів рядків для плит схожих за площею.
 • Додано вибір нормативного документа ДСТУ 3760:2019 для арматурних стержнів, арматурних деталей, хомутів та шпильок.
 • Для моделі армування колони додано можливість “ручного” редагування позицій хомутів.

Ручне редагування кроку хомутів.png

Ручне редагування розташування хомутів

САПФІР-ГЕНЕРАТОР

 • Прискорено роботу зі схемами з великою кількістю НОДів.
 • Реалізовані нові ноди:
  • "Підрізання балок" для підрізка або дотягування балок під стіни, колони, лінії або інші балки. Додатково можна обмежити зону, в якій буде виконуватися підрізка або дотягування;

Нод _Підрізка балок_.jpg

Нод “Підрізка балок”

  • “Видалення ділянок ліній, що збігаються” для видалення ділянок ліній, які дублюються, щоб не виникали помилки при подальшому створенні моделі на базі цих ліній;
  • “Видалення точок, що збігаються” для видалення точок, які дублюються;
  • “Вентканал” для створення по лінії об'єкта типу Вентканал, який прорізатиме отвори у стінах та плитах;

Нод _Вентканал_.jpg

Нод “Вентканал”

  • "Шахта по контуру", що автоматично створює отвори в плитах перекриття, які перетинає;
  • "Навантаження в напрямку вектора" для формування рівномірних і нерівномірних лінійних навантажень уздовж заданого вектора. Наприклад, щоб докласти вітрове навантаження до стержневих елементів;
  • “Лінії з колони” для отримання вертикальної осьової лінії колони та лінії контуру перерізу колони;

Нод _Лінії з колони_.jpg

Нод “Лінії з колони”

  • “Перетворення об'єктів” для перетворення одних типів об'єктів у інші;
  • “Імпорт XLS файлу”, що дозволяє імпортувати оновлюваний файл Excel із числовими значеннями.На входах нода можна вказати з якого листа брати значення, з яких стовпців, рядів, клітинок чи діапазонів клітинок. В результаті роботи нода формується вихід нода з даними клітинок або кілька виходів з відповідними найменуваннями стовпців, які далі можна поєднувати зв'язками з іншими нодами.

Нод _Імпорт з xls_.jpg

Імпорт файлу Excel (*.xls)

  • “Список елементів, заданих індексами” поділяє список елементів із входу на різні виходи відповідно до введених індексів;
  • “Перетворення рядка на масив дійсних чисел” для перетворення заданого текстового рядка на масив дійсних чисел;
  • “Перетворення рядка на масив цілих чисел” для перетворення заданого текстового рядка на масив цілих чисел;
  • "Масиви наборів точок, задані індексами" для формування з 1-го набору точок декількох масивів точок відповідно до введених індексів.
 • Удосконалені ноди:
  • “Колони по точках” - додано можливість створити колони по вертикальній лінії (наприклад, з 3D dxf);
  • “Просунуте створення поверхів за заданими рівнями” – збільшено кількість можливих входів для поверхів з 32 до 1024;
  • “Блок моделей" - додано можливість змінити властивості внутрішніх об'єктів через підключення до входу Par вхідного параметра ноду “InPar”;
  • “Булево об'єднання ліній”, “Булево віднімання з ліній входу 1 ліній входу 2” та “Булево перетинання ліній” - додані додаткові виходи Ln з контурами отворів;
  • “Імпорт IFC” і “Імпорт SAF” - додано виходи для отримання доступу до імпортованих об'єктів, щоб виконати їх перетворення на інші типи об'єктів або змінити властивості імпортованих об'єктів.

Імпорт IFC і перетворення об'єктів.png

Імпорт IFC і перетворення об'єктів